Електромонтажни и КИП и А дейности в нов цех за производство на амоняк в химически завод Дусло, до гр. Шала, Словакия

Възложител:
СИТИЕ Импианти Индустриали С.п.А.

Местонахождение:
гр. Шала, Словакия

Възложен: 2016 / Изпълнен: 2017

Описание

Проектът включва изграждане на кабелни трасета, полагане и подсъединяване на контролни, силови и оптични кабели, монтаж на електрически табла и съоръжения НН и СрН, изграждане на заземителна и мълниезащитна инсталация, изграждане на осветителна инсталация.