Сервизни дейности

service1

Ремонт на промишлени електронни устройства:

 • честотни регулатори за асинхронни и синхронни електрозадвижвания;
 • тиристорни регулатори за правотокови електрозадвижвания;
 • тиристорни възбудители за синхронни електродвигатели ;
 • софтстартери за асинхронни електродвигатели;
 • фотоволтаични инвертори

Превантивно техническо обслужване на въведени в експлоатация електронни устройства.
Инсталиране и въвеждане в експлоатация на честотни регулатори, изправители, софтстартери и фотоволтаични инвертори.
Организиране и провеждане обучения на електротехнически обслужващ персонал.

 

Сервизът за промишлена електроника извършва:

Сертифициран сервизен партньор на ABB

 • Ремонт;
 • Пуско-наладка;
 • Превантивно обслужване;
 • Обучение;
 • Микрозадвижвания за устройства - ACS55, ACS150;
 • Машинни задвижвания за устройства - ACS355;
 • Задвижвания за обща употреба за устройства - ACS550-01, ACS550-02;
 • Индустриални задвижвания за устройства - ACS800-01, ACS800-02, ACS800-04, ACS800-11, ACS800-31, ACS800 мултизадвижвания с въздушно охлаждане;
 • Правотокови задвижвания за устройства - DCS800;
 • Честотни задвижвания средно напрежение за устройства - ACS2000.

 

 

 

Сертифициран партньор на SIEMENS

Устройства:

 • SINAMICS G120 C/P;
 • SINAMICS G130;
 • SINAMICS G150;
 • SINAMICS S120;
 • SINAMICS S150;
 • SINAMICS V20;
 • SINAMICS V90;
 • SIMATIC S7-1500;
 • SIMATIC S7-1200;
 • TIA PORTAL.

ЕЛ КОНТРОЛ осигурява за своите клиенти:

 • Технически сертифициран изпълнител, съгласно единни световни стандарти за качество.
 • Повишена сигурност, благодарение на широкообхватни приложения и системно ноу-хау, доказан опит в изпълнението на проекти и експертно съдействие.
 • Отлични индустриални познания за персонализирани и новаторски решения от най-високо качество.
 • Авангардни ноу-хау в автоматизацията, постигнати чрез интензивен обмен на експертни решения.
 • Най-съвременни решения от единен източник, базиран на широкообхватно сервизно портфолио, отговарящ и на индивидуални изисквания.
 • Целенасочени консултации и съдействие на база конкретното приложение – от планиране на проекта, до пускането му в експлоатация, включително и на място на обекта.
 • Ускорено времево изпълнение на проекта, вследствие ценния синергичен ефект от непосредственото сътрудничество със Сименс.
  Изключителна сигурност и качество на проекта, благодарение на предварително проведен анализ на изпълнимостта.

 

 

 

 

Ремонтни дейности

 • Ремонтните дейности се извършват от мобилна група на територията на промишлените предприятия или в сервиза за промишлена електроника в базата на ЕЛ КОНТРОЛ, в град Стара Загора.
 • В сервиза работят висококвалифицирани специалисти, които редовно посещават фирмени курсове за запознаване с новите серии устройства.
 • Разполагаме с изпитвателна зала, изградена в съответствие с изискванията за работа с чувствителни на електростатично разреждане (ESD) електронни елементи.
 • Сервизът е оборудван със съвременни технически средства за диагностика и ремонт.
 • Използва се оригинален софтуер за прецизна диагностика и анализ на причините за възникване на авариите.
 • Използват се оригинални резервни части и електронни елементи.
 • Ползваме логистична подкрепа от водещи производители на промишлена електроника.

 

 

Брошура

Превантивно техническо обслужване

 • Периодично техническо обслужване на работещи устройства, съгласно препоръките на производителя за превантивна техническа експлоатация.
 • Доставка и подмяна на частите с изтекъл експлоатационен период.
 • Контрол върху околната среда и състоянието на периферните устройства.
 • Предписание на мероприятията, необходими за осигуряване на безотказна и дълга експлоатация.

 

 

Брошура

Инсталиране на електронни устройства

Предлага се въвеждане в експлоатация на нови устройства, което включва:

 • Проверка за съответствие на избраното място на монтаж с изискванията за условията на околната среда;
 • Проверка параметрите на електрическото захранване и електрическата инсталация;
 • Свързване и параметризиране;
 • Пуск и настройка.

 

 

Брошура

Обучение на технически експлоатационен персонал

ЕЛ КОНТРОЛ предлага обучение на експлоатационен електротехнически персонал, чрез курсове за експлоатация на честотни инвертори, правотокови регулатори, софтстартери и моторни защити.

В предлаганите курсове е включено:

 • запознаване с принципите на работа
 • конструкции
 • софтуер
 • техническо обслужване
 • правила за безопасна експлоатация.

Обученията се провеждат както на територията на промишлените предприятия, така и в базата на ЕЛ КОНТРОЛ в Стара Загора.

 

 

Брошура