Табла с контакти

Преносими и стационарни табла с контакти, оборудвани с индивидуални или групови дефектнотокови защити.

Могат да бъдат изпълнени с пластмасови кутии или метални шкафове, за монтаж на стена, или със стойка.