Стажове

Повече...

ЕЛ КОНТРОЛ обява СТАЖАНТСКИ ПОЗИЦИИ в три направления:

  • Сервиз за промишлена електроника
  • Производство на ел. табла
  • Настройка и проверка на релейни защити

Приключихме изпълнението на проект зарядни станции за електрически автобуси в Стара Загора

Повече...

Проектът бе изпълнен изцяло в градската инфраструктура на Стара Загора, възложен от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, проектно предложение „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора“, приоритетна ос „Подобряване на атмосферния въздух“.

Коледен дух в Стара Загора

Повече...

Стара Загора отново сияе в красиви празнични светлини. Художественото осветление е монтирано и пуснато точно навреме, за да донесе Коледния дух в Града на липите.

НАГРАДА СТРОИТЕЛ НА ГОДИНАТА

Повече...

 

ЕЛ КОНТРОЛ е Строител на годината за 2022 година, в раздел Обекти от енергийната инфраструктура, за регион Стара Загора. Престижната награда се връчва от Камара на строителите в България и за нас голямо признание да я получим за четвърти път.