Ремонт на ОРУ 110 kV в Подстанция "Чирпан"

Повече...

Възложител
Електроенергиен системен оператор ЕАД - МЕР Стара Загора

Местонахождение:
гр. Чирпан

Възложен: ноември 2018 / Изпълнен: 30.10.2019

Подмяна на 29 бр. честотни инвертори, задвижващи електродвигатели за въздушни хладници на к-с "Хидрокрекинг"

Повече...

Възложител
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Местонахождение:
гр. Бургас

Възложен: февруари 2019 / Изпълнен: май, 2019