През месец декември 2013 г. ЕЛ КОНТРОЛ завърши електро-монтажни и строителни дейности по реконструкцията на подстанция “Мизия” 400/220/110 кV. Това е седмата по ред подстанция 400 киловолта, в изгражданеторемонта на която фирмата участва

Повече...

Подстанция „Мизия” 400/220/110 kV се намира в област Плевен. Реконструкция в откритите уредби на подстанцията се налага, поради морално и физическо остаряване на съществуващите съоръжения 400 kV, 220 kV и 110 kV.

Съоръженията са подменени с нови, във връкза с което са реконструирани и строителните конструкции към тях.

През декември 2013 г. ЕЛ КОНТРОЛ приключи СМР по изпълнението на подстанции Маяк 110 kV и Каварна 110/20 kV

Повече...

ЕЛ КОНТРОЛ приключи СМР по изпълнението на подстанции Маяк 110 kV и Каварна 110/20 kV, разположени в североизточната част на България. 

Двете подстанции са част от общ проект на НЕК, касаещ изграждане на нова възлова подстанция 110 kV - Маяк, както и реконструкция и разширение на съществуваща подстанция 110/20 kV в гр. Каварна.

Подстанция Маяк 110 kV е възлова и има за цел да осигури стабилно електрозахранване и възможност за увеличаване натоварването на електроразпределителната мрежа на Северното Черноморие през летния сезон.

През юли 2013 г. приключихме работа по реконструкция и разширение на ОРУ 110 kV в Подстанция „Айтос” 110/20kV

Повече...

През юли 2013 г. прключихме работа по реконструкция и разширение на ОРУ 110 kV в Подстанция „Айтос” 110/20kV.

Обектът се намира в землището на гр. Айтос, обл. Бургас и е възложен на ЕЛ КОНТРОЛ от Национална електрическа компания ЕАД.

В проекта е заложена подмяна на износени и морално остарели съществуващи съоръжения и стоманобетонни конструкции, както и промяна на схемата на ОРУ 110 kV от единична шинна система в единична секционирана с прекъсвач шинна система.

Стажантски програми в ЕЛ КОНТРОЛ

Повече...

На 23.04.2013 г. ЕЛ КОНТРОЛ участва в изложението "Стажове", организирано от кариерен център към Технически университет - София.

Изложението се радва на традиционно голям интерес от студентите и ни предостави възможност да популяризираме дейността на фирмата сред младите и амбициозни бъдещи инженери, търсещи добра перспектива за реализация.

Щандът на ЕЛ КОНТРОЛ привлече студенти от Електротехнически факултет и факултет Автоматика, които имат възможност да кандидатстват при нас до 30 юни 2013 г. Обявените стажантски позиции са ИНЖЕНЕР ПРОЕКТИ и СЪТРУДНИК КЪМ СЕРВИЗ ЗА ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА.

През месец декември 2012 ЕЛ КОНТРОЛ приключи работа в подстанция "Славейков" 110/20 кV, Бургас

Повече...

Съоръженията преминаха успешно 72-часови проби и строежът беше приет от комисия с Акт 15.

В подстанцията беше извършена реконструкция на ОРУ 110 кV чрез подмяна на всички ел. съоръжения 110 кV, подмяна на стоманобетонните конструкции в уредбата.