Проектиране, доставка и подмяна на маслонапълнени проходни изолатори с нови сухи изолатори в ЗРУ 110 kV ГПП-2

Повече...

Възложител:
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Местонахождение:
ЛУКОЙЛ Нефтохим

Възложен: 2017 / Изпълнен: 2018

Цех 132. Подмяна на два броя въводни и един брой секционен прекъсвачи в трансформаторна подстанция ТП-62

Повече...

Възложител:
Неохим АД

Местонахождение:
гр. Димитровград

Възложен: 2017 / Изпълнен: 2017

Инженерингова поръчка за изготвяне на проект част електро и автоматизация за правѝлна машина Montbard VBM120, и реализация на проекта

Повече...

Възложител:
Стомана Индъстри АД

Местонахождение:
гр. Перник

Възложен: 2017 / Изпълнен: 2018

Подмяна на контролни кабели на силови трансформатори 110/6 kV и ремонт на килии в ЗРУ 6 kV в ГПП-2

Повече...

Възложител:
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Местонахождение:
ЛУКОЙЛ Нефтохим

Възложен: 2018 / Изпълнен: 2018

Реконструкция на изводни килии за п/ст 227 от ГПП-2 с изграждане на диференциални защити на фидерните кабели, включваща функция „Интертрип“

Повече...

Възложител:
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Местонахождение:
ЛУКОЙЛ Нефтохим

Възложен: 2018 / Изпълнен: 2018