Ел Контрол - разширяване обхвата на акредитация на Органа за Контрол от вида 'C'

Повече...

На 20.12.2010 г. със Заповед № 1453 от БСА, ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД разшири обхвата на акредитация на Органа за Контрол от вида 'С'.

Водеща тенденция в политиката на управление на ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД е цялостното затваряне на цикъла електроизграждане – проектиране, доставка, монтаж на съоръженията, електрически изпитания и въвеждане в експлоатация, гаранционно и следгаранционно обслужване. 

За осъществяването на тази политика през 2000 г. към ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД е създаден Орган за контрол от вид 'С', който е първият в региона акредитиран Орган за контрол.

Притежава Сертификат съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17020:2005, издаден от Българската Служба за Акредитация ИА “БСА”.

Обхвата на акредитация е следния:

ЕЛ КОНТРОЛ - дистрибутор на ABB за България

Повече...

 

ABB е енергиен концерн с централен офис в Цюрих, Швейцария, компания с над 115 000 служителя в над 100 държави.

Тя е водеща компания в областта на енергетиката и автоматизацията със стабилни позиции в основни бизнес направления.

Строителна дейност

Повече...

В началото на 2010 година в ЕЛ КОНТРОЛ бе сформирана група за извършване на строителни работи. Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя и е член на Камарата на строителите в България. В момента в строителното звено на ЕЛ КОНТРОЛ са ангажирани …

Сертификация по система за управление по отношение на околната среда БДС ISO 14001:2005

Повече...

Основната цел на Ел Контрол ЕООД е, предлагайки най-съвременни високотехнологични продукти и услуги, да помогне на своите клиенти да получат максимална полза от инвестициите, които са направили и всичко това да бъде в пълно съответствие с нормативните изисквания по отношение на опазване на околаната среда.

За да отговори адекватно относно стандарта за загрижеността на човечеството за осъществяване на устойчиво развитие на планетата, на 07 юни 2010 Ел Контрол бе сертифицирана по система за управление по отношение на околната среда, съгласно изискванията на ISO 14001:2004 и притежава сертификат № 75 110 0017, издаден от TüV Rheinland Bulgaria.

Презентация на Сименс: Демо-камиони с КИП & А техника и нисковолтова апаратура

Повече...

На 26.04.2010 г. ЕЛ КОНТРОЛ отново беше домакин на демонстрационно автошоу, организирано от SIEMENS.

Два демо-камиона, оборудвани с КИП & Анализираща техника и Нисковолтова апаратура бяха отворени за посещение в базата на ЕЛ КОНТРОЛ, Стара Загора.

Като един от световните лидери в областта на индустриалната автоматизация, СИМЕНС се стреми винаги да бъде в близост до клиента.