Инженеринг и проектиране - основна дейност в Ел Контрол ЕООД

Инженеринг и проектиране
Проектиране

ЕЛ КОНТРОЛ разполага с екип от квалифицирани проектанти с пълна проектантска правоспособност. Работим със специализирани софтуерни програмни продукти E-Plan P8 Professional, AUTOCAD и компютърно оборудване.

Ретрофит

Изпълняваме ретрофит на остарели електрически уредби ниско и средно напрежение, с вграждане на нови съоръжения – вакуумни прекъсвачи и релейни защити на водещи производители SIEMENS, ABB, SCHNEIDER и др.

Автоматизация

Направление АВТОМАТИЗАЦИЯ към ЕЛ КОНТРОЛ изпълнява инженеринг, производство и внедряване на технически средства и програмно осигуряване за автоматизация на дискретни и непрекъснати технологични процеси.
Проектиране

ЕЛ КОНТРОЛ разполага с екип от квалифицирани проектанти с пълна проектантска правоспособност. Работим със специализирани софтуерни програмни продукти E-Plan P8 Professional, AUTOCAD и съвременно компютърно оборудване.

Изготвяме проекти по задания за вторична комутация на електрически уредби.

Предлагаме проектиране на ел. табла по задание на клиента.

Проектираме и изработваме следните видове табла:

 • Разпределителни табла;
 • Сградни табла;
 • Табла за релейни защити;
 • ККУ (комплектни кондензаторни уредби);
 • Табла за автоматизация;
 • Електромерни табла;
 • Командни табла;
 • АВР (автоматично включване на резервата) на ниско напрежение с контролери.

Снимкова галерия

Ретрофит

Изпълняваме ретрофит (модернизиране) на остарели електрически уредби ниско и средно напрежение, с вграждане на нови съвременни съоръжения – вакуумни прекъсвачи и релейни защити на водещи производители SIEMENS, ABB, SCHNEIDER и др.

Основните изпълнявани дейности включват демонтаж, проектиране, доставка, монтаж, изпитание и въвеждане в експлоатация.

 • Изготвяне на проекти по първична и вторична комутация
 • Ретрофит на съществуващи комплексни разпределителни уредби (КРУ)
 • Ретрофит на прекъсвачи в закрити разпределителни уредби (ЗРУ)

Снимкова галерия

Автоматизация

Направление АВТОМАТИЗАЦИЯ към ЕЛ КОНТРОЛ изпълнява инженеринг, производство и внедряване на технически средства и програмно осигуряване за автоматизация на дискретни и непрекъснати технологични процеси.


Дейности:

 • Инженеринг, консултация при избор на апаратура, доставка и монтаж на системи за автоматично управление.
 • Комплексни решения за автоматизация, базирани на SCADA (Supervisory And Data Acquisition), PLC (Programmable Logic Controller) и HMI (Human Machine Interface). Изграждане на системи за телеупраление и телесигнализация в енергетиката с RTU контролери и SCADA на Сименс.
 • Програмиране, поддръжка и пуск на типови и уникални системи за автоматизация. Предоставяне на придружаваща документация.

Снимкова галерия