Цех 620 и 630. Подмяна на въводни, секционни и изводни прекъсвачи в комплектни разпределителни уредби в трансформаторни подстанции ТП-55 и ТП-57

Повече...

Възложител
Неохим АД

Местонахождение:
гр.Димитровград

Възложен: 2018 / Изпълнен: 2018

Рехабилитация на главните трансформаторни подстанции и изграждане на нови мобилни такива, заедно с прилежащите разпред. устройства и свързващото оборудване, за повишаване захранването от 6 kV до 20 kV, рудници "Трояново-север" и "Трояново-3"

Повече...

Възложител:
Сименс ЕООД - България

Местонахождение:
гр. Раднево

Възложен: 2012 / Изпълнен: 2014

Подстанция „Карнобат“ 220/110/20/10,5 kV - реконструкция на ОРУ 110 kV

Повече...

Възложител:
Дитсманн Енергоремонт холдинг АД, гр. София

Местонахождение:
гр. Карнобат

Възложен: 2017 / Изпълнен:  2018

Възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции „Бургас“ и „Карнобат“

Повече...

Възложител:
Енергоремонт Холдинг АД

Местонахождение:
гр. Бургас, гр. Карнобат

Възложен: 2016 / Изпълнен: 2017

Доставка и монтаж на БКТП 2х1000 kVA, 20/0,4 kV за пелетизираща фабрика

Повече...

Възложител:
Биомас Дистрибюшън ЕООД

Местонахождение:
с. Строево, Община Марица, обл. Пловдив

Възложен: 2014 / Изпълнен: 2016