Командни шкафове

Монтират се в откритите разпределителни уредби на електрическите подстанции, и служат за събирателни шкафове на веригите от различните съоръжения на съответното поле. Изработени са от прахово боядисана ламарина или от неръждаема ламарина, а в някои специфични случаи от пластмаса. Оборудвани са с вентилационни решетки или антикондензни нагреватели. Степен на защита IP54 или IP55.

В зависимост от конкретният проект или приложение, могат да бъдат с плътна врата, или с прозрачна врата и мнемосхема зад нея. Оборудват се с клеми и апаратура на утвърдени европейски производители.