Производство

Your image

ЕЛ.ТАБЛА

Проектираме и асемблираме ел. табла, според изискванията на БДС EN 61439-2. В таблата се влага апаратура на SIEMENS, ABB, SCHNEIDER и др.

МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

Произвеждаме метални конструкции – кабелоносачи, рамки за ел. табла и рамки за комплектни разпределителни уредби.

ГРАВИРАНИ ТАБЕЛКИ


Изработваме табелки с лазерна гравирна машина VersaLASER. Материалът, който се ползва е двуслойна акрилна плоскост