Изложение „Дни на кариерата“ в ТУ – София

Повече...

На есенното изложение „Дни на кариерата“ в Технически университет – София ЕЛ КОНТРОЛ представи стажантските програми, които фирмата предлага. Студентите имат възможност да кандидатстват за позиции:

СЪТРУДНИК В СЕРВИЗ ЗА ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА

ИНЖЕНЕР РЕЛЕЙНИ ЗАЩИТИ

ИНСТАЛАТОР ЕЛ. ТАБЛА

Стажът е с продължителност 2 месеца и се провежда в Стара Загора. За позициите могат да кандидатстват бъдещи инженери по специалности Електротехника, Автоматика, Информационно-управляваща техника.

На изявените студенти предлагаме възможност за СТИПЕНДИЯ след приключване на стажа, до завършване на образованието им.

ЕЛ КОНТРОЛ - домакин на ежегодния технически семинар, организиран съвместно със Сименс България

Повече...

На 30.05.2017 ЕЛ КОНТРОЛ беше домакин на ежегодния технически семинар, организиран съвместно със Сименс България.

Тази година в семинара взеха участие специалисти от направление Енергиен Менджмънт, които представиха продукти за защита, автоматизация и високо напрежение, както и продукти за средно напрежение и трансформатори на Siemens.

Възможност за кариерен старт в Ел Контрол през 2017 година

Повече...

ЕЛ КОНТРОЛ отново предлага възможност за добър кариерен старт и развитие на млади и амбициозни студенти.

Стажантските позиции, които фирмата обявява за 2017 година са ИНСТАЛАТОР ЕЛ. ТАБЛА и СЪТРУДНИК В СЕРВИЗ ЗА ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА.

Стажът се провежда в базата на ЕЛ КОНТРОЛ в Стара Загора, с продължителност 2 месеца.

За позициите могат да кандидатстват бъдещи инженери по специалности Електротехника, Автоматика, Информационно-управляваща техника.

SIRIUS – Индустриален контрол

Повече...

ЕЛ КОНТРОЛ отново беше домакин на демонстрационния камион СИРИУС, представящ продукти на SIEMENS в областта на индустриалната комутационна апаратура.

Събитието се проведе на 11.11.2016 г. и запозна посетителите с широкия спектър индустриални продукти, основна част от трите водещи концепции за автоматизация, електроразпределение, надеждност и безопасност: Totally Integrated Automation (TIA), Totally Intеgrated Power (TIP) и Safеty Integrated.

ЕЛ КОНТРОЛ стартира нов проект в Словакия

Повече...

Фирмата ще изпълнява електромонтажни и КИП и А дейности в новоизграждащ се цех за производство на амоняк в химически завод до гр. Шаля, Словакия.

Проектът включва изграждане на кабелни трасета, полагане и подсъединяване на контролни, силови и оптични кабели, монтаж на електрически табла и съоръжения НН и СрН, изграждане на катодна защита, заземителна и мълниезащитна инсталация, изграждане на осветителна инсталация и система за отопление на тръбопроводите.