Инженеринг и проектиране

Your image

ПРОЕКТИРАНЕ

ЕЛ КОНТРОЛ разполага с екип от квалифицирани проектанти с пълна проектантска правоспособност. Работим със специализирани софтуерни програмни продукти E-Plan P8 Professional, AUTOCAD и компютърно оборудване.

РЕТРОФИТ

Изпълняваме ретрофит на остарели електрически уредби ниско и средно напрежение, с вграждане на нови съоръжения – вакуумни прекъсвачи и релейни защити на водещи производители SIEMENS, ABB, SCHNEIDER и др.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Направление АВТОМАТИЗАЦИЯ към ЕЛ КОНТРОЛ изпълнява инженеринг, производство и внедряване на технически средства и програмно осигуряване за автоматизация на дискретни и непрекъснати технологични процеси.