БДС ЕN ISO/IEC 17020:2012

2020 12 29 sertifikat akreditacia

Към ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД е създаден Орган за контрол от вид С, който е първият в региона акредитиран Орган за контрол. Притежава Сертификат съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17020:2012, издаден от Българската Служба за Акредитация.