Ремонт полета Ср.Н. в п/ст „Кабиле“

Повече...

Възложител:

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД МЕР Бургас

Изпълнител: ДЗЗД „Ретрофит“

Местонахождение:
гр. Ямбол, обл. Бургас

Възложен: март, 2021/ Изпълнен: декември, 2021

Изграждане на нова п/ст "Каблешково" 110/20 kV

Повече...

Възложител:

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД

Изпълнител: ДЗЗД „П-СТ ВН“

Местонахождение:
гр. Каблешково, общ. Поморие, обл. Бургас

Възложен: октомври, 2020/ Изпълнен: ноември, 2021 г.

Реконструкция на подстанция „Ардино“ 110/20 kV

Повече...

Възложител
Електроенергиен системен оператор ЕАД

Изпълнител
ДЗЗД „П/ст ВН“

Местонахождение
гр. Ардино, обл. Кърджали

Възложен: април, 2020/ Изпълнен:март, 2021

Подстанция „Лаута“ 110/20 kV – Изграждане на ново изводно поле 110 kV

Повече...

Възложител

„Електроразпределение Юг“ ЕАД

Местонахождение
гр. Пловдив, обл. Пловдив

Възложен: август, 2020/ Изпълнен: януари, 2021

Ремонт полета 110 kV и изграждане на система за дистанционно управление на п/ст "Айтос"

Повече...

Възложител

Електроенергиен системен оператор ЕАД - МЕР Бургас

Изпълнител: ДЗЗД „П-СТ ВН“

Местонахождение
гр. Айтос, обл. Бургас

Възложен: юли, 2020/ Изпълнен: декември, 2021