Реконструкция на ОРУ 110 kV в п/ст „Ловеч“ 110/20 kV

Повече...

Възложител:

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД

Изпълнител: ДЗЗД „Подстанции – 2020“

Местонахождение:
гр. Ловеч, обл. Ловеч

Възложен: февруари, 2022 г./ Изпълнен: ---

Поддръжка, ремонт и изграждане на нови инсталации за улично осветление в Община Стара Загора

Повече...

Възложител:
Община Стара Загора

Местонахождение:
51 населени места в Община Стара Загора

Възложен: август, 2019/ Изпълнен: ---

Сервизно обслужване на честотни преобразуватели

Повече...

Възложител
Мини Марица-изток ЕАД

Местонахождение:
гр.Раднево

Възложен: 2018 / Изпълнен: ----

Ремонт на трансформатори на блок 1, блок 2, блок 3 и блок 4 в ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ Марица Изток 3

Повече...

Възложител:
КОНТУРГЛОБАЛ Марица Изток 3 АД

Местонахождение:
с. Медникарово, обл. Стара Загора

Възложен: 2018 / Изпълнен: ----