Подмяна на 29 бр. честотни инвертори, задвижващи електродвигатели за въздушни хладници на к-с "Хидрокрекинг"

Повече...

Възложител
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Местонахождение:
гр. Бургас

Възложен: февруари 2019 / Изпълнен: май, 2019

Ремонт сгради на материално-техническа база в МЕПР Сливен

Повече...

Възложител
Електроенергиен системен оператор ЕАД - МЕР Стара Загора

Местонахождение:
гр. Сливен

Възложен: януари 2019 / Изпълнен: април, 2019

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на вакуумни контактори средно напрежение

Повече...

Възложител
Мини Марица-изток ЕАД

Местонахождение:
с. Ковачево, с. Медникарово

Възложен: 2018 / Изпълнен: 2019