Табла АВР ниско напрежение

Табла автоматично включване на резервата (АВР) на ниско напрежение с контролери – 0,4 kV, до 1600 A: Предназначени са за автоматично превключване на инсталацията към резервно захранване, в случай на отпадане на основното захранване. В зависимост от конкретните изисквания и проекта, АВР може да бъде изпълнен с контакторна схема, с прекъсвачи с моторно задвижване, с трипозиционни моторни разединители (товарови прекъсвачи). Управлението може да бъде релейно-контакторно, с програмируем контролер, или със специализиран контролер за АВР. Поради голямото разнообразие, табла АВР се изработват по индивидуални проекти.