Монтаж на електрообогреви вместо съществуващия обогрев с пара в „Лукойл Нефтохим Бургас” АД

Възложител:
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Местонахождение:
ЛУКОЙЛ Нефтохим

Възложен: 2015 / Изпълнен: 2016

Описание

Предмет на поръчката е подмяна на съществуващи парни обогреви с електрически в промишлени инсталации в „Лукойл Нефтохим Бургас” АД; доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на цялото оборудване, необходимо за нормалното функциониране на новата отоплителна инсталация за над 5000 метра тръбопроводи.

Изпълнени дейности

  • Демонтаж на съществуващи парни обогреви;
  • Доставка на всички необходими материали – кабелни трасета, контролни, силови и нагревателни кабели, ел. табла, местни взривозащитени кутии за управление, електроапаратура;
  • Полагане на специализирани нагревателни кабели за ел. обогрев на технологично и КИП оборудване;
  • Полагане и подсъединяване на силови и контролни кабели;
  • Изграждане на заземителни инсталации;
  • Изработка, монтаж и присъединяване на захранващи табла;
  • Изработка, монтаж и присъединяване на местни табла за ръчно управление и сигнализация;
  • Интегриране на управлението и сигнализацията за ел. обогреви към DCS системата на промишлена инсталация;
  • Монтаж на нови изолации;
  • Въвеждане в експлоатация.

Други

Удостоверение за добро изпълнение

 

 

Удостоверение