През февруари ЕЛ КОНТРОЛ стартира изпълнението на нов обект на територията на Лукойл Нефтохим Бургас АД

Повече...

"Промяна на схемата на ел. захранване на подстанция 6/0,4 kV №214” включва дейности по демонтаж и монтаж на кабели и кабелни лавици, както и настройка на релейни защити и пусково-наладъчни работи.

През януари 2014 г. завършихме изпълнението на обект на територията на "Мини Марица-изток" ЕАД

Повече...

Ел Контрол ЕООД извърши рехабилитация на главни трансформаторни подстанции и изграждане на нови мобилни такива, заедно с прилежащите разпределителни устройства и свързващото оборудване за повишаване на електрозахранването от 6 kV до 20 kV, за рудници "Трояново-север" и "Трояново-3".

Съгласно проекта е извършена реконструкция на 4 стационарни подстанции, във връзка с преминаването им от 6 kV на 20 kV, с цел намаляване загубите на електроенергия по електропреносната мрежа.

През месец декември 2013 г. ЕЛ КОНТРОЛ завърши електро-монтажни и строителни дейности по реконструкцията на подстанция “Мизия” 400/220/110 кV. Това е седмата по ред подстанция 400 киловолта, в изгражданеторемонта на която фирмата участва

Повече...

Подстанция „Мизия” 400/220/110 kV се намира в област Плевен. Реконструкция в откритите уредби на подстанцията се налага, поради морално и физическо остаряване на съществуващите съоръжения 400 kV, 220 kV и 110 kV.

Съоръженията са подменени с нови, във връкза с което са реконструирани и строителните конструкции към тях.

През декември 2013 г. ЕЛ КОНТРОЛ приключи СМР по изпълнението на подстанции Маяк 110 kV и Каварна 110/20 kV

Повече...

ЕЛ КОНТРОЛ приключи СМР по изпълнението на подстанции Маяк 110 kV и Каварна 110/20 kV, разположени в североизточната част на България. 

Двете подстанции са част от общ проект на НЕК, касаещ изграждане на нова възлова подстанция 110 kV - Маяк, както и реконструкция и разширение на съществуваща подстанция 110/20 kV в гр. Каварна.

Подстанция Маяк 110 kV е възлова и има за цел да осигури стабилно електрозахранване и възможност за увеличаване натоварването на електроразпределителната мрежа на Северното Черноморие през летния сезон.

През юли 2013 г. приключихме работа по реконструкция и разширение на ОРУ 110 kV в Подстанция „Айтос” 110/20kV

Повече...

През юли 2013 г. прключихме работа по реконструкция и разширение на ОРУ 110 kV в Подстанция „Айтос” 110/20kV.

Обектът се намира в землището на гр. Айтос, обл. Бургас и е възложен на ЕЛ КОНТРОЛ от Национална електрическа компания ЕАД.

В проекта е заложена подмяна на износени и морално остарели съществуващи съоръжения и стоманобетонни конструкции, както и промяна на схемата на ОРУ 110 kV от единична шинна система в единична секционирана с прекъсвач шинна система.