ЕЛ КОНТРОЛ обявява следните свободни работни позиции:

 

Инженер „Автоматизация”

Задължения и отговорности:

Изготвяне и реализация на проекти част "КИП и А", програмиране на контролери, разработване и реализиране на SCADA системи, развойна дейност.

Изисквания за образование, квалификация, стаж и личностни качества:

1. Висше техническо образование: електроника, автоматика;

2. Познаване и опит в програмирането на PLC и SCADA - минимум 3 години;

3. Познаване и опит в програмирането на контролери SIMATIC - предимство;

4. Добро владеене на технически английски език;

5. Свидетелство за правоуправление на МПС, кат. В;

6. Отговорност и способност за оптимално разпределение на текущите задачи, работа в екип;

7. Комуникативност и представяне на дейността пред външни клиенти на фирмата.

Ние Ви предлагаме:

1. Работа в съвременна, успешна компания;
2. Възможност за добра професионална реализация;
3. Коректно заплащане.

 

Кандидатствай

Електромонтажник

Задължения и отговорности:

Изграждане на кабелни трасета, полагане на кабели, монтаж на табла, изграждане на заземителен контур. Работа на строителни обекти, месторабота Стара Загора.

Изисквания за образование, квалификация, стаж и личностни качества:

1. Средно-техническо образование
2. Опит на подобна длъжност минимум 1 година
3. Предимство имат кандидатите със свидетелство за правоспособност като заварчик
4. Работа в строително-монтажна бригада
5. Отговорност и прецизност при изпълнение на поставените задачи, работа в екип

Ние Ви предлагаме:

1. Работа в съвременна, успешна компания
2. Възможност за добра професионална реализация
3. Коректно заплащане

 

Кандидатствай

Шофьор категория Д

Задължения и отговорности:

Управление на фирмени автобуси и микробуси за превоз на работен персонал до строителни обекти в страната. Познаване и спазване на всички нормативни изисквания, свързани с управление на МПС и превоз на пътници. Изрядно водене на изискуемата документация. Изпълнение на допълнителни работни задачи на строителни обекти.

Изисквания за квалификация, стаж и личностни качества:

1. Правоспособност за управление на МПС, категория D
2. Карта за квалификация на водача - професионална компетентност, категория D
3. Дигитална карта за тахограф
4. Свидетелство за психическа пригодност
5. Опит на тази длъжност
6. Предимство имат кандидатите, които притежават правоспособност за управление на МПС кат. С и строителна механизация (мотокар, автовишка, автокран).
7. Качества на кандидата: отговорен, лоялен и коректен при изпълнение на поставените задачи, неконфликтен.

Ние Ви предлагаме:

1. Работа в съвременна фирма с поддържан автопарк и механизация
2. Коректно заплащане
3. Възможност за добра професионална реализация

 

Кандидатствай