ЕЛ КОНТРОЛ - домакин на ежегодния технически семинар, организиран съвместно със Сименс България

Повече...

На 30.05.2017 ЕЛ КОНТРОЛ беше домакин на ежегодния технически семинар, организиран съвместно със Сименс България.

Тази година в семинара взеха участие специалисти от направление Енергиен Менджмънт, които представиха продукти за защита, автоматизация и високо напрежение, както и продукти за средно напрежение и трансформатори на Siemens.

Възможност за кариерен старт в Ел Контрол през 2017 година

Повече...

ЕЛ КОНТРОЛ отново предлага възможност за добър кариерен старт и развитие на млади и амбициозни студенти.

Стажантските позиции, които фирмата обявява за 2017 година са ИНСТАЛАТОР ЕЛ. ТАБЛА и СЪТРУДНИК В СЕРВИЗ ЗА ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА.

Стажът се провежда в базата на ЕЛ КОНТРОЛ в Стара Загора, с продължителност 2 месеца.

За позициите могат да кандидатстват бъдещи инженери по специалности Електротехника, Автоматика, Информационно-управляваща техника.

SIRIUS – Индустриален контрол

Повече...

ЕЛ КОНТРОЛ отново беше домакин на демонстрационния камион СИРИУС, представящ продукти на SIEMENS в областта на индустриалната комутационна апаратура.

Събитието се проведе на 11.11.2016 г. и запозна посетителите с широкия спектър индустриални продукти, основна част от трите водещи концепции за автоматизация, електроразпределение, надеждност и безопасност: Totally Integrated Automation (TIA), Totally Intеgrated Power (TIP) и Safеty Integrated.

ЕЛ КОНТРОЛ стартира нов проект в Словакия

Повече...

Фирмата ще изпълнява електромонтажни и КИП и А дейности в новоизграждащ се цех за производство на амоняк в химически завод до гр. Шаля, Словакия.

Проектът включва изграждане на кабелни трасета, полагане и подсъединяване на контролни, силови и оптични кабели, монтаж на електрически табла и съоръжения НН и СрН, изграждане на катодна защита, заземителна и мълниезащитна инсталация, изграждане на осветителна инсталация и система за отопление на тръбопроводите.

Сименс и ЕЛ КОНТРОЛ проведоха съвместен технически семинар

Повече...

На 18.05.2016 ЕЛ КОНТРОЛ беше домакин на ежегодния технически семинар, организиран съвместно със Siemens България, Дигитализирано производство & Процесни индустрии и Задвижвания (DF&PD). 

Актуална тема тази година беше придобития сертификат „Siemens Solution Partner“ в модул Задвижващи технологии, благодарение на който ЕЛ КОНТРОЛ е упълномощен да предлага на своите клиенти експертни инженерни решения в областта на автоматизацията и електрозадвижването с електроапаратура на Сименс.