Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V

Област на контрол 

Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V - включително първични и вторични вериги

Обхват на контрола по параметър

  • Съпротивление на изолация

 

 

Акредитация          Заявка