Проектиране и изграждане на две комплектни трансформаторни станции за захранване на зарядни станции, проектиране и изграждане на кабелни трасета до зарядните станции

Повече...

Възложител:

„Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД

Местонахождение:
гр. Стара Загора, обл. Стара Загора

Възложен: април, 2022 г./ Изпълнен: януари, 2023 г.

Рехабилитация ОРУ 110 kV (стара част) в п/ст Пловдив 400/220/110/31.5 kV

Повече...

Възложител:

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД

Изпълнител: ДЗЗД „П-СТ ВН“

Местонахождение:
гр. Пловдив, обл. Пловдив

Възложен: май, 2021/ Изпълнен: септември, 2022

Ретрофит КРУ 20 kV в п/ст „Борисовград“

Повече...

Възложител

Електроенергиен системен оператор ЕАД - МЕР Пловдив 
Изпълнител: ДЗЗД „Ретрофит“

Местонахождение
гр. Първомай, обл. Пловдив

Възложен: Февруари, 2020/ Изпълнен: Август, 2020

Ремонт полета Ср.Н. в п/ст „Кабиле“

Повече...

Възложител:

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД МЕР Бургас

Изпълнител: ДЗЗД „Ретрофит“

Местонахождение:
гр. Ямбол, обл. Бургас

Възложен: март, 2021/ Изпълнен: декември, 2021

Изграждане на нова п/ст "Каблешково" 110/20 kV

Повече...

Възложител:

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД

Изпълнител: ДЗЗД „П-СТ ВН“

Местонахождение:
гр. Каблешково, общ. Поморие, обл. Бургас

Възложен: октомври, 2020/ Изпълнен: ноември, 2021 г.