Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V

Област на контрол 

Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V

Обхват на контрола по параметър

  • Импеданс на контура "фаза-защитен проводник";
  • Защитни прекъсвачи(ЗП): Остатъчен задействащ ток, време за изключване, Допирно напрежение на съоръжения защитавани със ЗП,
  • Съпротивление на заземителя на съоръжения защитавани със ЗП

Снимова галерия

 

Акредитация          Заявка