Ел Контрол - Начало
 
 
Електромонтажни и пусково-наладъчни работи
Новини
ЕЛ КОНТРОЛ - домакин на ежегодния технически семинар, организиран съвместно със Сименс България
19.06.2017 подробно…

[HyperLink28]

На 30.05.2017 ЕЛ КОНТРОЛ беше домакин на ежегодния технически семинар, организиран съвместно със Сименс България. Тази година в семинара взеха участие специалисти от направление Енергиен Менджмънт, които представиха продукти за защита, автоматизация и високо напрежение, както и продукти за средно напрежение и трансформатори на Siemens...

Възможност за кариерен старт в Ел Контрол през 2017 година
07.04.2017 подробно…

[HyperLink28]

ЕЛ КОНТРОЛ отново предлага възможност за добър кариерен старт и развитие на млади и амбициозни студенти. Стажантските позиции, които фирмата обявява за 2017 година са ИНСТАЛАТОР ЕЛ. ТАБЛА и СЪТРУДНИК В СЕРВИЗ ЗА ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА. Стажът се провежда в базата на ЕЛ КОНТРОЛ в Стара Загора, с продължителност 2 месеца...

SIRIUS – Индустриален контрол
11.11.2016 подробно…

[HyperLink28]

ЕЛ КОНТРОЛ отново беше домакин на демонстрационния камион СИРИУС, представящ продукти на SIEMENS в областта на индустриалната комутационна апаратура. Събитието се проведе на 11.11.2016 г. и запозна посетителите с широкия спектър индустриални продукти, основна част от трите водещи концепции за автоматизация, електроразпределение, надеждност и безопасност: Totally Integrated Automation (TIA), Totally Intеgrated Power (TIP) и Safеty Integrated...

ЕЛ КОНТРОЛ стартира нов проект в Словакия
26.08.2016 подробно…

[HyperLink28]

Фирмата ще изпълнява електромонтажни и КИП и А дейности в новоизграждащ се цех за производство на амоняк в химически завод до гр. Шаля, Словакия. Проектът включва изграждане на кабелни трасета, полагане и подсъединяване на контролни, силови и оптични кабели, монтаж на електрически табла и съоръжения НН и СрН…

Сименс и ЕЛ КОНТРОЛ проведоха съвместен технически семинар
01.06.2016 подробно…

[HyperLink28] На 18.05.2016 ЕЛ КОНТРОЛ беше домакин на ежегодния технически семинар, организиран съвместно със Siemens България, Дигитализирано производство & Процесни индустрии и Задвижвания (DF&PD)…
ЕЛ КОНТРОЛ обявява свободни позиции за стажанти
28.04.2016 подробно…

[HyperLink28]

ЕЛ КОНТРОЛ предлага възможност за добър кариерен старт и развитие на млади и амбициозни инженери. За трета поредна година ръководството на фирмата обявява стажантски позиции за студенти, завършили трети курс на обучение по специалности от профил Електротехника или Автоматика....

ЕЛ КОНТРОЛ се включи в програмата „Solution Partner“ на Siemens
10.02.2016 подробно…

[HyperLink28]

ЕЛ КОНТРОЛ се включи в програмата „Solution Partner“ на Siemens

В развитие на дългогодишните си бизнес отношения със Сименс, през януари 2016 година ЕЛ КОНТРОЛ получи сертификация за партньорство по програмата „Solution Partner“, направление Задвижващи технологии. Програмата обединява фирмите-партньори на Siemens в световен мащаб и има за цел да гарантира надеждност на предлаганите инженерни решения…

ЕЛ КОНТРОЛ е строител на годината за 2015 в област Стара Загора, раздел Строежи от енергийната инфраструктура
29.10.2015 подробно…

[HyperLink28]

Фирмата получи грамота на официална церемония, организирана от Камара на строителите в България на 29 октомври 2015 г. Отличието беше връчено от г-н Петко Балабанов, председател на Областно представителство на КСБ за Стара Загора...

АBB разшири лицензионните права на ЕЛ КОНТРОЛ
2015 подробно…

[HyperLink28]

След премината процедура по обучение на специалисти и осигуряване на необходимата материална база, ЕЛ КОНТРОЛ получи разширение на лицензионните си права от АBB с правото да извършва сервиз и настройка на честотни регулатори средно напрежение...

През юли ЕЛ КОНТРОЛ стартира изпълнението на нов обект на територията на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД – „Реконструкция на релейни защити 110 kV в ГПП-2 и насрещни подстанции”
07.2015 подробно…

[HyperLink28]

Предмет на проекта е реконструкция на релейните защити 110 kV на два извода в ГПП-2 и насрещни главни понижаващи подстанции на територията на нефтопреработвателното предприятие...

През март 2015 ЕЛ КОНТРОЛ започна работа по два нови обекта – Подстанция „Плевен-1”, гр. Плевен и Нефтен терминал (НТ)„Росенец” към ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД
03.2015 подробно…

[HyperLink28]

Проектът за Реконструкция и разширение на ОРУ 220 kV на п-ст „Плевен-1” се изпълнява от Консорциум ЕЛКОРЕКТ-ЮНИОН-2012 ДЗЗД, в който участва ЕЛ КОНТРОЛ. Реконструкцията на откритата разпределителна уредба 220 kV на подстанция „Плевен-1” 220/110/20 kV се налага…

ЕЛ КОНТРОЛ стартира изпълнение на СМР по проекта за модернизация на ТЕЦ Варна
02.2015 подробно…

[HyperLink28] Фирмата ще изгради система за автоматизирано управление на подстанция (САУП) в открита разпределителна уредба 220/110 kV на ТЕЦ Варна, включително изработка на защитни и контролни табла и доставка на електроматериали за преработка на съществуващи табла. Обектът се намира в с. Езерово, обл. Варна…
Съвместна презентация между ЕЛ КОНТРОЛ и АББ България беше проведена на 20.11.2014 г. в базата на ЕЛ КОНТРОЛ, Стара Загора. Теми на събитието бяха специфичните особености на въздушни прекъсвачи Еmax2, както и решения и иновации при предлаганите от АВВ регулатори и двигатели
27.11.2014 подробно…

[HyperLink28] Инж. Стефан Янков от АББ България представи въздушни прекъсвачи Еmax2, с техните иновативни технологични предимства. Решението на АBB e предназначено за директно свързване на прекъсвачите със системи за автоматизация и енергиен менджмънт и подобряване на продуктивността и енергийната ефективност…
ЕЛ КОНТРОЛ започна работа по реконструкция и модернизация на комплексна разпределителна уредба (КРУ) 6 kV в п/ст 209 на територията на ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД
28.07.2014 подробно…

[HyperLink28]

В рамките на възложения договор се разработва проект за подмяна на съществуващо, морално остаряло КРУ 6 kV с ново, окомплектовано с вакумни прекъсвачи. Проектът включва табло „Постоянен ток”, както и част вторична комутация – управление, сигнализация, защити, автоматика, мерене...

ДЗЗД ЕЛ КОНТРОЛ-2014 подписа договор за проектиране и рехабилитация на токоизправителни станции (ТИС) по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора”
17.06.2014 подробно…

[HyperLink28]

Договорът на стойност над 1,2 млн.лв. включва рехабилитация на 4 токоизправителни станции и беше възложен след спечелен конкурс за обществена поръчка. За нас това е важен обект в градската част на Стара Загора, досега сме имали големи обекти в сферата на енергетиката, предимно с чуждестранни компании. Като сложност не ни притеснява нищо, но трябва да се съобразим с графиците...

Доставка на електрооборудване и изпълнение на строително-монтажни работи, във връзка с изграждане на електроцентрала „Карлово Биомас”, село Строево
03.2014 подробно…

[HyperLink28]

ЕЛ КОНТРОЛ стартира работите по проекта електроцентрала „Карлово Биомас” през месец март 2014. Възложител на поръчката е Екютек България ЕООД - клон на испанската EQTEC Iberia. Изграждането на електроцентрала „Карлово Биомас”, която ще произвежда ел. енергия чрез преработка на биомаса, стартира през 2012 година...

Подмяна на разпределителна уредба 20 kV в подстанция 20/6/0,4 kV ПС „Марица” на „Неохим” АД - проектът е възложен на ЕЛ КОНТРОЛ от Неохим АД
2014 подробно…

[HyperLink28]

Подстанция 20/6 kV към помпена станция (ПС) „Марица” е част от общата енергийна система на химически завод „Неохим”, гр. Димитровград и осигурява технологичния производствен цикъл на предприятието. Уредбите 20 kV и 6 kV са в дългогодишна експлоатация с остарели съоръжения, поради което при авария се нарушава общия производствен цикъл...

През февруари ЕЛ КОНТРОЛ стартира изпълнението на нов обект на територията на Лукойл Нефтохим Бургас АД
02.2014 подробно…

[HyperLink28]

"Промяна на схемата на ел. захранване на подстанция 6/0,4 kV №214” включва дейности по демонтаж и монтаж на кабели и кабелни лавици, както и настройка на релейни защити и пусково-наладъчни работи. Проектът предвижда осигуряване ...

През януари 2014 г. завършихме изпълнението на обект на територията на "Мини Марица-изток" ЕАД
01.2014 подробно…

[HyperLink28]

Ел Контрол ЕООД извърши рехабилитация на главни трансформаторни подстанции и изграждане на нови мобилни такива, заедно с прилежащите разпределителни устройства...

През месец декември 2013 г. ЕЛ КОНТРОЛ завърши електро-монтажни и строителни дейности по реконструкцията на подстанция “Мизия” 400/220/110 кV. Това е седмата по ред подстанция 400 киловолта, в изгражданеторемонта на която фирмата участва
12.2013 подробно…

[HyperLink28]

Подстанция „Мизия” 400/220/110 kV се намира в област Плевен. Реконструкция в откритите уредби на подстанцията се налага, поради морално и физическо остаряване на съществуващите съоръжения 400 kV, 220 kV и 110 kV...

През декември 2013 г. ЕЛ КОНТРОЛ приключи СМР по изпълнението на подстанции Маяк 110 kV и Каварна 110/20 kV
12.2013 подробно…

[HyperLink28]

ЕЛ КОНТРОЛ приключи СМР по изпълнението на подстанции Маяк 110 kV и Каварна 110/20 kV, разположени в североизточната част на България.
Двете подстанции са част от общ проект на НЕК, касаещ изграждане на нова възлова подстанция 110 kV - Маяк, както и реконструкция и разширение на съществуваща подстанция 110/20 kV в гр. Каварна...

През юли 2013 г. приключихме работа по реконструкция и разширение на ОРУ 110 kV в Подстанция „Айтос” 110/20kV
16.07.2013 подробно…

[HyperLink28]

Обектът се намира в землището на гр. Айтос, обл. Бургас и е възложен на ЕЛ КОНТРОЛ от Национална електрическа компания ЕАД...

СТАЖАНТСКИ ПРОГРАМИ В ЕЛ КОНТРОЛ
25.04.2013 подробно…

[HyperLink28]

На 23.04.2013 г. ЕЛ КОНТРОЛ участва в изложението "Стажове", организирано от кариерен център към Технически университет - София. Изложението се радва на традиционно голям интерес от студентите и ни предостави възможност да популяризираме дейността на фирмата...

През месец декември 2012 ЕЛ КОНТРОЛ приключи работа в подстанция "Славейков" 110/20 кV, Бургас
12.2012 подробно…

[HyperLink28]

Съоръженията преминаха успешно 72-часови проби и строежът беше приет от комисия с Акт 15. В подстанцията беше извършена реконструкция на ОРУ 110 кV...

Модернизация на подстанция 110/20/6 кV „Източна” в Рудник „Трояново-Север”
12.2012 подробно…

[HyperLink28]

Приключиха работите по модернизация на подстанция 110/20/6 кV „Източна” в Рудник „Трояново-Север” на комплекса „Мини Марица изток”. В подстанцията бяха подменени всички КРУ 6,3 кV...

ЕЛ КОНТРОЛ придобива статут на оторизиран сервизен партньор на ABB за територията на България
09.2012 подробно…

[HyperLink28]

Концернът ABВ издаде сертификат, с който ЕЛ КОНТРОЛ придобива статут на оторизиран сервизен партньор на ABB за територията на България. Чрез сертификата с № 00002697 АВВ предоставя на ЕЛ КОНТРОЛ правата да продава, пуска, настройва и извършва сервизен ремонт на гаранционни и извънгаранционни честотни регулатори от сериите: ...

Съвместен семинар „Индустриална автоматизация” с фирма Сименс
25.07.2012 подробно…

[HyperLink28]

На 25.07.2012 г. в сградата на ЕЛ КОНТРОЛ се проведе съвместен семинар с фирма Сименс – Сектор Индустрия на тема „Индустриална автоматизация”...

ФЕЦ Душанци – Пирдоп
06.2012 подробно…

[HyperLink28]

През юни 2012 г. ЕЛ КОНТРОЛ приключи изпълнението на Строителни и електро-монтажни работи във връзка с изграждане на Фотоволтаична централа „Душанци”...

Фотоволтаичен парк "Летница"
06.2012 подробно…

[HyperLink28]

ЕЛ КОНТРОЛ приключи работа по проект "Електромонтажни работи, във връзка с изграждане на фотоволтаичен парк "Летница", с възложител Шнайдер Електрик Франция...

Обучение за експлоатация на честотни регулатори
02.05.2012 подробно…

[HyperLink28]

На 18, 19, 25 и 26 април 2012 г. в базата на Ел Контрол ЕООД в град Стара Загора се проведе курс за обучение на експлоатацоинния електротехнически персонал на АЕС гр. Гълъбово на тема: “Управление на асинхронни електродвигатели с честотни регулатори на ABB”...

Сервиз за промишлена електроника
2012 подробно…

[HyperLink28]

През 2012 г. в ЕЛ КОНТРОЛ е създаден Сервиз за промишлена електроника – най-новото направление към отдел Автоматизация. Неговата работа е насочена към въвеждане в експлоатация, поддръжка и ремонт на електронни устройства...

Реконструкция на ОРУ 110кV на подстанция "Славейков" 110/20кV
01.2012 подробно…

[HyperLink28]

През месец януари 2012 г. ЕЛ КОНТРОЛ започна работа на обект "Подстанция "Славейков" 110/20кV - реконструкция на ОРУ 110кV". Възложител по договора е Национална Електрическа Компания ЕАД

Изграждане на фотоволтаичен парк "Летница"
01.2012 подробно…

[HyperLink28]

През януари 2012 г. ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД стартира работите по проект "Електромонтажни работи във връзка с изграждане на фотоволтаичен парк "Летница". Договорът е сключен с Шнайдер Електрик Франция и се отнася...

Подстанция Хелиос
11.2011 подробно…

[HyperLink28]

През месец октомври 2011 г. ЕЛ КОНТРОЛ приключи втори етап по изграждане на подстанция "Хелиос" 110/20 кV...

Изграждане на Фундаменти на подстанция Бургас
11.2011 подробно…

[HyperLink28]

ЕЛ КОНТРОЛ стартира работата по ремонт на фундаменти за съоръжения в ОРУ 110 КV на подстанция Бургас 400 кV...

Демонстрационно автошоу на Сименс
14.09.2011 подробно…

[HyperLink28]

На 14.09.2011 се проведе „АвтоШоу-Тур” с демонстрационeн камион “Industrial controls on tour” на SIEMENS от Германия...

На 26 юни 2011г. бе открит официално първия етап на подстанция „Хелиос“ 110/20kV
28.06.2011 подробно…

[HyperLink28] Министър-председателят Бойко Борисов откри в неделя, 26 юни, първия етап от изграждането на подстанция „Хелиос” 110/20kV, предназначена за електрозахранване на курорта Слънчев бряг. Възложител на обекта е НЕК ЕАД, изпълнител е АББ България ЕООД, а Ел Контрол ЕООД е подизпълнител по всички видове строително-монтажните и пусково-наладъчните работи…
Завършване на първи етап от изграждането на подстанция Хелиос 110/20kV
21.06.2011 подробно…

[HyperLink28] На 11.04.2011г. Бе подписан протокол №2 за начало на строителната дейност на обект „Подстанция Хелиос 110/20kV“ близо до Слънчев бряг. Възложител на обекта е НЕК ЕАД, изпълнител е АББ България ЕООД, а Ел Контрол ЕООД е подизпълнител по строително-монтажните и пусково-наладъчните работи…
Семинар под надслов - TIA Portal Innovation Tour на Сименс
11.05.2011 подробно…

[HyperLink28] На 10.05.2011 г. направление Индустриална автоматизация на Сименс ЕООД проведе семинар под надслов TIA Portal Innovation Tour в базата на Ел Контрол ЕООД...
Демонстрационно автошоу на ABB
18.04.2011 подробно…

[HyperLink28] На 15.04.2011 г. ЕЛ КОНТРОЛ беше домакин на демонстрационно автошоу, организирано от ABB. На щанда бе симулирана работата на цялостна система за автоматизирано управление на подстанция осъществена с комуникационен протокол IEC61850-8-1 - в базата на ЕЛ КОНТРОЛ, Стара Загора…
Презентация на продукти на ABB на разпределителни уредби за ниско и средно напрежение
07.02.2011 подробно…

[HyperLink28] На 03.02.2011 г. в бизнес сградата на ЕЛ КОНТРОЛ се проведе презентация на тема „Разпределителни уредби за Ниско и Средно напрежение, производство на ABB. Технически параметри и Приложение“...
Ел Контрол - разширяване обхвата на акредитация на Органа за Контрол от вида 'C'
28.12.2010 подробно…

[HyperLink28] На 20.12.2010 г. със Заповед № 1453 от БСА, ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД разшири обхвата на акредитация на Органа за Контрол от вида 'С'. Водеща тенденция в политиката на управление на ЕЛ КОНТРОЛ е цялостното затваряне на цикъла на електроизграждане ...
ЕЛ КОНТРОЛ - дистрибутор на ABB за България
28.09.2010 подробно…

[HyperLink28] ABB е енергиен концерн с централен офис в Цюрих, Швейцария, компания с над 115 000 служителя в над 100 държави. Тя е водеща компания в областта на енергетиката и автоматизацията със стабилни позиции в основни бизнес направления. В резултат на развитие и добри търговски отнощения между ЕЛ КОНТРОЛ и ABB, през август 2010 г. ...
Строителна дейност
24.09.2010 подробно…

[HyperLink28] В началото на 2010 година в ЕЛ КОНТРОЛ бе сформирана група за извършване на строителни работи. Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя и е член на Камарата на строителите в България. В момента в строителното звено на ЕЛ КОНТРОЛ са ангажирани …
Сертификация по система за управление по отношение на околната среда БДС ISO 14001:2005
31.08.2010 подробно…

[HyperLink28] На 07 юни 2010 Ел Контрол ЕООД бе сертифицирана по система за управление по отношение на околната среда, съгласно изискванията на ISO 14001:2004 и притежава сертификат № 75 110 0017, издаден от TüV Rheinland Bulgaria...
Презентация на Сименс: Демо-камиони с КИП & А техника и нисковолтова апаратура
27.04.2010 подробно…

[HyperLink28] На 26.04.2010 г. ЕЛ КОНТРОЛ отново беше домакин на демонстрационно автошоу, организирано от SIEMENS. Два демо-камиона, оборудвани с КИП & Анализираща техника и Нисковолтова апаратура бяха отворени за посещение в базата на ЕЛ КОНТРОЛ, Стара Загора...
Презентация на продукти Moeller
11.03.2010 подробно

[HyperLink28] На 11.03.2010 г. в бизнес сградата на ЕЛ КОНТРОЛ се проведе презентация на продукти за автоматизация и елекроразпределение на немския производител Moeller - Германия. Събитието беше организирано съвместно от Моеллер България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и ЕЛ КОНТРОЛ...
Съвместна презентация на СИМЕНС и ЕЛ КОНТРОЛ
07.12.2009 подробно…

[HyperLink28] в-к НБП: През месец ноември в базата на ЕЛ КОНТРОЛ се проведе презентация на тема “Продукти и решения в областта на енергетиката”. Събитието беше организирано съвместно от СИМЕНС България и ЕЛ КОНТРОЛ, като официален търговски партньор на немския концерн. Мероприятието се провежда за втора поредна година и се радва на интерес от страна на специалисти и инженери от местната индустрия и енергетиката. Вестник Национална Бизнес Поща публикува статия за Съвместната презентация на СИМЕНС и ЕЛ КОНТРОЛ...
ЕЛ КОНТРОЛ отбеляза 10-годишен юбилей
06.11.2009 подробно…

[HyperLink28] в-к Пари: С красиво градинско парти сторозагорската фирма ЕЛ КОНТРОЛ отбеляза 10 години от своето основание. За да уважат една от най-утвърдените компании в областта на енергетиката, дойдоха партньорите от ТЕЦ Енел Марица Изток 3, ТЕЦ Марица Изток 2, НЕК, Мини Марица Изток, Енемона - Гълъбово, EVN - България...
ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД празнува 10 години възход
12.10.2009 подробно…

[HyperLink28] в-к НБП: Компанията е в Топ 100 по финансови показатели в Област Стара Загора. 10-ия рожден ден на старозагорската компания ЕЛ КОНТРОЛ успя да събере на едно място всички големи компании и фирми...
10 Години ЕЛ КОНТРОЛ
07.10.2009 подробно…

[HyperLink28] На 07.10.2009 г. отпразнувахме десетгодишнината на фирма ЕЛ КОНТРОЛ. Гости на нашето тържество бяха кметът на гр. Стара Загора, проф. Светлин Танчев, областният управител г-н Йордан Николов, официални лица, колеги и основните ни бизнес партньори...
Да повишиш пулса на компанията и на времето
15.09.2009 подробно…

[HyperLink28] в-к Пари: Ел Контрол е сред водещите фирми на подстанции за високо напрежение в най-големите...
Ценова и продуктова листа на Wago Kontakttechnik
09.2009 подробно…

[HyperLink28] Предлагаме на Вашето внимание актуална ценова и продуктова листа на Ваго Контакттехник. Фирмата разработва и произвежда компоненти за индустрията, процесния инженеринг и сградната автоматизация.
Нов обект - захранване на електрофилтри, ТЕЦ Марица Изток 1
06.2009 подробно…

[HyperLink28] През юни 2009 Ел Контрол започна работа по нов обект - Изграждане на захранване за електрофилтри, включително монтаж на ел. табла, доставка на материали и пусково-наладъчни работи в ТЕЦ Марица Изток 1, гр. Гълъбово...
Ел Контрол ЕООД и Wago Kontakttechnik GmbH & Co. KG организираха Шоурум на колела: WAGO INFO-LINER
10.06.2009 подробно…

[HyperLink28] На 10.06.2009 г. специално оборудван демонстрационен автобус WAGO INFO-LINER беше разположен пред офиса на Ел Контрол...
Допълнителен договор за рехабилитацията на цех въглеподаване в ТЕЦ Енел Марица Изток 3
04.2009 подробно…

[HyperLink28] През април 2009 г. Ел Контрол сключи с Енел Марица Изток 3 АД допълнителен договор за ...
Демонстрационно автошоу Siemens
04.02.2009 подробно…

[HyperLink28] Цялата гама нисковолтова комутационна апаратура – на живо и във Вашите ръце… На 04 февруари се състоя Демонстрационно автошоу с камион "LOW VOLTAGE” на SIEMENS. Бяха показани продукти на SIEMENS в областта на нисковолтовата апаратура…
Подстанция "Първомай", гр. Първомай - ремонт на І-ва секция на ОРУ 110 КV
12.2008 подробно…

[HyperLink28] През месец декември 2008 г. ЕЛ КОНТРОЛ приключи изпълнението на обект Подстанция "Първомай", гр. Първомай…
Ел Контрол - качествени услуги в областта на енергетиката
12.12.2008 подробно…

[HyperLink28] в-к НБП: Вестник Национална Бизнес Поща публикува статия за услугите в областта на енергетиката...
Електромонтаж на Насипообразувател / Изгребвач - част от системата за подаване на въглища и варовик в ТЕЦ Марица изток 1
10.2008 подробно…

[HyperLink28] ЕЛ КОНТРОЛ подписа договор със Сандвик България ЕООД, представител на немската фирма Сандвик Майнинг енд Кънстракшън, главен изпълнител на системата за въглеподаване в ТЕЦ Марица изток 1.
На 18.06.2008 г. Ел Контрол ЕООД успешно премина сертификационен одит съгласно международния стандарт за безопасност и здраве при работа OHSAS 18001:1999
18.6.2008 подробно…

[HyperLink28] Като съвременна европейска фирма Ел Контрол винаги е обръщала особено внимание на опазване здравето и безопасността на своите работници и служители. В отговор на тази политика беше разработена и внедрена Система за управление на безопасността и здравето при работа.
Официална регистрация и членство в Камарата на строителите в България
08.02.2008 подробно…

[HyperLink28] На 08 Февруари 2008 фирма Ел Контрол беше приета за член на Камарата на строителите в България и вписана в Централен професионален регистър на строителя.
Ел Контрол вдига сграда бижу
27.06.2007 подробно…

[HyperLink28] в-к НБП: Вестник Национална Бизнес Поща публикува статия по повод официалното откриване на 27.06.2009 г. на новата страда...
 • Подстанция "Хелиос" 110/20 kV, к.к. Слънчев бряг
  Подстанцията е изградена през 2011 г. изцяло от ЕЛ КОНТРОЛ, върху незастроен терен.
  Важна особеност при изпълнението на този проект са рекордно кратките срокове от 72 дни, за които е завършен първи етап от строителството и съоръженията са пуснати в работен режим.
  - Строителство на командна сграда;
  - Изграждане на бетонови фундаменти, пътища;
  - Монтаж на ел. съоръжения, окабеляване и въвеждане на обекта в експлоатация.
  Вижте всичките ни обекти!



 • Подстанция „Айтос” 110/20kV – реконструкция и разширение на ОРУ 110kV
  - Промяна в схемата на ОРУ 110kV от единична шинна система в единична секционирана с прекъсвач шинна система;
  - Монтаж на нови съоръжения 110kV и стоманорешетъчни конструкции;
  - Подменени са всички ел. табла в подстанцията;
  - Изградени са бетонови пътища, ограда, маслоотвеждаща канализация;
  - Разширението на подстанцията е изпълнено чрез три нови изводни полета за въздушни линии 110kV.
  Вижте всичките ни обекти!



 • Изграждане на нова подстанция „Маяк” 110 kV
  Подстанция „Маяк” 110 kV в общ. Каварна е изградена изцяло от ЕЛ КОНТРОЛ върху незастроен терен.
  - Строителство на командна сграда, бетонови фундаменти, портали, каб. канали, пътища;
  - Монтаж на метални конструкции;
  - Монтаж, окабеляване и наладка на съоръжения 110 kV; Доставка и монтаж на БКТП;
  - Монтаж и присъединяване на шинна система; Монтаж на система за управление.
  Вижте всичките ни обекти!



 • Реконструкция и разширение на подстанция „Каварна” 110/20 kV
  - Разширение на ОРУ 110 kV;
  - Изработка и монтаж на нови табла AC/DC;
  - Изработка и монтаж на нови релейно-командни табла;
  - Разширение на сграда ЗРУ 20kV; Изграждане на дренажна система;
  - Пусково-наладъчни работи и въвеждане на обекта в експлоатация.
  Вижте всичките ни обекти!



 • Изработване работен проект за ремонт и рехабилитация на токоизправителни станции (ТИС) и рехабилитацията на ТИС в гр. Стара Загора по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора”
  - Изготвяне на работен проект;
  - Рехабилитация на ТИС: подмяна на КРУ 20 kV, възстановяване на сигнализация; възставновяване на защити и пълни функционални проби; възстановяване токоизправители; ремонт покрив.


  Вижте всичките ни обекти!



 • Рехабилитация на основни съоръжения в рудници "Трояново-север" и "Трояново-3" на "Мини Марица-изток" ЕАД, за повишаване на електрозахранването от 6 kV до 20 kV
  Включва реконструкция на 4 стационарни п-ст, доставка на 35 бр. подвижни РУ 20 kV, изграждане на 8 бр. мобилни п-ст 20/6 kV, преоборудване на мобилна п-ст 20/6 kV, прeоборудване на 9 бр. багери.



  Вижте всичките ни обекти!



 • Реконструкция и модернизация на КРУ 6 kV в подстанция 209 в „Лукойл Нефтохим Бургас” АД
  - Изготвяне на работен проект;
  - Подмяна на КРУ 6 kV, окабеляване; Ремонт носещи конструкции;
  - Изработка и монтаж на табло „Постоянен ток”;
  - Изграждане силова и осветителна инсталация;
  - Настройка на релени защити и наладка.
  Вижте всичките ни обекти!



 • Монтаж на електрическо оборудване в две подстанции СрН и прилежащите им съоръжения, във връкза с изграждане комплекс за преработка на тежки остатъци в ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД
  - Монтаж на кабелни лавици и стълби;
  - Монтаж на метални конструкции;
  - Полагане и подсъединяване на силови и контролни кабели.

  Вижте всичките ни обекти!



    
ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД е основана през 1999 г. в гр. Стара Загора, като компания, занимаваща се с електромонтажни, пусково-наладъчни и ремонтни работи на обекти в областта на енергетиката. Разгледайте нашата брошура Изтеглете брошурата във Flash формат Дейността на ЕЛ КОНТРОЛ е сертифицирана по ISO 9001:2008,OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2005. Фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителя, член е на Камарата на строителите в България и на Търговско-промишлена палата – Стара Загора. HyperLink
Изтеглете брошурата в PDF формат