Реконструкция на ОРУ 110кV на подстанция "Славейков" 110/20кV

Повече...

През месец януари 2012 г. ЕЛ КОНТРОЛ започна работа на обект "Подстанция "Славейков" 110/20кV - реконструкция на ОРУ 110кV". Възложител по договора е Национална Електрическа Компания ЕАД.

Подстанция "Славейков" 110/20кV се намира в гр. Бургас. Проектът за реконструкция на ОРУ 110 кV предвижда подмяна на съоръженията и стоманобетоновите конструкции в уредбата, поради тяхното износване и извеждането им от употреба. Наред с това ще бъде изградено ново изводно поле за кабелна линия 110кV.

Работите включват:

Изграждане на фотоволтаичен парк "Летница"

Повече...

През януари 2012 г. ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД стартира работите по проект "Електромонтажни работи във връзка с изграждане на фотоволтаичен парк "Летница".

Договорът е сключен с Шнайдер Електрик Франция и се отнася за изграждане на нова фотоволтаична електроцентрала в землището на гр. Летница, Ловешка област.

В обема на поръчката са включени следните дейности:

Подстанция Хелиос

Повече...

През месец октомври 2011 г. ЕЛ КОНТРОЛ приключи втори етап по изграждане на подстанция "Хелиос" 110/20 кV.

Подстанцията е предназначена да захранва нарасналото потребление на електроенергия от курортите по Южното черноморие. Обектът е изграден изцяло от ЕЛ КОНТРОЛ, включително строителство на командна сграда, бетонови фундаменти, изграждане на пътища, монтаж на ел. съоръжения и въвеждането им експлоатация.

Изграждане на Фундаменти на подстанция Бургас

Повече...

ЕЛ КОНТРОЛ стартира работата по ремонт на фундаменти за съоръжения в ОРУ 110 КV на подстанция Бургас 400 кV.

Обектът е част от проекта за рехабилитация и разширение на подстанцията и е възложен от Електроенергиен Системен Оператор ЕАД.

В обема на изпълняваните работи влизат изграждане на бетонови масички и фундаменти за съоръженията в ОРУ 110 kV, изграждане на тръбна мрежа стоманени тръби.

Демонстрационно автошоу на Сименс

Повече...

.На 14.09.2011 се проведе „АвтоШоу-Тур” с демонстрационeн камион “Industrial controls on tour” на SIEMENS от Германия!

Посетителите имаха прекрасна възможност да се запознаят с широкия спектър индустриални продукти в областта на Индустриалната комутационна апаратура, основна част от трите водещи концепции за автоматизация, електро-разпределение, надеждност и сигурност – Totally Integrated Automation (TIA), Totally Integrated Power (TIP) и Safety Integrated.