Реконструкция на подстанция „Ардино“ 110/20 kV

Повече...

Възложител
Електроенергиен системен оператор ЕАД

Изпълнител
ДЗЗД „П/ст ВН“

Местонахождение
гр. Ардино, обл. Кърджали

Възложен: април, 2020/ Изпълнен:.....

Модернизация на ОРУ 110 kV в п/ст "Росенец"

Повече...

Възложител
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Местонахождение
гр. Бургас

Възложен: Февруари, 2020/ Изпълнен:.....

Поддръжка, ремонт и изграждане на нови инсталации за улично осветление в Община Стара Загора

Повече...

Възложител:
Община Стара Загора

Местонахождение:
51 населени места в Община Стара Загора

Възложен: август, 2019/ Изпълнен: ---

Реконструкция на въводни и изводни килии в ЗРУ 6 kV в ГПП4

Повече...

Възложител
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Местонахождение:
гр. Бургас

Възложен: юли 2019/ Изпълнен: ---

Сервизно обслужване на честотни преобразуватели

Повече...

Възложител
Мини Марица-изток ЕАД

Местонахождение:
гр.Раднево

Възложен: 2018 / Изпълнен: ----