На 26 юни 2011г. бе открит официално първия етап на подстанция „Хелиос“ 110/20kV

Повече...

Министър-председателят Бойко Борисов откри в неделя, 26 юни, първия етап от изграждането на подстанция „Хелиос” 110/20kV, предназначена за електрозахранване на курорта Слънчев бряг. Възложител на обекта е НЕК ЕАД, изпълнител е АББ България ЕООД, а Ел Контрол ЕООД е подизпълнител по всички видове строително-монтажните и пусково-наладъчните работи. "С вложените милиони лева за рехабилитация на електропроводи и за нова подстанция се гарантира, че ще се поддържа нормално електрозахранване в Слънчев бряг и околностите му", каза премиерът Борисов.

Завършване на първи етап от изграждането на подстанция Хелиос 110/20kV

Повече...

На 10.05.2011 г. направление Индустриална автоматизация на Сименс ЕООД проведе семинар под надслов TIA Portal Innovation Tour в базата на Ел Контрол ЕООД.

Бяха определени изключително кратки срокове за завършване на първия етап на строителството. 

Крайната цел беше поставянето на силов трансформатор №2 под напрежение, като по този начин се захранват кабeлите средно напрежение чрез новомонтираното КРУ 20kV.

Семинар под надслов - TIA Portal Innovation Tour на Сименс

Повече...

На 10.05.2011 г. направление Индустриална автоматизация на Сименс ЕООД проведе семинар под надслов TIA Portal Innovation Tour в базата на Ел Контрол ЕООД.

Бе представена новата инженерингова платформа на Siemens TIA Portal за първи път в Централна и Източна Европа.

Демонстрационно автошоу на ABB

Повече...

На 15.04.2011 г. ЕЛ КОНТРОЛ беше домакин на демонстрационно автошоу, организирано от АББ.

Заводът производител на устройства и системи за защита и управление в Швеция, част от Концерна АББ, организира турне с каравана в България с цел представяне на нови и съществуващи продукти и системи на АББ в областта на релейните защити и автоматизацията.

Презентация на продукти на ABB на разпределителни уредби за ниско и средно напрежение

Повече...

На 03.02.2011 г. в бизнес сградата на ЕЛ КОНТРОЛ се проведе презентация на тема „Разпределителни уредби за Ниско и Средно напрежение, производство на ABB. Технически параметри и Приложение“

 Събитието беше организирано съвместно от АББ България ЕООД и ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД в резултат от разширяване на сътрудничеството между фирмите.

Проектанти, енергетици и електроинженери от местната индустрия и енергетика бяха сред участниците, проявили интерес към представяните продукти.