Складово-производствен корпус към Предприятие за производство на пелети „БИОМАС ДИСТРИБЮШЪН“

Повече...

Възложител:
Биомас Дистрибюшън ЕООД

Местонахождение:
с. Строево, Община Марица, обл. Пловдив

Възложен: 2015 / Изпълнен: 2016

Ремонт на трансформатори на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4 в електроцентрала КОНТУРГЛОБАЛ Марица Изток 3

Повече...

Възложител:
КОНТУРГЛОБАЛ Марица Изток 3 АД

Местонахождение:
ТЕЦ "Марица Изток 3"

Възложен: 2017 / Изпълнен: 2017

Изграждане на нова кабелна линия 110 kV "Кипарис" от п/ст "Загорка" до п/ст "Траяна"

Повече...

Възложител:
Електроенергиен системен оператор ЕАД

Местонахождение:
гр. Стара Загора

Възложен: 2017 / Изпълнен: ноември 2018

Ремонт на дистанционен мониторинг на п/ст 2 в Пристанищен Терминал "Росенец"

Повече...

Възложител:
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Местонахождение:
ЛУКОЙЛ Нефтохим

Възложен: 2017 / Изпълнен: 2017

Реконструкция на изводни килии за п/ст 214 от ГПП-2 с изграждане на диференциални защити на фидерните кабели, включваща функция "Интертрип"

Повече...

Възложител:
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Местонахождение:
ЛУКОЙЛ Нефтохим

Възложен: 2017 / Изпълнен: 2017