Цех 620 и 630. Подмяна на въводни, секционни и изводни прекъсвачи в комплектни разпределителни уредби в трансформаторни подстанции ТП-55 и ТП-57

Повече...

Възложител
Неохим АД

Местонахождение:
гр.Димитровград

Възложен: 2018 / Изпълнен: 2018

Реконструкция на изводни килии за п/ст 227 от ГПП-2 с изграждане на диференциални защити на фидерните кабели, включваща функция „Интертрип“

Повече...

Възложител:
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Местонахождение:
ЛУКОЙЛ Нефтохим

Възложен: 2018 / Изпълнен: 2018

Подмяна на контролни кабели на силови трансформатори 110/6 kV и ремонт на килии в ЗРУ 6 kV в ГПП-2

Повече...

Възложител:
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Местонахождение:
ЛУКОЙЛ Нефтохим

Възложен: 2018 / Изпълнен: 2018

Цех 132. Подмяна на два броя въводни и един брой секционен прекъсвачи в трансформаторна подстанция ТП-62

Повече...

Възложител:
Неохим АД

Местонахождение:
гр. Димитровград

Възложен: 2017 / Изпълнен: 2017