Сградни табла

Разновидности:

  • Електромерни ел. табла – предназначени за отчитане на изразходваната електрическа енергия.
  • Главни и силови разпределителни ел. табла за жилищни, обществени, административни сгради и индустриални обекти.
  • Крайни разпределителни табла за жилищни и обществени сгради.