ЕЛ КОНТРОЛ завърши първия подобект от реконструкцията на уличното осветление в Община Стара Загора

Булевард „Крайречен“ в Стара Загора придоби нов модерен облик, след реконструкцията на осветителната му система.

Подобектът е реализиран от ЕЛ КОНТРОЛ в рамките на нов дългосрочен проект за поддръжка на уличното осветление в Община Стара Загора, чието изпълнение стартирахме през август тази година.

Проектът включва поддръжка и реконструкция на уличното осветление във всички населени места в Община Стара Загора, както и изграждане на нови осветителни инсталации, за период от три години.

Осветителната инсталация на булевард „Крайречен“ е изпълнена със стълбове с иновативен дизайн и светещ декоративен детайл, върху които са монтирани LED енергоспестяващи осветителни тела.

Така булевардът става част от обновената градска среда на Стара Загора.

Дейностите по проекта продължават с ремонта на осветлението в парк „Загорка“ и подмяната на парковото осветление в двора на Езикова гимназия "Ромен Ролан", гр. Стара Загора.