ЕЛ КОНТРОЛ разполага с оборудван цех за производство на електрически табла. Проектираме и асемблираме таблата, според изискванията на международния стандарт БДС EN 61439-2. Предлагаме технически консултации и решения, съобразно нуждите на клиента.

Ел. таблата се асемблират в готови метални шкафове и кутии на реномирани производители - RITTAL, ABB, HIMEL, или шкафове по поръчка, според конкретното приложение. В шкафовете се монтира апаратура на SIEMENS, ABB, SCHNEIDER и др., според изискванията на клиента.

Готовите ел. табла са окомплектовани с пълна техническа документация, сертификати за качество и протоколи от проведени изпитания.

Капацитетът за производство на ел. табла е над 500 броя годишно. Имаме реализиран износ на за наши клиенти в Армения, Грузия и Саудитска Арабия.

Проектираме и изработваме следните видове ел. табла:

 

Разпределителни табла

Предназначени за разпределение на електрическата енергия с ниско напрежение в индустрията, обществени и жилищни сгради и др. В зависимост от начина на монтаж, могат да бъдат стенни (за монтаж на стена или за вграждане), или стоящи шкафове (едностранно или двустранно обслужваеми). Степени на защита: IP30(31), IP40(41), IP55, IP65. Използват се фабрични кутии или шкафове (метални, пластмасови, полиестерни), които се асемблират, оборудват и опроводяват с комутационна и защитна апаратура на фирмите ABB, SIEMENS, Schneider Electric, или други, съгласно конкретния проект. Могат да бъдат изработени както във вариант с монтажна плоча, така и във вариант със защитни лицеви панели, с изнесени ръкохватки/палци за апаратурата.

Разновидности:

  • Силови електроразпределителни табла – за приложение в индустрията, както и за главни разпределителни табла в обществени сгради. Възможно е изпълнение във всички форми на вътрешно разделяне; възможен е монтаж на фиксирани, щепселни или изваждаеми прекъсвачи.
  • Табла за собствени нужди постоянен и променлив ток на електроцентрали и подстанции.
  • Модулни разпределителни табла - за приложение предимно в офисни и жилищни сгради, или като под-разпределителни табла в промишлеността.

 

 

Табла с контакти

Преносими и стационарни табла с контакти, оборудвани с индивидуални или групови дефектнотокови защити.

Могат да бъдат изпълнени с пластмасови кутии или метални шкафове, за монтаж на стена, или със стойка.

 

 

Сградни табла

Разновидности:

  • Електромерни ел. табла – предназначени за отчитане на изразходваната електрическа енергия.
  • Главни и силови разпределителни ел. табла за жилищни, обществени, административни сгради и индустриални обекти.
  • Крайни разпределителни табла за жилищни и обществени сгради.

 

 

Релейни табла

Представляват метални шкафове с двустранно обслужване, с предна прозрачна врата и въртяща рамка за монтаж на релейната апаратура, задна плътна врата.

Асемблират се от фабрични компоненти. Оборудват се с цифрови релейни защити, контролери, релета и клеми, съгласно конкретен проект. Изработват се със степен на защита IP30, IP31, IP41.

 

 

Комплектни кондензаторни уредби (ККУ)

Табла за компенсация на реактивна мощност.

Чрез употреба на системи от кондензатори, реактивната енергия може да бъде компенсирана, като по този начин може да се постигне допълнително натоварване на преносните електропроводи и комутационните апарати. ККУ са едно изгодно решение за редуциране разходите за електропотребление.

Основни характеристики:

  • Метално табло
  • Мощност: до 1000 kVar
  • Регулируема стъпка – чрез cosφ-регулатор.

 

 

Табла за автоматизация

Предназначени са изграждане на системи за сградна и индустриална автоматизация.

Могат да бъдат свободно стоящи или стенни. В тях се разполагат основно контролери и прилежащо към тях оборудване – контролни панели, входно-изходни модули, устройства за управление и сигнализация.

 

 

Електромерни табла

Произвеждаме електромерни табла, съобразени и съгласувани с изискванията на Електроенергиен системен оператор ЕАД.

 

 

Командни шкафове

Монтират се в откритите разпределителни уредби на електрическите подстанции, и служат за събирателни шкафове на веригите от различните съоръжения на съответното поле. Изработени са от прахово боядисана ламарина или от неръждаема ламарина, а в някои специфични случаи от пластмаса. Оборудвани са с вентилационни решетки или антикондензни нагреватели. Степен на защита IP54 или IP55.

В зависимост от конкретният проект или приложение, могат да бъдат с плътна врата, или с прозрачна врата и мнемосхема зад нея. Оборудват се с клеми и апаратура на утвърдени европейски производители.

 

 

Командни табла

Служат за управление съоръженията на електрическите подстанции от командна зала. Върху фасадата на таблата се разполагат съответните управляващи елементи, контролно-измерителни прибори и мнемосхема с цвят, съответстващ на номиналното напрежение на съответната уредба.

В таблата се монтират клемореди и апаратура.

 

Табла АВР ниско напрежение

Табла автоматично включване на резервата (АВР) на ниско напрежение с контролери – 0,4 kV, до 1600 A: Предназначени са за автоматично превключване на инсталацията към резервно захранване, в случай на отпадане на основното захранване. В зависимост от конкретните изисквания и проекта, АВР може да бъде изпълнен с контакторна схема, с прекъсвачи с моторно задвижване, с трипозиционни моторни разединители (товарови прекъсвачи). Управлението може да бъде релейно-контакторно, с програмируем контролер, или със специализиран контролер за АВР. Поради голямото разнообразие, табла АВР се изработват по индивидуални проекти.