Изграждане на кабелни пътища и полагане на силови кабели за захранване на Сяроочистваща инсталация (СОИ) за блокове 1, 2, 3 и 4 на територията на ТЕЦ "Марица Изток 3"

Повече...

Възложител:
SIEMENS Sanayi ve Ticaret A.S – Turkey (Сименс - Турция)

Местонахождение:
с. Медникарово, общ. Гълъбово

Възложен: 2005 / Изпълнен: 2006

Демонтажни работи в ОРУ 400kV на п/ст "Пловдив-юг" 400/220/110/31,5 кV, гр. Пловдив

Повече...

Възложител:
НЕК ЕАД Предприятие "Трафоелектроинвест"

Местонахождение:
гр. Пловдив

Възложен: 2005 / Изпълнен: 2006

Реконструкция на подстанция "Пловдив-юг" 400/220/110/31,5 кV – Реконструкция и разширение на ОРУ 400 КV, гр. Пловдив

Повече...

Възложител:
SIEMENS A.G., Germany ; Клиент: Национална електрическа компания ЕАД

Местонахождение:
гр. Пловдив

Възложен: 2005 / Изпълнен: 2006

Пълен инженеринг за подмяна на електрооборудването на КРУ 0.4 кV на енерго-блокове 1, 2, 3, 4 в ТЕЦ "Марица Изток 2"

Повече...

Възложител:
Сименс ЕООД - България

Местонахождение:
с. Ковачево, общ. Раднево

Възложен: 2006 / Изпълнен: 2008