Строител на годината за 2019 година

Повече...

ЕЛ КОНТРОЛ получи грамота „Строител на годината за 2019 година“.

Отличието бе връчено от Камара на строителите в България – Областно представителство Стара Загора, на ежегодния празник, по случай Деня на строителя.

След проведена анкета сред членовете на КСБ в Стара Загора, фирмата ни бе класирана на първо място в раздел Строежи от енергийната инфраструктура.

ЕЛ КОНТРОЛ получи наградата ABB Channel Partner Award

Повече...

ЕЛ КОНТРОЛ получи наградата ABB Channel Partner Award (Партньор на АВВ), на Конференцията ABB Channel Partners 2019, състояла се в Палермо, Италия. Наградата бе връчена по време на закрита официална церемония, от г-н Бекир Бекиров – Мениджър ключови клиенти за АББ България. Фирмата ни бе отличена като първият официален сервизен партньор на АВВ за България, модул задвижвания и двигатели, с най-дълъг опит и доказана лоялност.

ЕЛ КОНТРОЛ завърши първия подобект от реконструкцията на уличното осветление в Община Стара Загора

Повече...

Булевард „Крайречен“ в Стара Загора придоби нов модерен облик, след реконструкцията на осветителната му система.

Подобектът е реализиран от ЕЛ КОНТРОЛ в рамките на нов дългосрочен проект за поддръжка на уличното осветление в Община Стара Загора, чието изпълнение стартирахме през август тази година.

Проектът включва поддръжка и реконструкция на уличното осветление във всички населени места в Община Стара Загора, както и изграждане на нови осветителни инсталации, за период от три години.

Приключи рехабилитацията на ОРУ 110 kV в п-ст „Марица Изток 400/220/110 kV

Повече...

В края на месец май, 2019 г. беше окончателно завършен един от най-мащабните проекти, изпълнявани от ЕЛ КОНТРОЛ през последните три години – проекта за рехабилитация на ОРУ 110 kV в п-ст „Марица Изток“ 400/220/110 kV.

Подстанцията се експлоатира и поддържа от ЕСО ЕАД, а рехабилитацията на ОРУ 110 kV бе част от инвестиционната програма на дружеството, във връзка с Плана за развитие на преносната електрическа мрежа за периода 2012 – 2022 г. Това е втори голям проект на територията на подстанцията, изпълняван от нас. Тя работи с три открити разпределителни уредби (ОРУ) 400 kV, 220 kV и 110 kV, като през 2010 г. отново ЕЛ КОНТРОЛ изгради ел. частта на изцяло новата уредба 400 kV.

Бъдещето на автоматизацията

Повече...

Бъдещето в автоматизацията бе представено на 29 май 2019 г. в Стара Загора. Събитието бе част от поредицата семинари, организирани от Направление Digital Industries на Siemens България в пет големи града в страната. Партньор и домакин за Стара Загора на TIA Portal Innovation Tour 2019 бе фирма „ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД.