Изграждане на нова кабелна линия 110 kV "Кипарис" от п/ст "Загорка" до п/ст "Траяна"

Възложител:
Електроенергиен системен оператор ЕАД

Местонахождение:
гр. Стара Загора

Възложен: 2017 / Изпълнен: ноември 2018

Описание

Нова кабелна линия (КЛ) 110 kV „Кипарис“ се изгражда между две градски подстанции „Траяна“ и „Загорка“ в град Стара Загора, като продължение на съществуваща въздушна линия 110 kV.

ЕЛ КОНТРОЛ е част от обединение ЗЗД „Кипарис“ - главен изпълнител на този проект.

Характерна особеност при изпълнение на проекта е работата в динамичен, гъсто застроен градски район, при съобразяване със съществуващата инфраструктура и транспортна организация.

Трифазният кабел, който се полага за изграждане на КЛ е с диаметър 100 мм и тегло 10 кг на линеен метър. Поради специфичните му характеристики, е произведен специално за конкретния проект.

Нова КЛ 110 kV „Кипарис“ се изгражда в нееднородно кабелно трасе, състоящо се от кабелни изкопи, проходими кабелни колектори, непроходими кабелни канали и стоманени тръби под пътища.

Проектът включва още реконструкция на изводни полета в подстанции „Траяна“ и „Загорка“.

Дейности по изпълнение на проекта

  • Доставка на материали по строителна част – канални елементи, тръби, тротоарни плочки, бордюри, инертни материали, асфалтобетон и др.
  • Доставка на материали по част електро – клеми първична комутация, проводници, метална опорна конструкция и др.
  • Строителни дейности – направа на изкопи, монтаж на канални елементи, направа на кабелни шахти, обратен насип на изкопи, демонтаж и възстановяване на нарушени настилки - асфалтови пътища, тротоари, бетонови пътища, направа на фундаменти за конструкция на кабелни глави 110кV;
  • Монтаж и полагане на кабели – силов кабел 110кV, ECC проводник, заземителен проводник;
  • Полагане на оптичен кабел;
  • Монтаж на стоманени конструкции, монтаж на алуминиеви клеми и проводник АСО 400;
  • Контролни измервания и изпитания.