Присъединяване на Фотоволтаична електроцентрала 80 MW

Повече...

Възложител:
„Ел изграждане-България“ ЕАД

Местонахождение: 
общ. Тунджа, обл. Ямбол

Възложен: октомври, 2023 г. / Изпълнен: май, 2024 г.

Реконструкция на ЗРУ 6 kV в п/ст "Полиестерни влакна 110/6.3 kV

Повече...

Възложител:
Електроенергиен системен оператор ЕАД

Местонахождение:
гр. Ямбол

Възложен: април, 2023 г./ Изпълнен: ноември, 2023 г., срок на изпълнение 150 дни

Рехабилитация на присъединения 20 kV в п/ст "Арпезос"

Повече...

Възложител:
Електроенергиен системен оператор ЕАД

Местонахождение:
гр. Кърджали

Възложен: декември, 2021 г./ Изпълнен: септември, 2023 г.

Подмяна на клемни командни шкафове в ОРУ 110kV на подстанция „Бесапара“

Повече...

Възложител:
„Ди Ес Смит България“ АД

Местонахождение:
гр. Пазарджик

Възложен: август, 2023 г./ Изпълнен: октомври, 2023 г.

Ремонт на трансформатори на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4 в ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ Марица Изток 3

Повече...

Възложител:
КОНТУРГЛОБАЛ Марица Изток 3 АД

Местонахождение:
с. Медникарово, обл. Стара Загора

Възложен: 2018 / Изпълнен: 2022