Изграждане на Фундаменти на подстанция Бургас

Повече...

ЕЛ КОНТРОЛ стартира работата по ремонт на фундаменти за съоръжения в ОРУ 110 КV на подстанция Бургас 400 кV.

Обектът е част от проекта за рехабилитация и разширение на подстанцията и е възложен от Електроенергиен Системен Оператор ЕАД.

В обема на изпълняваните работи влизат изграждане на бетонови масички и фундаменти за съоръженията в ОРУ 110 kV, изграждане на тръбна мрежа стоманени тръби.

Демонстрационно автошоу на Сименс

Повече...

.На 14.09.2011 се проведе „АвтоШоу-Тур” с демонстрационeн камион “Industrial controls on tour” на SIEMENS от Германия!

Посетителите имаха прекрасна възможност да се запознаят с широкия спектър индустриални продукти в областта на Индустриалната комутационна апаратура, основна част от трите водещи концепции за автоматизация, електро-разпределение, надеждност и сигурност – Totally Integrated Automation (TIA), Totally Integrated Power (TIP) и Safety Integrated.

На 26 юни 2011г. бе открит официално първия етап на подстанция „Хелиос“ 110/20kV

Повече...

Министър-председателят Бойко Борисов откри в неделя, 26 юни, първия етап от изграждането на подстанция „Хелиос” 110/20kV, предназначена за електрозахранване на курорта Слънчев бряг. Възложител на обекта е НЕК ЕАД, изпълнител е АББ България ЕООД, а Ел Контрол ЕООД е подизпълнител по всички видове строително-монтажните и пусково-наладъчните работи. "С вложените милиони лева за рехабилитация на електропроводи и за нова подстанция се гарантира, че ще се поддържа нормално електрозахранване в Слънчев бряг и околностите му", каза премиерът Борисов.

Завършване на първи етап от изграждането на подстанция Хелиос 110/20kV

Повече...

На 10.05.2011 г. направление Индустриална автоматизация на Сименс ЕООД проведе семинар под надслов TIA Portal Innovation Tour в базата на Ел Контрол ЕООД.

Бяха определени изключително кратки срокове за завършване на първия етап на строителството. 

Крайната цел беше поставянето на силов трансформатор №2 под напрежение, като по този начин се захранват кабeлите средно напрежение чрез новомонтираното КРУ 20kV.

Семинар под надслов - TIA Portal Innovation Tour на Сименс

Повече...

На 10.05.2011 г. направление Индустриална автоматизация на Сименс ЕООД проведе семинар под надслов TIA Portal Innovation Tour в базата на Ел Контрол ЕООД.

Бе представена новата инженерингова платформа на Siemens TIA Portal за първи път в Централна и Източна Европа.