Съвместен семинар „Индустриална автоматизация” с фирма Сименс

Повече...

На 25.07.2012 г. в сградата на ЕЛ КОНТРОЛ се проведе съвместен семинар с фирма Сименс – Сектор Индустрия на тема „Индустриална автоматизация”.

На семинара бяха представени новости в системите за автоматизация на SIEMENS – SIMATIC Safety Integrated, Step 7 и SIMATIC Panels.

Специално внимание беше обърнато на новото поколение компактна разпределителна периферия SIMATIC ET 200SP, която беше демонстрирана пред гостите на семинара.

ФЕЦ Душанци – Пирдоп

Повече...

През юни 2012 г. ЕЛ КОНТРОЛ приключи изпълнението на Строителни и електро-монтажни работи във връзка с изграждане на Фотоволтаична централа „Душанци”.

Обектът се намира в землището на гр. Пирдоп, Софийска област.

Фотоволтаичната централа е с обща площ 10 дка и номинална мощност 500 kW. ЕЛ КОНТРОЛ e подизпълнител на Ефасек Инженеринг С.А. - Клон България.

Фотоволтаичен парк "Летница"

Повече...

ЕЛ КОНТРОЛ приключи работа по проект "Електромонтажни работи, във връзка с изграждане на фотоволтаичен парк "Летница", с възложител Шнайдер Електрик Франция.

Възложените работи са изпълнени и обектът е въведен в експлоатация месец юни 2012г.

Обучение за експлоатация на честотни регулатори

Повече...

На 18, 19, 25 и 26 април 2012 г. в базата на Ел Контрол ЕООД в град Стара Загора се проведе курс за обучение на експлоатацоинния електротехнически персонал на АЕС гр. Гълъбово на тема: “Управление на асинхронни електродвигатели с честотни регулатори на ABB”.

Курсът включваше запознаване със съвременните методи на честотно управление, устройство, конструкция и правила за техническа експлоатация на регулаторите от сериите ACS550, ACS800-01, ACS800-07 и ACS800-17.

Сервиз за промишлена електроника

Повече...

През 2012 г. в ЕЛ КОНТРОЛ е създаден Сервиз за промишлена електроника – най-новото направление към отдел Автоматизация. Неговата работа е насочена към въвеждане в експлоатация, поддръжка и ремонт на електронни устройства, използвани в промишлеността; провеждат се обучения за запознаване с устройствата и тяхната безопасна експлоатация.

Сервизът е единствен в България, който притежава правата да инсталира и ремонтира инвертори на ABB. Обслужването се извършва от електроинженери, преминали обучение в Университета на АББ в Хелзинки, Финландия.