Официална регистрация и членство в Камарата на строителите в България

Повече...

На 08 Февруари 2008 фирма Ел Контрол беше приета за член на Камарата на строителите в България и вписана в Централен професионален регистър на строителя.

Ел Контрол вдига сграда бижу

Повече...

Вестник Национална Бизнес Поща публикува статия по повод официалното откриване на 27.06.2007 г. на новата сграда на Ел Контрол ЕООД в гр. Стара Загора.