Реконструкция на изводни килии за п/ст 227 от ГПП-2 с изграждане на диференциални защити на фидерните кабели, включваща функция „Интертрип“

Възложител:
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Местонахождение:
ЛУКОЙЛ Нефтохим

Възложен: 2018 / Изпълнен: 2018

Описание

Подстанции 227 и ГПП-2 се намират на територията на нефтопреработвателно предприятие ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД, гр. Бургас

Дейности по изпълнение на проекта

Етап Проектиране:

  • Работен проект за реконструкция на външното електрозахранване на п/ст 227 СрН, конфигуриране и изчисление настройките на надлъжно-диференциалните защити.

Етап Доставка на оборудване:

  • Доставка на вакуумни прекъсвачи тип 31,5 kA Siemens; цифрова диференциална защита; микропроцесорни защитни устройства (МПЗУ); вентилни отводи, електромери, амперметри, измервателни токови трансформатори, апаратура за вторична комутация, кабелни скари, оптични кабели.

Етап Строително-монтажни дейности и въвеждане в експлоатация:

  • Демонтаж на оборудване в килии 6 kV.
  • Реконструкция на 2 бр. килии в ГПП-2 чрез подмяна на съществуващи прекъсвачи с вакуумни.
  • Подмяна на съществуващите релейни защити на въводни и секционен прекъсвачи в п/ст 227 с нови микропроцесорни защити (производство на ABB).
  • Изграждане на звукова и светлинна сигнализация на КРУ в п/ст 227.
  • Изграждане надлъжно-диференциална защита на фидерни кабели за п/ст 227 и комуникационна оптична връзка между п/ст 227 и ГПП-2 за нуждите на диференциалната защита.
  • Преработка на вторична комутация и логика на АВР на въводните килии и секционен прекъсвач в п/ст 227 с изграждане на бърз АВР при изключване от надлъжна диференциална защита и сигнал „Интертрип“ в ГПП-2.
  • Пусково-наладъчни работи – параметризиране на релейни защити, изпитания на ел. съоръжения, тестване на оптични влакна; въвеждане в експлоатация.

 

 

Удостоверение