Подмяна на 29 бр. честотни инвертори, задвижващи електродвигатели за въздушни хладници на к-с "Хидрокрекинг"

Повече...

Възложител
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Местонахождение:
гр. Бургас

Възложен: февруари 2019 / Изпълнен: май, 2019

Подстанция „Марица изток“ 400/220/110 kV - реконструкция на ОРУ 110 kV

Повече...

Възложител:
Електроенергиен системен оператор ЕАД, гр. София

Местонахождение:
гр. Гълъбово

Възложен: 2016 / Изпълнен: Май, 2019

Ремонт сгради на материално-техническа база в МЕПР Сливен

Повече...

Възложител
Електроенергиен системен оператор ЕАД - МЕР Стара Загора

Местонахождение:
гр. Сливен

Възложен: януари 2019 / Изпълнен: април, 2019

Рехабилитация на главните трансформаторни подстанции и изграждане на нови мобилни такива, заедно с прилежащите разпред. устройства и свързващото оборудване, за повишаване захранването от 6 kV до 20 kV, рудници "Трояново-север" и "Трояново-3"

Повече...

Възложител:
Сименс ЕООД - България

Местонахождение:
гр. Раднево

Възложен: 2012 / Изпълнен: 2014