Приключи рехабилитацията на ОРУ 110 kV в п-ст „Марица Изток 400/220/110 kV

Повече...

В края на месец май, 2019 г. беше окончателно завършен един от най-мащабните проекти, изпълнявани от ЕЛ КОНТРОЛ през последните три години – проекта за рехабилитация на ОРУ 110 kV в п-ст „Марица Изток“ 400/220/110 kV.

Подстанцията се експлоатира и поддържа от ЕСО ЕАД, а рехабилитацията на ОРУ 110 kV бе част от инвестиционната програма на дружеството, във връзка с Плана за развитие на преносната електрическа мрежа за периода 2012 – 2022 г. Това е втори голям проект на територията на подстанцията, изпълняван от нас. Тя работи с три открити разпределителни уредби (ОРУ) 400 kV, 220 kV и 110 kV, като през 2010 г. отново ЕЛ КОНТРОЛ изгради ел. частта на изцяло новата уредба 400 kV.

Бъдещето на автоматизацията

Повече...

Бъдещето в автоматизацията бе представено на 29 май 2019 г. в Стара Загора. Събитието бе част от поредицата семинари, организирани от Направление Digital Industries на Siemens България в пет големи града в страната. Партньор и домакин за Стара Загора на TIA Portal Innovation Tour 2019 бе фирма „ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД.

SIRIUS – Индустриален контрол

Повече...

Демонстрационния камион SIRIUS посети базата на ЕЛ КОНТРОЛ в Стара Загора и представи широк спектър продукти на SIEMENS в областта на индустриалната апаратура за контрол. Бяха застъпени трите водещи концепции за автоматизация, електроразпределение, надеждност и безопасност: Totally Integrated Automation (TIA), Totally Integrated Power (TIP) и Safety Integrated.

Камионът SIRIUS ще посети Стара Загора

Повече...

Уважаеми клиенти и партньори,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че ЕЛ КОНТРОЛ отново ще бъде домакин на демонстрационния камион SIRIUS, представящ индустриална апаратура на SIEMENS.

Изпълнени проекти

Повече...

В края на 2018 г. ЕЛ КОНТРОЛ успешно приключи работа по два от изпълняваните през изминалата година проекти.