Реконструкция на подстанция „Ардино“ 110/20 kV

Повече...

Възложител
Електроенергиен системен оператор ЕАД

Изпълнител
ДЗЗД „П/ст ВН“

Местонахождение
гр. Ардино, обл. Кърджали

Възложен: април, 2020/ Изпълнен:март, 2021

Подстанция „Лаута“ 110/20 kV – Изграждане на ново изводно поле 110 kV

Повече...

Възложител

„Електроразпределение Юг“ ЕАД

Местонахождение
гр. Пловдив, обл. Пловдив

Възложен: август, 2020/ Изпълнен: януари, 2021

Ремонт полета 110 kV и изграждане на система за дистанционно управление на п/ст "Айтос"

Повече...

Възложител

Електроенергиен системен оператор ЕАД - МЕР Бургас

Изпълнител: ДЗЗД „П-СТ ВН“

Местонахождение
гр. Айтос, обл. Бургас

Възложен: юли, 2020/ Изпълнен: декември, 2021

Рехабилитация на присъединения 20 kV на п/ст „Димитър Канев“

Повече...

Възложител

Електроенергиен системен оператор ЕАД - МЕР Хасково
Изпълнител: ДЗЗД „Ретрофит“

Местонахождение
гр. Хасково, обл. Хасково
Обектът се намира в землището на гр. Хасково, Община Хасково, обл. Хасково, поземлен имот с идентификатор № 77195.129.38.

Възложен: май, 2020/ Изпълнен: декември, 2020

Ретрофит на КРУ 10 kV в п/ст "Траяна"

Повече...

Възложител

Електроенергиен системен оператор ЕАД - МЕР Стара Загора

Изпълнител: ДЗЗД „Ретрофит“

Местонахождение
гр. Стара Загора

Възложен: юни, 2020/ Изпълнен: януари, 2021