• Професионални решения в енергетиката
  Професионални решения в енергетиката
 • Професионални решения в енергетиката
  Професионални решения в енергетиката
 • Професионални решения в енергетиката
  Професионални решения в енергетиката
 • Професионални решения в енергетиката
  Професионални решения в енергетиката
 • Професионални решения в енергетиката
  Професионални решения в енергетиката
 • Професионални решения в енергетиката
  Професионални решения в енергетиката
 • Професионални решения в енергетиката
  Професионални решения в енергетиката
 • Професионални решения в енергетиката
  Професионални решения в енергетиката
 • Професионални решения в енергетиката
  Професионални решения в енергетиката
 • Професионални решения в енергетиката
  Професионални решения в енергетиката

За ЕЛ КОНТРОЛ

„ЕЛ КОНТРОЛ“ ООД е частно дружество, основано през 1999 г. в гр. Стара Загора. Компанията е специализирана в бранш енергийно строителство и изпълнява комплексни (до ключ) проекти в областите: електроразпределение, енергетика и индустрия.

Водещ мотив и визия за нашето развитие е да предоставим на клиентите Професионални решения в областта на енергетиката.

През първите години от създаването си фирмата изпълнява главно електромонтажни и пусково-наладъчни работи в електрически уредби. Днес ние работим в направления: електромонтаж, строителство, контролни изпитания и наладка, проектиране, инженеринг, КИП и автоматизация, производство на ел. табла, сервиз на промишлена електроника, търговия с електротехнически стоки.

Наши клиенти са били всички значими инвеститори в енергийния сектор на България. ЕЛ КОНТРОЛ има изпълнени договори в електрически подстанции и централи, минни и промишлени предприятия, разположени в различни региони на страната. Реализирали сме стратегически за българската енергетика проекти.

От 2013 година разширихме бизнеса си извън България. През 2021 г. бе създадена EL KONTROL GmbH., базирана в Република Германия. Фирмата е регистрирана в Немската занаятчийска камара, Мюнхен – Handwerkskammer München, и е естествено продължение на стратегията ни за фирмено развитие.

Политика

Основен елемент от общата стратегия за управление, повишаване конкурентоспособността и развитие на дружество „ЕЛ КОНТРОЛ” ООД, е въведената и поддържана интегрирана система за управление (ИСУ) по качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, информационната сигурност. ИСУ е изградена, съгласно изискванията на стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO/IEC 27001:2017.

Дейности

Alt Text

ИНЖЕНЕРИНГ И ПРОЕКТИРАНЕ

Разполагаме с екип от квалифицирани проектанти. Изработваме и изпълняваме проекти за ел. табла, вторична комутация на електрически уредби, ретрофит на уредби ниско и средно напрежение, системи за автоматизация.

Повече
Alt Text

ПРОИЗВОДСТВО

Проектираме и асемблираме ел. табла, според изискванията на БДС EN 61439-2. В таблата се влага апаратура на SIEMENS, ABB, SCHNEIDER и др. Предлагаме технически консултации и решения, съобразно нуждите на клиента.

Повече
Alt Text

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНА ДЕЙНОСТ

Електромонтажната дейност е основно направление за ЕЛ КОНТРОЛ. Фирмата има богат опит в изпълнението на проекти за изграждане и ремонт на електрически уредби високо, средно и ниско напрежение.

Повече
Alt Text

ТЪРГОВИЯ

Търговският ни център предлага индустриална апаратура и електротехнически стоки на световно утвърдени производители. Изготвяме индивидуални оферти по запитване на клиента.

Повече
Alt Text

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ

От 2000 г. към ЕЛ КОНТРОЛ е акредитиран Орган за контрол от вид „С”. Той притежава сертификат, съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17020:2012, издаден от ИА „Българска служба за акредитация”.

Повече
Alt Text

СЕРВИЗНИ ДЕЙНОСТИ

Сервизът за промишлена електроника е сертифициран сервизен партньор на ABB и SIEMENS. Извършва ремонт, превантивно обслужване и монтаж на промишлени електронни устройства.

Повече
Alt Text

СТРОИТЕЛСТВО

Изпълняваме строителни обекти в областта на енергетикатаПовече
Alt Text

МЕХАНИЗАЦИЯ

Разполагаме със собствена строителна механизация – багери, автокранове, автовишки, челни товарачи, товарни камиони и др.

Повече

Сертификати

Alt Text

БДС ISO 9001:2015

Alt Text

БДС EN ISO/IEC 17020:2012

Alt Text

БДС ISO 14001:2015

Alt Text

БДС ISO 45001:2018

Alt Text

СТРОИТЕЛ НА ГОДИНАТА 2023

Alt Text

СИМЕНС - ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРТНЬОР

Значими проекти

Януари, 2023

Зарядни станции, Стара Загора

Възлагането на проекта е свързано с техническо осигуряване работата на 33 нови електрически автобуса в град Стара Загора, които функционират чрез 18 броя двойни зарядни станции. За захранване на зарядните станции е изградена бетонова комплексна закрита разпределителна уредба (БКЗРУ), захранена от два различни източника. Изградени са също два броя бетонни комплектни трансформаторни подстанции (БКТП): БКТП 2 – 2 x 1000 kVA 20/0.4 kV, и БКТП 3 – 2 x 800 kVA 20/0.4 kV, с прилежащата към тях кабелна мрежа средно и ниско напрежение.

Вижте повече

Януари, 2023

Септември, 2022

Рехабилитация на ОРУ 110 kV в п/ст „Пловдив“ 400/220/110/31.5 kV

Рехабилитацията kV е включена в инвестиционната програма на ЕСО ЕАД, във връзка с Плана за развитие на преносната електрическа мрежа, за периода 2012 – 2022 г. Това е вторият проект, който ЕЛ КОНТРОЛ изпълнява на територията на подстанция „Пловдив“, след като през 2006 г. изградихме ел. част на уредба 400 kV.

Вижте повече

Ноември, 2021

Нова подстанция „Каблешково“ 110/20 kV

ЕЛ КОНТРОЛ изпълнява монтаж и ошиновка на съоръженията в ОРУ 110 kV и в КРУ 20 kV, изтегляне и подсъединяване на кабели. Изпълнени са още: доставка на подпорни изолатори 110 kV, изграждане на единична секционирана тръбна шинна система, асемблиране и монтаж на ел. табла и шкафове.

Вижте повече

Ноември, 2021

Март, 2021

Подстанция „Ардино“ 110/20 kV

Проектът за реконструкция и разширение на ел. подстанция „Ардино“ 110/20 kV предвижда цялостна реконструкция на открита разпределителна уредба 110 kV – първична и вторична комутация, както и реконструкция на закрита разпределителна 20 kV, включително заземителна и мълниезащитна инсталации.

Вижте повече

Декември, 2020

Подстанция "Росенец" 110/20/6 kV

Модернизация на открита разпределителна уредба 110 kV в подстанция „Росенец“ включва подмяна на съществуващо оборудване 110 kV, подмяна на командни и релейни шкафове в ОРУ 110 kV, саниране и изграждане на бетонови конструкции, рехабилитация и изграждане на кабелни трасета. 

Вижте повече

Декември, 2020

Септември, 2020

ОРУ 400 kV в п/ст „Марица Изток 3“

През 2020 година ЕЛ КОНТРОЛ изпълнява разширение на ОРУ 400 kV в п/ст „Марица Изток 3“. Изградено е ново поле в колона 1 на ОРУ 400 – строителна и конструктивна част, част електро - първична и вторична комутация, включително заземителна и мълниезащитна инсталации и пусково-наладъчни работи. 

Вижте повече

Юли, 2019

Подстанция Биовет 110/6,3 kV

Подстанция Биовет 110/6,3 kV се намира на територията на ветеринарен завод за фуражни добавки, премикси и активни субстанции за животни Биовет, в гр. Пещера. През 2017 г. са направени инвестиции за изграждане на нов производствен блок към завода, поради което се налага разширение на съществуващата подстанция. Разширението обхваща цялостно проектиране, инженеринг, доставка, изграждане и пускане в експлоатация на нови съоръжения: командна сграда, ЗРУ 110 kV, КРУ 6 kV, устройства за релейна защита и система за автоматизация и управление (SCADА) на обекта, частична реконструкция в съществуващата подстанция и кабелна връзка към нея. 

Вижте повече

Юли, 2019

Май, 2019

Подстанция Марица изток 400/220/110 kV

Електрическа подстанция „Марица изток“ 400/220/110 kV се намира в община Гълъбово, област Стара Загора. Подстанцията работи с три разпределителни уредби ОРУ 400 kV, 220 kV и 110 kV. Рехабилитация на ОРУ 110 kV е част от инвестиционната програма на ЕСО ЕАД, във връзка с Плана за развитие на преносната електрическа мрежа за периода 2012 – 2022 г. Това е вторият проект, който ЕЛ КОНТРОЛ изпълнява на територията на подстанцията, след като през 2010 г. изградихме ел. частта на изцяло новата уредба 400 kV.

Вижте повече

Ноември, 2018

Кабелна линия Кипарис 110 kV

Нова кабелна линия (КЛ) 110 kV „Кипарис“ се изгражда между две градски подстанции „Траяна“ и „Загорка“ в град Стара Загора, като продължение на съществуваща въздушна линия 110 kV. 
ЕЛ КОНТРОЛ е част от обединение ЗЗД „Кипарис“ - главен изпълнител на този проект.  

Вижте повече

Ноември, 2018

Декември, 2017

ТП Бургас и Карнобат

Обектът е част от проекта „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас: възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции (ТП) Бургас, Карнобат и Ямбол.  

Вижте повече

Декември, 2017

Полустационарни подстанции

Предмет на договора е изготвяне на работен проект и изграждане на две еднотипни полустационарни подстанции 20/6,3 kV, 10 МVА, предназначени за постоянно ел. захранване на руднични консуматори в рудник "Трояново-север" към "Мини Марица изток" ЕАД, гр. Раднево. 

Вижте повече

Декември, 2017

Октомври, 2017

Ел. провод 20 kV-Гледачево

Строителството на нов електропровод 20 kV е необходимо за захранване на подвижни подстанции и руднични консуматори в „Мини Марица изток” ЕАД, гр. Раднево. Високоволтовата линия минава по изцяло ново трасе. Свързването е въздушно с уредба 20 kV на подстанция „Гледачево”, а връзката между последния стълб и консуматора е предвидено да се изпълни кабелно. Дължината на електропровода е приблизително 3 км. Обемът на предвидените работи включва доставка и монтаж на цялото необходимо оборудване за изграждане на обекта. 

Вижте повече

Септември, 2016

Монтаж на електрообогреви

Предмет на поръчката е подмяна на съществуващи парни обогреви с електрически в промишлени инсталации в „Лукойл Нефтохим Бургас” АД; доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на цялото оборудване, необходимо за нормалното функциониране на новата отоплителна инсталация за над 5000 метра тръбопроводи.

Вижте повече

Септември, 2016

Септември, 2015

Токоизправителни станции

Изработване работен проект за ремонт и рехабилитация на токоизправителни станции (ТИС) и рехабилитацията на ТИС в гр. Стара Загора” по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора”. Рехабилитацията на ТИС като компонент от проекта „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора” ще осигури повишаване надежността на електрозахранването. Целта е да се гарантира предпазване на електрическите съоръжения, въздушната контактна мрежа (ВКМ), захранващите кабели и тролейбусите. Поръчката включва изготвяне на актуализирана проектна документация – инвестиционни проекти (фаза работен проект) и рехабилитацията на ТИС №1, ТИС №2, ТИС №4 и ТИС №5.

Вижте повече