През юли 2013 г. приключихме работа по реконструкция и разширение на ОРУ 110 kV в Подстанция „Айтос” 110/20kV

Повече...

През юли 2013 г. прключихме работа по реконструкция и разширение на ОРУ 110 kV в Подстанция „Айтос” 110/20kV.

Обектът се намира в землището на гр. Айтос, обл. Бургас и е възложен на ЕЛ КОНТРОЛ от Национална електрическа компания ЕАД.

В проекта е заложена подмяна на износени и морално остарели съществуващи съоръжения и стоманобетонни конструкции, както и промяна на схемата на ОРУ 110 kV от единична шинна система в единична секционирана с прекъсвач шинна система.

Стажантски програми в ЕЛ КОНТРОЛ

Повече...

На 23.04.2013 г. ЕЛ КОНТРОЛ участва в изложението "Стажове", организирано от кариерен център към Технически университет - София.

Изложението се радва на традиционно голям интерес от студентите и ни предостави възможност да популяризираме дейността на фирмата сред младите и амбициозни бъдещи инженери, търсещи добра перспектива за реализация.

Щандът на ЕЛ КОНТРОЛ привлече студенти от Електротехнически факултет и факултет Автоматика, които имат възможност да кандидатстват при нас до 30 юни 2013 г. Обявените стажантски позиции са ИНЖЕНЕР ПРОЕКТИ и СЪТРУДНИК КЪМ СЕРВИЗ ЗА ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА.

През месец декември 2012 ЕЛ КОНТРОЛ приключи работа в подстанция "Славейков" 110/20 кV, Бургас

Повече...

Съоръженията преминаха успешно 72-часови проби и строежът беше приет от комисия с Акт 15.

В подстанцията беше извършена реконструкция на ОРУ 110 кV чрез подмяна на всички ел. съоръжения 110 кV, подмяна на стоманобетонните конструкции в уредбата.

Модернизация на подстанция 110/20/6 кV „Източна” в Рудник „Трояново-Север”

Повече...

Приключиха работите по модернизация на подстанция 110/20/6 кV „Източна” в Рудник „Трояново-Север” на комплекса „Мини Марица изток”.

В подстанцията бяха подменени всички КРУ 6,3 кV, поради тяхната морална и физическа износеност.

ЕЛ КОНТРОЛ достави и монтира нови КРУ 6,3 кV, производство на АВВ, оборудвани с елегазови прекъсвачи.

ЕЛ КОНТРОЛ придобива статут на оторизиран сервизен партньор на ABB за територията на България

Повече...

Концернът ABВ издаде сертификат, с който ЕЛ КОНТРОЛ придобива статут на оторизиран сервизен партньор на ABB за територията на България.

Чрез сертификата с № 00002697 АВВ предоставя на ЕЛ КОНТРОЛ правата да продава, пуска, настройва и извършва сервизен ремонт на гаранционни и извънгаранционни честотни регулатори от сериите:

  • ABB micro drives: ACS 55, ACS 150;
  • ABB machinery drives: ACS 355;
  • ABB general purpose drives: ACS 550-01, ACS 550-02;
  • ABB industrial drives: ACS 800-01, ACS 800-02, ACS 880-04, ACS 800-11, ACS 800-31.