Демонстрационно автошоу на ABB

Повече...

На 15.04.2011 г. ЕЛ КОНТРОЛ беше домакин на демонстрационно автошоу, организирано от АББ.

Заводът производител на устройства и системи за защита и управление в Швеция, част от Концерна АББ, организира турне с каравана в България с цел представяне на нови и съществуващи продукти и системи на АББ в областта на релейните защити и автоматизацията.

Презентация на продукти на ABB на разпределителни уредби за ниско и средно напрежение

Повече...

На 03.02.2011 г. в бизнес сградата на ЕЛ КОНТРОЛ се проведе презентация на тема „Разпределителни уредби за Ниско и Средно напрежение, производство на ABB. Технически параметри и Приложение“

 Събитието беше организирано съвместно от АББ България ЕООД и ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД в резултат от разширяване на сътрудничеството между фирмите.

Проектанти, енергетици и електроинженери от местната индустрия и енергетика бяха сред участниците, проявили интерес към представяните продукти.

Ел Контрол - разширяване обхвата на акредитация на Органа за Контрол от вида 'C'

Повече...

На 20.12.2010 г. със Заповед № 1453 от БСА, ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД разшири обхвата на акредитация на Органа за Контрол от вида 'С'.

Водеща тенденция в политиката на управление на ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД е цялостното затваряне на цикъла електроизграждане – проектиране, доставка, монтаж на съоръженията, електрически изпитания и въвеждане в експлоатация, гаранционно и следгаранционно обслужване. 

За осъществяването на тази политика през 2000 г. към ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД е създаден Орган за контрол от вид 'С', който е първият в региона акредитиран Орган за контрол.

Притежава Сертификат съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17020:2005, издаден от Българската Служба за Акредитация ИА “БСА”.

Обхвата на акредитация е следния:

ЕЛ КОНТРОЛ - дистрибутор на ABB за България

Повече...

 

ABB е енергиен концерн с централен офис в Цюрих, Швейцария, компания с над 115 000 служителя в над 100 държави.

Тя е водеща компания в областта на енергетиката и автоматизацията със стабилни позиции в основни бизнес направления.

Строителна дейност

Повече...

В началото на 2010 година в ЕЛ КОНТРОЛ бе сформирана група за извършване на строителни работи. Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя и е член на Камарата на строителите в България. В момента в строителното звено на ЕЛ КОНТРОЛ са ангажирани …