Демонстрационният бус на Schrack Technik спира пред ЕЛ КОНТРОЛ

Повече...

На 05.10.2022 г. (сряда), от 13:30 ч. ЕЛ КОНТРОЛ ще бъде домакин на Демо-бус с апаратура на Schrack Technik.

ЕЛ КОНТРОЛ стартира „Проектиране и изграждане на две комплектни трансформаторни станции за захранване на зарядни станции, проектиране и изграждане на кабелни трасета до зарядните станции“.

Повече...

ЕЛ КОНТРОЛ стартира „Проектиране и изграждане на две комплектни трансформаторни станции за захранване на зарядни станции, проектиране и изграждане на кабелни трасета до зарядните станции“. Договорът се изпълнява изцяло в градската инфраструктура на Стара Загора, възложен е от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, проектно предложение „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора“, приоритетна ос „Подобряване на атмосферния въздух“. Включва изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството.

Мобилно шоу RITTAL в базата на ЕЛ КОНТРОЛ 

Повече...

Представяме Ви едно интригуващо събитие, на което имаме удоволствието да бъдем домакини: Мобилното шоу Rittal - Das System.

Заповядайте в базата на ЕЛ КОНТРОЛ в гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ 17А, на 04.10.2021 г. (понеделник), от 10:00 ч. до 12:00 ч.

Договор „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Повече...

Дружество „ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД участва и беше одобрено в програма „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансирана от еврофонд „Иновации и конкурентоспособност“.

Камионът SIRIUS ще посети Стара Загора

Повече...

Уважаеми клиенти и партньори,

На 12.02.2020 г. (сряда), от 09:30 до 12:30 ч. ЕЛ КОНТРОЛ ще бъде домакин на демонстрационния камион SIRIUS, представящ индустриална апаратура на SIEMENS.

Организатор на събитието е „Сименс България“ ЕООД.