Модернизация на подстанция 110/20/6 кV „Източна” в Рудник „Трояново-Север”

Повече...

Приключиха работите по модернизация на подстанция 110/20/6 кV „Източна” в Рудник „Трояново-Север” на комплекса „Мини Марица изток”.

В подстанцията бяха подменени всички КРУ 6,3 кV, поради тяхната морална и физическа износеност.

ЕЛ КОНТРОЛ достави и монтира нови КРУ 6,3 кV, производство на АВВ, оборудвани с елегазови прекъсвачи.

ЕЛ КОНТРОЛ придобива статут на оторизиран сервизен партньор на ABB за територията на България

Повече...

Концернът ABВ издаде сертификат, с който ЕЛ КОНТРОЛ придобива статут на оторизиран сервизен партньор на ABB за територията на България.

Чрез сертификата с № 00002697 АВВ предоставя на ЕЛ КОНТРОЛ правата да продава, пуска, настройва и извършва сервизен ремонт на гаранционни и извънгаранционни честотни регулатори от сериите:

  • ABB micro drives: ACS 55, ACS 150;
  • ABB machinery drives: ACS 355;
  • ABB general purpose drives: ACS 550-01, ACS 550-02;
  • ABB industrial drives: ACS 800-01, ACS 800-02, ACS 880-04, ACS 800-11, ACS 800-31.

Съвместен семинар „Индустриална автоматизация” с фирма Сименс

Повече...

На 25.07.2012 г. в сградата на ЕЛ КОНТРОЛ се проведе съвместен семинар с фирма Сименс – Сектор Индустрия на тема „Индустриална автоматизация”.

На семинара бяха представени новости в системите за автоматизация на SIEMENS – SIMATIC Safety Integrated, Step 7 и SIMATIC Panels.

Специално внимание беше обърнато на новото поколение компактна разпределителна периферия SIMATIC ET 200SP, която беше демонстрирана пред гостите на семинара.

ФЕЦ Душанци – Пирдоп

Повече...

През юни 2012 г. ЕЛ КОНТРОЛ приключи изпълнението на Строителни и електро-монтажни работи във връзка с изграждане на Фотоволтаична централа „Душанци”.

Обектът се намира в землището на гр. Пирдоп, Софийска област.

Фотоволтаичната централа е с обща площ 10 дка и номинална мощност 500 kW. ЕЛ КОНТРОЛ e подизпълнител на Ефасек Инженеринг С.А. - Клон България.

Фотоволтаичен парк "Летница"

Повече...

ЕЛ КОНТРОЛ приключи работа по проект "Електромонтажни работи, във връзка с изграждане на фотоволтаичен парк "Летница", с възложител Шнайдер Електрик Франция.

Възложените работи са изпълнени и обектът е въведен в експлоатация месец юни 2012г.