Ценова листа други

Изтеглете ценовата листа в xls формат

ПРОИЗВОДИТЕЛКАТЕГОРИЯАРТ №ОПИСАНИЕм.едЦена
ДРУГИПРОВОДНИЦИ01x*.50,H05V-K,BLПРОВОДНИК_01x0.50mm2, ЧЕРЕН, С ГЪВКАВО МЕДНО ЖИЛО КЛАС 5, ИЗОЛАЦИЯ TI1, тип H05V-K, аналози (ПВ-А2)м0.155
ДРУГИПРОВОДНИЦИ01x*.50,H05V-U,BLПРОВОДНИК_01x0.50mm2, ЧЕРЕН, С МЕДНО ЖИЛО КЛАС 1, Ur=300/500V тип H05V-U, аналози (ПВ-А1)м0.109
ДРУГИПРОВОДНИЦИ01x*.75,H05V-K,BLПРОВОДНИК_01x0.75mm2, ЧЕРЕН, С ГЪВКАВО МЕДНО ЖИЛО КЛАС 5, ИЗОЛАЦИЯ TI1, тип H05V-K, аналози (ПВ-А2)м0.208
ДРУГИПРОВОДНИЦИ01x*.75,H05V-U,BLПРОВОДНИК_01x0.75mm2, ЧЕРЕН, С МЕДНО ЖИЛО КЛАС 1, Ur=300/500V тип H05V-U, аналози (ПВ-А1)м0.132
ДРУГИПРОВОДНИЦИ01x*1.0,H05V-K,BLПРОВОДНИК_01x1.0mm2, ЧЕРЕН, С ГЪВКАВО МЕДНО ЖИЛО КЛАС 5, ИЗОЛАЦИЯ TI1, тип H05V-K, аналози (ПВ-А2)м0.265
ДРУГИПРОВОДНИЦИ01x*1.0,H05V-U,BLПРОВОДНИК_01x1.0mm2, ЧЕРЕН, С МЕДНО ЖИЛО КЛАС 1, Ur=300/500V тип H05V-U, аналози (ПВ-А1)м0.19
ДРУГИПРОВОДНИЦИ01x*1.5,H07V-K,BLПРОВОДНИК_01x1.5mm2, ЧЕРЕН, С ГЪВКАВО МЕДНО ЖИЛО КЛАС 5, ИЗОЛАЦИЯ TI1, тип H07V-K, аналози (ПВ-А2)м0.373
ДРУГИПРОВОДНИЦИ01x*1.5,H07V-U,BLПРОВОДНИК_01x1.5mm2, ЧЕРЕН, С МЕДНО ЖИЛО КЛАС 1, Ur=300/500V тип H07V-U, аналози (ПВ-А1)м0.2779
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм201x*1.5,SVT-sКАБЕЛ_01x1.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см0.552
ДРУГИПРОВОДНИЦИ01x*2.5,H07V-K,BLПРОВОДНИК_01x2.5mm2, ЧЕРЕН, С ГЪВКАВО МЕДНО ЖИЛО КЛАС 5, ИЗОЛАЦИЯ TI1, тип H07V-K, аналози (ПВ-А2)м0.603
ДРУГИПРОВОДНИЦИ01x*2.5,H07V-U,BLПРОВОДНИК_01x2.5mm2, ЧЕРЕН, С МЕДНО ЖИЛО КЛАС 1, Ur=300/500V тип H07V-U, аналози (ПВ-А1)м0.452
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм201x*2.5,SVT-sКАБЕЛ_01x2.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см0.79
ДРУГИПРОВОДНИЦИ01x*4.0,H07V-K,BLПРОВОДНИК_01x4.0mm2, ЧЕРЕН, С ГЪВКАВО МЕДНО ЖИЛО КЛАС 5, ИЗОЛАЦИЯ TI1, тип H07V-K, аналози (ПВ-А2)м0.958
ДРУГИПРОВОДНИЦИ01x*4.0,H07V-U,BLПРОВОДНИК_01x4.0mm2, ЧЕРЕН, С МЕДНО ЖИЛО КЛАС 1, Ur=300/500V тип H07V-U, аналози (ПВ-А1)м0.7143
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм201x*4.0,SVT-sКАБЕЛ_01x4.0mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см1.155
ДРУГИПРОВОДНИЦИ01x*6.0,H07V-K,BLПРОВОДНИК_01x6.0mm2, ЧЕРЕН, С ГЪВКАВО МЕДНО ЖИЛО КЛАС 5, ИЗОЛАЦИЯ TI1, тип H07V-K, аналози (ПВ-А2)м1.415
ДРУГИПРОВОДНИЦИ01x*6.0,H07V-U,BLПРОВОДНИК_01x6.0mm2, ЧЕРЕН, С МЕДНО ЖИЛО КЛАС 1, Ur=300/500V тип H07V-U, аналози (ПВ-А1)м1.02
ДРУГИПРОВОДНИЦИ01x*6.0,PVOПРОВОДНИК_01x6.0mm2, ЧЕРЕН, С МЕДНО ЖИЛО КЛАС 1, Ur=0.6/1kV, тип ПВОм0.7619
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм201x*6.0,SVT-sКАБЕЛ_01x6.0mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см1.622
ДРУГИПРОВОДНИЦИ01x010,H07V-K,BLПРОВОДНИК_01x010mm2, ЧЕРЕН, С ГЪВКАВО МЕДНО ЖИЛО КЛАС 5, ИЗОЛАЦИЯ TI1, тип H07V-K, аналози (ПВ-А2)м2.633
ДРУГИПРОВОДНИЦИ01x010,H07V-U,BLПРОВОДНИК_01x010mm2, ЧЕРЕН, С МЕДНО ЖИЛО КЛАС 1, Ur=300/500V тип H07V-U, аналози (ПВ-А1)м2.337
ДРУГИПРОВОДНИЦИ01x010,PVOПРОВОДНИК_01x010mm2, ЧЕРЕН, С МЕДНО ЖИЛО КЛАС 1, Ur=0.6/1kV, тип ПВОм1.275
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ01x010,SVT-sКАБЕЛ_01x010mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см2.578
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ01x016,H01N2-DКАБЕЛ_01x016mm2, С ГЪВКАВО МЕДНO ЖИЛO, КАУЧУКОВА из., Ur=120V, тип H01N2-D, аналози (ШКГД)м3.86
ДРУГИПРОВОДНИЦИ01x016,H07V-K,BLПРОВОДНИК_01x016mm2, ЧЕРЕН, С ГЪВКАВО МЕДНО ЖИЛО КЛАС 5, ИЗОЛАЦИЯ TI1, тип H07V-K, аналози (ПВ-А2)м3.992
ДРУГИПРОВОДНИЦИ01x016,H07V-R,BLПРОВОДНИК_01x016mm2, ЧЕРЕН, С МЕДНО ЖИЛО КЛАС 2, Ur=450/750V тип H07V-R, аналози (ПВ-А1)м3.825
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ01x016,SVT-sКАБЕЛ_01x016mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см3.985
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ01x025,H01N2-DКАБЕЛ_01x025mm2, С ГЪВКАВО МЕДНO ЖИЛO, КАУЧУКОВА из., Ur=120V, тип H01N2-D, аналози (ШКГД)м5.96
ДРУГИПРОВОДНИЦИ01x025,H07V-K,BLПРОВОДНИК_01x025mm2, ЧЕРЕН, С ГЪВКАВО МЕДНО ЖИЛО КЛАС 5, ИЗОЛАЦИЯ TI1, тип H07V-K, аналози (ПВ-А2)м6.138
ДРУГИПРОВОДНИЦИ01x025,H07V-R,BLПРОВОДНИК_01x025mm2, ЧЕРЕН, С МЕДНО ЖИЛО КЛАС 2, Ur=450/750V тип H07V-R, аналози (ПВ-А1)м6.012
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ01x025,SVT-sКАБЕЛ_01x025mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см6.357
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ01x035,H01N2-DКАБЕЛ_01x035mm2, С ГЪВКАВО МЕДНO ЖИЛO, КАУЧУКОВА из., Ur=120V, тип H01N2-D, аналози (ШКГД)м8.17
ДРУГИПРОВОДНИЦИ01x035,H07V-K,BLПРОВОДНИК_01x035mm2, ЧЕРЕН, С ГЪВКАВО МЕДНО ЖИЛО КЛАС 5, ИЗОЛАЦИЯ TI1, тип H07V-K, аналози (ПВ-А2)м8.832
ДРУГИПРОВОДНИЦИ01x035,H07V-R,BLПРОВОДНИК_01x035mm2, ЧЕРЕН, С МЕДНО ЖИЛО КЛАС 2, Ur=450/750V тип H07V-R, аналози (ПВ-А1)м8.322
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ01x035,SVT-sКАБЕЛ_01x035mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см8.693
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ01x050,2XHКАБЕЛ_01x50mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип 2XH, аналози (NYY,СВТТ)м10.71
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ01x050,H01N2-DКАБЕЛ_01x050mm2, С ГЪВКАВО МЕДНO ЖИЛO, КАУЧУКОВА из., Ur=120V, тип H01N2-D, аналози (ШКГД)м11.76
ДРУГИПРОВОДНИЦИ01x050,H07V-K,BLПРОВОДНИК_01x050mm2, ЧЕРЕН, С ГЪВКАВО МЕДНО ЖИЛО КЛАС 5, ИЗОЛАЦИЯ TI1, тип H07V-K, аналози (ПВ-А2)м12.523
ДРУГИПРОВОДНИЦИ01x050,H07V-R,BLПРОВОДНИК_01x050mm2, ЧЕРЕН, С МЕДНО ЖИЛО КЛАС 2, Ur=450/750V тип H07V-R, аналози (ПВ-А1)м11.822
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ01x050,SVT-sКАБЕЛ_01x050mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см11.271
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ01x070,2XHКАБЕЛ_01x70mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип 2XH, аналози (NYY,СВТТ)м15.43
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ01x070,H07RN-FКАБЕЛ_01x070mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м21.34
ДРУГИПРОВОДНИЦИ01x070,H07V-K,BLПРОВОДНИК_01x070mm2, ЧЕРЕН, С ГЪВКАВО МЕДНО ЖИЛО КЛАС 5, ИЗОЛАЦИЯ TI1, тип H07V-K, аналози (ПВ-А2)м17.488
ДРУГИПРОВОДНИЦИ01x070,H07V-R,BLПРОВОДНИК_01x070mm2, ЧЕРЕН, С МЕДНО ЖИЛО КЛАС 2, Ur=450/750V тип H07V-R, аналози (ПВ-А1)м16.962
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ01x070,NYYКАБЕЛ_01x070mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип NYY, аналози (YVV,СВТТ)м0
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ01x070,SVT-sКАБЕЛ_01x070mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см16.098
ДРУГИПРОВОДНИЦИ01x095,H07V-K,BLПРОВОДНИК_01x095mm2, ЧЕРЕН, С ГЪВКАВО МЕДНО ЖИЛО КЛАС 5, ИЗОЛАЦИЯ TI1, тип H07V-K, аналози (ПВ-А2)м23.513
ДРУГИПРОВОДНИЦИ01x095,H07V-R,BLПРОВОДНИК_01x095mm2, ЧЕРЕН, С МЕДНО ЖИЛО КЛАС 2, Ur=450/750V тип H07V-R, аналози (ПВ-А1)м23.357
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ01x095,NYY-FRКАБЕЛ_01x90mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, Неподдържащ горене, тип NYY-FR, аналози (YVV,СВТТ)м17.86
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ01x095,SVT-sКАБЕЛ_01x095mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см22.243
ДРУГИПРОВОДНИЦИ01x120,H07V-K,BLПРОВОДНИК_01x120mm2, ЧЕРЕН, С ГЪВКАВО МЕДНО ЖИЛО КЛАС 5, ИЗОЛАЦИЯ TI1, тип H07V-K, аналози (ПВ-А2)м29.862
ДРУГИПРОВОДНИЦИ01x120,H07V-R,BLПРОВОДНИК_01x120mm2, ЧЕРЕН, С МЕДНО ЖИЛО КЛАС 2, Ur=450/750V тип H07V-R, аналози (ПВ-А1)м29.505
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ01x120,SVT-sКАБЕЛ_01x120mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см28.031
ДРУГИПРОВОДНИЦИ01x150,H07V-K,BLПРОВОДНИК_01x150mm2, ЧЕРЕН, С ГЪВКАВО МЕДНО ЖИЛО КЛАС 5, ИЗОЛАЦИЯ TI1, тип H07V-K, аналози (ПВ-А2)м37.132
ДРУГИПРОВОДНИЦИ01x150,H07V-R,BLПРОВОДНИК_01x150mm2, ЧЕРЕН, С МЕДНО ЖИЛО КЛАС 2, Ur=450/750V тип H07V-R, аналози (ПВ-А1)м36.672
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ01x150,N2XHКАБЕЛ_01x150mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип N2XH, аналози (NYY,СВТТ)м29.98
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ01x150,SVT-sКАБЕЛ_01x150mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см34.5
ДРУГИПРОВОДНИЦИ01x185,H07V-K,BLПРОВОДНИК_01x185mm2, ЧЕРЕН, С ГЪВКАВО МЕДНО ЖИЛО КЛАС 5, ИЗОЛАЦИЯ TI1, тип H07V-K, аналози (ПВ-А2)м45.417
ДРУГИПРОВОДНИЦИ01x185,H07V-R,BLПРОВОДНИК_01x185mm2, ЧЕРЕН, С МЕДНО ЖИЛО КЛАС 2, Ur=450/750V тип H07V-R, аналози (ПВ-А1)м45.04
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ01x185,SVT-sКАБЕЛ_01x185mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см43.16
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ01x240,FG7КАБЕЛ_01x240mm2, С МЕДНИ ЖИЛА КЛАС 5, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., Ur=0.6/1kV, тип FG7, аналози (NYY,СВТТ)м40.8
ДРУГИПРОВОДНИЦИ01x240,H07V-K,BLПРОВОДНИК_01x240mm2, ЧЕРЕН, С ГЪВКАВО МЕДНО ЖИЛО КЛАС 5, ИЗОЛАЦИЯ TI1, тип H07V-K, аналози (ПВ-А2)м59.863
ДРУГИПРОВОДНИЦИ01x240,H07V-R,BLПРОВОДНИК_01x240mm2, ЧЕРЕН, С МЕДНО ЖИЛО КЛАС 2, Ur=450/750V тип H07V-R, аналози (ПВ-А1)м59.37
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ01x240,SVT-sКАБЕЛ_01x240mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см56.506
ДРУГИПРОВОДНИЦИ01x300,H07V-R,BLПРОВОДНИК_01x300mm2, ЧЕРЕН, С МЕДНО ЖИЛО КЛАС 2, Ur=450/750V тип H07V-R, аналози (ПВ-А1)м0
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ01x300,N2XHКАБЕЛ_01x300mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип N2XH, аналози (NYY,СВТТ)м0
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ01x300,SVT-sКАБЕЛ_01x300mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см71.226
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ01x400,SVT-sКАБЕЛ_01x400mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см90.82
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ01x500,SVT-sКАБЕЛ_01x500mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см116.358
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ01x630,N2XHКАБЕЛ_01x630mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип N2XH, аналози (NYY,СВТТ)м131.19
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм201xPK 75-5-341AkКАБЕЛ КОАКСИАЛЕН_070ом, външен D=07.30mm, Екран - АЛУМИНИЕВО ФОЛИО+КАЛАЙДИСАНА МЕДНА ОПЛЕТКАм0.923
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм201xRG 58UКАБЕЛ КОАКСИАЛЕН_050ом, външен D=05.10mm, Екран - КАЛАЙДИСАНА МЕДНА ОПЛЕТКА, (многожилен вътрешен пр.-19х0.18)м1.026
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм202x*.35,H03VH-HКАБЕЛ_02x0.35mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.3kV, тип H03VH-H, ПЛОСЪК, ЧЕРВЕНО/ЧЕРЕН, аналози (ШВПЛ-А)м0.24
ДРУГИПРОВОДНИЦИ02x*.50,A03VH-HПРОВОДНИК ПЛОСЪК_02x0.50mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, Ur=300/300V, тип A03VH-H, аналози (ШВПЛ-А)м0.425
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм202x*.50,H03VH-HКАБЕЛ_02x0.50mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.3kV, тип H03VH-H, ПЛОСЪК, аналози (ШВПЛ-А)м0.425
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм202x*.50,H03VV-FКАБЕЛ_02x0.50mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.3kV, тип H03VV-F, КРЪГЪЛ, аналози (ШВПЛ-Б)м0.539
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм202x*.50,H03VVH2-FКАБЕЛ_02x0.50mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.3kV, тип H03VVH2-F, ПЛОСЪК, аналози (ШВПЛ-Б)м0.46
ДРУГИПРОВОДНИЦИ02x*.75,A03VH-HПРОВОДНИК ПЛОСЪК_02x0.50mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, Ur=300/300V, тип A03VH-H, аналози (ШВПЛ-А)м0.425
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм202x*.75,H03VH-HКАБЕЛ_02x0.75mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.3kV, тип H03VH-H, ПЛОСЪК, аналози (ШВПЛ-А)м0.51
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм202x*.75,H03VV-FКАБЕЛ_02x0.75mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.3kV, тип H03VV-F, КРЪГЪЛ, аналози (ШВПЛ-Б)м0.605
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм202x*.75,H03VVH2-FКАБЕЛ_02x0.75mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.3kV, тип H03VVH2-F, ПЛОСЪК, аналози (ШВПЛ-Б)м0.595
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм202x*.75,H05VV-FКАБЕЛ_02x0.75mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.3/0.5kV, тип H05VV-F, аналози (ШВПС)м0.628
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм202x*1.0,H03VH-HКАБЕЛ_02x1.00mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.3kV, тип H03VH-H, ПЛОСЪК, ЧЕРВЕНО/ЧЕРЕН, аналози (ШВПЛ-А)м0.47
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм202x*1.0,H05RR-FКАБЕЛ_02x1.0mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H05RR-F, аналози (ШКПЛ)м0.79
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм202x*1.0,H05VV-FКАБЕЛ_02x1.0mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.3/0.5kV, тип H05VV-F, аналози (ШВПС)м0.768
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм202x*1.0,H07RN-FКАБЕЛ_02x1.0mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м1.358
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм202x*1.0,LiYYКАБЕЛ СИГНАЛЕН_02x1.0mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА КЛАС 5, тип LiYYм0.6
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм202x*1.0,N2XH,FE180КАБЕЛ_02x1.0mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип N2XH FE180/E30, оранжев, аналози (NYY,СВТТ)м1.71
ДРУГИПРОВОДНИЦИ02x*1.0,PBB-MB1ПРОВОДНИК ПЛОСЪК_02x1.0mm2, С ТВЪРДИ МЕДНИ ЖИЛА, Ur=220/380V, тип ПВВ-МБ1м0.568
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм202x*1.0,SVT-sКАБЕЛ_02x1.0mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см0.668
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм202x*1.5,H03VH-HКАБЕЛ_02x1.50mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.3kV, тип H03VH-H, ПЛОСЪК, ЧЕРВЕНО/ЧЕРЕН, аналози (ШВПЛ-А)м0.63
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм202x*1.5,H05VV-FКАБЕЛ_02x1.5mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.3/0.5kV, тип H05VV-F, аналози (ШВПС)м1.063
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм202x*1.5,H07RN-FКАБЕЛ_02x1.5mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м1.545
ДРУГИПРОВОДНИЦИ02x*1.5,PBB-MB1ПРОВОДНИК ПЛОСЪК_02x1.5mm2, С ТВЪРДИ МЕДНИ ЖИЛА, Ur=220/380V, тип ПВВ-МБ1, аналози (NYIFY,NYIF)м0.81
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм202x*1.5,SVT-sКАБЕЛ_02x1.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см0.922
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм202x*2.5,H05VV-FКАБЕЛ_02x2.5mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.3/0.5kV, тип H05VV-F, аналози (ШВПС)м1.66
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм202x*2.5,H07RN-FКАБЕЛ_02x2.5mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м2.218
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм202x*2.5,NYY-FRКАБЕЛ_02x2.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, Неподдържащ горене, тип NYY-FR, аналози (YVV,СВТТ)м0.9786
ДРУГИПРОВОДНИЦИ02x*2.5,PBB-MB1ПРОВОДНИК ПЛОСЪК_02x2.5mm2, С ТВЪРДИ МЕДНИ ЖИЛА, Ur=220/380V, тип ПВВ-МБ1, аналози (NYIFY,NYIF)м1.293
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм202x*2.5,SVT-sКАБЕЛ_02x2.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см1.387
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм202x*4.0,H05VV-FКАБЕЛ_02x4.0mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.3/0.5kV, тип H05VV-F, аналози (ШВПС)м2.547
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм202x*4.0,H07RN-FКАБЕЛ_02x4.0mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м3.123
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм202x*4.0,NYYКАБЕЛ_02x4.0mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип NYY, аналози (YVV,СВТТ)м0
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм202x*4.0,NYY-FRКАБЕЛ_02x4.0mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, Неподдържащ горене, тип NYY-FR, аналози (YVV,СВТТ)м1.4286
ДРУГИПРОВОДНИЦИ02x*4.0,PBB-MB1ПРОВОДНИК ПЛОСЪК_02x4.0mm2, С ТВЪРДИ МЕДНИ ЖИЛА, Ur=220/380V, тип ПВВ-МБ1, аналози (NYIFY,NYIF)м2.015
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм202x*4.0,SVT-sКАБЕЛ_02x4.0mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см2.178
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм202x*6.0,H07RN-FКАБЕЛ_02x6.0mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м4.533
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм202x*6.0,NYY-FRКАБЕЛ_02x6.0mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, Неподдържащ горене, тип NYY-FR, аналози (YVV,СВТТ)м6.24
ДРУГИПРОВОДНИЦИ02x*6.0,PBB-MB1ПРОВОДНИК ПЛОСЪК_02x6.0mm2, С ТВЪРДИ МЕДНИ ЖИЛА, Ur=220/380V, тип ПВВ-МБ1м2.955
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм202x*6.0,SVT-sКАБЕЛ_02x6.0mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см3.113
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ02x010,H07RN-FКАБЕЛ_02x010mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м8.313
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ02x010,NYYКАБЕЛ_02x010mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип NYY, аналози (YVV,СВТТ)м0
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ02x010,SVT-sКАБЕЛ_02x010mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см5.04
ДРУГИПРОВОДНИЦИ02x016,AL/RПРОВОДНИК ЗА ВЪЗДУШНО ОКАЧВАНЕ_02x016mm2, Al. ЖИЛА, ПОЛИЕТИЛЕНОВА ИЗОЛАЦИЯ, тип AL/R, аналози (KEVMEX-I)м1.09
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ02x016,H07RN-FКАБЕЛ_02x016mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м11.443
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ02x016,SVT-sКАБЕЛ_02x016mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см7.855
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ02x025,H07RN-FКАБЕЛ_02x025mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м17.776
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ02x025,SVT-sКАБЕЛ_02x025mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см12.732
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ02x035,SVT-sКАБЕЛ_02x035mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см17.43
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ02x050,SVT-sКАБЕЛ_02x050mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см22.894
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*.50,H03VV-FКАБЕЛ_03x0.50mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.3kV, тип H03VV-F, КРЪГЪЛ, аналози (ШВПЛ-Б)м0.8
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*.75,H03VV-FКАБЕЛ_03x0.75mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.3kV, тип H03VV-F, КРЪГЪЛ, аналози (ШВПЛ-Б)м0.856
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*.75,H05VV-FКАБЕЛ_03x0.75mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.3/0.5kV, тип H05VV-F, аналози (ШВПС)м0.848
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*.75,HEL-86322КАБЕЛ_3x0.75mm2, СПИРАЛОВИДЕН, 300/500V, ЧЕРЕН, 1..4м, class 5, HELUKABEL 86322бр88.6857
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*.75,LiYYКАБЕЛ СИГНАЛЕН_03x.75mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА КЛАС 5, тип LiYYм0
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*1.0,H05VV-FКАБЕЛ_03x1.0mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.3/0.5kV, тип H05VV-F, аналози (ШВПС)м1.047
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*1.0,H07RN-FКАБЕЛ_03x1.0mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м0
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*1.0,LiYYКАБЕЛ СИГНАЛЕН_03x1.0mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА КЛАС 5, тип LiYYм0.9
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*1.0,NYYКАБЕЛ_03x1.0mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип NYY, аналози (YVV,СВТТ)м1.2
ДРУГИПРОВОДНИЦИ03x*1.0,PBB-MB1ПРОВОДНИК ПЛОСЪК_03x1.0mm2, С ТВЪРДИ МЕДНИ ЖИЛА, Ur=220/380V, тип ПВВ-МБ1м0.853
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*1.0,SVT-sКАБЕЛ_03x1.0mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см0.938
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*1.5,FG70RКАБЕЛ_03x1.5mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, НЕ ПОДДЪРЖАЩ ГОРЕНЕ, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип FG70R, аналози (NYY,СВТТ)м1.42
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*1.5,H05VV-FКАБЕЛ_03x1.5mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.3/0.5kV, тип H05VV-F, аналози (ШВПС)м1.473
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*1.5,H07RN-FКАБЕЛ_03x1.5mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=0.4/0.7kV, тип H07RN-F , аналози (ШКПТ, ШКПЛ)м2.044
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*1.5,N2XHКАБЕЛ_03x1.5mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип N2XH, аналози (NYY,СВТТ)м2.39
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*1.5,NYYКАБЕЛ_03x1.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип NYY, аналози (YVV,СВТТ)м0
ДРУГИПРОВОДНИЦИ03x*1.5,PBB-MB1ПРОВОДНИК ПЛОСЪК_03x1.5mm2, С ТВЪРДИ МЕДНИ ЖИЛА, Ur=220/380V, тип ПВВ-МБ1, аналози (NYIFY,NYIF)м1.218
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*1.5,RZ1-K_x000D_
КАБЕЛ_03x1.5mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА КЛАС 5, БЕЗХАЛОГЕНЕН, НЕГОРИМ, Ur=0.6/1kV, тип RZ1-Kм1.676
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*1.5,SVBT06КАБЕЛ_03x1.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, БРОНИРАН, Ur=0.6/1kV, тип СВБТм2.481
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*1.5,SVT-sКАБЕЛ_03x1.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см1.313
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*2.5,FG70RКАБЕЛ_03x2.5mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, НЕ ПОДДЪРЖАЩ ГОРЕНЕ, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип FG70R, аналози (NYY,СВТТ)м1.97
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*2.5,H05RR-FКАБЕЛ_03x2.5mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RR-F, аналози (ШКПЛ)м2.06
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*2.5,H05VV-FКАБЕЛ_03x2.5mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.3/0.5kV, тип H05VV-F, аналози (ШВПС)м2.343
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*2.5,H07RN-FКАБЕЛ_03x2.5mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=0.4/0.7kV, тип H07RN-F , аналози (ШКПТ, ШКПЛ)м2.876
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*2.5,N2XHКАБЕЛ_03x2.5mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип N2XH, аналози (NYY,СВТТ)бр2.76
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*2.5,NYYКАБЕЛ_03x2.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип NYY, аналози (YVV,СВТТ)м1.7
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*2.5,NYY-FRКАБЕЛ_03x2.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, Неподдържащ горене, тип NYY-FR, аналози (YVV,СВТТ)м2.49
ДРУГИПРОВОДНИЦИ03x*2.5,PBB-MB1ПРОВОДНИК ПЛОСЪК_03x2.5mm2, С ТВЪРДИ МЕДНИ ЖИЛА, Ur=220/380V, тип ПВВ-МБ1, аналози (NYIFY,NYIF)м1.94
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*2.5,RZ1-KКАБЕЛ_03x2.5mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА КЛАС 5, БЕЗХАЛОГЕНЕН, НЕГОРИМ, Ur=0.6/1kV, тип RZ1-Kм2.35
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*2.5,SVBT06КАБЕЛ_03x2.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, БРОНИРАН, Ur=0.6/1kV, тип СВБТм3.179
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*2.5,SVT-sКАБЕЛ_03x2.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см2.005
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*2.5+1,H07RN-FКАБЕЛ_03x2.5mm2 +1x1.50mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=0.4/0.7kV, тип H07RN-F , аналози (ШКПТ, ШКПЛ)м2.876
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*2.5+1,SVBT06КАБЕЛ_03x2.5mm2 + 1x1.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, БРОНИРАН, Ur=0.6/1kV, тип СВБТм3.481
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*2.5+1,SVT-sКАБЕЛ_03x2.5mm2 + 1x1.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см2.405
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*4.0,FG70RКАБЕЛ_03x4.0mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, НЕ ПОДДЪРЖАЩ ГОРЕНЕ, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип FG70R, аналози (NYY,СВТТ)м2.89
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*4.0,H05RR-FКАБЕЛ_03x4.0mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H05RR-F, аналози (ШКПЛ)м3.1714
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*4.0,H05VV-FКАБЕЛ_03x4.0mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.3/0.5kV, тип H05VV-F, аналози (ШВПС)м3.627
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*4.0,H07RN-FКАБЕЛ_03x4.0mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м4.373
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*4.0,N2XHКАБЕЛ_03x4.0mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип N2XH, аналози (NYY,СВТТ)м6.27
ДРУГИПРОВОДНИЦИ03x*4.0,PBB-MB1ПРОВОДНИК ПЛОСЪК_03x4.0mm2, С ТВЪРДИ МЕДНИ ЖИЛА, Ur=220/380V, тип ПВВ-МБ1, аналози (NYIFY,NYIF)м3.023
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*4.0,RZ1-KКАБЕЛ_03x4.0mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА КЛАС 5, БЕЗХАЛОГЕНЕН, НЕГОРИМ, Ur=0.6/1kV, тип RZ1-Kм3.37
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*4.0,SVBT06КАБЕЛ_03x4.0mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, БРОНИРАН, Ur=0.6/1kV, тип СВБТм4.429
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*4.0,SVT-sКАБЕЛ_03x4.0mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см3.228
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*4.0+1,H07RN-FКАБЕЛ_03x4.0mm2 +1x2.50mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=0.4/0.7kV, тип H07RN-F , аналози (ШКПТ, ШКПЛ)м4.373
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*4.0+1,SVBT06КАБЕЛ_03x4.0mm2 + 1x2.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, БРОНИРАН, Ur=0.6/1kV, тип СВБТм5.133
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*4.0+1,SVT-sКАБЕЛ_03x4.0mm2 + 1x2.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см3.823
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*6.0,FG70RКАБЕЛ_03x6.0mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, НЕ ПОДДЪРЖАЩ ГОРЕНЕ, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип FG70R, аналози (NYY,СВТТ)м4.09
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*6.0,H07RN-FКАБЕЛ_03x6.0mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м6.513
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*6.0,N2XCHКАБЕЛ_03x6.0mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из. + Cu ЕКРАН, Ur=0.6/1kV, тип N2XCH, аналози (NYY,СВТТ)м8.29
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*6.0,N2XHКАБЕЛ_03x6.0mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип N2XH, аналози (NYY,СВТТ)м6.27
ДРУГИПРОВОДНИЦИ03x*6.0,PBB-MB1ПРОВОДНИК ПЛОСЪК_03x6.0mm2, С ТВЪРДИ МЕДНИ ЖИЛА, Ur=220/380V, тип ПВВ-МБ1м4.433
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*6.0,SVBT06КАБЕЛ_03x6.0mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, БРОНИРАН, Ur=0.6/1kV, тип СВБТм5.973
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*6.0,SVT-sКАБЕЛ_03x6.0mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см4.61
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*6.0+1,SVBT06КАБЕЛ_03x6.0mm2 + 1x4.0mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, БРОНИРАН, Ur=0.6/1kV, тип СВБТм7.143
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x*6.0+1,SVT-sКАБЕЛ_03x6.0mm2 + 1x4.0mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см5.595
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x010,FG70RКАБЕЛ_03x10.0mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, НЕ ПОДДЪРЖАЩ ГОРЕНЕ, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип FG70R, аналози (NYY,СВТТ)м7.6
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x010,H07RN-FКАБЕЛ_03x010mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м11.716
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x010,SVBT06КАБЕЛ_03x010mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, БРОНИРАН, Ur=0.6/1kV, тип СВБТм9.269
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x010,SVT-sКАБЕЛ_03x010mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см7.448
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x010+1,H07RN-FКАБЕЛ_03x010mm2 + 1x6mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м10.6
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x010+1,SAVT_x000D_
КАБЕЛ_03x010mm2 + 1x006mm2, С Al ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип САВТм2.01
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x010+1,SVBT06КАБЕЛ_03x010mm2 + 1x6.0mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, БРОНИРАН, Ur=0.6/1kV, тип СВБТм10.913
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x010+1,SVT-sКАБЕЛ_03x010mm2 + 1x6.0mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см8.898
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x016,H07RN-FКАБЕЛ_03x016mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м16.214
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x016,SVBT06КАБЕЛ_03x016mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, БРОНИРАН, Ur=0.6/1kV, тип СВБТм13.867
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x016,SVT-sКАБЕЛ_03x016mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см11.647
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x016+1,SAVTКАБЕЛ_03x016mm2 + 1x010mm2, С Al ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип САВТм2.925
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x016+1,SVBT06КАБЕЛ_03x016mm2 + 1x010mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, БРОНИРАН, Ur=0.6/1kV, тип СВБТм16.646
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x016+1,SVT-sКАБЕЛ_03x016mm2 + 1x010mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см14.133
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x025,H07RN-FКАБЕЛ_03x025mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м30.31
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x025,SVBT06КАБЕЛ_03x025mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, БРОНИРАН, Ur=0.6/1kV, тип СВБТм21.899
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x025,SVT-sКАБЕЛ_03x025mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см19.328
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x025+1,H07RN-FКАБЕЛ_03x025mm2 + 1x16mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м36.29
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x025+1,N2XHКАБЕЛ_03x025mm2 + 1x016mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип N2XH, аналози (NYY,СВТТ)м19.8
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x025+1,SVBT06КАБЕЛ_03x025mm2 + 1x016mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, БРОНИРАН, Ur=0.6/1kV, тип СВБТм26.324
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x025+1,SVT-sКАБЕЛ_03x025mm2 + 1x016mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см23.29
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x035,H07RN-FКАБЕЛ_03x035mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м41.373
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x035,SVBT06КАБЕЛ_03x035mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, БРОНИРАН, Ur=0.6/1kV, тип СВБТм29.934
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x035,SVT-sКАБЕЛ_03x035mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см26.577
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x035+1,SVT-sКАБЕЛ_03x035mm2 + 1x016mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см30.613
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x050,H07RN-FКАБЕЛ_03x050mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м59.481
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x050,SVT-sКАБЕЛ_03x050mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см34.112
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x050+1,H07RN-FКАБЕЛ_03x050mm2 + 1x25mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м54.19
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x050+1,SVT-sКАБЕЛ_03x050mm2 + 1x025mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см40.142
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x070,H07RN-FКАБЕЛ_03x070mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м83.724
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x070,SVT-sКАБЕЛ_03x070mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см48.702
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x070+1,SAVTКАБЕЛ_03x070mm2, + 1x035mm2, С Al ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип САВТм10.37
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x070+1,SVT-sКАБЕЛ_03x070mm2 + 1x035mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см57.089
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x095,H07RN-FКАБЕЛ_03x095mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м0
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x095,SVT-sКАБЕЛ_03x095mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см67.398
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x095+1,H07RN-FКАБЕЛ_03x095mm2 + 1x50mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м103.6813
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x095+1,SVT-sКАБЕЛ_03x095mm2 + 1x050mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см78.903
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x120,H07RN-FКАБЕЛ_03x120mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м0
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x120,SVT-sКАБЕЛ_03x120mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см84.952
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм203x120+1,N2XHКАБЕЛ_03x120mm2 + 1x070mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип N2XH, аналози (NYY,СВТТ)м51.55
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x120+1,SVT-sКАБЕЛ_03x120mm2 + 1x070mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см101.228
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x150,H07RN-FКАБЕЛ_03x150mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м0
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x150,SVT-sКАБЕЛ_03x150mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см104.38
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x150+1,SVT-sКАБЕЛ_03x150mm2 + 1x070mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см120.951
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x185,H07RN-FКАБЕЛ_03x185mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м0
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x185,SVT-sКАБЕЛ_03x185mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см130.58
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x185+1,SVT-sКАБЕЛ_03x185mm2 + 1x095mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см153.754
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x240,H07RN-FКАБЕЛ_03x240mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м0
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x240,SVT-sКАБЕЛ_03x240mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см171.363
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ03x240+1,SVT-sКАБЕЛ_03x240mm2 + 1x120mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см200.777
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм204x*.5,LiYYpaarКАБЕЛ СИГНАЛЕН_02x2x0.5mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА КЛАС 5, тип LiYYpaarм0.8
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм204x*.50,H03VV-FКАБЕЛ_04x0.50mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.3kV, тип H03VV-F, КРЪГЪЛ, аналози (ШВПЛ-Б)м0.914
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм204x*.75,H03VV-FКАБЕЛ_04x0.75mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.3kV, тип H03VV-F, КРЪГЪЛ, аналози (ШВПЛ-Б)бр0.6
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм204x*.75,H05RR-FКАБЕЛ_04x075mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H05RR-F, аналози (ШКПЛ)м1.16
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм204x*.75,H05VV-FКАБЕЛ_04x0.75mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.3/0.5kV, тип H05VV-F, аналози (ШВПС)м1.09
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм204x*1.0,H05VV-FКАБЕЛ_04x1.0mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.3/0.5kV, тип H05VV-F, аналози (ШВПС)м1.367
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм204x*1.0,H07RN-FКАБЕЛ_04x1.0mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м0
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм204x*1.0,N2XHКАБЕЛ_04x1.0mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип N2XH, аналози (NYY,СВТТ)м4.2
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм204x*1.0,SVT-sКАБЕЛ_04x1.0mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см1.213
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм204x*1.5,H05VV-FКАБЕЛ_04x1.5mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.3/0.5kV, тип H05VV-F, аналози (ШВПС)м1.92
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм204x*1.5,H07RN-FКАБЕЛ_04x1.5mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=0.4/0.7kV, тип H07RN-F , аналози (ШКПТ, ШКПЛ)м2.626
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм204x*1.5,LiYY-TPКАБЕЛ СИГНАЛЕН_02x2x1.5mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА КЛАС 5, тип LiYY-TPм1.57
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм204x*1.5,N2XHКАБЕЛ_04x1.5mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип N2XH, аналози (NYY,СВТТ)м1.445
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм204x*1.5,NYYКАБЕЛ_04x1.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип NYY, аналози (YVV,СВТТ)м0
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм204x*1.5,NYY-FRКАБЕЛ_04x1.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, Неподдържащ горене, тип NYY-FR, аналози (YVV,СВТТ)м1.1171
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм204x*1.5,SVT-sКАБЕЛ_04x1.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см1.713
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм204x*2.5,H05VV-FКАБЕЛ_04x2.5mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.3/0.5kV, тип H05VV-F, аналози (ШВПС)м3.035
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм204x*2.5,H07RN-FКАБЕЛ_04x2.5mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=0.4/0.7kV, тип H07RN-F , аналози (ШКПТ, ШКПЛ)м3.725
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм204x*2.5,N2XHКАБЕЛ_04x2.5mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип N2XH, аналози (NYY,СВТТ)м0
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм204x*2.5,NYYКАБЕЛ_04x2.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип NYY, аналози (YVV,СВТТ)м0
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм204x*2.5,NYY-FRКАБЕЛ_04x2.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, Неподдържащ горене, тип NYY-FR, аналози (YVV,СВТТ)м5.14
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм204x*2.5,SVT-sКАБЕЛ_04x2.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см2.647
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм204x*4.0,H05RR-FКАБЕЛ_04x4.00mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RR-F, аналози (ШКПЛ)м4.37
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм204x*4.0,H05VV-FКАБЕЛ_04x4.0mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.3/0.5kV, тип H05VV-F, аналози (ШВПС)м4.722
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм204x*4.0,H07RN-FКАБЕЛ_04x4.0mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=0.4/0.7kV, тип H07RN-F , аналози (ШКПТ, ШКПЛ)м5.599
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм204x*4.0,N2XHКАБЕЛ_04x4.0mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип N2XH, аналози (NYY,СВТТ)м4.41
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм204x*4.0,SVT-sКАБЕЛ_04x4.0mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см4.203
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм204x*6.0,H07RN-FКАБЕЛ_04x6.0mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=0.4/0.7kV, тип H07RN-F , аналози (ШКПТ, ШКПЛ)м8.543
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм204x*6.0,N2XCHКАБЕЛ_04x6.0mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из. + Cu ЕКРАН, Ur=0.6/1kV, тип N2XCH, аналози (NYY,СВТТ)м9.74
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм204x*6.0,N2XHКАБЕЛ_04x6.0mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип N2XH, аналози (NYY,СВТТ)м7.52
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм204x*6.0,NYYКАБЕЛ_04x6.0mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип NYY, аналози (YVV,СВТТ)м0
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм204x*6.0,NYY-FRКАБЕЛ_04x6.0mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, Неподдържащ горене, тип NYY-FR, аналози (YVV,СВТТ)м4.4286
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм204x*6.0,SVT-sКАБЕЛ_04x6.0mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см6.028
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ04x010,H07RN-FКАБЕЛ_04x010mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=0.4/0.7kV, тип H07RN-F , аналози (ШКПТ, ШКПЛ)м14.298
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ04x010,N2XHКАБЕЛ_04x010mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип N2XH, аналози (NYY,СВТТ)м11.34
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ04x010,NYYКАБЕЛ_04x010mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип NYY, аналози (YVV,СВТТ)м0
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ04x010,SVT-sКАБЕЛ_04x010mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см9.868
ДРУГИПРОВОДНИЦИ04x016,AL/RПРОВОДНИК ЗА ВЪЗДУШНО ОКАЧВАНЕ_04x016mm2, Al. ЖИЛА, ПОЛИЕТИЛЕНОВА ИЗОЛАЦИЯ, тип AL/R, аналози (KEVMEX-I)м2.17
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ04x016,H07RN-FКАБЕЛ_04x016mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=0.4/0.7kV, тип H07RN-F , аналози (ШКПТ, ШКПЛ)м21.389
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ04x016,N2XHКАБЕЛ_04x016mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип N2XH, аналози (NYY,СВТТ)м13.64
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ04x016,NYYКАБЕЛ_04x016mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип NYY, аналози (YVV,СВТТ)м0
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ04x016,SVT-sКАБЕЛ_04x016mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см15.55
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ04x025,H07RN-FКАБЕЛ_04x25mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=0.4/0.7kV, тип H07RN-F , аналози (ШКПТ, ШКПЛ)м39.388
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ04x025,N2XHКАБЕЛ_04x025mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип N2XH, аналози (NYY,СВТТ)м22.67
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ04x025,SAVTКАБЕЛ_04x025mm2, С АЛУМИНИЕВИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип САВТм3.43
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ04x025,SVT-sКАБЕЛ_04x025mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см25.653
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ04x035,H07RN-FКАБЕЛ_04x35mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=0.4/0.7kV, тип H07RN-F , аналози (ШКПТ, ШКПЛ)м53.883
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ04x035,N2XHКАБЕЛ_04x035mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип N2XH, аналози (NYY,СВТТ)м38.93
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ04x035,SVT-sКАБЕЛ_04x035mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см35.355
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ04x050,H07RN-FКАБЕЛ_04x50mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=0.4/0.7kV, тип H07RN-F , аналози (ШКПТ, ШКПЛ)м77.525
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ04x050,N2XHКАБЕЛ_04x050mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип N2XH, аналози (NYY,СВТТ)м55.03
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ04x050,SAVT-sКАБЕЛ_04x050mm2, С Al ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип САВТ-см5.93
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ04x050,SVT-sКАБЕЛ_04x050mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см45.358
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ04x070,H07RN-FКАБЕЛ_04x70mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=0.4/0.7kV, тип H07RN-F , аналози (ШКПТ, ШКПЛ)м111.538
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ04x070,SAVT-sКАБЕЛ_04x070mm2, С Al ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип САВТ-см0
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ04x070,SVT-sКАБЕЛ_04x070mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см64.875
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ04x095,H07RN-FКАБЕЛ_04x95mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=0.4/0.7kV, тип H07RN-F , аналози (ШКПТ, ШКПЛ)м0
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ04x095,SVT-sКАБЕЛ_04x095mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см89.934
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ04x120,H07RN-FКАБЕЛ_04x20mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=0.4/0.7kV, тип H07RN-F , аналози (ШКПТ, ШКПЛ)м0
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ04x120,N2XH-JКАБЕЛ_04x120mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип N2XH-J, аналози (NYY,СВТТ)м97.19
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ04x120,SVT-sКАБЕЛ_04x120mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см113.177
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ04x150,H07RN-FКАБЕЛ_04x150mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м0
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ04x150,SVT-sКАБЕЛ_04x150mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см139.458
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ04x185,H07RN-FКАБЕЛ_04x185mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м0
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ04x185,SVT-sКАБЕЛ_04x185mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см174.418
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ04x240,H07RN-FКАБЕЛ_04x240mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м0
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ04x240,SVT-sКАБЕЛ_04x240mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см229.425
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ04x300,H07RN-FКАБЕЛ_04x300mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м0
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм205x*.75,H05VV-FКАБЕЛ_05x0.75mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.3/0.5kV, тип H05VV-F, аналози (ШВПС)м1.37
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм205x*.75,HEL-86351КАБЕЛ_5x0.75mm2, СПИРАЛОВИДЕН, 300/500V, ЧЕРЕН, 0.5..2м, тип H05BQ-F, HELUKABEL 86351бр67.8571
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм205x*1.0,H05VV-FКАБЕЛ_05x1.0mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.3/0.5kV, тип H05VV-F, аналози (ШВПС)м1.708
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм205x*1.0,H07RN-FКАБЕЛ_05x1.0mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м0
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм205x*1.0,SVT-sКАБЕЛ_05x1.0mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см1.547
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм205x*1.5,H05RR-FКАБЕЛ_05x1.5mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H05RR-F, аналози (ШКПЛ)м2.54
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм205x*1.5,H05VV-FКАБЕЛ_05x1.5mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.3/0.5kV, тип H05VV-F, аналози (ШВПС)м2.422
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм205x*1.5,H07RN-FКАБЕЛ_05x1.5mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м3.46
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм205x*1.5,N2XHКАБЕЛ_05x1.5mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип N2XH, аналози (NYY,СВТТ)м3.49
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм205x*1.5,NYYКАБЕЛ_05x1.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип NYY, аналози (YVV,СВТТ)м0
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм205x*1.5,SVT-sКАБЕЛ_05x1.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см2.185
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм205x*2.5,H05VV-FКАБЕЛ_05x2.5mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.3/0.5kV, тип H05VV-F, аналози (ШВПС)м3.798
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм205x*2.5,H07RN-FКАБЕЛ_05x2.5mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м4.885
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм205x*2.5,N2XHКАБЕЛ_05x2.5mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип N2XH, аналози (NYY,СВТТ)м2.428
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм205x*2.5,SVT-sКАБЕЛ_05x2.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см3.363
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм205x*4.0,H05VV-FКАБЕЛ_05x4.0mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.3/0.5kV, тип H05VV-F, аналози (ШВПС)м5.957
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм205x*4.0,H07RN-FКАБЕЛ_05x4.0mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м7.316
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм205x*4.0,N2XHКАБЕЛ_05x4.0mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип N2XH, аналози (NYY,СВТТ)бр5.77
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм205x*4.0,NYYКАБЕЛ_05x4.0mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип NYY, аналози (YVV,СВТТ)м0
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм205x*4.0,NYY-FRКАБЕЛ_05x4.0mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, Неподдържащ горене, тип NYY-FR, аналози (YVV,СВТТ)м3.1014
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм205x*4.0,SVT-sКАБЕЛ_05x4.0mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см5.368
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм205x*6.0,H07RN-FКАБЕЛ_05x6.0mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м11.219
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм205x*6.0,N2XHКАБЕЛ_05x6.0mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип N2XH, аналози (NYY,СВТТ)бр8.63
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм205x*6.0,SVT-sКАБЕЛ_05x6.0mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см7.757
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ05x010,H07RN-FКАБЕЛ_05x010mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м18.8
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм205x010,N2XHКАБЕЛ_05x010mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип N2XH, аналози (NYY,СВТТ)м11.31
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ05x010,SVT-sКАБЕЛ_05x010mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см12.738
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ05x016,H07RN-FКАБЕЛ_05x016mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м34.37
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм205x016,N2XHКАБЕЛ_05x016mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип N2XH, аналози (NYY,СВТТ)м21.22
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ05x016,SVT-sКАБЕЛ_05x016mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см19.902
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ05x025,H07RN-FКАБЕЛ_05x025mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м0
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм205x025,N2XHКАБЕЛ_05x025mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип N2XH, аналози (NYY,СВТТ)м35.78
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ05x025,SVT-sКАБЕЛ_05x025mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см32.757
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ05x035,N2XHКАБЕЛ_05x035mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип N2XH, аналози (NYY,СВТТ)м43.54
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ05x035,SVT-sКАБЕЛ_05x035mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см45.108
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ05x050,SVT-sКАБЕЛ_05x050mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см56.711
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ05x070,SAVT-sКАБЕЛ_05x070mm2, С Al ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип САВТ-см10.1143
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ05x070,SVT-sКАБЕЛ_05x070mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см81.572
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ05x095,SVT-sКАБЕЛ_05x095mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см113.011
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм206x*1.0,LiYYКАБЕЛ СИГНАЛЕН_06x1.0 mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА КЛАС 5, тип LiYYм1.86
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм206x*1.5,H07RN-FКАБЕЛ_06x1.5mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м4.118
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм206x*1.5,N2XHКАБЕЛ_06x1.5mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип N2XH, аналози (NYY,СВТТ)м1.844
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм206x*1.5,NYYКАБЕЛ_06x1.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип NYY, аналози (YVV,СВТТ)м3.73
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм206x*2.5,H07RN-FКАБЕЛ_06x2.5mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м5.754
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм206x*2.5,SVT-sКАБЕЛ_06x2.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см4.2
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм206x*4.0,H07RN-FКАБЕЛ_06x4.0mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м9.22
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм207x*1.5,H07RN-FКАБЕЛ_07x1.5mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м4.3096
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм207x*1.5,SVT-sКАБЕЛ_07x1.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см3.632
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм207x*1.5,Y-JZКАБЕЛ_07x1.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, БЕЗ ЕКРАНИРОВКА, МАСЛОУСТОЙЧИВ Ur=0.3/0.5kV, тип Y-JZ, аналози (LIYY)м2.7571
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм207x*2.5,H07RN-F_x000D_
КАБЕЛ_07x2.5mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м6.49
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм207x*2.5,NYYКАБЕЛ_07x2.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип NYY, аналози (YVV,СВТТ)м0
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм207x*2.5,SVT-sКАБЕЛ_07x2.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см5.569
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм207x*4.0,SVT-sКАБЕЛ_07x4.0mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см8.989
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм207x*6.0,SVT-sКАБЕЛ_07x6.0mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см12.912
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ07x010,SVT-sКАБЕЛ_07x010mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см21.08
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм208x*1.5,LiYYКАБЕЛ СИГНАЛЕН_30x.75mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА КЛАС 5, тип LiYYм3.14
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм208x*1.5,NYYКАБЕЛ_08x1.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип NYY, аналози (YVV,СВТТ)м0
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм208x*1.5,NYY-FRКАБЕЛ_08x1.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, Неподдържащ горене, тип NYY-FR, аналози (YVV,СВТТ)м2.3471
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм208x*1.5,SVT-sКАБЕЛ_08x1.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см4.258
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм208x*2.5,SVT-sКАБЕЛ_08x2.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см6.534
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм208x*6.0,SVT-sКАБЕЛ_08x6.0mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см14.865
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм210x*1.0,LiYYКАБЕЛ СИГНАЛЕН_10x1.0mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА КЛАС 5, тип LiYYм2.8571
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм210x*1.5,H07RN-FКАБЕЛ_10x1.5mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)бр6.98
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм210x*1.5,NYY-FRКАБЕЛ_10x1.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, Неподдържащ горене, тип NYY-FR, аналози (YVV,СВТТ)м2.5714
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм210x*1.5,SVT-sКАБЕЛ_10x1.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см5.274
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм210x*2.5,H07RN-FКАБЕЛ_10x2.5mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м9.211
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм210x*2.5,NYYКАБЕЛ_10x2.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип NYY, аналози (YVV,СВТТ)м0
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм210x*2.5,SVT-sКАБЕЛ_10x2.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см8.051
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм210x*7.0,SVT-sКАБЕЛ_10x7.0mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см0
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм212x*1.5,H07RN-FКАБЕЛ_12x1.5mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м0
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм212x*1.5,N2XCHКАБЕЛ_12x1.5mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из. + Cu ЕКРАН, Ur=0.6/1kV, тип N2XCH, аналози (NYY,СВТТ)м8.44
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм212x*1.5,N2XHКАБЕЛ_12x1.5mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип N2XH, аналози (NYY,СВТТ)м3.319
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм212x*1.5,NYYКАБЕЛ_12x1.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип NYY, аналози (YVV,СВТТ)м0
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм212x*1.5,SVT-sКАБЕЛ_12x1.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см6.22
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм212x*2.5,H07RN-FКАБЕЛ_12x2.5mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м10.841
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм212x*2.5,SVT-sКАБЕЛ_12x2.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см9.551
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм214x*1.5,NYY-FRКАБЕЛ_14x1.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, Неподдържащ горене, тип NYY-FR, аналози (YVV,СВТТ)м3.5486
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм214x*1.5,SVT-sКАБЕЛ_14x1.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см7.178
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм214x*2.5,SVT-sКАБЕЛ_14x2.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см11.105
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм216x*1.5,H07RN-FКАБЕЛ_16x1.5mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м9.523
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм216x*1.5,NYY-FRКАБЕЛ_16x1.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, Неподдържащ горене, тип NYY-FR, аналози (YVV,СВТТ)м4.0429
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм216x*1.5,SVT-sКАБЕЛ_16x1.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см8.163
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм216x*2.5,H07RN-FКАБЕЛ_16x2.5mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м0
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм216x*2.5,SVT-sКАБЕЛ_16x2.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см12.643
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм218x*1.5,H07RN-FКАБЕЛ_18x1.5mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м0
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм218x*2.5,H07RN-FКАБЕЛ_18x2.5mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м0
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм219x*1.5,NYYКАБЕЛ_19x1.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип NYY, аналози (YVV,СВТТ)м0
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм219x*1.5,NYY-FRКАБЕЛ_19x1.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, Неподдържащ горене, тип NYY-FR, аналози (YVV,СВТТ)м4.7357
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм219x*1.5,SVT-sКАБЕЛ_19x1.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см9.598
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм219x*2.5,SVT-sКАБЕЛ_19x2.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см14.868
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм224x*1.5,H07RN-FКАБЕЛ_24x1.5mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м14.05
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм224x*1.5,LIYYКАБЕЛ_24x1.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, БЕЗ ЕКРАНИРОВКА, Ur=0.6/1kV, тип LIYYм9.36
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм224x*1.5,NYY-FRКАБЕЛ_24x1.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, Неподдържащ горене, тип NYY-FR, аналози (YVV,СВТТ)м5.9143
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм224x*1.5,SVT-sКАБЕЛ_24x1.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см12.194
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм224x*1.50,LiYYКАБЕЛ СИГНАЛЕН_24x1.50mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА КЛАС 5, тип LiYYм9.36
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм224x*2.5,H07RN-FКАБЕЛ_24x2.5mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА, КАУЧУКОВА из., Ur=450/750V, тип H07RN-F, аналози (ШКПТ,ШКПЛ)м24.891
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм224x*2.5,NYYКАБЕЛ_24x2.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип NYY, аналози (YVV,СВТТ)м0
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм224x*2.5,SVT-sКАБЕЛ_24x2.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см18.863
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм230x*1.5,SVT-sКАБЕЛ_30x1.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см15.055
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм230x*2.5,SVT-sКАБЕЛ_30x2.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см23.646
ДРУГИКАБЕЛИ СИЛОВИ33x*1.5,N2XHКАБЕЛ_33x1.5mm2, БЕЗХАЛОГЕНЕН, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., Ur=0.6/1kV, тип N2XH, аналози (NYY,СВТТ)м13.71
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм236x*1.0,LIYYКАБЕЛ СИГНАЛЕН_36x1.00mm2, С ГЪВКАВИ МЕДНИ ЖИЛА КЛАС 5, тип LiYYм7.96
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм237x*1.5,SVT-sКАБЕЛ_37x1.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см18.438
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм237x*2.5,SVT-sКАБЕЛ_37x2.5mm2, С МЕДНИ ЖИЛА, PVC из., УСТОЙЧИВ НА АТМ. ВЛ., ЧЕРЕН, Ur=0.6/1kV, тип СВТ-см28.963
ДРУГИКЛЕМИ ДРУГИ3M_314,ScotchlokКЛЕМА_БЪРЗА ВРЪЗКА, ЗА 3 ПРОВОДНИКА, 0.5..1.5мм2, 600V, ВОДОУСТОЙЧИВА, Scotchlok 314бр1.3
ДРУГИКАБЕЛНА АРМАТУРА3M_92-AC62-3КАБЕЛНА МУФА_3.6..6kV, 50-150mm2, СТУДЕНО СВИВАЕМА, ЗА КАБЕЛИ С ПОЛИМ. ИЗОЛАЦИЯ, ОТКРИТ МОНТАЖ, (комплект за 3-фази)бр387.14
ДРУГИКАБЕЛНА АРМАТУРА3M_92-AC63-3КАБЕЛНА МУФА_3.6..6kV, 150-240mm2, СТУДЕНО СВИВАЕМА, ЗА КАБЕЛИ С ПОЛИМ. ИЗОЛАЦИЯ, ОТКРИТ МОНТАЖ, (комплект за 3-фази)бр407.14
ДРУГИКАБЕЛНА АРМАТУРА3M_92-EB62-1КАБЕЛНА ГЛАВА_10kV, 050-150mm2, СТУДЕНО СВИВАЕМА, за кабели тип СХЕкТ, ЗАКРИТ МОНТАЖ, (комплект за 3-фази)бр107
ДРУГИКАБЕЛНА АРМАТУРА3M_92-EB62-2КАБЕЛНА ГЛАВА_10kV, 050-150mm2, СТУДЕНО СВИВАЕМА, за кабели тип СХЕкТ, ОТКРИТ МОНТАЖ, (комплект за 3-фази)бр130
ДРУГИКАБЕЛНА АРМАТУРА3M_92-EB62-2+КАБЕЛНА ГЛАВА_10kV, 025-095mm2, СТУДЕНО СВИВАЕМА, ОТКРИТ МОНТАЖ, + к/т за херметизация 92EN62-3, (комплект за 3-фази)бр605.05
ДРУГИКАБЕЛНА АРМАТУРА3M_92-EB62-3,04КАБЕЛНА ГЛАВА_10kV, 070-095mm2, СТУДЕНО СВИВАЕМА, за кабели тип СХЕкТ, ЗАКРИТ МОНТАЖ, р-ка 0.4m., (к-кт за 3-фази)бр240
ДРУГИКАБЕЛНА АРМАТУРА3M_92-EB62-3,06КАБЕЛНА ГЛАВА_10kV, 070-095mm2, СТУДЕНО СВИВАЕМА, за кабели тип СХЕкТ, ЗАКРИТ МОНТАЖ, р-ка 0.6m., (к-кт за 3-фази)бр327.14
ДРУГИКАБЕЛНА АРМАТУРА3M_92-EB62-3,10КАБЕЛНА ГЛАВА_10kV, 070-095mm2, СТУДЕНО СВИВАЕМА, за кабели тип СХЕкТ, ЗАКРИТ МОНТАЖ, р-ка 1.0m., (к-кт за 3-фази)бр407.14
ДРУГИКАБЕЛНА АРМАТУРА3M_92-EB63-1КАБЕЛНА ГЛАВА_10kV, 185-500mm2, СТУДЕНО СВИВАЕМА, за кабели тип СХЕкТ, ЗАКРИТ МОНТАЖ, (комплект за 3-фази)бр115
ДРУГИКАБЕЛНА АРМАТУРА3M_92-EB63-2КАБЕЛНА ГЛАВА_10kV, 185-500mm2, СТУДЕНО СВИВАЕМА, за кабели тип СХЕкТ, ОТКРИТ МОНТАЖ, (комплект за 3-фази)бр170
ДРУГИКАБЕЛНА АРМАТУРА3M_92-EB63-3,06КАБЕЛНА ГЛАВА_10kV, 120-150mm2, СТУДЕНО СВИВАЕМА, за кабели тип СХЕкТ, ЗАКРИТ МОНТАЖ, р-ка 0.6m., (к-кт за 3-фази)бр378.57
ДРУГИКАБЕЛНА АРМАТУРА3M_93-AP621-1КАБЕЛНА МУФА_20kV, 095-300mm2, СТУДЕНО СВИВАЕМА, за кабели тип СХЕкТ, СХЕмТ, "QS2000"бр278.57
ДРУГИКАБЕЛНА АРМАТУРА3M_93-AS620-1КАБЕЛНА МУФА_20kV, 050-300mm2, СТУДЕНО СВИВАЕМА, за кабели тип СХЕкТ, СХЕмТ, "QS2000E"бр235
ДРУГИКАБЕЛНА АРМАТУРА3M_93-AS630-1КАБЕЛНА МУФА_20kV, 400-1000mm2, СТУДЕНО СВИВАЕМА, за кабели тип СХЕкТ, СХЕмТ, "QS2000E"бр310
ДРУГИКАБЕЛНА АРМАТУРА3M_93-EB62-1КАБЕЛНА ГЛАВА_20kV, 025-095mm2, СТУДЕНО СВИВАЕМА, за кабели тип СХЕкТ, ЗАКРИТ МОНТАЖ, (комплект за 3-фази)бр128
ДРУГИКАБЕЛНА АРМАТУРА3M_93-EB62-2КАБЕЛНА ГЛАВА_20kV, 025-095mm2, СТУДЕНО СВИВАЕМА, за кабели тип СХЕкТ, ОТКРИТ МОНТАЖ, (комплект за 3-фази)бр257.14
ДРУГИКАБЕЛНА АРМАТУРА3M_93-EB63-1КАБЕЛНА ГЛАВА_20kV, 070-240mm2, СТУДЕНО СВИВАЕМА, за кабели тип СХЕкТ, ЗАКРИТ МОНТАЖ, (комплект за 3-фази)бр165
ДРУГИКАБЕЛНА АРМАТУРА3M_93-EB63-2КАБЕЛНА ГЛАВА_20kV, 070-240mm2, СТУДЕНО СВИВАЕМА, за кабели тип СХЕкТ, ОТКРИТ МОНТАЖ, (комплект за 3-фази)бр230
ДРУГИКАБЕЛНА АРМАТУРА3M_93-EB64-1КАБЕЛНА ГЛАВА_20kV, 185-500mm2, СТУДЕНО СВИВАЕМА, за кабели тип СХЕкТ, ЗАКРИТ МОНТАЖ, (комплект за 3-фази)бр457.14
ДРУГИКАБЕЛНА АРМАТУРА3M_93-EB64-2КАБЕЛНА ГЛАВА_20kV, 185-500mm2, СТУДЕНО СВИВАЕМА, за кабели тип СХЕкТ, ОТКРИТ МОНТАЖ, (комплект за 3-фази)бр492.86
ДРУГИКАБЕЛНА АРМАТУРА3M_95-EB62-2,OMКАБЕЛНА ГЛАВА_26/45kV, 070-400mm2, СТУДЕНО СВИВАЕМА, диаметър на жилото с осн. Изолация 33-53мм, ОТКРИТ МОНТАЖ, (за 1 жило)бр617.14
ДРУГИКАБЕЛНА АРМАТУРА3M_95-EB62-2,ZMКАБЕЛНА ГЛАВА_26/45kV, 070-400mm2, СТУДЕНО СВИВАЕМА, диаметър на жилото с осн. изолация 33-53мм, ЗАКРИТ МОНТАЖ, (за 1 жило)бр617.14
ДРУГИКЛЕМИ ДРУГИ3M_B/G,ScotchlokКЛЕМА_БЪРЗА ВРЪЗКА, 2.5..10.0мм2, (sum 7.5..30mm2), СИН, Scotchlok B/G Part No -43150бр0.843
ДРУГИКЛЕМИ ДРУГИ3M_R/Y,ScotchlokКЛЕМА_БЪРЗА ВРЪЗКА, 0.5..6.0мм2, (sum 2.0..16mm2), ЧЕРВЕН, Scotchlok R/Y Part No -43154бр0.543
ДРУГИДИЕЛЕКТРИЧНИ СРЕДСТВАBI_10 PlysealЛЕНТА_ИЗОЛАЦИОННА, ЗАПЪЛВАЩА, 95x3.2x95mm, BISHOP 10 plysealбр2.4
ДРУГИДИЕЛЕКТРИЧНИ СРЕДСТВАBI_15 PlybraidЛЕНТА МЕДНА МРЕЖА 25mm х 0.46mm, 4,6m. BISHOPбр11.86
ДРУГИДИЕЛЕКТРИЧНИ СРЕДСТВАBI_17 PlyshieldЛЕНТА КАУЧУКОВА, ПОЛУПРОВОДИМА, 19mm/4.6m, 138kV, УСТОЙЧИВА НА UV И МЕДНА КОРОЗИЯ, ЧЕРНА, BISHOPбр8.6
ДРУГИДИЕЛЕКТРИЧНИ СРЕДСТВАBI_20 PlysilСАМОВУЛКАНИЗИРАЩА ЛЕНТА СИЛИКОНОВА_25mm, 0.51mm, 9m , 25kV/mm, МАСЛОУСТОЙЧИВА, СИВА, BISHOPбр31.1286
ДРУГИДИЕЛЕКТРИЧНИ СРЕДСТВАBI_77 PlyglasЛЕНТА СТЪКЛЕНА, ТЪКАНА, С ЛЕПЛИВ СЛОЙ, 19mm,0.18mm,20m, 2,5 kV/мм, БЯЛА, ГОЛЯМА МЕХ. ЯКОСТ, Т=(130 C), BISHOPбр29.11
ДРУГИДИЕЛЕКТРИЧНИ СРЕДСТВАBI_CW85,19САМОЗАЛЕПВАЩА ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА_19mm, 0.21mm, 20m, PVC, 50kV/mm, УСТОЙЧИВА НА UV, МАСЛА И КИСЕЛИНИ, ЧЕРНА, BISHOP Premium 85, 4243 бр6.0571
ДРУГИДИЕЛЕКТРИЧНИ СРЕДСТВАBI_CW85,25САМОЗАЛЕПВАЩА ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА_25mm, 0.21mm, 33m, PVC, 50kV/mm, УСТОЙЧИВА НА UV, МАСЛА И КИСЕЛИНИ, ЧЕРНА, BISHOP Premium 85, 4268 бр11.2
ДРУГИДИЕЛЕКТРИЧНИ СРЕДСТВАBI_N-10 PVC,BLИЗОЛИРБАНД_19mm, 20m, 0.13mm, BISHOP N-10, ЧЕРЕНбр1.36
ДРУГИДИЕЛЕКТРИЧНИ СРЕДСТВАBI_N-10 PVC,BL,MИЗОЛИРБАНД_15mm, 10m, 0.13mm, BISHOP N-10, ЧЕРЕНбр0.7
ДРУГИДИЕЛЕКТРИЧНИ СРЕДСТВАBI_N-10 PVC,BUИЗОЛИРБАНД_19mm, 20m, 0.13mm, BISHOP N-10, СИНбр1.36
ДРУГИДИЕЛЕКТРИЧНИ СРЕДСТВАBI_N-10 PVC,GRИЗОЛИРБАНД_19mm, 20m, 0.13mm, BISHOP N-10, ЗЕЛЕНбр1.36
ДРУГИДИЕЛЕКТРИЧНИ СРЕДСТВАBI_N-10 PVC,REИЗОЛИРБАНД_19mm, 20m, 0.13mm, BISHOP N-10, ЧЕРВЕНбр1.36
ДРУГИДИЕЛЕКТРИЧНИ СРЕДСТВАBI_N-10 PVC,WIИЗОЛИРБАНД_19mm, 20m, 0.13mm, BISHOP N-10, БЯЛбр1.36
ДРУГИДИЕЛЕКТРИЧНИ СРЕДСТВАBI_N-10 PVC,YEИЗОЛИРБАНД_19mm, 20m, 0.13mm, BISHOP N-10, ЖЪЛТбр1.36
ДРУГИДИЕЛЕКТРИЧНИ СРЕДСТВАBI_N-10 PVC,YGИЗОЛИРБАНД_19mm, 20m, 0.13mm, BISHOP N-10, ЖЪЛТОЗЕЛЕНбр1.6
ДРУГИДИЕЛЕКТРИЧНИ СРЕДСТВАBI_W962САМОВУЛКАНИЗИРАЩА ЛЕНТА_19mm, 9m, 0.51mm, BISHOP W962, ЧЕРЕНбр19.21
ДРУГИДИЕЛЕКТРИЧНИ СРЕДСТВАBI_W963 PlysafeСАМОВУЛКАНИЗИРАЩА ЛЕНТА_19mm, 9m, 0.76mm, BISHOP, ЧЕРЕН, W963 Plysafeбр8.86
ДРУГИСОФТСТАРТЕРИBIP_534-10KПОТЕНЦИОМЕТЪР ЗА РЕГУЛИРАНЕ ОБОРОТИТЕ НА ЧЕСТОТЕН ИНВЕРТОР, МНОГООБОРОТЕН, ЗА ПАНЕЛ, 10KoM, 534-10К, Vishayбр16.73
ДРУГИБУТОНИ, ИНДИКАТОРИ, ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИBIP_800F-X01ДОП. КОНТАКТ ЗА БУТОНИ СЕРИЯ 800F, 600V (Allen Bradley 800F-X01)бр4.97
ДРУГИБУТОНИ, ИНДИКАТОРИ, ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИBIP_AD22-22SMD,220ИНДИКАТОР_Ф22mm, ЧЕРВЕН, КОМПЛЕКТ +LED +ЗУМЕР, 230V AC, VEMARK AD22-22SMD 220ACбр5.38
ДРУГИБУТОНИ, ИНДИКАТОРИ, ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИBIP_AD22-22SMD,24ИНДИКАТОР_Ф22mm, ЧЕРВЕН, КОМПЛЕКТ +LED +ЗУМЕР, 24V AC/DC, VEMARK AD22-22SMD 24DC / AD16-BUZZ/24V, 8536508099бр9
ДРУГИСОФТСТАРТЕРИBIP_G6622.1000КОПЧЕ ЗА ПОТЕНЦИПМЕТЪР, С БРОЯЧ, Ф30.4x33мм, Фос=6.35мм, МНОГООБОРОТНО, + 3 ЦИФРЕН ИНДИКАТОР, G6622.1000бр30.8714
ДРУГИСОФТСТАРТЕРИBIP_GP3-6.35-22X24КОПЧЕ ЗА ПОТЕНЦИПМЕТЪР, С БРОЯЧ, Ф22x24мм, Фос=6.35мм, МНОГООБОРОТНО, + БЛОКИРОВКА, GP3-6.35-22X24бр9.4615
ДРУГИБУТОНИ, ИНДИКАТОРИ, ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИBIP_HM142,13642БРОЯЧ НА ЧАСОВЕ, ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН, 10-80 VDC, 0..99999.99 ЧАСА, 72x72mm, HM142, 50352бр18.5714
ДРУГИБУТОНИ, ИНДИКАТОРИ, ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИBIP_HPT712-100-113СИРЕНА 230V AC, 108dB, IP55, PVC КОРПУС, СВЕТЛО СИВА, AUER HPT 712 100 113бр190.4
ДРУГИБУТОНИ, ИНДИКАТОРИ, ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИBIP_HS-51068,24DCСИГНАЛНА ЛАМПА_ЖЪЛТА, 24V DC, ВЪРТЯЩА, D=130mm, +ХАЛОГЕННА ЛАМПА 75W 24V H3, (HS-51068)бр41.69
ДРУГИБУТОНИ, ИНДИКАТОРИ, ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИBIP_HTG,230ACСИРЕНА, 230V AC, 108dB, D=140mm С ФУНИЯ, IP65, СИВА, AUER HTG 713 100 113бр341.21
ДРУГИСОФТСТАРТЕРИBIP_POT16K1-LIN10KПОТЕНЦИОМЕТЪР ЗА РЕГУЛИРАНЕ ОБОРОТИТЕ НА ЧЕСТОТЕН ИНВЕРТОР, ЕДНООБОРОТЕН, ЗА ПАНЕЛ, 10KoM, POT16K1-LIN10K, Vishayбр2.86
ДРУГИСОФТСТАРТЕРИBIP_POT2218M2-10KПОТЕНЦИОМЕТЪР ЗА РЕГУЛИРАНЕ ОБОРОТИТЕ НА ЧЕСТОТЕН ИНВЕРТОР, МНОГООБОРОТЕН, Фос=6.35мм, ЗА ПАНЕЛ, 10KoM, POT2218M2-10K, Vishayбр6.7286
ДРУГИСОФТСТАРТЕРИBIP_POT2218M2-5KПОТЕНЦИОМЕТЪР ЗА РЕГУЛИРАНЕ ОБОРОТИТЕ НА ЧЕСТОТЕН ИНВЕРТОР, МНОГООБОРОТЕН, ЗА ПАНЕЛ, 5KoM, POT2218M2-5K, Vishayбр9.6667
ДРУГИБУТОНИ, ИНДИКАТОРИ, ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИBIP_PPR-107ИНДИКАТОР_Ф30mm, ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА ПРЕК./РАЗ. LED-R/G, IP20, 60..300V AC/DC, (ЕЛТОМС ППР 1-07)бр34.29
ДРУГИБУТОНИ, ИНДИКАТОРИ, ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИBIP_PPR-107/24ИНДИКАТОР_Ф30mm, ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА ПРЕК./РАЗ. LED-R/G, IP20, 24V DC, (ЕЛТОМС ППР 1-07/24)бр32.8
ДРУГИБУТОНИ ОКОМПЛЕКТОВКАBIP_PRSL1000PIКОНТАКТИ_ПРЕДНО ЗАКРЕПВАНЕ, ВИНТОВИ КЛЕМИ, 1НО за бутониери TER тип PRSL1000PIбр32.857
ДРУГИБУТОНИ, ИНДИКАТОРИ, ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИBIP_PS223P10Y01B12БУТОН_СВЕТЕЩ, ПИЕЗОЕЛЕКТРИЧЕСКИ, Ф22mm, СИН, КОМПЛЕКТ +LED 12V AC/DC, SPST-NO, МЕТАЛЕН, ВАНДАЛОУСТОЙЧИВ, PS223P10Y01B12VT ONPOWбр34.0462
ДРУГИБУТОНИ, ИНДИКАТОРИ, ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИBIP_PS223P10Y01R12БУТОН_СВЕТЕЩ, ПИЕЗОЕЛЕКТРИЧЕСКИ, Ф22mm, ЧЕРВЕН, КОМПЛЕКТ +LED 12V AC/DC, SPST-NO, МЕТАЛЕН, ВАНДАЛОУСТОЙЧИВ, PS223P10Y01B12VT ONPOWбр33.5
ДРУГИБУТОНИ, ИНДИКАТОРИ, ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИBIP_PV-TT-1-6AБУТОН АВАРИЕН СТОП_ВЗРИВОЗАЩИТЕН ЧЕРВЕН, зони 1, 2, 21 и 22, Ex II 2G/2D Ex ed IIC T6, ПВ-ТТ-1-6Абр127.14
ДРУГИБУТОНИ, ИНДИКАТОРИ, ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИBIP_RC2013275,SI02ИНДИКАТОР_ ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА СТЪПАЛЕН РЕГУЛАТОР, 220V, 21x10 оМ, Hyundai, тип Msi-02бр257.14
ДРУГИБУТОНИ, ИНДИКАТОРИ, ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИBIP_SEM,40305СИРЕНА, 24V AC3, 92dB, С ФУНИЯ, PVC КОРПУС, СИВА, IP43 -30 +50*C, тип SEM-24V ACбр46.15
ДРУГИБУТОНИ, ИНДИКАТОРИ, ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИBIP_SEM,40308СИРЕНА, 110V DC, 92dB, С ФУНИЯ, PVC КОРПУС, СИВА, IP43 -30 +50*C, тип SEM-40308бр44.81
ДРУГИБУТОНИ, ИНДИКАТОРИ, ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИBIP_SEM,40310СИРЕНА, 240V DC, 92dB, С ФУНИЯ, PVC КОРПУС, СИВА, IP43 -30 +50*C, тип SEM-40310бр64.8429
ДРУГИБУТОНИ, ИНДИКАТОРИ, ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИBIP_SEM,40311СИРЕНА, 240V AC3, 92dB, С ФУНИЯ, PVC КОРПУС, СИВА, IP43 -30 +50*C, тип SEM-240A3бр50
ДРУГИБУТОНИ, ИНДИКАТОРИ, ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИBIP_SEP-1,230ACСИРЕНА, 230V AC, 90dB, С ФУНИЯ, PVC КОРПУС, СИВА, IP23, ТИП СЕП-1бр53.14
ДРУГИБУТОНИ, ИНДИКАТОРИ, ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИBIP_SEP-1,24ACСИРЕНА, 24V AC, 90dB, С ФУНИЯ, PVC КОРПУС, СИВА, IP23, ТИП СЕП-1бр53.14
ДРУГИБУТОНИ, ИНДИКАТОРИ, ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИBIP_SSA-EBM-11EБУТОН АВАРИЕН СТОП_Ф22mm, ЗАДЪРЖАЩ, ТИП ГЪБА, ЧЕРВЕН, BANNER SSA-EB-11E (B69706)бр207.53
ДРУГИБУТОНИ, ИНДИКАТОРИ, ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИBIP_SUS-99-G,RИНДИКАТОР_Ф22mm, ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА ПРЕК./РАЗ. LED-R/G, IP65, 12..230V DC, 3mA, (ELECO SUS-99-G/R)бр24.29
ДРУГИБУТОНИ, ИНДИКАТОРИ, ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИBIP_SUS-99-G,R1UИНДИКАТОР_Ф22mm, ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА ПРЕК./РАЗ. LED-R/G, IP65, 110V AC/DC, 3mA, (ELECO SUS-99-G/R)бр26.27
ДРУГИБУТОНИ, ИНДИКАТОРИ, ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИBIP_SUS-99-G,R2UИНДИКАТОР_Ф22mm, ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА ПРЕК./РАЗ. LED-R/G, IP65, 220V AC/DC, 3mA, (ELECO SUS-99-G/R)бр26.27
ДРУГИБУТОНИ, ИНДИКАТОРИ, ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИBIP_SUS-99-Q-G,RИНДИКАТОР_Ф22mm, ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА ПРЕК./РАЗ. LED-R/G, IP65, 12..230V AC/DC, 3mA, КВАДРАТ (ELECO SUS-99-Q-G/R)бр24.29
ДРУГИБУТОНИ, ИНДИКАТОРИ, ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИBIP_SUS-99-Q-G,R1UИНДИКАТОР_Ф22mm, ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА ПРЕК./РАЗ. LED-R/G, IP65, 110V AC/DC, 3mA, КВАДРАТ, (ELECO SUS-99-Q-G/R)бр26.27
ДРУГИБУТОНИ, ИНДИКАТОРИ, ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИBIP_SUS-99-Q-G,R2UИНДИКАТОР_Ф22mm, ЗА ПОЛОЖЕНИЕТО НА ПРЕК./РАЗ. LED-R/G, IP65, 220V DC, 3mA, КВАДРАТ, (ELECO SUS-99-Q-G/R)бр26.27
ДРУГИБУТОНИ, ИНДИКАТОРИ, ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИBIP_T-108-H.A.CИНДИКАТОР_ПРОГРАМИРУЕМ, 230VAC, ПАНЕЛЕН, 96x48(H), УНИВ. ЛИНЕЕН ВХОД, 1 РЕЛ. ИЗХОД 5A/250VAC, 1NO/NC, IP54, COMECOбр123
ДРУГИБУТОНИ, ИНДИКАТОРИ, ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИBIP_V19-10PFE-12BБУТОН_СВЕТЕЩ, Ф19mm, СИН, КОМПЛЕКТ +LED 12V AC/DC, МЕТАЛЕН, ВАНДАЛОУСТОЙЧИВ, V19-10PFE-12B-Sбр13.7571
ДРУГИБУТОНИ, ИНДИКАТОРИ, ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИBIP_V19-10PFE-12RБУТОН_СВЕТЕЩ, Ф19mm, ЧЕРВЕН, КОМПЛЕКТ +LED 12V AC/DC, МЕТАЛЕН, ВАНДАЛОУСТОЙЧИВ, V19-10PFE-12R-Sбр13.7571
ДРУГИБУТОНИ, ИНДИКАТОРИ, ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИBIP_V22-11R-12B-SБУТОН_СВЕТЕЩ, Ф22mm, СИН, КОМПЛЕКТ +LED 12V AC/DC, МЕТАЛЕН, ВАНДАЛОУСТОЙЧИВ, V22-11R-12B-Sбр17.7429
ДРУГИБУТОНИ, ИНДИКАТОРИ, ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИBIP_V22-11R-12R-SБУТОН_СВЕТЕЩ, Ф22mm, ЧЕРВЕН, КОМПЛЕКТ +LED 12V AC/DC, МЕТАЛЕН, ВАНДАЛОУСТОЙЧИВ, V22-11R-12B-Sбр18
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2050030КАБ. ОБУВКА_ИЗОЛИРАНА, 000.25..1.5mm2, M03, ЧЕРВЕН, (RF-M3) (3000/100 бр./оп.)бр0.055
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2050150КАБ. ОБУВКА_ИЗОЛИРАНА, 000.25..1.5mm2, M04, ЧЕРВЕН, (RF-M4)бр0.0686
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2050190КАБ. ОБУВКА_ИЗОЛИРАНА, 000.25..1.5mm2, M05, ЧЕРВЕН, (RF-M5)бр0.0695
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2050230КАБ. ОБУВКА_ИЗОЛИРАНА, 000.25..1.5mm2, M06, ЧЕРВЕН, (RF-M6)бр0.0814
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2050350КАБ. ОБУВКА_ИЗОЛИРАНА, 000.25..1.5mm2, M08, ЧЕРВЕН, (RF-M8)бр0.1492
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2050390КАБ. ОБУВКА_ИЗОЛИРАНА, 000.25..1.5mm2, M10, ЧЕРВЕН,, (RF-M10), (2000/100)бр0.363
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2050710КАБ. ОБУВКА_ИЗОЛИРАНА, 000.25..1.5mm2, U04, ЧЕРВЕН, (RF-U4)бр0.0667
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2050790КАБ. ОБУВКА_ИЗОЛИРАНА, 000.25..1.5mm2, U05, ЧЕРВЕН, (RF-U5)бр0.0723
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2050830КАБ. ОБУВКА_ИЗОЛИРАНА, 000.25..1.5mm2, U06, ЧЕРВЕН, (RF-U6)бр0.0973
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2050910КАБ. ОБУВКА_ИЗОЛИРАНА, 000.25..1.5mm2, U06, ЧЕРВЕН, (RF-U8)бр0.107
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2050950КАБ. ОБУВКА_ИЗОЛИРАНА, 000.25..1.5mm2, U06, ЧЕРВЕН, (RF-U10)бр0.227
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2051210КАБ. НАКРАЙНИК_001.5mm2, L8, ИЗОЛИРАН, pin, ЧЕРВЕН, (RF-P8), (3500/100)бр0.0802
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2051250КАБ. НАКРАЙНИК_001.5mm2, L10, ИЗОЛИРАН, pin, ЧЕРВЕН, (RF-P10), (3500/100)бр0.0792
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2051290КАБ. НАКРАЙНИК_001.5mm2, L12, ИЗОЛИРАН, pin, ЧЕРВЕН, (RF-P12), (3000/100)бр0.1
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2051330КАБ. НАКРАЙНИК_001.5mm2, L12.8 / 3.0, ИЗОЛИРАН, плосък pin, ЧЕРВЕН, (RF-PP12), (3500/100)бр0.0988
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2051340КАБ. НАКРАЙНИК_001.5mm2, L11.3 / 3.0, ИЗОЛИРАН, плосък pin, ЧЕРВЕН, (RF-PP12/1), (3500/100)бр0.0919
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2051370КАБ. НАКРАЙНИК_001.5mm2, L13.2 / 1.9, ИЗОЛИРАН, плосък pin, ЧЕРВЕН, (RF-PP12/19), (3500/100)бр0.0919
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2051380КАБ. НАКРАЙНИК_001.5mm2, L13.2 / 2.3, ИЗОЛИРАН, плосък pin, ЧЕРВЕН, (RF-PP12/23), (3000/100)бр0.1037
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2051410КАБ. НАКРАЙНИК_001.5mm2, L14.8 / 3.0, ИЗОЛИРАН, плосък pin, ЧЕРВЕН, (RF-PP14), (3000/100)бр0.1222
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2051450КАБ. НАКРАЙНИК_001.5mm2, L17.2 / 2.3, ИЗОЛИРАН, плосък pin, ЧЕРВЕН, (RF-PP16/23), (2500/100)бр0.1193
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2051560КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_РАЗГЛОБЯЕМ, АВТОКОНЕКТОР, 2.8x0.5, 000.25..1.5mm2, ЖЕНСКИ, ИЗОЛИРАН, ЧЕРВЕН, (RF-F305), (3500/100)бр0.1291
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2051565КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_РАЗГЛОБЯЕМ, АВТОКОНЕКТОР, 2.8x0.5, 000.25..1.5mm2, ЖЕНСКИ, НАПЪЛНО ИЗОЛИРАН, ЧЕРВЕН, (RF-F305P)бр0.1946
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2051580КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_РАЗГЛОБЯЕМ, АВТОКОНЕКТОР, 2.8x0.8, 000.25..1.5mm2, ЖЕНСКИ, ИЗОЛИРАН, ЧЕРВЕН, (RF-F308), (3500/100)бр0.1291
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2051600КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_РАЗГЛОБЯЕМ, АВТОКОНЕКТОР, 4.8x0.5, 000.25..1.5mm2, ЖЕНСКИ, ИЗОЛИРАН, ЧЕРВЕН, (RF-F405)бр0.171
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2051605КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_РАЗГЛОБЯЕМ, АВТОКОНЕКТОР, 4.8x0.5, 000.25..1.5mm2, ЖЕНСКИ, НАПЪЛНО ИЗОЛИРАН, ЧЕРВЕН, (RF-F405P)бр0.1955
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2051610КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_РАЗГЛОБЯЕМ, АВТОКОНЕКТОР, 6.35x0.8, 000.25..1.5mm2, ЖЕНСКИ, ИЗОЛИРАН, ЧЕРВЕН, (RF-F608)бр0.13
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2051620КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_РАЗГЛОБЯЕМ, АВТОКОНЕКТОР, 6.35x0.8, 000.25..1.5mm2, ЖЕНСКИ, НАПЪЛНО ИЗОЛИРАН, ЧЕРВЕН, (RF-F608P)бр0.1723
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2051630КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_РАЗГЛОБЯЕМ, КРЪГЪЛ, 000.25..1.5mm2, Ф04, ЖЕНСКИ, ЧЕРВЕН, (RF-BF4)бр0.1927
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2051650КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_РАЗГЛОБЯЕМ, АВТОКОНЕКТОР, 6.35x0.8, 000.25..1.5mm2, МЪЖКИ, ИЗОЛИРАН, ЧЕРВЕН, (RF-M608, ST-030/R)бр0.1223
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2051660КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_РАЗГЛОБЯЕМ, КРЪГЪЛ, 000.25..1.5mm2, Ф04, МЪЖКИ, ЧЕРВЕН, (RF-BM4)бр0.1612
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2051850КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_ИЗОЛИРАН, 000.25..1.5mm2, L025, ЧЕРВЕН, (PL03-M)бр0.1251
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2052030КАБ. ОБУВКА_ИЗОЛИРАНА, 001.5..2.5mm2, M04, СИН, (BF-M3) (2500/100 бр./оп.)бр0.067
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2052150КАБ. ОБУВКА_ИЗОЛИРАНА, 001.5..2.5mm2, M04, СИН, (BF-M4)бр0.075
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2052190КАБ. ОБУВКА_ИЗОЛИРАНА, 001.5..2.5mm2, M05, СИН, (BF-M5)бр0.075
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2052230КАБ. ОБУВКА_ИЗОЛИРАНА, 001.5..2.5mm2, M06, СИН, (BF-M6)бр0.0843
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2052350КАБ. ОБУВКА_ИЗОЛИРАНА, 001.5..2.5mm2, M08, СИН, (BF-M8)бр0.1093
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2052390КАБ. ОБУВКА_ИЗОЛИРАНА, 001.5..2.5mm2, M10, СИН, (BF-M10)бр0.3206
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2052430КАБ. ОБУВКА_ИЗОЛИРАНА, 001.5..2.5mm2, M12, СИН, (BF-M12)бр0.32
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2052710КАБ. ОБУВКА_ИЗОЛИРАНА, 001.5..2.5mm2, U04, СИН, (BF-U4)бр0.0741
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2052750КАБ. ОБУВКА_ИЗОЛИРАНА, 001.5..2.5mm2, U05, СИН, (BF-U5)бр0.0778
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2052790КАБ. ОБУВКА_ИЗОЛИРАНА, 001.5..2.5mm2, U06, СИН, (BF-U6)бр0.0917
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2052870КАБ. ОБУВКА_ИЗОЛИРАНА, 001.5..2.5mm2, U08, СИН, (BF-U8)бр0.151
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2052910КАБ. ОБУВКА_ИЗОЛИРАНА, 001.5..2.5mm2, U10, СИН, (BF-U10)бр0.3326
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2053210КАБ. НАКРАЙНИК_002.5mm2, L8, ИЗОЛИРАН, pin, СИН, (BF-P8), (3000/100)бр0.0861
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2053250КАБ. НАКРАЙНИК_002.5mm2, L10, ИЗОЛИРАН, pin, СИН, (BF-P10), (3000/100)бр0.0841
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2053290КАБ. НАКРАЙНИК_002.5mm2, L12, ИЗОЛИРАН, pin, СИН, (BF-P12), (3000/100)бр0.089
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2053330КАБ. НАКРАЙНИК_002.5mm2, L12.8 / 3.5, ИЗОЛИРАН, плосък pin, СИН, (BF-PP12), (2500/100)бр0.1076
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2053370КАБ. НАКРАЙНИК_002.5mm2, L13.3 / 2.5, ИЗОЛИРАН, плосък pin, СИН, (BF-PP12/25), (2500/100)бр0.1007
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2053380КАБ. НАКРАЙНИК_002.5mm2, L13.8 / 2.9, ИЗОЛИРАН, плосък pin, СИН, (BF-PP12/29), (2500/100)бр0.1134
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2053410КАБ. НАКРАЙНИК_002.5mm2, L17.2 / 2.5, ИЗОЛИРАН, плосък pin, СИН, (BF-PP16/25), (2500/100)бр0.131
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2053560КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_РАЗГЛОБЯЕМ, АВТОКОНЕКТОР, 4.8x0.5, 000.25..1.5mm2, ЖЕНСКИ, ИЗОЛИРАН, СИН, (BF-F405), (3000/100)бр0.132
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2053565КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_РАЗГЛОБЯЕМ, АВТОКОНЕКТОР, 4.8x0.5, 001.50..2.5mm2, ЖЕНСКИ, НАПЪЛНО ИЗОЛИРАН, СИН, (BF-F405P)бр0.1807
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2053570КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_РАЗГЛОБЯЕМ, АВТОКОНЕКТОР, 4.8x0.8, 000.25..1.5mm2, ЖЕНСКИ, ИЗОЛИРАН, СИН, (BF-F408), (3000/100)бр0.132
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2053610КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_РАЗГЛОБЯЕМ, АВТОКОНЕКТОР, 6.35x0.8, 001.50..2.5mm2, ЖЕНСКИ, ИЗОЛИРАН, СИН, (BF-F608)бр0.11
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2053620КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_РАЗГЛОБЯЕМ, АВТОКОНЕКТОР, 6.35x0.8, 001.50..2.5mm2, ЖЕНСКИ, НАПЪЛНО ИЗОЛИРАН, СИН, (BF-F608P)бр0.1853
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2053630КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_РАЗГЛОБЯЕМ, КРЪГЪЛ, 001.50..2.5mm2, Ф05, ЖЕНСКИ, СИН, (BF-BF5)бр0.2149
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2053650КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_РАЗГЛОБЯЕМ, АВТОКОНЕКТОР, 6.35x0.8, 001.50..2.5mm2, МЪЖКИ, ИЗОЛИРАН, СИН, (BF-M608)бр0.1362
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2053660КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_РАЗГЛОБЯЕМ, КРЪГЪЛ, 001.50..2.5mm2, Ф05, МЪЖКИ, СИН, (BF-BM5)бр0.1529
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2053850КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_ИЗОЛИРАН, 001.50..2.5mm2, L025, СИН, (PL06-M)бр0.1445
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2054010КАБ. ОБУВКА_ИЗОЛИРАНА, 004..6mm2, M04, ЖЪЛТ, (GF-M3) (1500/100 бр./оп.)бр0.127
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2054070КАБ. ОБУВКА_ИЗОЛИРАНА, 004..6mm2, M04, ЖЪЛТ, (GF-M4)бр0.126
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2054110КАБ. ОБУВКА_ИЗОЛИРАНА, 004..6mm2, M05, ЖЪЛТ, (GF-M5)бр0.126
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2054150КАБ. ОБУВКА_ИЗОЛИРАНА, 004..6mm2, M06, ЖЪЛТ, (GF-M6)бр0.138
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2054210КАБ. ОБУВКА_ИЗОЛИРАНА, 004..6mm2, M08, ЖЪЛТ, (GF-M8)бр0.1621
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2054250КАБ. ОБУВКА_ИЗОЛИРАНА, 004..6mm2, M10, ЖЪЛТ, (GF-M10)бр0.2122
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2054330КАБ. ОБУВКА_ИЗОЛИРАНА, 004..6mm2, M12, ЖЪЛТ, (GF-M12)бр0.4289
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2054650КАБ. ОБУВКА_ИЗОЛИРАНА, 004..6mm2, U04, ЖЪЛТ, (GF-U4)бр0.1204
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2054690КАБ. ОБУВКА_ИЗОЛИРАНА, 004..6mm2, U05, ЖЪЛТ, (GF-U5)бр0.126
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2054730КАБ. ОБУВКА_ИЗОЛИРАНА, 004..6mm2, U06, ЖЪЛТ, (GF-U6)бр0.1492
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2054770КАБ. ОБУВКА_ИЗОЛИРАНА, 004..6mm2, U08, ЖЪЛТ, (GF-U8)бр0.2094
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2054810КАБ. ОБУВКА_ИЗОЛИРАНА, 004..6mm2, U10, ЖЪЛТ, (GF-U10)бр0.2381
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2055310КАБ. НАКРАЙНИК_006.0mm2, L10, ИЗОЛИРАН, pin, ЖЪЛТ, (GF-P10), (1500/100)бр0.1555
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2055350КАБ. НАКРАЙНИК_006.0mm2, L12, ИЗОЛИРАН, pin, ЖЪЛТ, (GF-P12), (1500/100)бр0.1369
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2055370КАБ. НАКРАЙНИК_006.0mm2, L14, ИЗОЛИРАН, pin, ЖЪЛТ, (GF-P14), (1500/100)бр0.1555
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2055390КАБ. НАКРАЙНИК_006.0mm2, L13.3 / 4.0, ИЗОЛИРАН, плосък pin, ЖЪЛТ, (GF-PP12), (1000/100)бр0.1897
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2055430КАБ. НАКРАЙНИК_006.0mm2, L19.2 / 3.0, ИЗОЛИРАН, плосък pin, ЖЪЛТ, (GF-PP17), (1000/100)бр0.2357
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2055630КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_РАЗГЛОБЯЕМ, АВТОКОНЕКТОР, 6.35x0.8, 004.00..6.0mm2, ЖЕНСКИ, ИЗОЛИРАН, ЖЪЛТ, (GF-F608), (1000/100)бр0.1936
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2055650КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_РАЗГЛОБЯЕМ, АВТОКОНЕКТОР, 6.35x0.8, 004..6mm2, ЖЕНСКИ, НАПЪЛНО ИЗОЛИРАН, ЖЪЛТ, (GF-F608-P)бр0.2307
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2055670КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_РАЗГЛОБЯЕМ, АВТОКОНЕКТОР, 6.35x0.8, 004..6mm2, МЪЖКИ, ИЗОЛИРАН, ЖЪЛТ, (GF-M608)бр0.177
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2055870КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_ИЗОЛИРАН, 004..6mm2, L032, ЖЪЛТ, (PL1-M)бр0.201
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2103110КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 004..6mm2, М04, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A1-M4)бр0.3706
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2103150КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 004..6mm2, М05, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A1-M5)бр0.4039
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2103190КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 004..6mm2, М06, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A1-M6)бр0.4039
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2103230КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 004..6mm2, М08, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A1-M8)бр0.4651
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2103270КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 004..6mm2, М10, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A1-M10)бр0.5429
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2113970КАБЕЛЕН КОНЕКТОР NL1 -P 4-6 ММ2, ЖЪЛТ ЗАТВОРЕНбр0.25
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2113990_x000D_
КАБЕЛЕН КОНЕКТОР NL1 -PG 4-6 ММ2, ЖЪЛТ ЗАТВОРЕНбр0.27
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2151230КАБ. НАКРАЙНИК_001.5mm2, L8, НЕ ИЗОЛИРАН, pin, (RN-P8), (8000/100)бр0.0675
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2151270КАБ. НАКРАЙНИК_001.5mm2, L10, НЕ ИЗОЛИРАН, pin, (RN-P10), (8000/100)бр0.0675
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2151310КАБ. НАКРАЙНИК_001.5mm2, L12, НЕ ИЗОЛИРАН, pin, (RN-P12), (8000/100)бр0.0675
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2151350КАБ. НАКРАЙНИК_001.5mm2, L12.8 / 3.0, НЕ ИЗОЛИРАН, плосък pin, (RN-PP12), (8000/100)бр0.0743
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2151370КАБ. НАКРАЙНИК_001.5mm2, L11.3 / 3.0, НЕ ИЗОЛИРАН, плосък pin, (RN-PP12/1), (8000/100)бр0.0773
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_215139*КАБ. НАКРАЙНИК_001.5mm2, L13.2 / 2.3, НЕ ИЗОЛИРАН, плосък pin, (RN-PP12/23), (8000/100)бр0.089
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2151390КАБ. НАКРАЙНИК_001.5mm2, L13.2 / 1.9, НЕ ИЗОЛИРАН, плосък pin, (RN-PP12/19), (8000/100)бр0.0714
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2151400КАБ. НАКРАЙНИК_001.5mm2, L14.8 / 3.0, НЕ ИЗОЛИРАН, плосък pin, (RN-PP14), (8000/100)бр0.089
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2151410КАБ. НАКРАЙНИК_001.5mm2, L17.2 / 2.3, НЕ ИЗОЛИРАН, плосък pin, (RN-PP16/23), (8000/100)бр0.0949
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2153150КАБ. НАКРАЙНИК_002.5mm2, L8, НЕ ИЗОЛИРАН, pin, (BN-P8), (7000/100)бр0.0792
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2153190КАБ. НАКРАЙНИК_002.5mm2, L10, НЕ ИЗОЛИРАН, pin, (BN-P10), (7000/100)бр0.0724
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2153230КАБ. НАКРАЙНИК_002.5mm2, L12, НЕ ИЗОЛИРАН, pin, (BN-P12), (7000/100)бр0.0753
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2153270КАБ. НАКРАЙНИК_002.5mm2, L12.8 / 3.5, НЕ ИЗОЛИРАН, плосък pin, (BN-PP12), (7000/100)бр0.0802
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2153310КАБ. НАКРАЙНИК_002.5mm2, L13.3 / 2.5, НЕ ИЗОЛИРАН, плосък pin, (BN-PP12/25), (7000/100)бр0.0773
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2153350КАБ. НАКРАЙНИК_002.5mm2, L17.2 / 2.5, НЕ ИЗОЛИРАН, плосък pin, (BN-PP16/25), (7000/100)бр0.0949
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2155250КАБ. НАКРАЙНИК_006.0mm2, L10, НЕ ИЗОЛИРАН, pin, (GN-P10), (4000/100)бр0.1398
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2155290КАБ. НАКРАЙНИК_006.0mm2, L12, НЕ ИЗОЛИРАН, pin, (GN-P12), (4000/100)бр0.133
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2155310КАБ. НАКРАЙНИК_006.0mm2, L14, НЕ ИЗОЛИРАН, pin, (GN-P14), (3500/100)бр0.1555
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2155330КАБ. НАКРАЙНИК_006.0mm2, L13.3 / 4.0, НЕ ИЗОЛИРАН, плосък pin, (GN-PP12), (4000/100)бр0.1398
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2155370КАБ. НАКРАЙНИК_006.0mm2, L19.2 / 3.0, НЕ ИЗОЛИРАН, плосък pin, (GN-PP17), (4000/100)бр0.1702
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2155405КАБ. ОБУВКА_010mm2, M6, НЕ ИЗОЛИРАНА, пресов тип, (N2-M6), (1500/100)бр0.308
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2161230КАБ. НАКРАЙНИК_001.25mm2, L12, НЕИЗОЛИРАН, pin, С КАЛАЙДИСАН ШЕВ, (S1,5-P12)бр0.1278
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2165150КАБ. ОБУВКА_010mm2, M5, НЕ ИЗОЛИРАНA, пресов тип, (S10-M5), (2000/100)бр0.3364
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2165190КАБ. ОБУВКА_010mm2, M6, НЕ ИЗОЛИРАНA, пресов тип, (S10-M6), (2000/100)бр0.3335
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2170150КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 010mm2, М05, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A2-M5), (1500/100)бр0.3736
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2170190КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 010mm2, М06, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A2-M6)бр0.3391
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2170230КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 010mm2, М08, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A2-M8)бр0.3761
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2170270КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 010mm2, М10, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A2-M10)бр0.441
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2170310КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 010mm2, М12, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A2-M12)бр0.5651
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2180030КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 016mm2, М4, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A3-M4)бр0.4188
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2180110КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 016mm2, М5, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A3-M5)бр0.4188
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2180150КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 016mm2, М06, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A3-M6)бр0.3947
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2180190КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 016mm2, М08, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A3-M8)бр0.4188
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2180270КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 016mm2, М10, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A3-M10)бр0.4595
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2180310КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 016mm2, М12, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A3-M12)бр0.5633
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2190110КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 025mm2, М6, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A5-M6)бр0.5429
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2190150КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 025mm2, М08, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A5-M8)бр0.5355
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2190190КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 025mm2, М10, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A5-M10)бр0.5892
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2190230КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 025mm2, М12, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A5-M12)бр0.6615
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2200110КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 035mm2, М06, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A7-M6)бр0.7893
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2200120КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 035mm2, М06, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A7B-M6/11.5)бр0.82
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2200150КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 035mm2, М08, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A7-M8)бр0.8264
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2200190КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 035mm2, М10, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A7-M10)бр0.8394
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2200230КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 035mm2, М12, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A7-M12)бр0.982
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2220078КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 050mm2, М06, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A10B-M6)бр1.11
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2220110КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 050mm2, М08, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A10-M8)бр1.0839
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2220150КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 050mm2, М10, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A10-M10)бр1.1006
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2220190КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 050mm2, М12, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A10-M12)бр1.2007
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2220230КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 050mm2, М14, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A10-M14)бр1.449
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2220270КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 050mm2, М16, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A10-M16)бр1.6028
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2240118КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 070mm2, М06, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A14B-M6) (50 бр./оп)бр1.37
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2240150КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 070mm2, М08, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A14-M8)бр1.4026
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2240230КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 070mm2, М10, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A14-M10)бр1.5323
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2240270КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 070mm2, М12, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A14-M12)бр1.6176
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2240310КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 070mm2, М14, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A14-M14)бр1.8418
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2240350КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 070mm2, М16, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A14-M16)бр2.0067
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2260150КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 095mm2, М08, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A19-M8)бр2.242
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2260163КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 095mm2, М08, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A19B-M8) (25 бр./оп)бр2.25
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2260190КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 095mm2, М10, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A19-M10)бр2.4
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2260230КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 095mm2, М12, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A19-M12)бр2.57
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2260270КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 095mm2, М14, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A19-M14)бр2.872
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2260310КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 095mm2, М16, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A19-M16)бр3.0573
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2280110КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 120mm2, М8, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A24-M8)бр2.96
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2280115КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 120mm2, М8, НЕИЗОЛИРАНА, СТЕСНЕНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A24B-M8/19)бр3.1
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2280150КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 120mm2, М10, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A24-M10)бр2.9832
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2280190КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 120mm2, М12, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A24-M12)бр3.1499
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2280230КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 120mm2, М14, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A24-M14)бр3.7243
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2280270КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 120mm2, М16, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A24-M16)бр3.817
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2300070КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 150mm2, М8, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A30-M8)бр4.44
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2300110КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 150mm2, М10, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A30-M10)бр4.4469
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2300150КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 150mm2, М12, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A30-M12)бр4.4099
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2300230КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 150mm2, М14, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A30-M14)бр5.151
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2300270КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 150mm2, М16, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A30-M16)бр5.4475
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2320110КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 185mm2, М10, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A37-M10)бр6.5963
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2320150КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 185mm2, М12, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A37-M12)бр6.1331
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2320190КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 185mm2, М14, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A37-M14)бр6.4851
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2320230КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 185mm2, М16, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A37-M16)бр7.3745
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2340110КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 240mm2, М10, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A48-M10)бр9.6536
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2340150КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 240mm2, М12, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A48-M12)бр8.6159
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2340190КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 240mm2, М14, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A48-M14)бр8.8568
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2340230КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 240mm2, М16, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A48-M16)бр9.0792
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2350070КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 300mm2, М12, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A60-M12)бр13.2667
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2350150КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 300mm2, М14, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A60-M14)бр13.2482
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2350190КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 300mm2, М16, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A60-M16)бр13.3593
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2360030КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 400mm2, М12, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A80-M12)бр20.9006
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2360070КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 400mm2, М14, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A80-M14)бр20.9006
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2360110КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 400mm2, М16, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A80-M16)бр20.9006
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2370110КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 500mm2, М20, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A100-M20)бр30.4245
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2372150КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 630mm2, М20, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A120-M20)бр37.2431
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2374170КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 800mm2, М20, НЕИЗОЛИРАНА, С КОНТРОЛЕН ОТВОР, (A160-M20)бр75.7833
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2480090КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, 004..6mm2, L022, НЕИЗОЛИРАН, (L1-M)бр0.2075
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2480130КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, 010mm2, L025, НЕИЗОЛИРАН, (L2-M)бр0.3761
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2480170КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, 016mm2, L027, НЕИЗОЛИРАН, (L3-M)бр0.4039
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2480210КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, 025mm2, L029, НЕИЗОЛИРАН, (L5-M)бр0.5373
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2480250КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, 035mm2, L033, НЕИЗОЛИРАН, (L7-M)бр0.8338
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2480330КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, 050mm2, L035, НЕИЗОЛИРАН, (L10-M)бр1.0543
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2480410КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, 070mm2, L039, НЕИЗОЛИРАН, (L14-M)бр1.4304
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2480490КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, 095mm2, L047, НЕИЗОЛИРАН, (L19-M)бр2.1086
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2480570КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, 120mm2, L058, НЕИЗОЛИРАН, (L24-M)бр3.4834
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2480650КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, 150mm2, L064, НЕИЗОЛИРАН, (L30-M)бр4.484
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2480730КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, 185mm2, L075, НЕИЗОЛИРАН, (L37-M)бр6.096
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2480810КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, 240mm2, L090, НЕИЗОЛИРАН, (L48-M)бр8.0415
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2480850КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, 300mm2, L094, НЕИЗОЛИРАН, (L60-M)бр12.6182
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2480890КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, 400mm2, L098, НЕИЗОЛИРАН, (L80-M)бр18.4919
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2480930КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, 500mm2, L105, НЕИЗОЛИРАН, (L100-M)бр26.2184
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2481010КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, 600mm2, L112, НЕИЗОЛИРАН, (L120-M)бр45.6367
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2481050КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, 800mm2, L120, НЕИЗОЛИРАН, (L160-M)бр58.1623
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2490430КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕДЕН, "С" УХО, успоредно съединение 070..50 - 40..4mm2, L028, НЕИЗОЛИРАН,, (C70-C35), (100/25)бр7.8556
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2490470КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕДЕН, "С" УХО, успоредно съединение 070..50 - 70..35mm2, L028, НЕИЗОЛИРАН,, (C70-C70), (100/25)бр7.4333
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2490670КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕДЕН, "С" УХО, успоредно съединение 150 - 150mm2, НЕИЗОЛИРАН,(C150-C150), (50/25)бр10.13
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2490710КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕДЕН, "С" УХО, успоредно съединение 185 - 095mm2, НЕИЗОЛИРАН,(C185-C95), (50/25)бр11.29
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2490745КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕДЕН, "С" УХО, успоредно съединение 185 - 185mm2, НЕИЗОЛИРАН,(C185-C185), (30/15)бр18.57
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2492190КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, "С" УХО, успоредно съединение 25 - 25..16mm2, НЕИЗОЛИРАН,(C25-C25ST), (400/50)бр1.41
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2492470КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, "С" УХО, успоредно съединение 070..50 - 70..35mm2, L028, НЕИЗОЛИРАН,, (C70-C70ST), (100/25)бр5.41
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2492510КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, "С" УХО, успоредно съединение 100..95 - 40..4mm2, НЕИЗОЛИРАН,(C95-C35ST), (50/25)бр8.39
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2492550КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕДЕН, "С" УХО, успоредно съединение 95 - 070mm2, НЕИЗОЛИРАН,(C95-C70ST),25бр_x000D_
бр9.3
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2492630КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕДЕН, "С" УХО, успоредно съединение 120 - 120mm2, НЕИЗОЛИРАН,(C120-C120ST),25брбр8.66
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2492710КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, "С" УХО, успоредно съединение 185 - 095mm2, НЕИЗОЛИРАН,(C185-C95ST), (50/25)бр9.47
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2492745КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, "С" УХО, успоредно съединение 185 - 185mm2, НЕИЗОЛИРАН,(C185-C185ST), (30/15)бр12.74
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2590260ИНСТРУМЕНТ ЗА КРИМПВАНЕ НА КАБ. ОБУВКИ 6..70мм2, 450мм, МЕХАНИЧЕН, БЕЗ КАМЪНИ (TN70SE)бр371.43
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2590531ИНСТРУМЕНТ ЗА КРИМПВАНЕ НА ИЗОЛИРАНИ КАБ. ОБУВКИ 0.25..6мм2, 450мм, МЕХАНИЧЕН, CEMBRE HP3бр116
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2590718ИНСТРУМЕНТ ЗА КРИМПВАНЕ НА КАБ. НАКРАЙНИЦИ 0.08..10мм2, МЕХАНИЧЕН, CEMBRE ZKE610бр291.2286
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2591264НОЖИЦА ЗА РЯЗАНЕ И ЗАГОЛВАНЕ НА КАБЕЛИ, SC3X, CEMBRE 2591264бр30
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2591496ХИДРАВЛИЧНА НОЖИЦА ЗА РЯЗАНЕ И ЗАГОЛВАНЕ НА КАБЕЛИ, HT-TC 0851, CEMBRE 2591264бр2725.1
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2599320ИНСТРУМЕНТ ЗА КРИМПВАНЕ НА НАКРАЙНИЦИ 10..400мм2, ХИДРАВЛИЧЕН, тип ПИСТОЛЕТ, с куфар, без камъни, (B135-C)бр4993.87
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2610416ИНСТРУМЕНТ ЗА КРИМПВАНЕ НА НАКРАЙНИЦИ 10..400мм2, ХИДРАВЛИЧЕН, с куфар, без камъни, (HT131-C)бр1738.83
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2610420ИНСТРУМЕНТ ЗА КРИМПВАНЕ НА НАКРАЙНИЦИ 16..400мм2, ХИДРАВЛИЧЕН, с куфар, без камъни, (HT120)бр2202.07
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2611110КАМЪНИ ЗА КРИМПВАНЕ НА НАКРАЙНИЦИ, ЗА HT131-C, HT131-UC и HT120, 025mm, MC 25-Cбр117.69
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2611120КАМЪНИ ЗА КРИМПВАНЕ НА НАКРАЙНИЦИ, ЗА HT131-C, HT131-UC и HT120, 035mm, MC 35-Cбр146.69
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2611130КАМЪНИ ЗА КРИМПВАНЕ НА НАКРАЙНИЦИ, ЗА HT131-C, HT131-UC и HT120, 070mm, MC 70Cбр104.61
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2611140КАМЪНИ ЗА КРИМПВАНЕ НА НАКРАЙНИЦИ, ЗА HT131-C, HT131-UC и HT120, 095mm, MC 95Cбр98.43
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2611150КАМЪНИ ЗА КРИМПВАНЕ НА НАКРАЙНИЦИ, ЗА HT131-C, HT131-UC и HT120 (C120-C120;C150-C120;C150-C150;C185-C95) MC185Cбр98.41
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2614219ЧЕЛЮСТИ_095mm2, ЗА ХИДР.ИНСТР. HT120, (ME19-C)бр96.64
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2614223ЧЕЛЮСТИ_120mm2, ЗА ХИДР.ИНСТР. HT120, (ME24-C)бр96.64
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2614231ЧЕЛЮСТИ_185mm2, ЗА ХИДР.ИНСТР. HT120, (ME37-C)бр96.64
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2614235ЧЕЛЮСТИ_240mm2, ЗА ХИДР.ИНСТР. HT120, (ME48-C)бр96.64
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2614237КАМЪНИ ЗА КРИМПВАНЕ НА НАКРАЙНИЦИ, ЗА HT131-C, HT131-UC и HT120, 300mm2, ME60-Cбр81.31
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2614239ЧЕЛЮСТИ_400mm2, ЗА ХИДР.ИНСТР. HT120, (M80-C)бр116.2286
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2614320КАМЪНИ ЗА КРИМПВАНЕ НА НАКРАЙНИЦИ, ЗА HT131-C, HT131-UC и HT120, 025mm, MK 20-Cбр82.871
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2614340КАМЪНИ ЗА КРИМПВАНЕ НА НАКРАЙНИЦИ, ЗА HT131-C, HT131-UC и HT120, 025mm, MK 25-Cбр87.714
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2614360КАМЪНИ ЗА КРИМПВАНЕ НА НАКРАЙНИЦИ, ЗА HT131-C, HT131-UC и HT120, 300mm, MK 32-Cбр69.86
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2614371КАМЪНИ ЗА КРИМПВАНЕ НА НАКРАЙНИЦИ, ЗА HT131-C, HT131-UC и HT120, 300mm, MK 34L-Cбр81.43
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2615280ВЛОЖКИ ЗА ОКРЪГЛЯВАНЕ КРАЯ НА СЕКТОРНИ КАБЕЛИ 50/35, ЗА HT131-C, UP 7.5-C, ч-тбр132.86
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2615290ВЛОЖКИ ЗА ОКРЪГЛЯВАНЕ КРАЯ НА СЕКТОРНИ КАБЕЛИ 70/50, ЗА HT131-C, UP 9.0-C, ч-тбр132.86
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2640270АДАПТОР ЗА ГЛАВА RH450, ЗА ВЛОЖКИ ТИП MK, HT131, CEMBRE AU 450 - 130Dбр1397.1429
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2640293КАМЪНИ ЗА КРИМПВАНЕ НА НАКРАЙНИЦИ, ЗА ХИДРАВЛИЧНА СТАНЦИЯ, КОМПЛЕКТ, MK 50-450 DIE SEбр773.9429
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2670610ИНСТРУМЕНТ ЗА КРИМПВАНЕ НА НАКРАЙНИЦИ 4..240мм2, ХИДРАВЛИЧЕН С КУФАР (HT51), к-кт с КАМЪНИ, (2,3,5,7,10,14,19,24,30,37 - 50)бр1500
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2675370КАМЪНИ ЗА КРИМПВАНЕ НА НАКРАЙНИЦИ, ЗА HT51, 10mm2, MK 6-50 бр68.5714
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2675430КАМЪНИ ЗА КРИМПВАНЕ НА НАКРАЙНИЦИ, ЗА HT51, 35mm2, MK 12-50 бр68.5714
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2675490КАМЪНИ ЗА КРИМПВАНЕ НА НАКРАЙНИЦИ, ЗА HT51, 95mm2, MK 18-50 бр68.5714
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2675510КАМЪНИ ЗА КРИМПВАНЕ НА НАКРАЙНИЦИ, ЗА HT51, 120mm2, MK 20-50 бр40.29
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2675530КАМЪНИ ЗА КРИМПВАНЕ НА НАКРАЙНИЦИ, ЗА HT51, 150mm2, MK 22-50 бр40.29
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2675550КАМЪНИ ЗА КРИМПВАНЕ НА НАКРАЙНИЦИ, ЗА HT51, 185mm2, MK 25-50 бр40.29
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2675620КАМЪНИ ЗА КРИМПВАНЕ НА НАКРАЙНИЦИ, ЗА HT 51, MC 25-50 бр51.69
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2676010КАМЪНИ ЗА КРИМПВАНЕ НА НАКРАЙНИЦИ, ЗА HT51, 10mm2, ME 2-50 бр50.14
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2676020КАМЪНИ ЗА КРИМПВАНЕ НА НАКРАЙНИЦИ, ЗА HT51, 16mm2, ME 3-50 бр50.14
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2676030КАМЪНИ ЗА КРИМПВАНЕ НА НАКРАЙНИЦИ, ЗА HT51, 25mm2, ME 5-50 бр50.14
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2676040КАМЪНИ ЗА КРИМПВАНЕ НА НАКРАЙНИЦИ, ЗА HT51, 35mm2, ME 7-50 бр50.14
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2676060КАМЪНИ ЗА КРИМПВАНЕ НА НАКРАЙНИЦИ, ЗА HT51, 50mm2, ME 10-50 бр50.14
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2676080КАМЪНИ ЗА КРИМПВАНЕ НА НАКРАЙНИЦИ, ЗА HT51, 70mm2, ME 14-50 бр50.14
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2676100КАМЪНИ ЗА КРИМПВАНЕ НА НАКРАЙНИЦИ, ЗА HT51, 95mm2, ME 19-50 бр50.14
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2676120КАМЪНИ ЗА КРИМПВАНЕ НА НАКРАЙНИЦИ, ЗА HT51, 120mm2, ME 24-50 бр50.14
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2676140КАМЪНИ ЗА КРИМПВАНЕ НА НАКРАЙНИЦИ, ЗА HT51, 150mm2, ME 30-50 бр50.14
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_2676160КАМЪНИ ЗА КРИМПВАНЕ НА НАКРАЙНИЦИ, ЗА HT51, 185mm2, ME 37-50 бр50.14
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиCE_2720440КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_С ПРЕГРАДА, AL, 300mm2, НЕИЗОЛИРАН, MTMAD 300-GCбр11.96
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2760190КАБ. ОБУВКА_БИМЕТАЛНА, Cu/Al, 095mm2, М12, НЕИЗОЛИРАНА, (САА 95 М12)бр27.43
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2760430КАБ. ОБУВКА_БИМЕТАЛНА, Cu/Al, 185mm2, М12, НЕИЗОЛИРАНА, (САА 185 М12)бр46.07
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2760590КАБ. ОБУВКА_БИМЕТАЛНА, Cu/Al, 240mm2, М12, НЕИЗОЛИРАНА, (САА 240 М12)бр47.73
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2760680КАБ. ОБУВКА_БИМЕТАЛНА, Cu/Al, 300mm2, М12, НЕИЗОЛИРАНА, (САА 300-34 М12)бр18.29
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2760750КАБ. ОБУВКА_БИМЕТАЛНА, Cu/Al, 400mm2, М16, НЕИЗОЛИРАНА, (САА 400 М16)бр52.86
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2802550КАБ. НАКРАЙНИК_001.50mm2, L10, НЕ ИЗОЛИРАН, (KE 1510 ST), (500бр)бр0.02
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2803190КАБ. НАКРАЙНИК_016mm2, L15, НЕ ИЗОЛИРАН, (KE 1616 ST), (3000/250)бр0.06
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИCE_2803460КАБ. НАКРАЙНИК_025mm2, L18, НЕ ИЗОЛИРАН, (KE 25018 ST), (1500/100)бр0.12
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2808890КАБ. НАКРАЙНИК_025mm2, L08, ИЗОЛИРАН, СИН, (PKD2508), серия за кабели с по-дебела изолациябр0.85
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2808925КАБ. НАКРАЙНИК_025mm2, L16, ИЗОЛИРАН, ЖЪЛТ, (PKD25016), серия за кабели с по-дебела изолациябр0.2872
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2808935КАБ. НАКРАЙНИК_050mm2, L20, ИЗОЛИРАН, СИН, (PKD50020), серия за кабели с по-дебела изолациябр0.5501
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2809330КАБ. НАКРАЙНИК_000.10..000.30mm2, L08, ИЗОЛИРАН, ЗЕЛЕН, (PKC308)бр0.25
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2809350КАБ. НАКРАЙНИК_000.50mm2, L08, ИЗОЛИРАН, ОРАНЖЕВ, (PKC508)бр0.0167
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2809370КАБ. НАКРАЙНИК_000.75mm2, L08, ИЗОЛИРАН, БЯЛ, (PKC7508)бр0.0167
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2809390КАБ. НАКРАЙНИК_001.00mm2, L08, ИЗОЛИРАН, ЖЪЛТ, (PKC108)бр0.0167
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2809410КАБ. НАКРАЙНИК_001.50mm2, L08, ИЗОЛИРАН, ЧЕРВЕН, (PKC1508)бр0.0167
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2809430КАБ. НАКРАЙНИК_002.50mm2, L08, ИЗОЛИРАН, СИН, (PKC2508)бр0.0213
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2809452КАБ. НАКРАЙНИК_004mm2, L10, ИЗОЛИРАН, СИВ, (PKC410)бр0.0306
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2809455КАБ. НАКРАЙНИК_004mm2, L12, ИЗОЛИРАН, СИВ, (PKC412) 200/4000бр0.0641
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2809460КАБ. НАКРАЙНИК_004mm2, L18, ИЗОЛИРАН, СИВ, (PKC418) 200/3000бр0.0882
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2809470КАБ. НАКРАЙНИК_006mm2, L12, ИЗОЛИРАН, ЧЕРЕН, (PKC612)бр0.0537
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2809490КАБ. НАКРАЙНИК_010mm2, L12, ИЗОЛИРАН, СЛОНОВА КОСТ, (PKC1012)бр0.0797
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_28094992КАБ. НАКРАЙНИК_070mm2, L38, ИЗОЛИРАН, ЧЕРВЕН, (*PKC70020) бр0.4737
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_28094995КАБ. НАКРАЙНИК_095mm2, L40, ИЗОЛИРАН, ЧЕРВЕН, (*PKC95025) бр0.7368
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_28094997КАБ. НАКРАЙНИК_120mm2, L27, ИЗОЛИРАН, СИН, (*PKC12027)бр0.96
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_28094998КАБ. НАКРАЙНИК_150mm2, L32, ИЗОЛИРАН, ЖЪЛТ, (*PKC15032)бр1.06
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2809510КАБ. НАКРАЙНИК_016mm2, L12, ИЗОЛИРАН, ЗЕЛЕН, (PKC1612)бр0.0964
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2809530КАБ. НАКРАЙНИК_025mm2, L16, ИЗОЛИРАН, КАФЯВ, (PKC25016)бр0.2872
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2809550КАБ. НАКРАЙНИК_035mm2, L16, ИЗОЛИРАН, БЕЖОВ, (PKC35016)бр0.3437
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2809570КАБ. НАКРАЙНИК_050mm2, L20, ИЗОЛИРАН, ТЪМНОЗЕЛЕН, (PKC50020)бр0.5501
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2809770КАБ. НАКРАЙНИК_000.75x2mm2, L08, ИЗОЛИРАН, СИВ, (PKT7508)бр0.0389
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2809790КАБ. НАКРАЙНИК_001.00x2mm2, L08, ИЗОЛИРАН, ЧЕРВЕН, (PKT108)бр0.0389
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2809810КАБ. НАКРАЙНИК_001.50x2mm2, L08, ИЗОЛИРАН, ЧЕРЕН, (PKT1508)бр0.0426
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2809830КАБ. НАКРАЙНИК_002.50x2mm2, L10, ИЗОЛИРАН, СИН, (PKT2510)бр0.0482
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2809850КАБ. НАКРАЙНИК_004x2mm2, L12, ИЗОЛИРАН, СИВ, (PKT412)бр0.139
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2809860КАБ. НАКРАЙНИК_006x2mm2, L14, ИЗОЛИРАН, ЖЪЛТ, (PKT614)бр0.189
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2809870КАБ. НАКРАЙНИК_010x2mm2, L14, ИЗОЛИРАН, ЧЕРВЕН, (PKT1014)бр0.2409
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_2809880КАБ. НАКРАЙНИК_016x2mm2, L14, ИЗОЛИРАН, СИН, (PKT1614)бр0.3057
ДРУГИКЛЕМИ ДРУГИCE_2845010ЛУСТЕР КЛЕМА ЕДНОПОЛЮСНА_02.5мм2, PVC, CEMBRE Z2.5-1бр0.46
ДРУГИКЛЕМИ ДРУГИCE_2845030ЛУСТЕР КЛЕМА ЕДНОПОЛЮСНА_10.0мм2, PVC, CEMBRE Z10-1бр0.67
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИCE_3031660КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_РАЗГЛОБЯЕМ, АВТОКОНЕКТОР, 6.3x0.8, 001.00..2.5mm2, ЖЕНСКИ, НЕИЗОЛИРАН, тип Флаг (BN-FAB608)бр0.1125
ДРУГИКАБЕЛНА МАРКИРОВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯCE_4001540ЕТИКЕТ ЗА КАБЕЛ, НАНИЗВАЩ СЕ, 15mm, за 0.5..2.5mm2, ПРОЗРАЧЕН носач за етикет, PM-01 50120, (4000бр./оп.)оп.80
ДРУГИКАБЕЛНА МАРКИРОВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯCE_4002040ЕТИКЕТ ЗА КАБЕЛ, НАНИЗВАЩ СЕ, 15mm, за 2.5..4mm2, ПРОЗРАЧЕН носач за етикет, PM-02 50220, (3000бр./оп.)оп.69.9
ДРУГИКАБЕЛНА МАРКИРОВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯCE_4002540ЕТИКЕТ ЗА КАБЕЛ, НАНИЗВАЩ СЕ, 15mm, за 4..10mm2, ПРОЗРАЧЕН носач за етикет, PM-03 50320, (2000бр./оп.)оп.49.72
ДРУГИКАБЕЛНА МАРКИРОВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯCE_4101302ЕТИКЕТ ЗА КАБЕЛ, 4x15mm, PVC, за прозрачен носач, MG-TPMF 42092B БЯЛА, (4000бр.оп)оп.217
ДРУГИКАБЕЛНА МАРКИРОВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯCE_4101610ЕТИКЕТ ЗА КАБЕЛ, 13x57mm, PVC, за прозрачен носач, MG-ETF 54192 БЯЛА, (700бр.оп)оп.198
ДРУГИКАБЕЛНА МАРКИРОВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯCE_4117040ЕТИКЕТ ЗА КАБЕЛ, 52x107mm, PVC, КАРТА, MG-VRT-R 48903 БЯЛА, (100бр.оп)оп.251.43
ДРУГИКАБЕЛНА МАРКИРОВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯCE_4117051ЕТИКЕТ ЗА КАБЕЛ, 92x118mm, PVC, КАРТА, MG-VRT-R 48913 БЯЛА, (50бр.оп)оп.295
ДРУГИКАБЕЛНА МАРКИРОВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯCE_4117105ЕТИКЕТ ЗА КАБЕЛ, 92x118mm, PVC, КАРТА, MG-VRT-R 48413 ЖЪЛТА, (50бр.оп)оп.339
ДРУГИКАБЕЛНА МАРКИРОВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯCE_4117202ЕТИКЕТ ЗА КАБЕЛ, 92x118mm, PVC, КАРТА, MG-VRT-R 48213 ЧЕРВЕНА, (50бр.оп)оп.490
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_6420140РЕЗЕРВЕН НОЖ ЗА ГЛАВА ЗА РЯЗАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНА ПРЕСА HT-HC 04 - ДОЛЕНбр282.8571
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_6420160РЕЗЕРВЕН НОЖ ЗА ГЛАВА ЗА РЯЗАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНА ПРЕСА HT-HC 04 - ГОРЕНбр280
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_6420232РЕЗЕРВЕН НОЖ ЗА ГЛАВА ЗА РЯЗАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНА ПРЕСА HT-TC 085 - ДОЛЕНбр275.7143
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_6420242РЕЗЕРВЕН НОЖ ЗА ГЛАВА ЗА РЯЗАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНА ПРЕСА HT-TC 085 - ГОРЕНбр407.1429
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_MK52B-450КАМЪНИ ЗА КРИМПВАНЕ НА НАКРАЙНИЦИ, ЗА RHU-450, MK 52B бр414.2857
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_MK58B-450КАМЪНИ ЗА КРИМПВАНЕ НА НАКРАЙНИЦИ, ЗА RHU-450, MK 58B бр414.2857
ДРУГИИНСТРУМЕНТИCE_TC-040ХИДРАВЛИЧНА ГЛАВА ЗА РЯЗАНЕ В СТОМАНЕН КУФАР, ДО Ф40мм, 100kN, CEMBRE TC-040бр2451.4286
ДРУГИДИЕЛЕКТРИЧНИ СРЕДСТВАDIS_BOTI-20ДИЕЛЕКТРИЧНИ БОТИ 20 kV (с Протокол от изпитание)бр80.25
ДРУГИДИЕЛЕКТРИЧНИ СРЕДСТВАDIS_CHAIRДИЕЛЕКТРИЧЕН СТОЛ 055x055 h=035бр94.99
ДРУГИДИЕЛЕКТРИЧНИ СРЕДСТВАDIS_ELSEC-10ДИЕЛЕКТРИЧНИ РЪКАВИЦИ 10 kV (с Протокол от изпитание)бр58.4107
ДРУГИДИЕЛЕКТРИЧНИ СРЕДСТВАDIS_ELSEC-2.5ДИЕЛЕКТРИЧНИ РЪКАВИЦИ 02.5 kV (с Протокол от изпитание)бр41.08
ДРУГИДИЕЛЕКТРИЧНИ СРЕДСТВАDIS_ELSEC-20ДИЕЛЕКТРИЧНИ РЪКАВИЦИ 20 kV (с Протокол от изпитание)бр65.2566
ДРУГИДИЕЛЕКТРИЧНИ СРЕДСТВАDIS_ELSEC-30ДИЕЛЕКТРИЧНИ РЪКАВИЦИ 30 kV (с Протокол от изпитание)бр88.5179
ДРУГИДИЕЛЕКТРИЧНИ СРЕДСТВАDIS_ELSEC-40ДИЕЛЕКТРИЧНИ РЪКАВИЦИ 40 kV, клас 4 (БЕЗ Протокол от изпитание)бр289.2857
ДРУГИДИЕЛЕКТРИЧНИ СРЕДСТВАDIS_RUG-75x75-20ДИЕЛЕКТРИЧНО КИЛИМЧЕ 75х75 20 kVбр39.0652
ДРУГИДИЕЛЕКТРИЧНИ СРЕДСТВАDIS_SCOTCH-13,19САМОВУЛКАНИЗИРАЩА ЛЕНТА КАУЧУКОВА_19mm, 9m , 4.5mm, ЧЕРНА, UV-УСТОЙЧИВА, SCOTCH 13бр20.76
ДРУГИДИЕЛЕКТРИЧНИ СРЕДСТВАDIS_SCOTCH-23,19САМОВУЛКАНИЗИРАЩА ЛЕНТА КАУЧУКОВА_19mm, 9.15m , 0.76mm, 69kV, ЧЕРНА, МАСЛОУСТОЙЧИВА, SCOTCH 23бр16.93
ДРУГИДИЕЛЕКТРИЧНИ СРЕДСТВАDIS_SCOTCH-70,25x9САМОВУЛКАНИЗИРАЩА ЛЕНТА СИЛИКОНОВА_25mm, 9m , 0.3mm, UV-УСТОЙЧИВА, SCOTCH 70бр39.57
ДРУГИДИЕЛЕКТРИЧНИ СРЕДСТВАDIS_SCOTCH-780,19ИЗОЛИРБАНД_19mm, 20m, 0.13mm, SCOTCH 780, ЧЕРЕНбр1.79
ДРУГИДИЕЛЕКТРИЧНИ СРЕДСТВАDIS_TESA,I-33x19ИЗОЛИРБАНД_19mm, 33m, 0.13mm, TESA, ЧЕРЕН, 04173-00001-02бр3.4848
ДРУГИДИЕЛЕКТРИЧНИ СРЕДСТВАDIS_TESA,L-15x19ЛЕНТА_БАНДАЖНА ЗА СНОП КАБЕЛИ, ПОЛИЕТИЛЕН/ТЕКСТИЛ, 15m, 19mm, ЧЕРНА, TESAбр4
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниEM_50214ЕЛЕКТРОМЕР ЗА DIN-шина, 5/45A, 230V, монофазен, еднотарифен, DDS 1Y-45 бр41.88
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниEM_50220ЕЛЕКТРОМЕР ЗА DIN-шина, 5/80, 230V, монофазен, четиритарифен, 4 модулен, DD4F-S01бр91.9
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниEM_50380ЕЛЕКТРОМЕР ЗА DIN-шина, 20/80A, 400V, трифазен, еднотарифен, малък корпус, DDS-3Y 80бр129.63
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниEM_50400ЕЛЕКТРОМЕР ЗА DIN-шина, RS485, 3x10/100, 400V, трифазен, четиритарифен, 7 модулен, DTGS-S01бр134.64
ДРУГИИНСТРУМЕНТИEM_519204АМПЕР КЛЕЩИ 0.100-1000А AC/DC, 750V ac/dc, 2 kHz, 200 KOhm, 12.5mm, EM204бр127.56
ДРУГИТАБЛА ОКОМПЛЕКТОВКАEM_5220ЗВЪНЕЦ_220..240V, корпус 1P АВТ.МИН.ПРЕКбр4.39
ДРУГИТАБЛАEM_53025ТАБЛО МЕТАЛНО_0250x0250x150, ВxШxД, IP65, (JXF 25/25/15)бр35.68
ДРУГИТАБЛАEM_53026ТАБЛО МЕТАЛНО_0250x0300x150, ВxШxД, IP65, (JXF 25/30/15)бр41.43
ДРУГИТАБЛАEM_53030ТАБЛО МЕТАЛНО_0300x0250x150, ВxШxД, IP65, (JXF 30/25/15)бр41.43
ДРУГИТАБЛАEM_53031ТАБЛО МЕТАЛНО_0300x0400x200, ВxШxД, IP65, (JXF 30/40/20)бр58.46
ДРУГИТАБЛАEM_53040ТАБЛО МЕТАЛНО_0400x0300x200, ВxШxД, IP65, (JXF 40/30/20)бр58.46
ДРУГИТАБЛАEM_53041ТАБЛО МЕТАЛНО_0400x0500x200, ВxШxД, IP65, (JXF 40/50/20)бр90
ДРУГИТАБЛАEM_53044ТАБЛО МЕТАЛНО_0400x0400x200, ВxШxД, IP65, (JXF 40/40/20)бр72.27
ДРУГИТАБЛАEM_53050ТАБЛО МЕТАЛНО_0500x0400x200, ВxШxД, IP65, (JXF 50/40/20)бр81.9
ДРУГИТАБЛАEM_53051ТАБЛО МЕТАЛНО_0400x0600x200, ВxШxД, IP65, (JXF 40/60/20)бр95.26
ДРУГИТАБЛАEM_53060ТАБЛО МЕТАЛНО_0600x0400x200, ВxШxД, IP65, (JXF 60/40/20)бр95.26
ДРУГИТАБЛАEM_53066ТАБЛО МЕТАЛНО_0600x0600x200, ВxШxД, IP65, (JXF 60/60/20)бр128.12
ДРУГИТАБЛАEM_53070ТАБЛО МЕТАЛНО_0700x0500x200, ВxШxД, IP65, (JXF 70/50/20)бр125.6
ДРУГИТАБЛАEM_53080ТАБЛО МЕТАЛНО_0800x0600x250, ВxШxД, IP65, (JXF 80/60/25)бр171.31
ДРУГИТАБЛАEM_53100ТАБЛО МЕТАЛНО_1000x0800x300, ВxШxД, IP65, (JXF 100/80/30)бр300.38
ДРУГИТАБЛАEM_53120ТАБЛО МЕТАЛНО_1200x0800x300, ВxШxД, IP65, (JXF 120/80/30)бр344.99
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_120/10КАБ. ОБУВКА_AL, 120mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_120/10, (50бр/оп)бр1.4094
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_120/12КАБ. ОБУВКА_AL, 120mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_120/12, (50бр/оп)бр1.4094
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_120/14КАБ. ОБУВКА_AL, 120mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_120/14, (50бр/оп)бр1.706
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_120/16КАБ. ОБУВКА_AL, 120mm2, M16, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_120/16, (50бр/оп)бр1.6911
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_120/20КАБ. ОБУВКА_AL, 120mm2, M20, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_120/20, (50бр/оп)бр1.7834
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_120/8КАБ. ОБУВКА_AL, 120mm2, M8, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_120/8, (50бр/оп)бр1.7066
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_150/10КАБ. ОБУВКА_AL, 150mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_150/10, (50бр/оп)бр2.0247
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_150/12КАБ. ОБУВКА_AL, 150mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_150/12, (50бр/оп)бр1.8056
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_150/14КАБ. ОБУВКА_AL, 150mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_150/14, (50бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_150/16КАБ. ОБУВКА_AL, 150mm2, M16, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_150/16, (50бр/оп)бр2.1001
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_150/20КАБ. ОБУВКА_AL, 150mm2, M20, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_150/20, (50бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_16/10КАБ. ОБУВКА_AL, 016mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_16/10, (100бр/оп)бр0.5754
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_16/6КАБ. ОБУВКА_AL, 016mm2, M6, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_16/6, (100бр/оп)бр0.4816
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_16/8КАБ. ОБУВКА_AL, 016mm2, M8, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_16/8, (100бр/оп)бр0.4816
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_185/12КАБ. ОБУВКА_AL, 185mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_185/12, (50бр/оп)бр2.3574
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_185/14КАБ. ОБУВКА_AL, 185mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_185/14, (50бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_185/16КАБ. ОБУВКА_AL, 185mm2, M16, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_185/16, (50бр/оп)бр2.3574
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_185/20КАБ. ОБУВКА_AL, 185mm2, M20, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_185/20, (50бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_240/10КАБ. ОБУВКА_AL, 240mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_240/10, (50бр/оп)бр3.4061
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_240/12КАБ. ОБУВКА_AL, 240mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_240/12, (50бр/оп)бр3.0481
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_240/14КАБ. ОБУВКА_AL, 240mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_240/14, (50бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_240/16КАБ. ОБУВКА_AL, 240mm2, M16, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_240/16, (50бр/оп)бр3.1934
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_240/20КАБ. ОБУВКА_AL, 240mm2, M20, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_240/20, (50бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_25/10КАБ. ОБУВКА_AL, 025mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_25/10, (100бр/оп)бр0.5693
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_25/12КАБ. ОБУВКА_AL, 025mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_25/12, (100бр/оп)бр0.7716
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_25/6КАБ. ОБУВКА_AL, 025mm2, M6, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_25/6, (100бр/оп)бр1.2363
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_25/8КАБ. ОБУВКА_AL, 025mm2, M8, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_25/8, (100бр/оп)бр0.5693
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_35/10КАБ. ОБУВКА_AL, 035mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_35/10, (100бр/оп)бр0.6497
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_35/12КАБ. ОБУВКА_AL, 035mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_35/12, (100бр/оп)бр0.7986
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_35/14КАБ. ОБУВКА_AL, 035mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_35/14, (100бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_35/16КАБ. ОБУВКА_AL, 035mm2, M16, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_35/16, (100бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_35/6КАБ. ОБУВКА_AL, 035mm2, M6, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_35/6, (100бр/оп)бр0.6497
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_35/8КАБ. ОБУВКА_AL, 035mm2, M8, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_35/8, (100бр/оп)бр0.6497
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_50/10КАБ. ОБУВКА_AL, 050mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_50/10, (100бр/оп)бр0.838
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_50/12КАБ. ОБУВКА_AL, 050mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_50/12, (100бр/оп)бр0.838
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_50/14КАБ. ОБУВКА_AL, 050mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_50/14, (100бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_50/16КАБ. ОБУВКА_AL, 050mm2, M16, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_50/16, (100бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_50/8КАБ. ОБУВКА_AL, 050mm2, M8, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_50/8, (100бр/оп)бр0.838
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_70/10КАБ. ОБУВКА_AL, 070mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_70/10, (100бр/оп)бр0.9703
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_70/12КАБ. ОБУВКА_AL, 070mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_70/12, (100бр/оп)бр1.0846
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_70/14КАБ. ОБУВКА_AL, 070mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_70/14, (100бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_70/16КАБ. ОБУВКА_AL, 070mm2, M16, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_70/16, (100бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_70/8КАБ. ОБУВКА_AL, 070mm2, M8, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_70/8, (100бр/оп)бр1.0846
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_95/10КАБ. ОБУВКА_AL, 095mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_95/10, (50бр/оп)бр1.2226
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_95/12КАБ. ОБУВКА_AL, 095mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_95/12, (50бр/оп)бр1.2226
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_95/14КАБ. ОБУВКА_AL, 095mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_95/14, (50бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_2KAM_95/16КАБ. ОБУВКА_AL, 095mm2, M16, НЕИЗОЛИРАНА ,2KAM_95/16, (50бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиER_2ZA120КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_AL, 120mm2, L110mm, ф14.3mm, НЕИЗОЛИРАН ,2ZA120, (50бр/оп)бр1.3027
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиER_2ZA150КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_AL, 150mm2, L118mm, ф16.2mm, НЕИЗОЛИРАН ,2ZA150, (50бр/оп)бр1.7827
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиER_2ZA16КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_AL, 016mm2, L047mm, ф05.2mm, НЕИЗОЛИРАН ,2ZA16, (100бр/оп)бр0.4343
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиER_2ZA185КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_AL, 185mm2, L126mm, ф17.8mm, НЕИЗОЛИРАН ,2ZA185, (50бр/оп)бр2.3363
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиER_2ZA240КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_AL, 240mm2, L136mm, ф20.2mm, НЕИЗОЛИРАН ,2ZA240, (50бр/оп)бр2.907
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиER_2ZA25КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_AL, 025mm2, L057mm, ф06.4mm, НЕИЗОЛИРАН ,2ZA25, (100бр/оп)бр0.5083
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиER_2ZA35КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_AL, 035mm2, L063mm, ф07.6mm, НЕИЗОЛИРАН ,2ZA35, (100бр/оп)бр0.5359
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиER_2ZA50КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_AL, 050mm2, L076mm, ф09.2mm, НЕИЗОЛИРАН ,2ZA50, (100бр/оп)бр0.7461
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиER_2ZA70КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_AL, 070mm2, L084mm, ф10.6mm, НЕИЗОЛИРАН ,2ZA70, (100бр/оп)бр0.9096
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиER_2ZA95КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_AL, 095mm2, L096mm, ф12.8mm, НЕИЗОЛИРАН ,2ZA95, (50бр/оп)бр1.2477
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_H_35/12КАБ. НАКРАЙНИК_035mm2, L12, НЕИЗОЛИРАН, (100бр/оп)бр0.11
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_H_50/22КАБ. НАКРАЙНИК_050mm2, L22, НЕИЗОЛИРАН, (100бр/оп)бр0.29
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_H_70/25КАБ. НАКРАЙНИК_070mm2, L25, НЕИЗОЛИРАН, (100бр/оп)бр0.31
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_0.14/6КАБ. НАКРАЙНИК_000.14mm2, L06, ИЗОЛИРАН, СИВ, (500бр/оп)бр0.018
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_0.25/6КАБ. НАКРАЙНИК_000.25mm2, L06, ИЗОЛИРАН, ЖЪЛТ, (500бр/оп)бр0.018
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_0.25/8КАБ. НАКРАЙНИК_000.25mm2, L08, ИЗОЛИРАН, ЖЪЛТ, (500бр/оп)бр0.019
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_0.34/6КАБ. НАКРАЙНИК_000.34mm2, L06, ИЗОЛИРАН, ТЮРКУАЗ, (500бр/оп)бр0.0164
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_0.34/8КАБ. НАКРАЙНИК_000.34mm2, L08, ИЗОЛИРАН, ТЮРКУАЗ, (500бр/оп)бр0.019
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_0.5/10КАБ. НАКРАЙНИК_000.50mm2, L10, ИЗОЛИРАН, БЯЛ, (500бр/оп)бр0.0149
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_0.5/6КАБ. НАКРАЙНИК_000.50mm2, L06, ИЗОЛИРАН, ЧЕРВЕН, (500бр/оп)бр0.0126
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_0.5/8КАБ. НАКРАЙНИК_000.50mm2, L08, ИЗОЛИРАН, БЯЛ, (500бр/оп)бр0.0127
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_0.75/10КАБ. НАКРАЙНИК_000.75mm2, L10, ИЗОЛИРАН, СИВ, (500бр/оп)бр0.015
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_0.75/12КАБ. НАКРАЙНИК_000.75mm2, L12, ИЗОЛИРАН, СИВ, (500бр/оп)бр0.0199
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_0.75/6КАБ. НАКРАЙНИК_000.75mm2, L06, ИЗОЛИРАН, СИВ, (500бр/оп)бр0.0126
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_0.75/8КАБ. НАКРАЙНИК_000.75mm2, L08, ИЗОЛИРАН, СИВ, (500бр/оп)бр0.0133
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_1.5/10КАБ. НАКРАЙНИК_001.50mm2, L10, ИЗОЛИРАН, ЧЕРЕН, (500бр/оп)бр0.0171
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_1.5/12КАБ. НАКРАЙНИК_001.50mm2, L12, ИЗОЛИРАН, ЧЕРЕН, (500бр/оп)бр0.016
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_1.5/18КАБ. НАКРАЙНИК_001.50mm2, L18, ИЗОЛИРАН, ЧЕРЕН, (500бр/оп)бр0.0226
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_1.5/6КАБ. НАКРАЙНИК_001.50mm2, L06, ИЗОЛИРАН, ЧЕРЕН, (500бр/оп)бр0.0126
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_1.5/8КАБ. НАКРАЙНИК_001.50mm2, L08, ИЗОЛИРАН, ЧЕРЕН, (500бр/оп)бр0.0126
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_1/10КАБ. НАКРАЙНИК_001.00mm2, L10, ИЗОЛИРАН, ЧЕРВЕН, (500бр/оп)бр0.015
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_1/12КАБ. НАКРАЙНИК_001.00mm2, L12, ИЗОЛИРАН, ЧЕРВЕН, (500бр/оп)бр0.015
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_1/6КАБ. НАКРАЙНИК_001.00mm2, L06, ИЗОЛИРАН, ЧЕРВЕН, (500бр/оп)бр0.0126
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_1/8КАБ. НАКРАЙНИК_001.00mm2, L08, ИЗОЛИРАН, ЧЕРВЕН, (500бр/оп)бр0.0129
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_10/12КАБ. НАКРАЙНИК_010mm2, L12, ИЗОЛИРАН, ЧЕРВЕН, (100бр/оп)бр0.049
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_10/15КАБ. НАКРАЙНИК_010mm2, L15, ИЗОЛИРАН, ЧЕРВЕН, (100бр/оп)бр0.0613
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_10/18КАБ. НАКРАЙНИК_010mm2, L18, ИЗОЛИРАН, ЧЕРВЕН, (100бр/оп)бр0.062
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_120/27КАБ. НАКРАЙНИК_120mm2, L27, ИЗОЛИРАН, ЖЪЛТ, (25бр/оп)бр0.8753
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_150/32КАБ. НАКРАЙНИК_150mm2, L32, ИЗОЛИРАН, СИН, (25бр/оп)бр1.128
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_16/12КАБ. НАКРАЙНИК_016mm2, L12, ИЗОЛИРАН, СИН, (100бр/оп)бр0.0613
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_16/18КАБ. НАКРАЙНИК_016mm2, L18, ИЗОЛИРАН, СИН, (100бр/оп)бр0.0754
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_2.5/10КАБ. НАКРАЙНИК_002.50mm2, L10, ИЗОЛИРАН, СИН, (500бр/оп)бр0.0214
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_2.5/12КАБ. НАКРАЙНИК_002.50mm2, L12, ИЗОЛИРАН, СИН, (500бр/оп)бр0.0214
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_2.5/18КАБ. НАКРАЙНИК_002.50mm2, L18, ИЗОЛИРАН, СИН, (500бр/оп)бр0.0264
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_2.5/8КАБ. НАКРАЙНИК_002.50mm2, L08, ИЗОЛИРАН, СИН, (500бр/оп)бр0.0156
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_25/16КАБ. НАКРАЙНИК_025mm2, L16, ИЗОЛИРАН, ЖЪЛТ, (50бр/оп)бр0.11
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_25/22КАБ. НАКРАЙНИК_025mm2, L22, ИЗОЛИРАН, ЖЪЛТ, (50бр/оп)бр0.15
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_2x0.5/8КАБ. НАКРАЙНИК_000.50x2mm2, L08, ИЗОЛИРАН, БЯЛ, (500бр/оп)бр0.0257
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_2X0.75/10КАБ. НАКРАЙНИК_000.75x2mm2, L10, ИЗОЛИРАН, СИВ, (500бр/оп)бр0.0354
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_2x0.75/8КАБ. НАКРАЙНИК_000.75x2mm2, L08, ИЗОЛИРАН, СИВ, (500бр/оп)бр0.0257
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_2X1.5/12КАБ. НАКРАЙНИК_001.50x2mm2, L12, ИЗОЛИРАН, ЧЕРЕН, (500бр/оп)бр0.037
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_2X1.5/8КАБ. НАКРАЙНИК_001.50x2mm2, L10, ИЗОЛИРАН, ЧЕРЕН, (500бр/оп)бр0.0257
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_2X1/10КАБ. НАКРАЙНИК_001.00x2mm2, L10, ИЗОЛИРАН, ЧЕРВЕН, (500бр/оп)бр0.0354
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_2x1/8КАБ. НАКРАЙНИК_001.00x2mm2, L08, ИЗОЛИРАН, ЧЕРВЕН, (500бр/оп)бр0.0257
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_2X10/14КАБ. НАКРАЙНИК_010x2mm2, L14, ИЗОЛИРАН, ЧЕРВЕН, (100бр/оп)бр0.1576
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_2X16/14КАБ. НАКРАЙНИК_016x2mm2, L14, ИЗОЛИРАН, СИВ, (50бр/оп)бр0.1829
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_2X2.5/10КАБ. НАКРАЙНИК_002.50x2mm2, L10, ИЗОЛИРАН, СИН, (500бр/оп)бр0.036
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_2X2.5/13КАБ. НАКРАЙНИК_002.50x2mm2, L13, ИЗОЛИРАН, СИН, (500бр/оп)бр0.045
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_2X4/12КАБ. НАКРАЙНИК_004x2mm2, L12, ИЗОЛИРАН, СИВ, (100бр/оп)бр0.0773
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_2X6/14КАБ. НАКРАЙНИК_006x2mm2, L14, ИЗОЛИРАН, ЖЪЛТ, (100бр/оп)бр0.1126
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_35/16КАБ. НАКРАЙНИК_035mm2, L16, ИЗОЛИРАН, ЧЕРВЕН, (50бр/оп)бр0.1271
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_35/25КАБ. НАКРАЙНИК_035mm2, L25, ИЗОЛИРАН, ЧЕРВЕН, (50бр/оп)бр0.1546
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_4/10КАБ. НАКРАЙНИК_004mm2, L10, ИЗОЛИРАН, СИВ, (500бр/оп)бр0.0261
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_4/12КАБ. НАКРАЙНИК_004mm2, L12, ИЗОЛИРАН, СИВ, (500бр/оп)бр0.0316
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_4/18КАБ. НАКРАЙНИК_004mm2, L18, ИЗОЛИРАН, СИВ, (500бр/оп)бр0.0421
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_50/20КАБ. НАКРАЙНИК_050mm2, L20, ИЗОЛИРАН, СИН, (50бр/оп)бр0.241
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_50/25КАБ. НАКРАЙНИК_050mm2, L25, ИЗОЛИРАН, СИН, (50бр/оп)бр0.2386
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_6/12КАБ. НАКРАЙНИК_006mm2, L12, ИЗОЛИРАН, ЖЪЛТ, (100бр/оп)бр0.0371
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_6/18КАБ. НАКРАЙНИК_006mm2, L18, ИЗОЛИРАН, ЖЪЛТ, (100бр/оп)бр0.0483
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_70/20КАБ. НАКРАЙНИК_70mm2, L20, ИЗОЛИРАН, ЖЪЛТ, (50бр/оп)бр0.4229
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ ИЗОЛИРАНИER_HI_95/25КАБ. НАКРАЙНИК_95mm2, L25, ИЗОЛИРАН, ЧЕРВЕН, (25бр/оп)бр0.4637
ДРУГИИНСТРУМЕНТИER_HK5,50kNХИДРАВЛИЧНА ПРЕСА 6..185мм2, 365мм, HK5, 50kN, ERGOMбр1644.14
ДРУГИИНСТРУМЕНТИER_HK5-20КАМЪНИ HK5 20, ЗА КЕРБОВАНЕ НА ОБУВКИ, ЗА KDR120, KLD120, К-КТ, ERGOMбр62.71
ДРУГИИНСТРУМЕНТИER_HK5-9КАМЪНИ HK5 9, ЗА КЕРБОВАНЕ НА ОБУВКИ, ЗА KDR16, KLD16, К-КТ, ERGOMбр62.71
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_10/10КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 010mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 10/10, (100бр/оп)бр1.5081
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_10/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 010mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 10/12, (100бр/оп)бр1.5169
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_10/5КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 010mm2, M5, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 10/5, (100бр/оп)бр1.4286
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_10/6КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 010mm2, M6, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 10/6, (100бр/оп)бр1.4329
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_10/8КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 010mm2, M8, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 10/8, (100бр/оп)бр1.4727
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_120/10КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 120mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 120/10, (50бр/оп)бр6.0409
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_120/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 120mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 120/12, (50бр/оп)бр6.0997
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_120/14КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 120mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 120/14, (50бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_120/16КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 120mm2, M16, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 120/16, (50бр/оп)бр6.4976
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_120/20КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 120mm2, M20, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 120/20, (50бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_120/8КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 120mm2, M8, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 120/8, (50бр/оп)бр5.968
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_150/10КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 150mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 150/10, (50бр/оп)бр6.5591
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_150/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 150mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 150/12, (50бр/оп)бр6.674
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_150/14КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 150mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 150/14, (50бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_150/16КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 150mm2, M16, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 150/16, (50бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_150/20КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 150mm2, M20, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 150/20, (50бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_150/8КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 150mm2, M8, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 150/8, (50бр/оп)бр6.5304
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_16/10КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 016mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 16/10, (100бр/оп)бр1.7651
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_16/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 016mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 16/12, (100бр/оп)бр1.7666
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_16/5КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 016mm2, M5, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 16/5, (100бр/оп)бр1.3827
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_16/6КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 016mm2, M6, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 16/6, (100бр/оп)бр1.6566
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_16/8КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 016mm2, M8, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 16/8, (100бр/оп)бр1.2324
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_185/10КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 185mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 185/10, (50бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_185/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 185mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 185/12, (50бр/оп)бр8.3901
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_185/14КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 185mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 185/14, (50бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_185/16КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 185mm2, M16, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 185/16, (50бр/оп)бр8.5247
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_185/20КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 185mm2, M20, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 185/20, (50бр/оп)бр9.2307
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_240/10КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 240mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 240/10, (50бр/оп)бр10.301
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_240/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 240mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 240/12, (50бр/оп)бр10.252
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_240/14КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 240mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 240/14, (50бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_240/16КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 240mm2, M16, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 240/16, (50бр/оп)бр10.3466
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_240/20КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 240mm2, M20, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 240/20, (50бр/оп)бр10.0061
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_25/10КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 025mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 25/10, (100бр/оп)бр1.8769
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_25/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 025mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 25/12, (100бр/оп)бр1.892
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_25/14КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 025mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 25/14, (100бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_25/5КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 025mm2, M5, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 25/5, (100бр/оп)бр1.4804
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_25/6КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 025mm2, M6, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 25/6, (100бр/оп)бр1.7554
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_25/8КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 025mm2, M8, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 25/8, (100бр/оп)бр1.3379
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_300/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 300mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 300/12, (25бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_300/14КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 300mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 300/14, (25бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_300/16КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 300mm2, M16, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 300/16, (25бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_300/20КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 300mm2, M20, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 300/20, (25бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_35/10КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 035mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 35/10, (100бр/оп)бр2.3256
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_35/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 035mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 35/12, (100бр/оп)бр2.3469
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_35/14КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 035mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 35/14, (100бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_35/16КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 035mm2, M16, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 35/16, (100бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_35/6КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 035mm2, M6, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 35/6, (100бр/оп)бр2.1483
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_35/8КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 035mm2, M8, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 35/8, (100бр/оп)бр1.7603
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_400/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 400mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 400/12, (25бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_400/14КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 400mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 400/14, (25бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_400/16КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 400mm2, M16, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 400/16, (25бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_400/20КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 400mm2, M20, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 400/20, (25бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_50/10КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 050mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 50/10, (100бр/оп)бр2.7791
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_50/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 050mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 50/12, (100бр/оп)бр2.818
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_50/14КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 050mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 50/14, (100бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_50/16КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 050mm2, M16, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 50/16, (100бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_50/20КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 050mm2, M20, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 50/20, (100бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_50/6КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 050mm2, M6, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 50/6, (100бр/оп)бр2.6884
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_50/8КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 050mm2, M8, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 50/8, (100бр/оп)бр2.058
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_70/10КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 070mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 70/10, (100бр/оп)бр3.7566
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_70/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 070mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 70/12, (100бр/оп)бр3.7949
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_70/14КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 070mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 70/14, (100бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_70/16КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 070mm2, M16, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 70/16, (100бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_70/20КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 070mm2, M20, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 70/20, (100бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_70/6КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 070mm2, M6, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 70/6, (100бр/оп)бр3.4301
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_70/8КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 070mm2, M8, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 70/8, (100бр/оп)бр3.6024
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_95/10КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 095mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 95/10, (50бр/оп)бр5.5414
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_95/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 095mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 95/12, (50бр/оп)бр5.5484
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_95/14КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 095mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 95/14, (50бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_95/16КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 095mm2, M16, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 95/16, (50бр/оп)бр5.9043
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_95/20КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 095mm2, M20, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 95/20, (50бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K45R_95/8КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 45', 095mm2, M8, НЕИЗОЛИРАНА ,K45R 95/8, (50бр/оп)бр5.416
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_10/10КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 010mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 10/10, (100бр/оп)бр1.0269
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_10/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 010mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 10/12, (100бр/оп)бр1.0356
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_10/5КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 010mm2, M5, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 10/5, (100бр/оп)бр0.9376
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_10/6КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 010mm2, M6, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 10/6, (100бр/оп)бр0.9257
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_10/8КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 010mm2, M8, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 10/8, (100бр/оп)бр0.814
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_120/10КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 120mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 120/10, (50бр/оп)бр5.1211
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_120/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 120mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 120/12, (50бр/оп)бр5.0931
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_120/14КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 120mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 120/14, (50бр/оп)бр6.4353
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_120/16КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 120mm2, M16, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 120/16, (50бр/оп)бр6.5781
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_120/20КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 120mm2, M20, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 120/20, (50бр/оп)бр6.6629
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_120/8КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 120mm2, M8, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 120/8, (50бр/оп)бр6.0136
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_150/10КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 150mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 150/10, (50бр/оп)бр6.5529
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_150/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 150mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 150/12, (50бр/оп)бр5.5869
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_150/14КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 150mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 150/14, (50бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_150/16КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 150mm2, M16, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 150/16, (50бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_150/20КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 150mm2, M20, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 150/20, (50бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_16/10КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 016mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 16/10, (100бр/оп)бр1.0703
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_16/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 016mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 16/12, (100бр/оп)бр1.5116
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_16/5КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 016mm2, M5, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 16/5, (100бр/оп)бр1.1699
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_16/6КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 016mm2, M6, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 16/6, (100бр/оп)бр1.1757
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_16/8КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 016mm2, M8, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 16/8, (100бр/оп)бр0.9926
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_185/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 185mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 185/12, (50бр/оп)бр7.93
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_185/14КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 185mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 185/14, (50бр/оп)бр8.97
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_185/16КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 185mm2, M16, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 185/16, (50бр/оп)бр8.573
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_185/20КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 185mm2, M20, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 185/20, (50бр/оп)бр8.9387
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_240/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 240mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 240/12, (50бр/оп)бр8.4567
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_240/14КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 240mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 240/14, (50бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_240/16КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 240mm2, M16, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 240/16, (50бр/оп)бр9.6027
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_240/20КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 240mm2, M20, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 240/20, (50бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_25/10КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 025mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 25/10, (100бр/оп)бр1.3953
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_25/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 025mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 25/12, (100бр/оп)бр1.6247
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_25/14КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 025mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 25/14, (100бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_25/5КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 025mm2, M5, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 25/5, (100бр/оп)бр1.4804
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_25/6КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 025mm2, M6, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 25/6, (100бр/оп)бр1.4874
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_25/8КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 025mm2, M8, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 25/8, (100бр/оп)бр1.3379
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_300/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 300mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 300/12, (25бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_300/14КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 300mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 300/14, (25бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_300/16КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 300mm2, M16, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 300/16, (25бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_300/20КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 300mm2, M20, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 300/20, (25бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_35/10КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 035mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 35/10, (100бр/оп)бр1.6821
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_35/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 035mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 35/12, (100бр/оп)бр2.3459
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_35/14КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 035mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 35/14, (100бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_35/6КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 035mm2, M6, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 35/6, (100бр/оп)бр1.6664
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_35/8КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 035mm2, M8, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 35/8, (100бр/оп)бр1.5989
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_400/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 400mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 400/12, (25бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_400/14КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 400mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 400/14, (25бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_400/16КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 400mm2, M16, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 400/16, (25бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_400/20КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 400mm2, M20, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 400/20, (25бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_50/10КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 050mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 50/10, (100бр/оп)бр2.3224
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_50/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 050mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 50/12, (100бр/оп)бр2.5451
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_50/14КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 050mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 50/14, (100бр/оп)бр2.9343
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_50/16КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 050mm2, M16, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 50/16, (100бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_50/6КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 050mm2, M6, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 50/6, (100бр/оп)бр2.4134
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_50/8КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 050mm2, M8, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 50/8, (100бр/оп)бр2.2139
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_70/10КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 070mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 70/10, (100бр/оп)бр3.2711
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_70/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 070mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 70/12, (100бр/оп)бр3.5237
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_70/14КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 070mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 70/14, (100бр/оп)бр3.9929
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_70/16КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 070mm2, M16, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 70/16, (100бр/оп)бр0
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_70/6КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 070mm2, M6, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 70/6, (100бр/оп)бр3.2047
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_70/8КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 070mm2, M8, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 70/8, (100бр/оп)бр3.1174
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_95/10КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 095mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 95/10, (50бр/оп)бр4.2161
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_95/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 095mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 95/12, (50бр/оп)бр4.5846
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_95/14КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 095mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 95/14, (50бр/оп)бр6.0429
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_95/16КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 095mm2, M16, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 95/16, (50бр/оп)бр5.7656
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_95/20КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 095mm2, M20, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 95/20, (50бр/оп)бр5.9393
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_K90R_95/8КАБ. ОБУВКА_МЕД/К 90', 095mm2, M8, НЕИЗОЛИРАНА ,K90R 95/8, (50бр/оп)бр4.1363
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KCA_300/10КАБ. ОБУВКА_БИМЕТАЛНА, Al/Cu, 300mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,KCA 300/10, (..бр/оп)бр23.7573
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KDR_10/6КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 010mm2, M6, НЕИЗОЛИРАНА ,KDR 010/6, DIN46235бр0.7
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KDR_120/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 120mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,KDR 120/12, DIN46235бр5.77
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KDR_120/2x12-45КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 120mm2, 2xM12-45, НЕИЗОЛИРАНА ,KDR 120/2x12-45, DIN46235бр12.64
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KDR_120/2x12-60КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 120mm2, 2xM12-60, НЕИЗОЛИРАНА ,KDR 120/2x12-60, DIN46235бр11.4
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KDR_150/10КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 150mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,KDR 150/10, DIN46235бр8.889
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KDR_16/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 016mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,KDR 016/10, DIN46235бр1.29
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KDR_240/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 240mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,KDR 240/12, DIN46235бр11
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KDR_25/10КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 025mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,KDR 025/10, DIN46235бр1.02
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KDR_25/8КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 025mm2, M8, НЕИЗОЛИРАНА ,KDR 025/8, DIN46235бр1
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KDR_35/10КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 035mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,KDR 035/10, DIN46235бр1.89
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KDR_35/6КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 035mm2, M6, НЕИЗОЛИРАНА ,KDR 035/6, DIN46235бр1.79
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KDR_35/8КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 035mm2, M8, НЕИЗОЛИРАНА ,KDR 035/8, DIN46235бр1.82
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KDR_50/8КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 050mm2, M8, НЕИЗОЛИРАНА ,KDR 050/8, DIN46235бр2.77
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KDR_625/16КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 625mm2, M16, НЕИЗОЛИРАНА ,KDR 625/16, DIN46235бр43.4603
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KDR_70/8КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 070mm2, M8, НЕИЗОЛИРАНА ,KDR 070/8, DIN46235бр3.14
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KDR_95/10КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 95mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,KDR 95/10, DIN46235бр5.1289
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KDR_95/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 095mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,KDR 095/12, DIN46235бр4.81
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиER_KL_0,5-12КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, 000,5mm2, L012mm, ф01.3mm, НЕИЗОЛИРАН ,KL 0,5-12, (100бр/оп)бр0.0549
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиER_KL_1.5-15КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, 001.5mm2, L015mm, 0.25..1.5mm2, НЕИЗОЛИРАН ,MB GROUR BM01160, (10бр/оп)бр0.13
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиER_KL_10КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, 010mm2, L030mm, ф04.5mm, НЕИЗОЛИРАН ,KL 10, (100бр/оп)бр0.421
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиER_KL_1-15КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, 001mm2, L015mm, ф01.7mm, НЕИЗОЛИРАН ,KL 1-15, (100бр/оп)бр0.0669
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиER_KL_120КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, 120mm2, L062mm, ф15.0mm, НЕИЗОЛИРАН ,KL 120, (50бр/оп)бр4.1649
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиER_KL_150КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, 150mm2, L068mm, ф16.5mm, НЕИЗОЛИРАН ,KL 150, (50бр/оп)бр5.2217
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиER_KL_16КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, 016mm2, L030mm, ф05.5mm, НЕИЗОЛИРАН ,KL 16, (100бр/оп)бр0.5781
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиER_KL_185КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, 185mm2, L072mm, ф19.0mm, НЕИЗОЛИРАН ,KL 185, (50бр/оп)бр6.5703
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиER_KL_2,5-15КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, 002,5mm2, L015mm, ф02.3mm, НЕИЗОЛИРАН ,KL 2,5-15, BCT2N (100бр/оп)бр0.0863
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиER_KL_240КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, 240mm2, L088mm, ф21.0mm, НЕИЗОЛИРАН ,KL 240, (50бр/оп)бр8.3376
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиER_KL_25КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, 025mm2, L038mm, ф07.0mm, НЕИЗОЛИРАН ,KL 25, (100бр/оп)бр0.7986
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиER_KL_300КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, 300mm2, L100mm, ф24.0mm, НЕИЗОЛИРАН ,KL 300, (25бр/оп)бр14.7324
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиER_KL_35КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, 035mm2, L042mm, ф08.5mm, НЕИЗОЛИРАН ,KL 35, (100бр/оп)бр1.247
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиER_KL_400КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, 400mm2, L112mm, ф27.5mm, НЕИЗОЛИРАН ,KL 400, (25бр/оп)бр17.5466
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиER_KL_50КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, 050mm2, L048mm, ф10.0mm, НЕИЗОЛИРАН ,KL 50, (100бр/оп)бр1.7806
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиER_KL_500КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, 500mm2, L140mm, ф31.0mm, НЕИЗОЛИРАН ,KL 500, (25бр/оп)бр25.5179
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиER_KL_6-20КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, 006mm2, L020mm, ф03.6mm, НЕИЗОЛИРАН ,KL 6-20, (100бр/оп)бр0.1871
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиER_KL_625КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, 625mm2, L160mm, ф34.0mm, НЕИЗОЛИРАН ,KL 625, (25бр/оп)бр26.6056
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиER_KL_6-25КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, 006mm2, L025mm, ф03.6mm, НЕИЗОЛИРАН ,KL 6-25, (100бр/оп)бр0.2214
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиER_KL_70КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, 070mm2, L052mm, ф12.0mm, НЕИЗОЛИРАН ,KL 70, (100бр/оп)бр2.5743
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиER_KL_95КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_МЕД/К, 095mm2, L058mm, ф13.5mm, НЕИЗОЛИРАН ,KL 95, (50бр/оп)бр3.6451
ДРУГИИНСТРУМЕНТИER_KO-6F/6,KTИНСТРУМЕНТ ЗА КРИМПВАНЕ НА КАБ. ОБУВКИ 25..150мм2, 650мм, МЕХАНИЧЕН, 2.9кг., KO 6F/6 KTбр386.14
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_10/10КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 010mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 10/10, (100бр/оп)бр0.4787
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_10/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 010mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 10/12, (100бр/оп)бр0.7604
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_10/5КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 010mm2, M5, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 10/5, (100бр/оп)бр0.4711
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_10/6КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 010mm2, M6, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 10/6, (100бр/оп)бр0.428
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_10/8КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 010mm2, M8, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 10/8, (100бр/оп)бр0.4364
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_120/10КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 120mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 120/10, (50бр/оп)бр3.4441
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_120/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 120mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 120/12, (50бр/оп)бр3.4791
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_120/14КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 120mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 120/14, (50бр/оп)бр4.3744
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_120/16КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 120mm2, M16, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 120/16, (50бр/оп)бр4.4157
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_120/20КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 120mm2, M20, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 120/20, (50бр/оп)бр5.0931
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_120/8КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 120mm2, M8, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 120/8, (50бр/оп)бр4.2316
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_150/10КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 150mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 150/10, (50бр/оп)бр4.0746
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_150/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 150mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 150/12, (50бр/оп)бр3.7559
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_150/14КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 150mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 150/14, (50бр/оп)бр4.7296
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_150/16КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 150mm2, M16, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 150/16, (50бр/оп)бр5.1834
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_150/20КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 150mm2, M20, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 150/20, (50бр/оп)бр6.0556
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_150/8КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 150mm2, M8, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 150/8, (50бр/оп)бр4.623
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_16/10КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 016mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 16/10, (100бр/оп)бр0.669
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_16/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 016mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 16/12, (100бр/оп)бр0.899
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_16/5КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 016mm2, M5, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 16/5, (100бр/оп)бр0.6129
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_16/6КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 016mm2, M6, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 16/6, (100бр/оп)бр0.7117
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_16/8КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 016mm2, M8, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 16/8, (100бр/оп)бр0.6143
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_185/10КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 185mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 185/10, (50бр/оп)бр5.8761
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_185/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 185mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 185/12, (50бр/оп)бр5.0413
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_185/14КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 185mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 185/14, (50бр/оп)бр5.767
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_185/16КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 185mm2, M16, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 185/16, (50бр/оп)бр5.9407
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_185/20КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 185mm2, M20, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 185/20, (50бр/оп)бр6.3063
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_240/10КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 240mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 240/10, (50бр/оп)бр7.7023
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_240/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 240mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 240/12, (50бр/оп)бр7.5594
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_240/14КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 240mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 240/14, (50бр/оп)бр9.085
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_240/16КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 240mm2, M16, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 240/16, (50бр/оп)бр7.5049
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_240/20КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 240mm2, M20, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 240/20, (50бр/оп)бр9.0541
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_25/10КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 025mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 25/10, (100бр/оп)бр0.8119
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_25/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 025mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 25/12, (100бр/оп)бр0.9463
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_25/14КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 025mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 25/14, (100бр/оп)бр1.3651
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_25/5КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 025mm2, M5, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 25/5, (100бр/оп)бр0.9501
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_25/6КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 025mm2, M6, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 25/6, (100бр/оп)бр0.7431
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_25/8КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 025mm2, M8, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 25/8, (100бр/оп)бр0.7776
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_300/10КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 300mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 300/10, (25бр/оп)бр14.333
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_300/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 300mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 300/12, (25бр/оп)бр12.0117
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_300/14КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 300mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 300/14, (25бр/оп)бр12.4137
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_300/16КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 300mm2, M16, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 300/16, (25бр/оп)бр12.0677
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_300/20КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 300mm2, M20, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 300/20, (25бр/оп)бр14.1311
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_35/10КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 035mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 35/10, (100бр/оп)бр1.1417
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_35/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 035mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 35/12, (100бр/оп)бр1.2394
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_35/14КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 035mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 35/14, (100бр/оп)бр1.5154
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_35/16КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 035mm2, M16, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 35/16, (100бр/оп)бр1.6773
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_35/6КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 035mm2, M6, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 35/6, (100бр/оп)бр1.0823
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_35/8КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 035mm2, M8, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 35/8, (100бр/оп)бр1.0833
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_4/4КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 004mm2, M4, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 4/4, (100бр/оп)бр0.4536
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_4/5КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 004mm2, M5, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 4/5, (100бр/оп)бр0.3409
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_4/6КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 004mm2, M6, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 4/6, (100бр/оп)бр0.3409
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_4/8КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 004mm2, M8, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 4/8, (100бр/оп)бр0.3409
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_400/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 400mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 400/12, (25бр/оп)бр16.4707
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_400/14КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 400mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 400/14, (25бр/оп)бр14.0669
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_400/16КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 400mm2, M16, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 400/16, (25бр/оп)бр16.2397
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_400/20КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 400mm2, M20, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 400/20, (25бр/оп)бр13.8426
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_50/10КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 050mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 50/10, (100бр/оп)бр1.5421
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_50/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 050mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 50/12, (100бр/оп)бр1.6247
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_50/14КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 050mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 50/14, (100бр/оп)бр2.5256
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_50/16КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 050mm2, M16, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 50/16, (100бр/оп)бр1.9999
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_50/20КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 050mm2, M20, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 50/20, (100бр/оп)бр2.3256
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_50/6КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 050mm2, M6, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 50/6, (100бр/оп)бр1.4664
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_50/8КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 050mm2, M8, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 50/8, (100бр/оп)бр1.4737
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_500/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 500mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 500/12, (25бр/оп)бр24.9549
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_500/14КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 500mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 500/14, (25бр/оп)бр24.9549
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_500/16КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 500mm2, M16, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 500/16, (25бр/оп)бр23.439
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_500/20КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 500mm2, M20, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 500/20, (25бр/оп)бр23.4347
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_6/10КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 006mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 6/10, (100бр/оп)бр0.4217
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_6/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 006mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 6/12, (100бр/оп)бр0.4217
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_6/4КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 006mm2, M4, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 6/4, (100бр/оп)бр0.3457
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_6/5КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 006mm2, M5, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 6/5, (100бр/оп)бр0.3457
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_6/6КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 006mm2, M6, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 6/6, (100бр/оп)бр0.4
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_6/8КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 006mm2, M8, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 6/8, (100бр/оп)бр0.47
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_625/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 625mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 625/12, (25бр/оп)бр24.0163
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_625/14КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 625mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 625/14, (25бр/оп)бр22.4976
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_625/16КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 625mm2, M16, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 625/16, (25бр/оп)бр24.0163
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_625/20КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 625mm2, M20, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 625/20, (25бр/оп)бр23.963
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_70/10КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 070mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 70/10, (100бр/оп)бр2.4556
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_70/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 070mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 70/12, (100бр/оп)бр2.3014
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_70/14КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 070mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 70/14, (100бр/оп)бр3.5749
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_70/16КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 070mm2, M16, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 70/16, (100бр/оп)бр3.1206
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_70/20КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 070mm2, M20, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 70/20, (100бр/оп)бр3.9156
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_70/6КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 070mm2, M6, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 70/6, (100бр/оп)бр2.7953
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_70/8КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 070mm2, M8, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 70/8, (100бр/оп)бр2.1357
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_95/10КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 095mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 95/10, (50бр/оп)бр2.9133
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_95/12КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 095mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 95/12, (50бр/оп)бр2.9399
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_95/14КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 095mm2, M14, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 95/14, (50бр/оп)бр3.3973
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_95/16КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 095mm2, M16, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 95/16, (50бр/оп)бр3.1956
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_95/20КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 095mm2, M20, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 95/20, (50бр/оп)бр4.1341
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KOR_95/8КАБ. ОБУВКА_МЕД/К, 095mm2, M8, НЕИЗОЛИРАНА ,KOR 95/8, (50бр/оп)бр3.0813
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KRA_120/12КАБ. ОБУВКА_AL, ХЕРМЕТИЧНА, 120mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,КРА_120/12бр2.86
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KRA_185/12КАБ. ОБУВКА_AL, ХЕРМЕТИЧНА, 185mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,КРА_185/12бр3.2143
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_KRA_400/16КАБ. ОБУВКА_AL, ХЕРМЕТИЧНА, 400mm2, M16, НЕИЗОЛИРАНА ,КРА_400/16бр20.7
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиER_NI6,3-1/0,8PCVКАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_РАЗГЛОБЯЕМ, АВТОКОНЕКТОР, 6.3x0.8, 000.50..1.0mm2, ЖЕНСКИ, ИЗОЛИРАН, ЧЕРВЕН, (100бр/оп)бр0.1026
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиER_NI6,3-2,5/0,8PVКАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_РАЗГЛОБЯЕМ, АВТОКОНЕКТОР, 6.3x0.8, 001.50..2.5mm2, ЖЕНСКИ, ИЗОЛИРАН, СИН, (100бр/оп)бр0.1103
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиER_NI6,3-6/0,8PCVКАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_РАЗГЛОБЯЕМ, АВТОКОНЕКТОР, 6.3x0.8, 002.50..6.0mm2, ЖЕНСКИ, ИЗОЛИРАН, ЖЪЛТ, (100бр/оп)бр0.1646
ДРУГИКЛЕМИ РЕДОВИ ОКОМПЛЕКТОВКА И МАРКИРОВКАER_OZ1-0МАРКИРОВКА_OZ1, С НАДПИС "0", 1-2.5мм2, ЖЪЛТА, (100бр./оп.), ERGOM бр0.012
ДРУГИКЛЕМИ РЕДОВИ ОКОМПЛЕКТОВКА И МАРКИРОВКАER_OZ1-1МАРКИРОВКА_OZ1, С НАДПИС "1", 1-2.5мм2, ЖЪЛТА, (100бр./оп.), ERGOM бр0.012
ДРУГИКЛЕМИ РЕДОВИ ОКОМПЛЕКТОВКА И МАРКИРОВКАER_OZ1-2МАРКИРОВКА_OZ1, С НАДПИС "2", 1-2.5мм2, ЖЪЛТА, (100бр./оп.), ERGOM бр0.012
ДРУГИКЛЕМИ РЕДОВИ ОКОМПЛЕКТОВКА И МАРКИРОВКАER_OZ1-3МАРКИРОВКА_OZ1, С НАДПИС "3", 1-2.5мм2, ЖЪЛТА, (100бр./оп.), ERGOM бр0.012
ДРУГИКЛЕМИ РЕДОВИ ОКОМПЛЕКТОВКА И МАРКИРОВКАER_OZ1-4МАРКИРОВКА_OZ1, С НАДПИС "4", 1-2.5мм2, ЖЪЛТА, (100бр./оп.), ERGOM бр0.012
ДРУГИКЛЕМИ РЕДОВИ ОКОМПЛЕКТОВКА И МАРКИРОВКАER_OZ1-5МАРКИРОВКА_OZ1, С НАДПИС "5", 1-2.5мм2, ЖЪЛТА, (100бр./оп.), ERGOM бр0.012
ДРУГИКЛЕМИ РЕДОВИ ОКОМПЛЕКТОВКА И МАРКИРОВКАER_OZ1-6МАРКИРОВКА_OZ1, С НАДПИС "6", 1-2.5мм2, ЖЪЛТА, (100бр./оп.), ERGOM бр0.012
ДРУГИКЛЕМИ РЕДОВИ ОКОМПЛЕКТОВКА И МАРКИРОВКАER_OZ1-7МАРКИРОВКА_OZ1, С НАДПИС "7", 1-2.5мм2, ЖЪЛТА, (100бр./оп.), ERGOM бр0.012
ДРУГИКЛЕМИ РЕДОВИ ОКОМПЛЕКТОВКА И МАРКИРОВКАER_OZ1-8МАРКИРОВКА_OZ1, С НАДПИС "8", 1-2.5мм2, ЖЪЛТА, (100бр./оп.), ERGOM бр0.012
ДРУГИКЛЕМИ РЕДОВИ ОКОМПЛЕКТОВКА И МАРКИРОВКАER_OZ1-9МАРКИРОВКА_OZ1, С НАДПИС "9", 1-2.5мм2, ЖЪЛТА, (100бр./оп.), ERGOM бр0.012
ДРУГИКРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИER_PMA10ШАЙБА_БИМЕТАЛНА, M10, МЕД-АЛУМИНИЙ, ф=11mm, Ф=22mmбр0.386
ДРУГИКРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИER_PMA12ШАЙБА_БИМЕТАЛНА, M12, МЕД-АЛУМИНИЙ, ф=13mm, Ф=28mmбр0.5599
ДРУГИКРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИER_PMA16ШАЙБА_БИМЕТАЛНА, M16, МЕД-АЛУМИНИЙ, ф=17mm, Ф=35mmбр0.8323
ДРУГИКРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИER_PMA6ШАЙБА_БИМЕТАЛНА, M6, МЕД-АЛУМИНИЙ, ф=6.5mm, Ф=13mmбр0.152
ДРУГИКРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИER_PMA8ШАЙБА_БИМЕТАЛНА, M8, МЕД-АЛУМИНИЙ, ф=8.5mm, Ф=17mmбр0.2539
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_TMA_050/12КАБ. ОБУВКА_БИМЕТАЛНА, Al/Cu, 050mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,TMA 050/12бр6.7143
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_TMA_070/12КАБ. ОБУВКА_БИМЕТАЛНА, Al/Cu, 070mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,TMA 070/12бр7.3571
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_TMA_095/12КАБ. ОБУВКА_БИМЕТАЛНА, Al/Cu, 095mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,TMA 95/12бр8.43
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_TMA_120/10КАБ. ОБУВКА_БИМЕТАЛНА, Al/Cu, 120mm2, M10, НЕИЗОЛИРАНА ,TMA 120/10, (50бр/оп)бр8.2714
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_TMA_185/12КАБ. ОБУВКА_БИМЕТАЛНА, Al/Cu, 185mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,TMA 185/12, (50бр/оп)бр12.53
ДРУГИКАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ НЕ ИЗОЛИРАНИER_TMA_240/12КАБ. ОБУВКА_БИМЕТАЛНА, Al/Cu, 240mm2, M12, НЕИЗОЛИРАНА ,TMA 240/12бр13
ДРУГИТАБЛА ОКОМПЛЕКТОВКАER_WSN_10PVC СПИРАЛА_D=10, ДИАМЕТЪР НА СНОПА 10..60mm, ЧЕРНА, (10м/оп)м0.4457
ДРУГИТАБЛА ОКОМПЛЕКТОВКАER_WSN_10,WPVC СПИРАЛА_D=10, ДИАМЕТЪР НА СНОПА 10..60mm, БЯЛА, (10м/оп)м0.4286
ДРУГИТАБЛА ОКОМПЛЕКТОВКАER_WSN_12PVC СПИРАЛА_D=12, ДИАМЕТЪР НА СНОПА 12..65mm, ЧЕРНА, (10м/оп)м0.6
ДРУГИТАБЛА ОКОМПЛЕКТОВКАER_WSN_12,WPVC СПИРАЛА_D=12, ДИАМЕТЪР НА СНОПА 12..65mm, БЯЛА, (10м/оп)м0.6043
ДРУГИТАБЛА ОКОМПЛЕКТОВКАER_WSN_15PVC СПИРАЛА_D=15, ДИАМЕТЪР НА СНОПА 15..70mm, ЧЕРНА, (10м/оп)м0.8571
ДРУГИТАБЛА ОКОМПЛЕКТОВКАER_WSN_15,WPVC СПИРАЛА_D=15, ДИАМЕТЪР НА СНОПА 15..70mm, БЯЛА, (10м/оп)м0
ДРУГИТАБЛА ОКОМПЛЕКТОВКАER_WSN_19PVC СПИРАЛА_D=19, ДИАМЕТЪР НА СНОПА 19..100mm, ЧЕРНА, (10м/оп)м1.3029
ДРУГИТАБЛА ОКОМПЛЕКТОВКАER_WSN_19,WPVC СПИРАЛА_D=19, ДИАМЕТЪР НА СНОПА 19..100mm, БЯЛА (10м/оп)м0
ДРУГИТАБЛА ОКОМПЛЕКТОВКАER_WSN_24PVC СПИРАЛА_D=24, ДИАМЕТЪР НА СНОПА 24..130mm, ЧЕРНА, (10м/оп)м1.6286
ДРУГИТАБЛА ОКОМПЛЕКТОВКАER_WSN_3PVC СПИРАЛА_D=03, ДИАМЕТЪР НА СНОПА 3..10mm, ЧЕРНА, (10м/оп)м0.24
ДРУГИТАБЛА ОКОМПЛЕКТОВКАER_WSN_3,WPVC СПИРАЛА_D=03, ДИАМЕТЪР НА СНОПА 3..10mm, БЯЛА, (10м/оп)м0.2457
ДРУГИТАБЛА ОКОМПЛЕКТОВКАER_WSN_6PVC СПИРАЛА_D=06, ДИАМЕТЪР НА СНОПА 6..50mm, ЧЕРНА, (10м/оп)м0.3257
ДРУГИТАБЛА ОКОМПЛЕКТОВКАER_WSN_6,WPVC СПИРАЛА_D=06, ДИАМЕТЪР НА СНОПА 6..50mm, БЯЛА, (10м/оп)м0.3
ДРУГИТАБЛА ОКОМПЛЕКТОВКАER_WSN_8PVC СПИРАЛА_D=08, ДИАМЕТЪР НА СНОПА 8..60mm, ЧЕРНА, (10м/оп)м0.3771
ДРУГИТАБЛА ОКОМПЛЕКТОВКАER_WSN_8,WPVC СПИРАЛА_D=08, ДИАМЕТЪР НА СНОПА 8..60mm, БЯЛА, (10м/оп)м0.37
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_9SAMPИЗОЛАЦИОННА КАПАЧКА ЗА КЛЕМИ, МАЛКАбр0.88
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_9SAMPPИЗОЛАЦИОННА КАПАЧКА ЗА КЛЕМИ, ГОЛЯМАбр1.11
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_A14MTИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_TACHOMETER, 1..60t/min., 240*, 140х140 за монтаж на памел, In 0..10V ACбр272.09
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_D48EAXXXXGИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_V,A, ДИГИТАЛЕН, 0..600V, 15…9990А с ТР., 48х48 за монтаж на памел, ЗАХРАНВАНЕ 115..230V ACбр157.88
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИFR_D48MMA200A542DCИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_АМПЕРМЕТЪР ДИГИТАЛЕН, 0..200A *0.5, 4-20mAd.c, 48x48 за монтаж на панел, ЗАХРАНВАНЕ 230V DCбр282.62
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_D48MMA300A342ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_АМПЕРМЕТЪР ДИГИТАЛЕН, 0..300A, 4-20mAd.c, 48x48 за монтаж на панел, ЗАХРАНВАНЕ 115..230V ACбр141.64
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_D48MMA400A342DCИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_АМПЕРМЕТЪР ДИГИТАЛЕН, 0..400A, 4-20mAd.c, 48x48 за монтаж на панел, ЗАХРАНВАНЕ 220V DCбр246.56
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИFR_D48MMA400A542DCИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_АМПЕРМЕТЪР ДИГИТАЛЕН, 0..400A *0.5, 4-20mAd.c, 48x48 за монтаж на панел, ЗАХРАНВАНЕ 230V DCбр282.62
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_D48MMA600A342ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_АМПЕРМЕТЪР ДИГИТАЛЕН, 0..600A, 4-20mAd.c, 48x48 за монтаж на панел, ЗАХРАНВАНЕ 115..230V ACбр141.63
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_D48MMA600V342DCИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_ВОЛТМЕТЪР ДИГИТАЛЕН, 0..600V, 4-20mAd.c, 48x48 за монтаж на панел, ЗАХРАНВАНЕ 220V DCбр246.56
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_D48MMAX99A342ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_АМПЕРМЕТЪР ДИГИТАЛЕН, 0..99.9A, 4-20mAd.c, 48x48 за монтаж на панел, ЗАХРАНВАНЕ 115..230V ACбр141.63
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_D72EAXXXXGИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_V,A, ДИГИТАЛЕН, 0..600V, 15…9990А с ТР., 72х72 за монтаж на памел, ЗАХРАНВАНЕ 115..230V ACбр133.39
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_F48EAXNSCX05ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_АМПЕРМЕТЪР АНАЛОГОВ, 0005A AC, 48x48 за монтаж на панел, 90', БЕЗ СКАЛАбр19.56
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_F48MVX250ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_ВОЛТМЕТЪР АНАЛОГОВ, 0250V DC, 48x48 за монтаж на панел, 90'бр50.72
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_F48MVX400ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_ВОЛТМЕТЪР АНАЛОГОВ, 0400V DC, 48x48 за монтаж на панел, 90'бр50.72
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_F48MVX600ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_ВОЛТМЕТЪР АНАЛОГОВ, 0600V DC, 48x48 за монтаж на панел, 90'бр50.72
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_F72EAX015ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_АМПЕРМЕТЪР АНАЛОГОВ, 0015A AC, 72x72 за монтаж на панел, 90'бр28.82
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_F72EAX025ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_АМПЕРМЕТЪР АНАЛОГОВ, 0025A AC, 72x72 за монтаж на панел, 90'бр28.82
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_F72EAX040ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_АМПЕРМЕТЪР АНАЛОГОВ, 0040A AC, 72x72 за монтаж на панел, 90'бр28.82
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_F72EAX060ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_АМПЕРМЕТЪР АНАЛОГОВ, 0060A AC, 72x72 за монтаж на панел, 90'бр32.5
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_F72EAX080ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_АМПЕРМЕТЪР АНАЛОГОВ, 0080A AC, 72x72 за монтаж на панел, 90'бр32.5
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_F72EAX100ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_АМПЕРМЕТЪР АНАЛОГОВ, 0100A AC, 72x72 за монтаж на панел, 90'бр32.5
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_F72EAXNSCX05ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_АМПЕРМЕТЪР АНАЛОГОВ, 0005A AC, 72x72 за монтаж на панел, 90', БЕЗ СКАЛАбр19.56
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_F72EVX500ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_ВОЛТМЕТЪР АНАЛОГОВ, 0500V AC, 72x72 за монтаж на панел, 90'бр25.1
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_F72MVX010ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_ВОЛТМЕТЪР АНАЛОГОВ, 0010V DC, 72x72 за монтаж на панел, 90'бр50.72
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_F72MVX015ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_ВОЛТМЕТЪР АНАЛОГОВ, 0015V DC, 72x72 за монтаж на панел, 90'бр50.72
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_F72MVX025ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_ВОЛТМЕТЪР АНАЛОГОВ, 0025V DC, 72x72 за монтаж на панел, 90'бр50.72
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_F72MVX040ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_ВОЛТМЕТЪР АНАЛОГОВ, 0040V DC, 72x72 за монтаж на панел, 90'бр50.72
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_F72MVX060ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_ВОЛТМЕТЪР АНАЛОГОВ, 0060V DC, 72x72 за монтаж на панел, 90'бр50.72
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_F72MVX100ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_ВОЛТМЕТЪР АНАЛОГОВ, 0100V DC, 72x72 за монтаж на панел, 90'бр50.72
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_F72MVX150ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_ВОЛТМЕТЪР АНАЛОГОВ, 0150V DC, 72x72 за монтаж на панел, 90'бр50.72
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_F72MVX250ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_ВОЛТМЕТЪР АНАЛОГОВ, 0250V DC, 72x72 за монтаж на панел, 90'бр50.72
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_F72MVX400ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_ВОЛТМЕТЪР АНАЛОГОВ, 0400V DC, 72x72 за монтаж на панел, 90'бр50.72
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_F96EAXNSCX01ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_АМПЕРМЕТЪР АНАЛОГОВ, 0001A AC, 96x96 за монтаж на панел, 90', БЕЗ СКАЛАбр20.34
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_F96EAXNSCX05ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_АМПЕРМЕТЪР АНАЛОГОВ, 0005A AC, 96x96 за монтаж на панел, 90', БЕЗ СКАЛАбр19.56
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_F96MVX100ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_ВОЛТМЕТЪР АНАЛОГОВ, 0100V DC, 96x96 за монтаж на панел, 90'бр50.72
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_F96MVX250ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_ВОЛТМЕТЪР АНАЛОГОВ, 0250V DC, 96x96 за монтаж на панел, 90'бр50.72
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_F96MVX400ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_ВОЛТМЕТЪР АНАЛОГОВ, 0400V DC, 96x96 за монтаж на панел, 90'бр50.72
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_MCOEAQ005X40SDCПРЕОБРАЗУВАТЕЛ_4-20mA, 005A, ЗАХРАНВАНЕ 24V DCбр278.25
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_MCOEAQ005X42SПРЕОБРАЗУВАТЕЛ_4-20mA, 005A, ЗАХРАНВАНЕ 115..230V ACбр210
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_MCOEAQ005X42SDCПРЕОБРАЗУВАТЕЛ_4-20mA, 005A, ЗАХРАНВАНЕ 220V DCбр320.85
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_MCOEAR005X42SПРЕОБРАЗУВАТЕЛ_4-20mA, 005A, ЗАХРАНВАНЕ 115..230V AC, Клас 0.5бр459.73
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_MCOEVQ125v42SDCПРЕОБРАЗУВАТЕЛ_4-20mA, 125V, ЗАХРАНВАНЕ 220V DCбр300.22
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_MCOEVQ230v42SПРЕОБРАЗУВАТЕЛ_4-20mA, 230V, ЗАХРАНВАНЕ 115..230V ACбр215.92
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_MCOEVQ230v42SDCПРЕОБРАЗУВАТЕЛ_4-20mA, 230V, ЗАХРАНВАНЕ 220V DCбр300.22
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_MCOEVQ400v42SПРЕОБРАЗУВАТЕЛ_4-20mA, 400V, ЗАХРАНВАНЕ 115..230V ACбр215.92
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_MCOEVQ400v42SDCПРЕОБРАЗУВАТЕЛ_4-20mA, 400V, ЗАХРАНВАНЕ 220V DCбр320.85
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИFR_TAA080400X01ИЗМЕРВАТЕЛЕН ТРАНСФОРМАТОР ТОКОВ_0400/1A, 80x50, РАЗДЕЛЕНА СЪРЦЕВИНА, FRERбр515
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИFR_TAC032200D01ИЗМЕРВАТЕЛЕН ТРАНСФОРМАТОР ЗА ТЕРМИЧНА ЗАЩИТА_200/1A, отвор 33x11mm. D24mm., Size 83x56x45mmбр0
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИFR_TAC032200X01ИЗМЕРВАТЕЛЕН ТРАНСФОРМАТОР ТОКОВ_0200/1A, 32x10, FRERбр33
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИFR_TAC032200X05ИЗМЕРВАТЕЛЕН ТРАНСФОРМАТОР ТОКОВ_0200/5A, 32x10, FRERбр23.67
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИFR_TAT084200X01ИЗМЕРВАТЕЛЕН ТРАНСФОРМАТОР ТОКОВ_0200/1A, 34x84, FRERбр93.59
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИFR_TAT084400X01ИЗМЕРВАТЕЛЕН ТРАНСФОРМАТОР ТОКОВ_0400/1A, 34x84, FRERбр93.59
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИFR_TAT1252K0X01ИЗМЕРВАТЕЛЕН ТРАНСФОРМАТОР ТОКОВ_2000/1A, 55x127mmбр165.4
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИFR_TDA110ИЗМЕРВАТЕЛЕН ТРАНСФОРМАТОР ЗА ЗЕМНА УТРЕЧКА, Ф110, overload 1000A, ОТВАРЯЕМ, IP20, 215x205x40mmбр0
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИFR_TDA160ИЗМЕРВАТЕЛЕН ТРАНСФОРМАТОР ЗА ЗЕМНА УТРЕЧКА, Ф160, overload 1000A, ОТВАРЯЕМ, IP20, 265x255x45mmбр0
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИFR_TDA210ИЗМЕРВАТЕЛЕН ТРАНСФОРМАТОР ЗА ЗЕМНА УТРЕЧКА, Ф210, overload 1000A, ОТВАРЯЕМ, IP20, 315x305x45mmбр256.33
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИFR_TDA210X300ИЗМЕРВАТЕЛЕН ТРАНСФОРМАТОР ЗА ЗЕМНА УТРЕЧКА, Ф210, X300, overload 1000A, ОТВАРЯЕМ, IP20, 315x305x45mmбр329.7
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИFR_TDC060ИЗМЕРВАТЕЛЕН ТРАНСФОРМАТОР ЗА ЗЕМНА УТРЕЧКА, Ф060, overload 1000A, НЕОТВАРЯЕМ, IP20, 112x098x28mmбр51.56
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИFR_TDC080ИЗМЕРВАТЕЛЕН ТРАНСФОРМАТОР ЗА ЗЕМНА УТРЕЧКА, Ф080, overload 1000A, НЕОТВАРЯЕМ, IP20, 132x118x28mmбр63.04
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИFR_TDC110ИЗМЕРВАТЕЛЕН ТРАНСФОРМАТОР ЗА ЗЕМНА УТРЕЧКА, Ф110, overload 1000A, НЕОТВАРЯЕМ, IP20, 158x148x28mmбр81.67
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_X48DL3,300H11,LРЕЛЕ ЗА ЗЕМНА УТЕЧКА 30mA..30A., 20msec..30sec, 115/230Vac, ЗА ПАНЕЛ Size 48x48, IP40бр474.9857
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_X48DSРЕЛЕ ЗА ЗЕМНА УТЕЧКА 25mA..25A., 0.1..5sec, 115/230Vac, ЗА ПАНЕЛ Size 48x48, IP40бр0
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_X48DSXXCРЕЛЕ ЗА ЗЕМНА УТЕЧКА 25mA..25A., 0.1..5sec, 110Vdc, ЗА ПАНЕЛ Size 48x48, IP40бр216.7
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_X52DSРЕЛЕ ЗА ЗЕМНА УТЕЧКА 25mA..25A., 0.1..5sec, 115/230Vac, ЗА DIN ШИНА Size 3P,MCB, IP40бр0
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF48EAX010X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F48EAXNSCX05 - 0-0010 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF48EAX015X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F48EAXNSCX05 - 0-0015 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF48EAX020X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F48EAXNSCX05 - 0-0020 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF48EAX025X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F48EAXNSCX05 - 0-0025 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF48EAX030X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F48EAXNSCX05 - 0-0030 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF48EAX040X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F48EAXNSCX05 - 0-0040 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF48EAX050X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F48EAXNSCX05 - 0-0050 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF48EAX060X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F48EAXNSCX05 - 0-0060 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF48EAX080X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F48EAXNSCX05 - 0-0080 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF48EAX100X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F48EAXNSCX05 - 0-0100 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF48EAX150X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F48EAXNSCX05 - 0-0150 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF48EAX200X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F48EAXNSCX05 - 0-0200 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF48EAX250X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F48EAXNSCX05 - 0-0250 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF48EAX300X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F48EAXNSCX05 - 0-0300 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF48EAX400X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F48EAXNSCX05 - 0-0400 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF48EAX500X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F48EAXNSCX05 - 0-0500 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF48EAX600X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F48EAXNSCX05 - 0-0600 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF48EAX800X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F48EAXNSCX05 - 0-0800 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF72EAX020X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F72EAXNSCX05 - 0-0020 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF72EAX030X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F72EAXNSCX05 - 0-0030 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF72EAX040X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F72EAXNSCX05 - 0-0040 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF72EAX060X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F72EAXNSCX05 - 0-0060 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF72EAX080X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F72EAXNSCX05 - 0-0080 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF72EAX100X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F72EAXNSCX05 - 0-0100 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF72EAX150X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F72EAXNSCX05 - 0-0150 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF72EAX1K0X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F72EAXNSCX05 - 0-1000 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF72EAX1K2X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F72EAXNSCX05 - 0-1200 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF72EAX1K5X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F72EAXNSCX05 - 0-1500 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF72EAX1K6X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F72EAXNSCX05 - 0-1600 A AC, 90', поръчковабр24.12
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF72EAX200X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F72EAXNSCX05 - 0-0200 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF72EAX250X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F72EAXNSCX05 - 0-0250 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF72EAX300X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F72EAXNSCX05 - 0-0300 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF72EAX400X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F72EAXNSCX05 - 0-0400 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF72EAX600X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F72EAXNSCX05 - 0-0600 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF72EAX800X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F72EAXNSCX05 - 0-0800 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF96EAX015X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F96EAXNSCX05 - 0-0015 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF96EAX020X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F96EAXNSCX05 - 0-0020 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF96EAX030X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F96EAXNSCX05 - 0-0030 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF96EAX040X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F96EAXNSCX05 - 0-0040 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF96EAX050X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F96EAXNSCX05 - 0-0050 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF96EAX060X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F96EAXNSCX05 - 0-0060 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF96EAX075X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F96EAXNSCX05 - 0-0075 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF96EAX080X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F96EAXNSCX05 - 0-0080 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF96EAX100X01СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F96EAXNSCX01 - 0-0100 A AC, 90'бр2.02
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF96EAX100X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F96EAXNSCX05 - 0-0100 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF96EAX12CX05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F96EAXNSCX05 - 0-1250 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF96EAX150X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F96EAXNSCX05 - 0-0150 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF96EAX1K0X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F96EAXNSCX05 - 0-1000 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF96EAX1K2X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F96EAXNSCX05 - 0-1200 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF96EAX1K5X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F96EAXNSCX05 - 0-1500 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF96EAX1K6X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F96EAXNSCX05 - 0-1600 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF96EAX200X01СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F96EAXNSCX01 - 0-0200 A AC, 90'бр2.02
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF96EAX200X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F96EAXNSCX05 - 0-0200 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF96EAX250X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F96EAXNSCX05 - 0-0250 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF96EAX300X01СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F96EAXNSCX01 - 0-0300 A AC, 90'бр2.02
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF96EAX300X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F96EAXNSCX05 - 0-0300 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF96EAX400X01СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F96EAXNSCX01 - 0-0400 A AC, 90'бр2.02
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF96EAX400X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F96EAXNSCX05 - 0-0400 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF96EAX500X01СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F96EAXNSCX01 - 0-0500 A AC, 90'бр2.02
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF96EAX500X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F96EAXNSCX05 - 0-0500 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF96EAX600X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F96EAXNSCX05 - 0-0600 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниFR_ZF96EAX800X05СКАЛА_ЗА АМПЕРМЕТЪР F96EAXNSCX05 - 0-0800 A AC, 90'бр1.96
ДРУГИПРЕДПАЗИТЕЛИ СТОПЯЕМИ И ОКОМПЛЕКТОВКАFUS_RBK-00РАЗЕДИНИТЕЛ_I=160A, U=690V, ЗА 3бр. ПРЕД. РАЗМЕР 00, (APATOR RBK 00)бр34.29
ДРУГИПРЕДПАЗИТЕЛИ СТОПЯЕМИ И ОКОМПЛЕКТОВКАFUS_RBK-000РАЗЕДИНИТЕЛ_I=160A, U=690V, ЗА 3бр. ПРЕД. РАЗМЕР 000, (APATOR RBK 000)бр31.43
ДРУГИПРЕДПАЗИТЕЛИ СТОПЯЕМИ И ОКОМПЛЕКТОВКАFUS_RBK-000-SРАЗЕДИНИТЕЛ_I=160A, U=690V, ЗА 3бр. ПРЕД. РАЗМЕР 000, ЗА ТОКОВОДЕЩИ ШИНИ, (APATOR RBK 000-S)бр31.43
ДРУГИПРЕДПАЗИТЕЛИ СТОПЯЕМИ И ОКОМПЛЕКТОВКАFUS_RBK-00-SРАЗЕДИНИТЕЛ_I=160A, U=690V, ЗА 3бр. ПРЕД. РАЗМЕР 00, ЗА ТОКОВОДЕЩИ ШИНИ, (APATOR RBK 00-S)бр34.29
ДРУГИПРЕДПАЗИТЕЛИ СТОПЯЕМИ И ОКОМПЛЕКТОВКАFUS_RBK-1РАЗЕДИНИТЕЛ_I=250A, U=690V, ЗА 3бр. ПРЕД. РАЗМЕР 1, (APATOR RBK 1)бр101.4286
ДРУГИПРЕДПАЗИТЕЛИ СТОПЯЕМИ И ОКОМПЛЕКТОВКАFUS_RBK-2РАЗЕДИНИТЕЛ_I=400A, U=690V, ЗА 3бр. ПРЕД. РАЗМЕР 2, (APATOR RBK 2)бр137.14
ДРУГИПРЕДПАЗИТЕЛИ СТОПЯЕМИ И ОКОМПЛЕКТОВКАFUS_RBK-3РАЗЕДИНИТЕЛ_I=630A, U=690V, ЗА 3бр. ПРЕД. РАЗМЕР 3, (APATOR RBK 3)бр217.4
ДРУГИТРЪБИ И АКСЕСОАРИGOF_OPCS-11ТРЪБА_МЕТАЛНА ГОФРА +PVC, Ф11, размери 11x15mm, (50м/оп), (OHG-02 PG9)м1.18
ДРУГИТРЪБИ И АКСЕСОАРИGOF_OPCS-14ТРЪБА_МЕТАЛНА ГОФРА +PVC, Ф14, размери 14x18mm, (50м/оп), (OHG-03 PG11/MHG-03 M16/MHG-04 M20)м1.38
ДРУГИТРЪБИ И АКСЕСОАРИGOF_OPCS-16ТРЪБА_МЕТАЛНА ГОФРА +PVC, Ф16, размери 16x20mm, (50м/оп)м1.52
ДРУГИТРЪБИ И АКСЕСОАРИGOF_OPCS-18ТРЪБА_МЕТАЛНА ГОФРА +PVC, Ф18, размери 18x22mm, (50м/оп), (OHG-04 PG13/MHG-05 M20)м1.55
ДРУГИТРЪБИ И АКСЕСОАРИGOF_OPCS-21ТРЪБА_МЕТАЛНА ГОФРА +PVC, Ф21, размери 21x25mm, (50м/оп), (OHG-06 PG21)м1.9
ДРУГИТРЪБИ И АКСЕСОАРИGOF_OPCS-26ТРЪБА_МЕТАЛНА ГОФРА +PVC, Ф26, размери 26x31mm, (25м/оп)м2.42
ДРУГИТРЪБИ И АКСЕСОАРИGOF_OPCS-29ТРЪБА_МЕТАЛНА ГОФРА +PVC, Ф29, размери 29x34mm, (25м/оп), (OHG-07 PG29)м2.56
ДРУГИТРЪБИ И АКСЕСОАРИGOF_OPCS-32ТРЪБА_МЕТАЛНА ГОФРА +PVC, Ф32, размери 32x37mm, (25м/оп)м2.7
ДРУГИТРЪБИ И АКСЕСОАРИGOF_OPCS-37ТРЪБА_МЕТАЛНА ГОФРА +PVC, Ф37, размери 37x42mm, (25м/оп)м2.93
ДРУГИТРЪБИ И АКСЕСОАРИGOF_OPCS-42ТРЪБА_МЕТАЛНА ГОФРА +PVC, Ф42, размери 42x47mm, (25м/оп)м3
ДРУГИТРЪБИ И АКСЕСОАРИGOF_OPCS-45ТРЪБА_МЕТАЛНА ГОФРА +PVC, Ф45, размери 45x50mm, (25м/оп)м3.36
ДРУГИТРЪБИ И АКСЕСОАРИGOF_OPCS-51ТРЪБА_МЕТАЛНА ГОФРА +PVC, Ф51, размери 51x56mm, (25м/оп)м3.89
ДРУГИТРЪБИ И АКСЕСОАРИGOF_OPCS-55ТРЪБА_МЕТАЛНА ГОФРА +PVC, Ф55, размери 55x60mm, (25м/оп)м7.94
ДРУГИТРЪБИ И АКСЕСОАРИGOF_OPCS-60ТРЪБА_МЕТАЛНА ГОФРА +PVC, Ф60, размери 60x65mm, (25м/оп)м10.42
ДРУГИТРЪБИ И АКСЕСОАРИGOF_OPCS-63ТРЪБА_МЕТАЛНА ГОФРА +PVC, Ф63, размери 63x68mm, (25м/оп)м11.76
ДРУГИТРЪБИ И АКСЕСОАРИGOF_OPCS-7ТРЪБА_МЕТАЛНА ГОФРА +PVC, Ф07, размери 7x11,5mm, (50м/оп)м1.04
ДРУГИТРЪБИ И АКСЕСОАРИGOF_OPCS-75ТРЪБА_МЕТАЛНА ГОФРА +PVC, Ф75, размери 75x83mm, (25м/оп)м14.15
ДРУГИТРЪБИ И АКСЕСОАРИGOF_OPCS-9ТРЪБА_МЕТАЛНА ГОФРА +PVC, Ф09, размери 9x12,5mm, (50м/оп)м1.14
ДРУГИТРЪБИ И АКСЕСОАРИGOF_OSPP-16ГОФРИРАНА ТРЪБА_Ф16, ПОЛИПРОПИЛЕН, размери 16.5x21mm, ЧЕРНА, UV И МАСЛО УСТОЙЧИВА, -20..+90 C, (50м/оп)м0.62
ДРУГИТРЪБИ И АКСЕСОАРИGOF_OSPP-21ГОФРИРАНА ТРЪБА_Ф23, ПОЛИПРОПИЛЕН, размери 23x28.4mm, ЧЕРНА, UV И МАСЛО УСТОЙЧИВА, -20..+90 C, (50м/оп)м0.93
ДРУГИТРЪБИ И АКСЕСОАРИGOF_OSPP-29ГОФРИРАНА ТРЪБА_Ф29, ПОЛИПРОПИЛЕН, размери 29x34.5mm, ЧЕРНА, UV И МАСЛО УСТОЙЧИВА, -20..+90 C, (25м/оп)м1.07
ДРУГИТРЪБИ И АКСЕСОАРИGOF_PEVP,F110,N450ГОФРИРАНА ТРЪБА_ДВУСЛОЙНА, Ф110, ЧЕРВЕНА, ТИП N450м3.14
ДРУГИТРЪБИ И АКСЕСОАРИGOF_PEVP,F160,N450ГОФРИРАНА ТРЪБА_ДВУСЛОЙНА, Ф160, ЧЕРВЕНА, ТИП N450м6.96
ДРУГИТРЪБИ И АКСЕСОАРИGOF_PEVP,F40,N450ГОФРИРАНА ТРЪБА_ДВУСЛОЙНА, Ф40/34, ЧЕРВЕНА, ТИП N450м1.04
ДРУГИТРЪБИ И АКСЕСОАРИGOF_PEVP,F50,N450ГОФРИРАНА ТРЪБА_ДВУСЛОЙНА, Ф50/42, ЧЕРВЕНА, ТИП N450м1.21
ДРУГИТРЪБИ И АКСЕСОАРИGOF_PEVP,F63,N450ГОФРИРАНА ТРЪБА_ДВУСЛОЙНА, Ф63/52, ЧЕРВЕНА, ТИП N450м1.43
ДРУГИТРЪБИ И АКСЕСОАРИGOF_PEVP,F75,N450ГОФРИРАНА ТРЪБА_ДВУСЛОЙНА, Ф75, ЧЕРВЕНА, ТИП N450м2
ДРУГИТРЪБИ И АКСЕСОАРИGOF_PEVP,F90,N450ГОФРИРАНА ТРЪБА_ДВУСЛОЙНА, Ф90/75, ЧЕРВЕНА, ТИП N450м2.1857
ДРУГИЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ СрН - ВНHMV_1AB050-105L-01КЛЕМА_ПРЕСОВА, AL, ТРЪБА Ф100 - 1 x АСО500 (D=30.2мм), Т-ОБРАЗНА, Loruenser 1AB050-105L-01бр293.3714
ДРУГИЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ СрН - ВНHMV_1CD060-330-001КЛЕМА_ПРЕСОВА, AL, ПЛАНКА 100x100 - 1 x АСО500 (D=30.2мм), Г-ОБРАЗНА, Loruenser 1CD060-330-001бр133.4429
ДРУГИЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ СрН - ВНHMV_1HWA13-0002КЛЕМА_ПРЕСОВА Г-ОБРАЗНА, ВЪЖЕ - ВЪЖЕ Ф30.22 ( АСО 500 ), AL, 90C, 1HWA13-0002бр82.8571
ДРУГИЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ СрН - ВНHMV_1HWA13-0024КЛЕМА_ПРЕСОВА, ВЪЖЕ - ВЪЖЕ Ф30.22 ( АСО 500 ), AL, 135C, 1HWA13-0024бр61.4714
ДРУГИЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ СрН - ВНHMV_1QA108-075РАЗПОНКА ЗА ДВА ПРОВОДНИКА АСО500, 2 x D=33.2мм, L=75ммбр40.6857
ДРУГИЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ СрН - ВНHMV_537185КЛЕМА ТОКОВА, ОТКЛОНИТЕЛНА, ПРЕСОВА АСО185/АСО185бр98.57
ДРУГИЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ СрН - ВНHMV_771.AP-330.01КЛЕМА_ПРЕСОВА, AL ПЛАНКА 99x100x10 - ВЪЖЕ Ф30.22 ( АСО 500 ), H=0mm, AL, 771.AP-330.01бр67.0571
ДРУГИЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ СрН - ВНHMV_EMK+BASEЕЛЕКТРОМАГНИТНА КЛЮЧАЛКА ЗА КИЛИЙ, С НОСАЧ, ТИП ЕМКбр26.7
ДРУГИЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ СрН - ВНHMV_EMKB,110DCЕЛЕКТРОМАГНИТЕН КЛЮЧ - БОБИНА ЗА ЕМК, 110V DCбр74.29
ДРУГИЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ СрН - ВНHMV_EMKB,220DCЕЛЕКТРОМАГНИТЕН КЛЮЧ - БОБИНА ЗА ЕМК, 220V DCбр80
ДРУГИЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ СрН - ВНHMV_EMKB,24DCЕЛЕКТРОМАГНИТЕН КЛЮЧ - БОБИНА ЗА ЕМК, 24V DCбр69.29
ДРУГИЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ СрН - ВНHMV_EMK-BASEНОСАЧ ЗА ЕЛЕКТРОМАГНИТНА КЛЮЧАЛКА ЕМКбр6.5
ДРУГИЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ СрН - ВНHMV_GBH-5-30,ASOВИБРОГАСИТЕЛ ЗА АСО400, ТИП GBH-5-30бр68.57
ДРУГИЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ СрН - ВНHMV_KL,EP95-13ОТКЛОНИТЕЛНА КЛЕМА КЪМ ПРОВОДНИК ЗА ВЪЗДУШНО ОКАЧВАНЕ за 16-95мм2 - 1.5-10мм2, SIMEL, EP95-13, AL/R, 200131010950бр5.59
ДРУГИЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ СрН - ВНHMV_KL,P2X-95ОТКЛОНИТЕЛНА КЛЕМА КЪМ ПРОВОДНИК ЗА ВЪЗДУШНО ОКАЧВАНЕ за 16-95мм2 - 4-35(50)мм2, SIMEL, P2X-95, AL/R, 200131040951бр5.2
ДРУГИЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ СрН - ВНHMV_KL,PA25ОПЪВАТЕЛНА КЛЕМА КЪМ ПРОВОДНИК ЗА ВЪЗДУШНО ОКАЧВАНЕ за 2..4жила x(16..25mm2) AL/R, PA-25, Feman 3811625бр2.5
ДРУГИЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ СрН - ВНHMV_KL,SO239НОСЕЩА КЛЕМА КЪМ ПРОВОДНИК ЗА ВЪЗДУШНО ОКАЧВАНЕ за 2..4жила x(6..25mm2) AL/R KEVMEX-Iбр6.43
ДРУГИЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ СрН - ВНHMV_KL,SO243ОПЪВАТЕЛНА КЛЕМА КЪМ ПРОВОДНИК ЗА ВЪЗДУШНО ОКАЧВАНЕ за 2..4жила x(6..25mm2) AL/R Tyco PA 25бр3.65
ДРУГИЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ СрН - ВНHMV_KLM,OP-AC0400ОПЪВАТЕЛНА КЛЕМА (КЛИНОВ ПИСТОЛЕТ), ЗА АСО 400бр288.57
ДРУГИЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ СрН - ВНHMV_KLM,P,30/400AКЛЕМА_AL, ПРЕСОВА, СТЕРЖЕН Ф30 - АСО400, ПРАВАбр132.29
ДРУГИЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ СрН - ВНHMV_KR,120kN,16,DLКРАТУНКА, 120kN, кл.16, DLбр31.26
ДРУГИЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ СрН - ВНHMV_KT,035240/2,AlКЛЕМА ТОКОВА_AL, 035/240mm2, С ДВА БОЛТА, 035240/2 ALUбр14.71
ДРУГИЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ СрН - ВНHMV_KT,Al95-185,1КЛЕМА ТОКОВА_AL, 095/185mm2, С П-образна СТЯГА бр5.71
ДРУГИЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ СрН - ВНHMV_LPG,088244АЛУМИНИЕВ ПРОВОДНИК_AlMgSi, Ф8, LPG 088244м1.77
ДРУГИЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ СрН - ВНHMV_LPG,088247ОСНОВА, БЕТОННА, ЗА МЪЛНИЗ. ПРЪТ, РЕЗБА Ф16, 16кг.бр37.37
ДРУГИЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ СрН - ВНHMV_LPG,088248ГУМЕНА ПОДЛОЖКА, LPG 088248бр11.77
ДРУГИЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ СрН - ВНHMV_PAK-10ПОДПОРЕН ИЗОЛАТОР ЗА ЗАКРИТ МОНТАЖ Un=10kV, L=190mm, D=108mm, (ПАК-10)бр20
ДРУГИЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ СрН - ВНHMV_PEP,120kN,DLПЕПЕРУДА, 120kN, DLбр32.69
ДРУГИЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ СрН - ВНHMV_RAZ-ASO500,120РАЗПОНКА АСО 500, L=120ммбр21.43
ДРУГИЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ СрН - ВНHMV_SHPP2-M,100/10ШИНОДЪРЖАТЕЛ, НОСИТЕЛЕН ШПП2-М 100мм, ЗА ШИНА 100/10ммбр27
ДРУГИЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ СрН - ВНHMV_SHPP2-M,40ШИНОДЪРЖАТЕЛ, НОСИТЕЛЕН ШПП2-М 40ммбр18.29
ДРУГИЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ СрН - ВНHMV_SHPP2-M,60/10ШИНОДЪРЖАТЕЛ, НОСИТЕЛЕН ШПП2-М 60мм, ЗА ШИНА 60/10ммбр23.43
ДРУГИЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ СрН - ВНHMV_SHPP2M60/10,CuШИНОДЪРЖАТЕЛ, ПЛЪЗГАЩ, ЗА ДВОЙНА МЕДНА ШИНА, 2xCu 60/10mm, ШПП2М60бр64.29
ДРУГИЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ СрН - ВНHMV_SU-8,ZMСИГНАЛНО УСТРОЙСТВО, ТИП СУ-8бр165.7143
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм2HT_11FSM-CTНАГРЕВАТЕЛЕН КАБЕЛ_11W/m, 220V, САМОРЕГУЛИРАЩ, CHK С ТЕРМ.ПЛ. ОБВИВКА, (HEAT TRACE 11FSM-CT)бр10.9529
ДРУГИКАБЕЛИ до 6мм2HT_17FSM-CTНАГРЕВАТЕЛЕН КАБЕЛ_17W/m, 220V, САМОРЕГУЛИРАЩ, CHK С ТЕРМ.ПЛ. ОБВИВКА, (HEAT TRACE 17FSM-CT)м15.58
ДРУГИКАБЕЛНИ КАНАЛИ И АКСЕСОАРИIB_00837КАБЕЛЕН КАНАЛ_ПЕРФОРИРАН, 060x040 (ШxВ), (T1-EN), (24 м/оп.)м5.57
ДРУГИКАБЕЛНИ КАНАЛИ И АКСЕСОАРИIB_00839КАБЕЛЕН КАНАЛ_ПЕРФОРИРАН, 080x060 (ШxВ), (T1-EN), (24 м/оп.)м8.29
ДРУГИКАБЕЛНИ КАНАЛИ И АКСЕСОАРИIB_00840КАБЕЛЕН КАНАЛ_ПЕРФОРИРАН, 100x060 (ШxВ), (T1-EN), (16 м/оп.)м10.16
ДРУГИКАБЕЛНИ КАНАЛИ И АКСЕСОАРИIB_02585КАБЕЛЕН КАНАЛ_ПЕРФОРИРАН, 060x100 (ШxВ), (T1-EN), (8 м/оп.)м12.56
ДРУГИКАБЕЛНИ КАНАЛИ И АКСЕСОАРИIB_02589КАБЕЛЕН КАНАЛ_ПЕРФОРИРАН, 100x100 (ШxВ), (T1-EN), (8 м/оп.)м22.5
ДРУГИТАБЛА ОКОМПЛЕКТОВКАIB_05244РЪКАВ МРЕЖЕСТ_D=20, (TY20-G), (50 м/оп.)м1.6
ДРУГИТАБЛА ОКОМПЛЕКТОВКАIB_05245РЪКАВ МРЕЖЕСТ_D=30, (TY30-G), (50 м/оп.)м3.35
ДРУГИТАБЛА ОКОМПЛЕКТОВКАIB_05246РЪКАВ МРЕЖЕСТ_D=50, (TY50-G), (50 м/оп.)м5.91
ДРУГИИНСТРУМЕНТИINS_AX-100МУЛТИЦЕТ 600V AC/DC; 10ADC; OM; Bat; 85x30x145mm, 170g, AXIOMET AX-100бр26.42
ДРУГИИНСТРУМЕНТИINS_AX-101МУЛТИЦЕТ 600V AC/DC; 10ADC; OM; Bat; 65x40x140mm, 180g, AXIOMET AX-102бр38.2258
ДРУГИИНСТРУМЕНТИINS_AX-102МУЛТИЦЕТ 600V AC/DC; 10ADC; OM; Bat; 65x40x140mm, 180g, AXIOMET AX-102бр38.2258
ДРУГИИНСТРУМЕНТИINS_AX-203АМПЕР КЛЕЩИ 0,01...40/400А AC/DC, 0,1m...400m/4/40/400/600V, 40 MOhm, Ф=23mm, AXIOMET AX-203бр151.43
ДРУГИИНСТРУМЕНТИINS_AX-588BМУЛТИЦЕТ 750VAC; 1000VDC; 10AUC; 20A DC, OM; Hz; 1000C, ЧЕСТОТА, ТЕСТЕР ЗА ДИОДИ, ИНДУКТИВНОСТ, AXIOMET AX-588Bбр86.3143
ДРУГИИНСТРУМЕНТИINS_AX-594МУЛТИЦЕТ 750VAC; 1000VDC; 10AUC; OM; Hz; USB 93x48x191mm, 350g, AXIOMET AX-594бр110.91
ДРУГИИНСТРУМЕНТИINS_AX-7510ДИСТАНЦИОННЕН ИНФРАЧЕРВЕН ТЕРМОМЕТЪР, OPTIC 12:1, -20..+550*С, LCD, AX-7510бр49.46
ДРУГИИНСТРУМЕНТИINS_AX-MS811МУЛТИЦЕТ 0.1mV-500V AC/ DC, 10A AC/DC, 40MOhm, LCD 3,75 digit , AXIOMET AX-MS811бр37.05
ДРУГИИНСТРУМЕНТИINS_AX-MS8221МУЛТИЦЕТ 2V-750V AC/1000V DC, 10A AC/DC, 20MOhm, HOLD Function, + diode, AXIOMET AX-MS8221Aбр45.24
ДРУГИИНСТРУМЕНТИINS_AX-MS8250МУЛТИЦЕТ 4V-750V AC/1000V DC, 10A AC/DC, 40MOhm, LCD 3,75 digit , AXIOMET AX-MS8250бр72.65
ДРУГИИНСТРУМЕНТИINS_AX-T901ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_ТЕСТЕР, 6/12/24/50/120/230/400V AC, LED-ИНДИКАЦИЯ, IP64, AXIOMET AX-T901бр30.77
ДРУГИИНСТРУМЕНТИINS_AX-T902ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_ТЕСТЕР, 12/24/36/50/120/230/400V AC, LED-ИНДИКАЦИЯ, ПРОВЕРКА ВЕРИГА, IP64, (без батерий), AXIOMET AX-T902бр94.9846
ДРУГИИНСТРУМЕНТИINS_AX-TLP-001TТЕСТОВИ СОНДИ ЗА МУЛТИЦЕТ, ОСТЪР ВРЪХ 4мм, 10A, 1.2м, КОМПЛЕКТ, 1000V CAT III, AX-TLP-001T, AXIOMETбр16
ДРУГИИНСТРУМЕНТИINS_BAG,07,org1КУФАР ЗА ДЕТАЙЛИ "ОРГАНАЙЗЕР" 07инча, 19/14/3см, фиксирани преградибр2.36
ДРУГИИНСТРУМЕНТИINS_BAG,13,tmКУФАР ЗА ИНСТРУМЕНТИ 13инча, 30/14/14см, PORT BAG PO.06бр6
ДРУГИИНСТРУМЕНТИINS_BAG,16,tmКУФАР ЗА ИНСТРУМЕНТИ 16инча, 40/19/19см, 14л, PORT BAG PO.07бр9
ДРУГИИНСТРУМЕНТИINS_BE,044028МУЛТИЦЕТ 0.1V-750V AC/1000V DC, 1mA-20A AC/DC, 0.1Ohm-20MOhm, 100mF, 5MHz, BENNING MM 2бр189.83
ДРУГИИНСТРУМЕНТИINS_BE,044029МУЛТИЦЕТ 0.1V-600V AC/DC, 1mA-20A, 0.1Ohm-20MOhm, 1pF-200mF, 1Hz-200KHz, BENNING MM3 044029бр231.34
ДРУГИИНСТРУМЕНТИINS_BE,050253ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_ТЕСТЕР, 12..690V AC 750 DC, 0-108kOM, LED-ИНДИКАЦИЯ, IP64, С ЗУМЕР, "BENNING DUPOL expert"бр109.84
ДРУГИИНСТРУМЕНТИINS_BE,050254ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_ТЕСТЕР, 12..750V AC, LED-ИНДИКАЦИЯ, IP64, С ЗУМЕР, "BENNING DUSPOL combi"бр99.89
ДРУГИИНСТРУМЕНТИINS_BE,050255ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_ТЕСТЕР, 1.5..750V AC, LED-ИНДИКАЦИЯ, IP64, С ЗУМЕР, "BENNING DIGITAL PLUS"бр0
ДРУГИИНСТРУМЕНТИINS_BE,050258ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_ТЕСТЕР, 6..750V AC, 200mA, 200kOM, LED-ИНДИКАЦИЯ, IP64, С ЗУМЕР, "BENNING DUSPOL digital LC", 050263бр185.57
ДРУГИИНСТРУМЕНТИINS_BE,050262ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_ТЕСТЕР, 12..1000V AC/DC, Is=550mA, DIODE-test, прекъсване на кабел, LED-ИНДИКАЦИЯ, IP64, С ЗУМЕР, "BENNING DUPOL expert NEW"бр120
ДРУГИИНСТРУМЕНТИINS_Fl,115-AKЦИФРОВ МУЛТИМЕР 600mV / 0.1mV, 600/1 oM, 1000nF/1000mF, 0.01..10A, (FLUKE 115 AK TRMS)бр500
ДРУГИИНСТРУМЕНТИINS_Fl,1663ТЕСТЕР ЗА ЕЛ. МРЕЖА, 50V / 1000V, 0.01/200 МoM, 1000nF/1000mF, LCD, (FLUKE 1663)бр2892.8571
ДРУГИИНСТРУМЕНТИINS_FL,1AC-IIИНДИКАТОР ЗА НАПРЕЖЕНИЕ (ФАЗОУКАЗАТЕЛ), БЕЗКОНТАКТЕН, 200..1000V ( FLUKE 1AC II )бр54.64
ДРУГИИНСТРУМЕНТИINS_Fl,325АМПЕРКЛЕЩИ + МУЛТИЦЕТ LCD 3,5 цифри, 400A AC/DC, 400/600V, 0,1..100m/1000mF (FLUKE 325)бр553.8358
ДРУГИИНСТРУМЕНТИINS_Fl,333АМПЕРКЛЕЩИ, 400A AC (FLUKE 333)бр457.14
ДРУГИИНСТРУМЕНТИINS_Fl,345ЦИФРОВ ИЗМЕРВАТЕЛ НА МОЩНОСТ, AC:10mA..40/400/1400A, 320x240 LCD, Ф58мм, (FLUKE 345)бр4150
ДРУГИИНСТРУМЕНТИINS_Fl,53,SER-IIТЕРМОМЕТЪР, ЕЛЕКТРОНЕН С ПАМЕТ, -250...1372 C, ИЗМЕРВАНЕ С ТЕРМОДВОЙКИ Type J,K,T,E,N,R,S, FLUKE 53 SER II, 3183385бр1071.86
ДРУГИИНСТРУМЕНТИINS_Fl,709HМУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН КАЛИБРАТОР НА ПРОЦЕСИ, (FLUKE 709H)бр2933.333
ДРУГИИНСТРУМЕНТИINS_Fl,725МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН КАЛИБРАТОР НА ПРОЦЕСИ V, mA, t, (FLUKE 725)бр4911.111
ДРУГИИНСТРУМЕНТИINS_Fl,771АМПЕРКЛЕЩИ, ЗА МАЛКИ ТОКОВЕ 99.9mA AC (FLUKE 771)бр1214
ДРУГИИНСТРУМЕНТИINS_Fl,87VЦИФРОВ МУЛТИМЕР (FLUKE 87V)бр1171.43
ДРУГИИНСТРУМЕНТИINS_FLIR,i7ТЕРМОВИЗИОННА КАМЕРА_120x120 pixels, 25x25', -20..+250C, 2.8"LCD, SENS.<0.1C, MEMORY: 5000images, FLIR i7 бр5191.43
ДРУГИИНСТРУМЕНТИINS_FLIR,TG165ТЕРМОВИЗИОННА КАМЕРА (ТЕРМОМЕТЪР) 80x60 pixels, -20..+380C, 2" TFT LCD, SENS.<0.1C, FLIR TG165бр586
ДРУГИИНСТРУМЕНТИINS_FLIR,VP50,NCVДЕТЕКТОР ЗА НАПРЕЖЕНИЕ, БЕЗКОНТАКТЕН, CAT IV-Rated, 1000V, ВИБРАЦИЯ И LED ИНДИКАЦИЯ, FLIR VP50бр100
ДРУГИИНСТРУМЕНТИINS_FLIR,VP52,NCVДЕТЕКТОР ЗА НАПРЕЖЕНИЕ, БЕЗКОНТАКТЕН, CAT IV-Rated, 190..1000V, ВИБРАЦИЯ И LED ИНДИКАЦИЯ + ФЕНЕРЧЕ, FLIR VP52бр71.4286
ДРУГИИНСТРУМЕНТИINS_Fluke-62,MAXТЕРМОМЕТЪР, ЕЛЕКТРОНЕН С ПАМЕТ, -30…500 C, IP54, FLUKE 62 MAXбр226.2
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниIZM_AS1440,CL1,ELSЕЛЕКТРОМЕР_ЕЛЕКТРОНЕН ТРИФАЗЕН, 4-тар. Индиректен, 3x5A, 3x57-100 V, клас на то4ност - 1, elster AS1440бр597.86
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниIZM_AS1440,elsЕЛЕКТРОМЕР_ЕЛЕКТРОНЕН ТРИФАЗЕН, 4-тар. Индиректен, 3x230/400V 0..5A, elster AS1440бр340.714
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниIZM_AS1440-W34C-54ЕЛЕКТРОМЕР_ЕЛЕКТРОНЕН ТРИФАЗЕН, 3x100A/400V, клас 0.5S, 5-100A, RS232 интерфейс, AS1440-W34C-540-OSE-0007S-BD000бр668.57
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниIZM_CMD6-2/220VОБОРОТОМЕР_ЦИФРОВ, 6 РАЗРЯДЕН, 220V, 3..600,000 об/мин, IP40, 95x49x113, CMD6-2/220Vбр134.29
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниIZM_D52-2047ЦИФРОВ МУЛТИМЕР, V, A, P, kW/h, 80..300V, 0..100A, за DIN шина, D52-2047бр84.63
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниIZM_D52-2048ЦИФРОВ МУЛТИМЕР, V, A, P, F, cos Ф, 80..300V, 0..100A, 54x80x64, за DIN шина, D52-2048бр84.63
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниIZM_M500.2251ЕЛЕКТРОМЕР_ЕЛЕКТРОНЕН МОНОФАЗЕН, 2-тар. 240V, CLASS 1, 5-100A, MAKEL M550.2251бр49.17
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниIZM_MPR-50ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_MPR-50, LCD, 96x96mm, 110-340VDC/95-240VAC, МУЛТИФУНЦИОНАЛЕН, (ENTES MPR-50)бр237.5
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниIZM_PM01-DGИЗМЕРВАТЕЛЕН МОДУЛ ЗА КОНТАКТ, ЕЛЕКТРОМЕР, ВАТМЕТЪР, COSF, ЧЕСТОТА, ТОК, НАПРЕЖЕНИЕ, MAX 16A, 2 Батерии LR44, PM01-DG / PM001 / DM0001-DG / P0001, 125310бр22.3
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниIZM_PM130EH-PLUS-5ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД_PM130EH-PLUS, 85-265 VAC/88-290 VDC, 1A, 50Hz бр571.43
ДРУГИИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ стационарниIZM_T510.2251ЕЛЕКТРОМЕР_ЕЛЕКТРОНЕН ТРИФАЗЕН, 3x10 (100A), 4-тар. 240V, CLASS 1, 100A, MAKEL T510.2251бр81.666
ДРУГИКЛЕМИ ДРУГИKLM_BV-1.5,RКЛЕМА_БЪРЗА ВРЪЗКА, ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ НА 2-ПРОВОДНИКА, 0..1.5мм2, ЧЕРВЕНА AWG 22-18, ST-100/Rбр0.1
ДРУГИКЛЕМИ ДРУГИKLM_BV-2.5,BКЛЕМА_БЪРЗА ВРЪЗКА, ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ НА 2-ПРОВОДНИКА, 1.5..2.5мм2 (Ф3.8мм), СИНЯ AWG 18-14, ST-100/Bбр0.11
ДРУГИКЛЕМИ ДРУГИKLM_BV-6.0,YКЛЕМА_БЪРЗА ВРЪЗКА, ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ НА ПРОВОДНИКА, 4.0..6.0мм2 (Ф4.8мм), ЖЪЛТА AWG 12-10, ST-100/Yбр0.14
ДРУГИКЛЕМИ ДРУГИKLM_F-CON,01F-КОНЕКТОР, ЗА TV-КАБЕЛ D=6mmбр0.1666
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKLM_ST-002/BКАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_РАЗГЛОБЯЕМ, АВТОКОНЕКТОР, 2.8x0.5, 001.50..2.5mm2, ЖЕНСКИ, ИЗОЛИРАН, СИН, (ST-002/B RF-F305B), (2500/100)бр0.036
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKLM_ST-005/3КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_РАЗГЛОБЯЕМ, АВТОКОНЕКТОР, 6.3x0.8, 001.50..2.5mm2, ЖЕНСКИ, НЕИЗОЛИРАН, (ST-005/3)бр0.07
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKLM_ST-005/MTМАНШОН ЗА ИЗОЛИРАНЕ АВТОКОНЕКТОР - 6.3x0.8 ST-005, PVC, 6.3mm d=2.5mm l=24mm ST-005-0Kбр0.1
ДРУГИКЛЕМИ ДРУГИKLM_Z,10_35,M8КЛЕМА ЗА МЕДНО ЗАЗЕМИТЕЛНО ВЪЖЕ, 10-35mm2, М8,ЗАКРЕПВАНЕ ВЪРХУ ЛАВИЦА, МЕСИНГОВА, + гайка и шайба, GIT-22/AR GERSANбр3.7714
ДРУГИКЛЕМИ ДРУГИKLM_Z,150_185,M8КЛЕМА ЗА МЕДНО ЗАЗЕМИТЕЛНО ВЪЖЕ, 150-185mm2, М8,ЗАКРЕПВАНЕ ВЪРХУ ЛАВИЦА, МЕСИНГОВА, + гайка и шайба, GIT-25/AR GERSANбр9.13
ДРУГИКЛЕМИ ДРУГИKLM_Z,35_70,M8КЛЕМА ЗА МЕДНО ЗАЗЕМИТЕЛНО ВЪЖЕ, 35-70mm2, М8,ЗАКРЕПВАНЕ ВЪРХУ ЛАВИЦА, МЕСИНГОВА, + гайка и шайба, GIT-23/AR GERSANбр7.17
ДРУГИКЛЕМИ ДРУГИKLM_Z,70_150,M8КЛЕМА ЗА МЕДНО ЗАЗЕМИТЕЛНО ВЪЖЕ, 70-150mm2, М8, ЗАКРЕПВАНЕ ВЪРХУ ЛАВИЦА, МЕСИНГОВА,+ гайка и шайба, GIT-24/AR GERSANбр8.26
ДРУГИКЛЕМИ ДРУГИKLM_Z-0001/A/2/BUКЛЕМА ПРЕХОДНА С 2болта M8, СИНЯ, 2x35mm2, 72A, ЗА МОНТАЖ НА ПЛОЧА И DIN ШИНА тип ELPROD Z-0001/A w.2бр4.583
ДРУГИКЛЕМИ ДРУГИKLM_Z-0001/A/2/GYКЛЕМА ПРЕХОДНА С 2болта M8, СИВА, 2x35mm2, 72A, ЗА МОНТАЖ НА ПЛОЧА И DIN ШИНА тип ELPROD Z-0001/A w.2бр4.583
ДРУГИКАБЕЛНА МАРКИРОВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯKMK_BA,3X20ЕТИКЕТ ЗА КАБЕЛ, НАНИЗВАЩ СЕ, 3х20мм, I-размер, "БАНАНКА МАЛКА"бр0.0443
ДРУГИКАБЕЛНА МАРКИРОВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯKMK_BA,4X20ЕТИКЕТ ЗА КАБЕЛ, НАНИЗВАЩ СЕ, 4х20мм, II-размер, "БАНАНКА СРЕДНА"бр0.0486
ДРУГИКАБЕЛНА МАРКИРОВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯKMK_BA,5X20ЕТИКЕТ ЗА КАБЕЛ, НАНИЗВАЩ СЕ, 5х20мм, III-размер, "БАНАНКА ГОЛЯМА"бр0.0529
ДРУГИКАБЕЛНА МАРКИРОВКА И СИГНАЛИЗАЦИЯKMK_BR,F36ЕТИКЕТ ЗА КАБЕЛ, КРЪГЪЛ, Ф36мм, "БИРКА", (200бр.)бр0.13
ДРУГИКРАЙНИ ИЗКЛЮЧВАТЕЛИKRI_101066020,BANDИЗКЛЮЧВАТЕЛ АВАРИЕН ВЪЖЕН, 101066020 BANDSCHIEFLAUFHEB 330/335/336/S0/U-1348бр90.64
ДРУГИКРАЙНИ ИЗКЛЮЧВАТЕЛИKRI_60-30F,TRИЗКЛЮЧВАТЕЛ АВАРИЕН ЗА СТРАНИЧНО ИЗМЕСТВАНЕ НА ЛЕНТА, ЛОСТ. РАМО-29сm, РЪЧНО ВРЪЩАНЕ, 2НО/2НЗ, (Thermo Ramsey 60-30F)бр724.5
ДРУГИКРАЙНИ ИЗКЛЮЧВАТЕЛИKRI_60-31F,TRИЗКЛЮЧВАТЕЛ АВАРИЕНО ВЪЖЕ до ЛЕНТА, ЛОСТ с РОЛКИ. РАМО-11сm, РЪЧНО ВРЪЩАНЕ, 2НО/2НЗ, (Thermo Ramsey 60-31F)бр724.5
ДРУГИКРАЙНИ ИЗКЛЮЧВАТЕЛИKRI_BLS001ДЕТЕКТОР ЗА КОНТРОЛ, ЗА СКЪСВАНЕ НА ЛЕНТАТА, инд д. PNP, 1НО, КОМПЛЕКТ С КРЕПЕЖА, (KIEPE BLS001)бр346.14
ДРУГИКРАЙНИ ИЗКЛЮЧВАТЕЛИKRI_BLS011ИЗКЛЮЧВАТЕЛ ВЪЖЕН, ЗА СКЪСВАНЕ НА ЛЕНТАТА, инд д. PNP, 1НО, КОМПЛЕКТ С КРЕПЕЖА, (KIEPE BLS011)бр388.37
ДРУГИКРАЙНИ ИЗКЛЮЧВАТЕЛИKRI_HEN211ИЗКЛЮЧВАТЕЛ АВАРИЕН ВЪЖЕН, AL, лост за индикация и възтановяване, 2НО, (KIEPE HEN211)бр1011.44
ДРУГИКРАЙНИ ИЗКЛЮЧВАТЕЛИKRI_HER606ИЗКЛЮЧВАТЕЛ АВАРИЕН ВЪЖЕН, AL, + ЛОСТ, 2НО, (KIEPE HEР606)бр728.93
ДРУГИКРАЙНИ ИЗКЛЮЧВАТЕЛИKRI_SAS-00aКРАЕН ИЗКЛЮЧВАТЕЛ, 16A, 400V, 1НО 1НЗ Snap, 50x31x12mm, IP00, С бутон 8.8mm. С РАМО И РОЛКА, ЧЕЛНО ЗАКРЕПВАНЕ (ИСКРА тип SAS-00a, 680010)бр12.5
ДРУГИКРАЙНИ ИЗКЛЮЧВАТЕЛИKRI_SAS-00bКРАЕН ИЗКЛЮЧВАТЕЛ, 16A, 400V, 1НО 1НЗ Snap, 50x31x12mm, IP00, С бутон 8.8mm. (ИСКРА тип SAS-00b, 680020)бр11.071
ДРУГИКРАЙНИ ИЗКЛЮЧВАТЕЛИKRI_SAS-00cКРАЕН ИЗКЛЮЧВАТЕЛ, 16A, 400V, 1НО 1НЗ Snap, 50x31x12mm, IP00, С бутон 8.8mm. ЧЕЛНО ЗАКРЕПВАНЕ (ИСКРА тип SAS-00c, 680030)бр12.2143
ДРУГИКРАЙНИ ИЗКЛЮЧВАТЕЛИKRI_SAS-00eКРАЕН ИЗКЛЮЧВАТЕЛ, 16A, 400V, 1НО 1НЗ Snap, 50x31x12mm, IP00, С рамо и ролка 20mm. (ИСКРА тип SAS-00e, 680050)бр12.214
ДРУГИКРАЙНИ ИЗКЛЮЧВАТЕЛИKRI_SAS-04КРАЕН ИЗКЛЮЧВАТЕЛ, 16A, 400V, 1НО 1НЗ Snap, 36x30x14mm, IP00, С бутон 8.8mm. MINI, (ИСКРА тип SAS-04, 680400)бр12.214
ДРУГИКРАЙНИ ИЗКЛЮЧВАТЕЛИKRI_Z15G1308КРАЕН ИЗКЛЮЧВАТЕЛ, 20A, 250V, ON-ON, + РОЛКА, закрепване в отвор 12mm, 50x18x24mm, SNAP, SPDT, IP40, (тип Z15G1308)бр10.5333
ДРУГИКРАЙНИ ИЗКЛЮЧВАТЕЛИKRI_Z15G1703КРАЕН ИЗКЛЮЧВАТЕЛ, 20A, 250V, ON-ON, + ЛОСТ И РОЛКА, 50x18x24mm, SNAP, SPDT, IP40, HIGHLY (тип Z15G1703)бр7.2667
ДРУГИКРАЙНИ ИЗКЛЮЧВАТЕЛИKRI_Z-15G-BКРАЕН ИЗКЛЮЧВАТЕЛ, 15A, 250VAC, 1НО 1НЗ, закрепване в отвор 12mm, 50x18x24mm, SNAP, открити клеми M4, (тип Z-15G-B) OMRONбр27.43
ДРУГИКРАЙНИ ИЗКЛЮЧВАТЕЛИKRI_Z-15GQ-BКРАЕН ИЗКЛЮЧВАТЕЛ, 15A, 250V, 1НО 1НЗ, закрепване в отвор 12mm, 50x18x24mm, SNAP, открити клеми M4, (тип Z-15GQ-B)бр5
ДРУГИКРАЙНИ ИЗКЛЮЧВАТЕЛИKRI_Z-15GW2-BКРАЕН ИЗКЛЮЧВАТЕЛ, 15A, 250V, 1НО+1NC, 50x18x30mm, (тип 04 Z-15GW2-B)бр7.14
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKSE_AL,010,GLКАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_AL, 010mm2, L060, НЕИЗОЛИРАНбр0.33
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKSE_AL,016,GLКАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_AL, 016mm2, L065, НЕИЗОЛИРАНбр0.4
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKSE_AL,025,GLКАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_AL, 025mm2, L070, НЕИЗОЛИРАНбр0.5
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKSE_AL,035,GLКАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_AL, 035mm2, L076, НЕИЗОЛИРАНбр0.67
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKSE_AL,050,GLКАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_AL, 050mm2, L080, НЕИЗОЛИРАНбр0.77
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKSE_AL,070,GLКАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_AL, 070mm2, L090, НЕИЗОЛИРАНбр0.9
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKSE_AL,095,GLКАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_AL, 095mm2, L095, НЕИЗОЛИРАНбр1.08
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKSE_AL,120,GLКАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_AL, 120mm2, L100, НЕИЗОЛИРАНбр1.23
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKSE_AL,150,GLКАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_AL, 150mm2, L106, НЕИЗОЛИРАНбр1.32
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKSE_AL,185,GLКАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_AL, 185mm2, L110, НЕИЗОЛИРАНбр1.7
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKSE_AL,240,GLКАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_AL, 240mm2, L120, НЕИЗОЛИРАНбр1.73
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKSE_AL,ZSD-50,384КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_AL, КЕРБОВ, 050mm2, L384, НЕИЗОЛИРАН, FEMANбр5.71
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKSE_AL,ZSD-95,658КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_AL, КЕРБОВ, 095mm2, L658, НЕИЗОЛИРАН, FEMANбр10.71
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKSE_CuAL,010,GTLКАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_Cu-AL, 010mm2, L070, НЕИЗОЛИРАНбр1.75
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKSE_CuAL,016,GTLКАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_Cu-AL, 016mm2, L075, НЕИЗОЛИРАНбр1.75
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKSE_CuAL,025,GTLКАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_Cu-AL, 025mm2, L080, НЕИЗОЛИРАНбр1.78
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKSE_CuAL,035,GTLКАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_Cu-AL, 035mm2, L090, НЕИЗОЛИРАНбр2.33
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKSE_CuAL,050,GTLКАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_Cu-AL, 050mm2, L095, НЕИЗОЛИРАНбр3.08
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKSE_CuAL,070,GTLКАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_Cu-AL, 070mm2, L095, НЕИЗОЛИРАНбр4.2
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKSE_CuAL,095,GTLКАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_Cu-AL, 095mm2, L110, НЕИЗОЛИРАНбр5.07
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKSE_CuAL,120,GTLКАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_Cu-AL, 120mm2, L115, НЕИЗОЛИРАНбр6.73
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKSE_CuAL,150,GTLКАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_Cu-AL, 150mm2, L120, НЕИЗОЛИРАНбр8.42
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKSE_CuAL,185,GTLКАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_Cu-AL, 185mm2, L130, НЕИЗОЛИРАНбр10.05
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKSE_CuAL,240,GTLКАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_Cu-AL, 240mm2, L140, НЕИЗОЛИРАНбр15.83
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKSE_ST065КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_РАЗГЛОБЯЕМ, АВТОКОНЕКТОР, 6.35x0.8, 000.25..1.5mm2, ЖЕНСКИ, ИЗОЛИРАН, ЧЕРВЕН, (ST-065, ST-005/R)бр0.09
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKSE_ST065/BКАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_ИЗОЛИРАН, 001.50..2.5mm2, L025, СИН, (ST-065/B)бр0.1
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKSE_ST065/RКАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_ИЗОЛИРАН, 000.25..1.5mm2, L025, ЧЕРВЕН, (ST-065/R)бр0.08
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKSE_ST065/YКАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_ИЗОЛИРАН, 004..006mm2, L025, ЖЪЛТ, (ST-065/Y)бр0.16
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKSE_ST075КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_РАЗГЛОБЯЕМ, АВТОКОНЕКТОР, 6.35x0.8, 000.25..1.5mm2, МЪЖКИ, ИЗОЛИРАН, ЧЕРВЕН, (RF-M 608, ST-075, ST-030/R)бр0.09
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKSE_ST085КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_РАЗГЛОБЯЕМ, АВТОКОНЕКТОР, 6.35x0.8, 000.25..1.5mm2, ЖЕНСКИ, НАПЪЛНО ИЗОЛИРАН, ЧЕРВЕН, (RF-F608P, ST010/R, ST-085)бр0.1
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKSE_ST160КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_РАЗГЛОБЯЕМ, АВТОКОНЕКТОР, 2.8x0.8, 001.5..2.5mm2, ЖЕНСКИ, ИЗОЛИРАН, СИН, (ST-001/B ST-160)бр0.09
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKSE_ST163КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_РАЗГЛОБЯЕМ, АВТОКОНЕКТОР, 4.8x0.5, 001.5..2.5mm2, ЖЕНСКИ, ИЗОЛИРАН, СИН, (ST004/B ST-163)бр0.09
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKSE_ST164КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_РАЗГЛОБЯЕМ, АВТОКОНЕКТОР, 4.8x0.8, 001.5..2.5mm2, МЪЖКИ, ИЗОЛИРАН, СИН, (ST-032/B ST-164)бр0.09
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKSE_ST165КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_РАЗГЛОБЯЕМ, АВТОКОНЕКТОР, 6.35x0.8, 001.5..2.5mm2, ЖЕНСКИ, ИЗОЛИРАН, СИН, (ST-165, ST-005/B)бр0.09
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKSE_ST175КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_РАЗГЛОБЯЕМ, АВТОКОНЕКТОР, 6.35x0.8, 001.5..2.5mm2, МЪЖКИ, ИЗОЛИРАН, СИН, (BF-M608, ST-175, ST-030/B)бр0.09
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKSE_ST183КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_РАЗГЛОБЯЕМ, АВТОКОНЕКТОР, 4.8x0.8, 001.5..2.5mm2, ЖЕНСКИ, НАПЪЛНО ИЗОЛИРАН, СИН, (BF-F408P, ST013/B, ST-183)бр0.086
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKSE_ST185КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_РАЗГЛОБЯЕМ, АВТОКОНЕКТОР, 6.35x0.8, 001.5..2.5mm2, ЖЕНСКИ, НАПЪЛНО ИЗОЛИРАН, СИН, (BF-F608P, ST010/B, ST-185)бр0.086
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKSE_ST265КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_РАЗГЛОБЯЕМ, АВТОКОНЕКТОР, 6.35x0.8, 004..006mm2, ЖЕНСКИ, ИЗОЛИРАН, ЖЪЛТ, (GF-F608, ST-265, ST265, ST-005/Y)бр0.09
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKSE_ST275КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_РАЗГЛОБЯЕМ, АВТОКОНЕКТОР, 6.35x0.8, 004..006mm2, МЪЖКИ, ИЗОЛИРАН, ЖЪЛТ, (GF-M608, ST-030/Y)бр0.09
ДРУГИКАБЕЛНИ СЪЕДИНИТЕЛИ - гилзиKSE_ST285КАБ. СЪЕДИНИТЕЛ_РАЗГЛОБЯЕМ, АВТОКОНЕКТОР, 6.35x0.8, 004..006mm2, ЖЕНСКИ, НАПЪЛНО ИЗОЛИРАН, ЖЪЛТ, (GF-F608P, ST-285, ST-010, ST-010/Y)бр0.09
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИKSK_040CP-40S,TCKПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПЛАНКА ЗА КАБЕЛНА СКАРА С БОРД 40/50, НАДЛЪЖНАбр1.14
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИKSK_050,ARDКАПАК_ЗА КАБЕЛНА СКАРА 50, НЕПЕРФОРИРАН, ПОЦИНКОВАНм2.67
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИKSK_100,A1-10A2СЪЕДИНИТЕЛ ЗА КАБ. СКАРА, ПРАВ, H=100, ОБИКНОВЕН, A1-10A2, ARDбр1.79
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИKSK_100,ARDКАПАК_ЗА КАБЕЛНА СКАРА 100, ПОЦИНКОВАН, 300ммм2.25
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИKSK_200,ARDКАПАК_ЗА КАБЕЛНА СКАРА, 200/10, ARD, ПОЦИНКОВАН, 3000ммм4.41
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИKSK_260,50,EZКАБЕЛНА СКАРА_260/50/2500, ПОЦИНКОВАНАм7.7143
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИKSK_300,40,EZКАБЕЛНА СКАРА_300/40/2500, ПОЦИНКОВАНАбр20
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИKSK_300,60,EZКАБЕЛНА СКАРА_300/60/2500, ПОЦИНКОВАНАм9.63
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИKSK_300,80,EZКАБЕЛНА СКАРА_300/80/2500, ПОЦИНКОВАНАм10
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИKSK_50,50/1.5КАБЕЛНА СКАРА_50/50/2500, ПЕРФОРИРАНА, ДЕБЕЛИНА 1.5мм, ПОЦИНКОВАНАм5.14
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИKSK_K-100,85,2500КАПАК_ЗА КАБЕЛНА СКАРА 100/85 ПОЦИНКОВАН, 2500ммм3
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИKSK_P400,EZПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПЛАНКА ЗА КАБЕЛНА СКАРА С БОРД 40, НАДЛЪЖНАбр1
ДРУГИУДЪЛЖИТЕЛИ, РАЗКЛОНИТЕЛИ И АКСЕСОАРИMK_10002,MAK,SHЩЕПСЕЛ, ШУКО, БЯЛ, MAKEL 10002бр1.61
ДРУГИУДЪЛЖИТЕЛИ, РАЗКЛОНИТЕЛИ И АКСЕСОАРИMK_10003,MAK,SHКУПЛУНГ, ШУКО, ПРАВ, БЯЛ, MAKEL 10003бр1.61
ДРУГИУДЪЛЖИТЕЛИ, РАЗКЛОНИТЕЛИ И АКСЕСОАРИMK_10006,MAK,SHУДЪЛЖИТЕЛ, 1, 5 М, MAKEL 10006бр12.82
ДРУГИКЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИMK_10010КОНЗОЛНА КУТИЯ ЗА ПОВЪРХНОСТЕН МОНТАЖ НА КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ (БЯЛА)бр1.88
ДРУГИУДЪЛЖИТЕЛИ, РАЗКЛОНИТЕЛИ И АКСЕСОАРИMK_10027,MAK,SHЩЕПСЕЛ, ШУКО, Г-ОБРАЗЕН, бял, MAKELбр1.4
ДРУГИКЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИMK_10221МИМОЗА_ЛАЙСНА, ДВОЙНА, БЯЛА, MAKELбр0.18
ДРУГИКЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИMK_10321МИМОЗА_ЛАЙСНА, БЯЛА, MAKELбр0.07
ДРУГИКЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИMK_12001МИМОЗА_КЛЮЧ, ЕДИНИЧЕН, БЯЛ, 10A, IP20, (сх.1)бр2.7
ДРУГИКЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИMK_12003МИМОЗА_КЛЮЧ, СЕРИЕН, БЯЛ, 10A, IP20, (сх.5)бр3.31
ДРУГИКЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИMK_12004МИМОЗА_КЛЮЧ, ЛИХТ БУТОН, БЯЛ, 10A, IP20бр2.96
ДРУГИКЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИMK_12005МИМОЗА_КЛЮЧ, ДЕВИАТОРЕН, БЯЛ, 10A, IP20, (сх.6)бр3.31
ДРУГИКЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИMK_12011МИМОЗА_ДИМЕР, MAX 600W, БЯЛ, 4A, IP20бр17.83
ДРУГИКЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИMK_12013МИМОЗА_ЛАЙСНА, ТРОЙНА, БЯЛА, MAKELбр2.6
ДРУГИКЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИMK_12014МИМОЗА_TEL. РОЗЕТКА, ЕДИНИЧНА, RJ11, IP20 заменен с MK_22014бр2.99
ДРУГИКЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИMK_12020МИМОЗА_КЛЮЧ, КРЪСТАТ, БЯЛ, 10A, IP20 (сх.7)бр4.3
ДРУГИКЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИMK_12027МИМОЗА_TV РОЗЕТКА, КРАЙНА, IP20бр3.44
ДРУГИКЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИMK_12028МИМОЗА_КОНТАКТ, ЕДИНИЧЕН, БЯЛ, 16A, IP20бр3.24
ДРУГИКЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИMK_12029МИМОЗА_КОНТАКТ, С КАПАК ЕДИНИЧЕН, БЯЛ, 16A, IP20бр3.73
ДРУГИКЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИMK_12039МИМОЗА_РАМКА, ЧЕТВОРНА, БЯЛА, MAKELбр3.69
ДРУГИКЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИMK_12091МИМОЗА_КЛЮЧ, ТРОЕН, 1 вх, 3 изх., БЯЛ, 10A, IP20бр4.02
ДРУГИКЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИMK_12092МИМОЗА_КЛЮЧ, ТРОЕН, 3 вх, 3 изх., БЯЛ, 10A, IP20бр4.79
ДРУГИКЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИMK_18300ВЪНШЕН МОНТАЖ_КЛЮЧ ЕДИНИЧЕН, БЯЛ, 10A, IP44, (сх.1)бр3.22
ДРУГИКЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИMK_18301ВЪНШЕН МОНТАЖ_КЛЮЧ СЕРИЕН, БЯЛ, 10A, IP44, (сх.5)бр4.02
ДРУГИКЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИMK_18302ВЪНШЕН МОНТАЖ_КЛЮЧ БУТОНЕН +СИМВОЛ ЛАМПА, БЯЛ, 10A, IP44бр3.22
ДРУГИКЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИMK_18303ВЪНШЕН МОНТАЖ_КЛЮЧ ДЕВИАТОР, БЯЛ, 10A, IP44, (сх.6)бр3.7
ДРУГИКЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИMK_18304ВЪНШЕН МОНТАЖ_КОНТАКТ ШУКО, БЯЛ, 16A, IP44бр4.29
ДРУГИКЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИMK_18350ВЪНШЕН МОНТАЖ_КОНТАКТ ШУКО+ КЛЮЧ ЕДИНИЧЕН (сх1), БЯЛ, IP44бр7.48
ДРУГИКЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИMK_18351ВЪНШЕН МОНТАЖ_КОНТАКТ ШУКО+ КЛЮЧ СЕРИЕН (сх5), БЯЛ, IP44бр8.59
ДРУГИКЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИMK_18354ВЪНШЕН МОНТАЖ_КОНТАКТ ШУКО, ДВОЕН, БЯЛ, 16A, IP44бр8.64
ДРУГИКЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИMK_22012МИМОЗА_РАМКА, ДВОЙНА, БЯЛА, MAKELбр1.86
ДРУГИКЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИMK_22013МИМОЗА_РАМКА, ТРОЙНА, БЯЛА, MAKELбр2.6
ДРУГИКЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИMK_22014МИМОЗА_РОЗЕТКА RJ11, 4/6, ТЕЛЕФОННА, ЕДИНИЧНАбр2.99
ДРУГИКЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИMK_22034МИМОЗА_РОЗЕТКА 2xRJ11, 4/6, ТЕЛЕФОННА, ДВОЙНАбр4.18
ДРУГИКЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИMK_22035МИМОЗА_РОЗЕТКА RJ45, 8/8, КОМПЮТЪРНА CAT 5e + ПРАЗНО ГНЕЗДОбр9.48
ДРУГИКЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИMK_22036МИМОЗА_РОЗЕТКА 2xRJ45, 8/8, КОМПЮТЪРНА ДВОЙНА, САТ 5Ебр14.36
ДРУГИКЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИMK_22037МИМОЗА_РОЗЕТКА RJ45, 8/8, КОМПЮТЪРНА CAT 5e + ТЕЛЕФОНбр10.12
ДРУГИКЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИMK_22058МИМОЗА_КОНТАКТ ШУКО, СЪС ЗАЩИТА ЗА ДЕЦАбр3.76
ДРУГИКЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИMK_22082МИМОЗА_КОНТАКТ ШУКО, ДВОЕН, за 1-на конзола (без лайсна)бр4.5
ДРУГИКЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИMK_45101ВЪНШЕН МОНТАЖ_КЛЮЧ ЕДИНИЧЕН, БЯЛ, 10A, IP20, (сх.1)бр2.83
ДРУГИКЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИMK_45103ВЪНШЕН МОНТАЖ_КЛЮЧ СЕРИЕН, БЯЛ, 10A, IP20, (сх.5)бр3.43
ДРУГИКЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИMK_45105ВЪНШЕН МОНТАЖ_КЛЮЧ ДЕВИАТОР, БЯЛ, 10A, IP20, (сх.6)бр3.25
ДРУГИКЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИMK_45108ВЪНШЕН МОНТАЖ_КОНТАКТ, ШУКО, БЯЛ, 16A, IP20бр3.43
ДРУГИКЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИMK_45182ВЪНШЕН МОНТАЖ_КОНТАКТ, ДВОЕН, ШУКО, БЯЛ, 16A, IP20бр4.54
ДРУГИТАБЛАMK_63002ТАБЛО АП._02 ПРЕДПАЗИТЕЛЯ, СКРИТ МОНТАЖ, +N/PE, MAKELбр4.85
ДРУГИТАБЛАMK_63004ТАБЛО АП._04 ПРЕДПАЗИТЕЛЯ, СКРИТ МОНТАЖ, +N/PE, MAKELбр5.73
ДРУГИТАБЛАMK_63006ТАБЛО АП._06 ПРЕДПАЗИТЕЛЯ, СКРИТ МОНТАЖ, +N/PE, MAKELбр8.91
ДРУГИТАБЛАMK_63008ТАБЛО АП._08 ПРЕДПАЗИТЕЛЯ, СКРИТ МОНТАЖ, +N/PE, MAKELбр10.03
ДРУГИТАБЛАMK_63012ТАБЛО АП._12 ПРЕДПАЗИТЕЛЯ, СКРИТ МОНТАЖ, +N/PE, MAKELбр14.28
ДРУГИТАБЛАMK_63016ТАБЛО АП._16 ПРЕДПАЗИТЕЛЯ, СКРИТ МОНТАЖ, +N/PE, MAKELбр17.84
ДРУГИТАБЛАMK_63024ТАБЛО АП._24 ПРЕДПАЗИТЕЛЯ, СКРИТ МОНТАЖ, +N/PE, MAKELбр29.33
ДРУГИТАБЛАMK_63036ТАБЛО АП._36 ПРЕДПАЗИТЕЛЯ, СКРИТ МОНТАЖ, +N/PE, MAKELбр40.23
ДРУГИТАБЛАMK_63102ТАБЛО АП._02 ПРЕДПАЗИТЕЛЯ, ОТКРИТ МОНТАЖ, +N/PE, MAKELбр4.96
ДРУГИТАБЛАMK_63104ТАБЛО АП._04 ПРЕДПАЗИТЕЛЯ, ОТКРИТ МОНТАЖ, +N/PE, MAKELбр6.04
ДРУГИТАБЛАMK_63106ТАБЛО АП._06 ПРЕДПАЗИТЕЛЯ, ОТКРИТ МОНТАЖ, +N/PE, MAKELбр9.08
ДРУГИТАБЛАMK_63108ТАБЛО АП._08 ПРЕДПАЗИТЕЛЯ, ОТКРИТ МОНТАЖ, +N/PE, MAKELбр10.3
ДРУГИТАБЛАMK_63112ТАБЛО АП._12 ПРЕДПАЗИТЕЛЯ, ОТКРИТ МОНТАЖ, +N/PE, MAKELбр14.46
ДРУГИТАБЛАMK_63116ТАБЛО АП._16 ПРЕДПАЗИТЕЛЯ, ОТКРИТ МОНТАЖ, +N/PE, MAKELбр18.75
ДРУГИТАБЛАMK_63124ТАБЛО АП._24 ПРЕДПАЗИТЕЛЯ, ОТКРИТ МОНТАЖ, +N/PE, MAKELбр30.1
ДРУГИТАБЛАMK_63136ТАБЛО АП._36 ПРЕДПАЗИТЕЛЯ, ОТКРИТ МОНТАЖ, +N/PE, MAKELбр41.21
ДРУГИУДЪЛЖИТЕЛИ, РАЗКЛОНИТЕЛИ И АКСЕСОАРИMK_MUT,84062ЩЕПСЕЛ ШУКО, ГУМЕН, ЧЕРЕН, 16A, 250V, IP44, METE 404001бр2.3
ДРУГИУДЪЛЖИТЕЛИ, РАЗКЛОНИТЕЛИ И АКСЕСОАРИMK_MUT,84063КОНТАКТ ПОДВИЖЕН, КУПЛУНГ ШУКО, С КАПАК, MUTLUSAN 84063бр2
ДРУГИОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛАML_M2A01CФЕНЕР_АЛУМИНИЕВ, ЗА БАТЕРИ 2x1.5 V "AA", +ФИЛТРИ, +ВЪЖЕНЦЕ, +ЩИПКА, (MAGLITE M2A01C)бр27.6
ДРУГИОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛАML_M2A01LФЕНЕР_АЛУМИНИЕВ, ЗА БАТЕРИ 2x1.5 V "AA", С КУТИЙКА, ЧЕРЕН/МАСКИРОВЪЧЕН, (MAGLITE M2A01L)бр25.19
ДРУГИОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛАML_M3A016ФЕНЕР_АЛУМИНИЕВ, ЗА БАТЕРИ 2x1.5 V "AAA", С КУТИЙКА, (MAGLITE K3A016)бр20.81
ДРУГИОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛАML_RX4019ФЕНЕР_АЛУМИНИЕВ, АКУМУЛАТОРЕН 6V NiCad, ЗАРЯДНО 220V И + ЗАПАЛКА ЗА КОЛА, (MAGLITE RX4019)бр249.71
ДРУГИОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛАML_S2C015ФЕНЕР_АЛУМИНИЕВ, KRYPTON, ЗА БАТЕРИ 2x1.5 V "C", (MAGLITE S2C015/16)бр42.06
ДРУГИОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛАML_S2D015ФЕНЕР_АЛУМИНИЕВ, KRYPTON, ЗА БАТЕРИ 2x1.5 V "D", (MAGLITE S2D015/16)бр44.91
ДРУГИОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛАML_S3C015ФЕНЕР_АЛУМИНИЕВ, KRYPTON, ЗА БАТЕРИ 3x1.5 V "C", (MAGLITE S3C015/16)бр43.37
ДРУГИОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛАML_S3D015ФЕНЕР_АЛУМИНИЕВ, KRYPTON, ЗА БАТЕРИ 3x1.5 V "D", (MAGLITE S3D015/16)бр47.09
ДРУГИОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛАML_S4D015ФЕНЕР_АЛУМИНИЕВ, KRYPTON, ЗА БАТЕРИ 4x1.5 V "D", (MAGLITE S4D015/16)бр50.38
ДРУГИОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛАML_S5D015ФЕНЕР_АЛУМИНИЕВ, KRYPTON, ЗА БАТЕРИ 5x1.5 V "D", (MAGLITE S5D015/16)бр53.67
ДРУГИОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛАML_S6D015ФЕНЕР_АЛУМИНИЕВ, KRYPTON, ЗА БАТЕРИ 6x1.5 V "D", (MAGLITE S6D015/16)бр56.95
ДРУГИОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛАML_SH32DCW6FАКСЕСОАР ЗА ФЕНЕР_3W LED, за 2,3или4 БАТЕРИИ, (MAGLITE SH32DCW6F, SH33DCW6F, SH34DCW6F)бр38.32
ДРУГИОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛАML_SP2201HFФЕНЕР_АЛУМИНИЕВ, LED, ЗА БАТЕРИ 2x1.5 V "AA", +НОСАЧ ЗА КОЛАН, 3-РЕЖИМА (100%, 25%, S.O.S.), (MAGLITE SP2201HF)бр47.31
ДРУГИОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛАML_SP2301HFФЕНЕР_АЛУМИНИЕВ, 3W LED, ЗА БАТЕРИ 3x1.5 V "AA", +НОСАЧ ЗА КОЛАН, (MAGLITE SP2301HF)бр51.26
ДРУГИОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛАML_ST2D015ФЕНЕР_АЛУМИНИЕВ, 3W LED, ЗА БАТЕРИ 2x1.5 V "D", (MAGLITE ST2D015/16)бр63.52
ДРУГИОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛАML_ST3D015ФЕНЕР_АЛУМИНИЕВ, 3W LED, ЗА БАТЕРИ 3x1.5 V "D", (MAGLITE ST3D015/16)бр64.62
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИMW_DR-120-24ЗАХРАНВАНЕ, 24V DC 05.00A, за DIN шина, ШxВxД 65x125x100, 090..264V AC, (Mean Well DR-120-24)бр70
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИMW_DR-15-12ЗАХРАНВАНЕ, 12V DC 01.25A, за DIN шина, ШxВxД 25x93x56, 1.5P, 085..264V AC, 120..370V DC, (Mean Well DR-15-12)бр23
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИMW_DR-15-24ЗАХРАНВАНЕ, 24V DC 00.63A, за DIN шина, ШxВxД 25x93x56, 1.5P, 085..264V AC, 120..370V DC, (Mean Well DR-15-24)бр23
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИMW_DR-30-12ЗАХРАНВАНЕ, 12V DC 02.00A, за DIN шина, ШxВxД 78x93x56, 4.3P, 085..264V AC, 120..370V DC, (Mean Well DR-30-12)бр29
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИMW_DR-30-24ЗАХРАНВАНЕ, 24V DC 01.50A, за DIN шина, ШxВxД 78x93x56, 4.3P, 085..264V AC, 120..370V DC, (Mean Well DR-30-24)бр29
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИMW_DR-60-12ЗАХРАНВАНЕ, 12V DC 04.50A, за DIN шина, ШxВxД 78x93x56, 4.3P, 085..264V AC, 120..370V DC, (Mean Well DR-60-12)бр39
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИMW_DR-60-24ЗАХРАНВАНЕ, 24V DC 02.50A, за DIN шина, ШxВxД 78x93x56, 4.3P, 088..264V AC, 124..370V DC, (Mean Well DR-60-24)бр39
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИMW_DRP_120_24ЗАХРАНВАНЕ, 24V DC 05.00A, за DIN шина,120W 085..264V AC,бр120.9143
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИMW_DRP-240-24ЗАХРАНВАНЕ, 24V DC 10.00A, за DIN шина, ШxВxД 125x125x100, 085..264V AC, (Mean Well DRP-240-24)бр105
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИMW_DRP-480-48ЗАХРАНВАНЕ, 48V DC 10.00A, за DIN шина, ШxВxД 227x125x100, 180..264V AC, (Mean Well DRP-480-48)бр185
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИMW_EDR-120-24ЗАХРАНВАНЕ, 24V DC 05.00A, за DIN шина, ШxВxД 40x126x114, 090..264V AC, (Mean Well EDR-120-24)бр44
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИMW_EDR-150-24ЗАХРАНВАНЕ, 24V DC 06.50A, за DIN шина, ШxВxД 40x126x114, 090..264V AC, (Mean Well EDR-150-24)бр46
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИMW_EDR-75-24ЗАХРАНВАНЕ, 24V DC 03.20A, за DIN шина, ШxВxД 32x125x102, 090..264V AC, 127..370V DC, (Mean Well EDR-75-24)бр38
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИMW_HDR-100-24ЗАХРАНВАНЕ, 24V DC 04.00A, за DIN шина, ШxВxД 55x90x70, 085..264V AC, 120..370V DC, (Mean Well HDR-100-24)бр45
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИMW_HDR-15-12ЗАХРАНВАНЕ, 12V DC 01.25A, за DIN шина, ШxВxД 18x90x55, 085..264V AC, 120..370V DC, (Mean Well HDR-15-12)бр20
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИMW_HDR-15-24ЗАХРАНВАНЕ, 24V DC 00.63A, за DIN шина, ШxВxД 18x90x55, 1P, 085..264V AC, 120..370V DC, (Mean Well HDR-15-24)бр20
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИMW_HDR-15-5ЗАХРАНВАНЕ, 5V DC 02.40A, за DIN шина, ШxВxД 18x90x55, 085..264V AC, 120..370V DC, (Mean Well HDR-15-5)бр20
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИMW_HDR-30-12ЗАХРАНВАНЕ, 12V DC 02.00A, за DIN шина, ШxВxД 35x90x55, 085..264V AC, 120..370V DC, (Mean Well HDR-30-12)бр25
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИMW_HDR-30-24ЗАХРАНВАНЕ, 24V DC 01.50A, за DIN шина, ШxВxД 35x90x55, 2P, 085..264V AC, 120..370V DC, (Mean Well HDR-30-24)бр25
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИMW_HDR-30-5ЗАХРАНВАНЕ, 5V DC 03.00A, за DIN шина, ШxВxД 35x90x55, 085..264V AC, 120..370V DC, (Mean Well HDR-30-5)бр25
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИMW_HDR-60-12ЗАХРАНВАНЕ, 12V DC 04.50A, за DIN шина, ШxВxД 53x90x55, 3P, 085..264V AC, 120..370V DC, (Mean Well HDR-60-12)бр35
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИMW_HDR-60-24ЗАХРАНВАНЕ, 24V DC 02.50A, за DIN шина, ШxВxД 53x90x55, 3P, 085..264V AC, 120..370V DC, (Mean Well HDR-60-24)бр35
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИMW_HDR-60-48ЗАХРАНВАНЕ, 48V DC 01.25A, за DIN шина, ШxВxД 53x90x55, 3P, 085..264V AC, 120..370V DC, (Mean Well HDR-60-48)бр35.3286
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИMW_HLG-320H-12ЗАХРАНВАНЕ, 12V DC 22.00A, Al-корпус IP67, ШxВxД 252x90x44, 090..305V AC, 127..431V DC, (Mean Well HLG-320H-12)бр165
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИMW_LPC-100-2100ЗАХРАНВАНЕ_ИМПУЛСНО ЗА LED, 24-48VDC 2100mA, 100.8W, ШxВxД 52x190x37, 90-264VAC/127-370VDC, IP67, (Mean Well LPC-100-2100)бр42
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИMW_LRS-100-12ЗАХРАНВАНЕ, 12V DC 08.50A, ШxВxД 95x120x30, 100..250V AC, (Mean Well LRS-100-12)бр32
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИMW_MDR-100-24ЗАХРАНВАНЕ, 24V DC 04.00A, за DIN шина, ШxВxД 55x90x100, 085..264V AC, 120..370V DC, (Mean Well MDR-100-24)бр60
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИMW_MDR-10-24ЗАХРАНВАНЕ, 24V DC 00.42A, за DIN шина, ШxВxД 22x90x100, 085..264V AC, 120..370V DC, (Mean Well MDR-10-24)бр20
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИMW_MDR-20-12ЗАХРАНВАНЕ, 12V DC 01.67A, за DIN шина, ШxВxД 22x90x100, 085..264V AC, 120..370V DC, (Mean Well MDR-20-12)бр23
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИMW_MDR-20-24ЗАХРАНВАНЕ, 24V DC 01.00A, за DIN шина, ШxВxД 22x90x100, 085..264V AC, 120..370V DC, (Mean Well MDR-20-24)бр23
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИMW_MDR-40-12ЗАХРАНВАНЕ, 12V DC 03.33A, за DIN шина, ШxВxД 40x90x100, 085..264V AC, 120..370V DC, (Mean Well MDR-40-12)бр30
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИMW_MDR-40-24ЗАХРАНВАНЕ, 24V DC 01.70A, за DIN шина, ШxВxД 40x90x100, 085..264V AC, 120..370V DC, (Mean Well MDR-40-24)бр30
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИMW_MDR-60-24ЗАХРАНВАНЕ, 24V DC 02.50A, за DIN шина, ШxВxД 40x90x100, 085..264V AC, 120..370V DC, (Mean Well MDR-60-24)бр33
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИMW_NDR-120-12ЗАХРАНВАНЕ, 12V DC 10.00A, за DIN шина, ШxВxД 40x126x114, 090..264V AC, (Mean Well NDR-120-12)бр49
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИMW_NDR-120-24ЗАХРАНВАНЕ, 24V DC 05.00A, за DIN шина, ШxВxД 40x126x114, 090..264V AC, (Mean Well NDR-120-24)бр49
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИMW_NDR-240-24ЗАХРАНВАНЕ, 24V DC 10.00A, за DIN шина, ШxВxД 63x125.2x113.5, 090..264V AC, (Mean Well NDR-240-24)бр95
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИMW_NDR-75-24ЗАХРАНВАНЕ, 24V DC 03.20A, за DIN шина, ШxВxД 35x125x102, 090..264V AC, 127..370V DC, (Mean Well NDR-75-24)бр41
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИMW_RSP-1000-12ЗАХРАНВАНЕ, 12V DC 60.00A, мет. корпус, ШxВxД 127x127295x41, 090..264V AC, 127..370V DC, (Mean Well RSP-1000-12)бр380
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИMW_SDR-960-24ЗАХРАНВАНЕ, 24V DC 40.00A, за DIN шина, ШxВxД 100x125x150, 180..264V AC, 2.47кг. (Mean Well SDR-960-24)бр400
ДРУГИТРАНСФОРМАТОРИ и ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИMW_WDR-120-24ЗАХРАНВАНЕ, 24V DC 05.00A, за DIN шина, ШxВxД 40x126x114, 180..550V AC, 254..780V DC, (Mean Well WDR-120-24)бр100
ДРУГИКЛЕМИ РЕДОВИ ОКОМПЛЕКТОВКА И МАРКИРОВКАOB_0812120МАРКИРОВКА_12.2мм, БЕЗ НАДПИСИ, БЯЛА, (ZB 12), (РЕЙКА 5 етикета)(10 Бр/оп.) това не е OBO a PH_бр1.06
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1009230ЗАКРЕПВАЩА СКОБА, 20мм, единично закрепване, тип 1015 20 G (100/1200бр./оп)бр0.2
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1104500ПРОФИЛНА ШИНА, ПЕРФ., ШЛИЦ 17мм, L=2m, 2000x35x18, St, ПОЦИНКОВАНА, тип CML3518P2000FS (20/1200м./оп/палет)м5.8
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1108123ПРОФИЛНА ШИНА, ПЕРФ., ШЛИЦ 11мм, L=2m, 2000x25x10, FS, ПОЦИНКОВАНА, тип CL2510P2000FS (50/2000м./оп/палет)м3.08
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1109871ПРОФИЛНА ШИНА, ПЕРФ., ШЛИЦ 16мм, L=2m, 2000x30x15, St, ПОЦИНКОВАНА, тип CM3015P2000FT (20/1000м./оп/палет)м10.47
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1110002ПРОФИЛНА ШИНА, ПЕРФ., L=2m, 2000x30x15, St, ГОРЕЩО ПОЦ., тип CM3015P2000FS (20/1000м./оп/палет)м5.3
ДРУГИТАБЛА ОКОМПЛЕКТОВКАOB_1115456ШИНА_МОНТАЖНА "DIN", 35 x 15mm, ПЕРФОРИРАНА, L=2000mm St, ГОРЕЩО ПОЦ., тип 2069 15 1.5 GTPL (20/1200м./оп/палет)м5.8
ДРУГИТАБЛА ОКОМПЛЕКТОВКАOB_1115669ШИНА_МОНТАЖНА "DIN", 35 x 7.5mm, ПЕРФОРИРАНА, L=2000mm St, ГОРЕЩО ПОЦ., тип 2069 2M GTPL (50/2500м./оп/палет)м3.1
ДРУГИТАБЛА ОКОМПЛЕКТОВКАOB_1115804ШИНА_МОНТАЖНА "DIN", 35 x 7.5mm, ПЕРФОРИРАНА, L=2000mm St, ЛЕНТОВО ПОЦ., тип 2069 L 2M FS (50/2500м./оп/палет)м2.36
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1119656ПРОФИЛНА ШИНА, ПЕРФ., ШЛИЦ 16.5мм, L=2m, 2000x35x18, St, ГОРЕЩО ПОЦ., тип AML3518P2000FT (20/800м./оп/палет)м10.62
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1121464ПРОФИЛНА ШИНА, ПЕРФ., ШЛИЦ 20мм, L=2m, 2000x50x30, St, ПОЦИНКОВАНА, тип MS5030P2000FT (2/240м./оп/палет)м22
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1121979ПРОФИЛНА ШИНА, ПЕРФ., ШЛИЦ 18мм, L=2m, 2000x40x22.5, St, ПОЦИНКОВАНА, тип MS4022P2000FT (10/600м./оп/палет)м13.86
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1122483ПРОФИЛНА ШИНА, ПЕРФ., ШЛИЦ 22мм, L=3m, 3000x41x41, St, ПОЦИНКОВАНА, тип MS4141PP3000FTбр18.0771
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1123193ПЛАНКА ЗА MS ПРОФИЛ, 134x110x102, тип WBDHE 41 G, тип 10 (10/760бр./оп/палет)бр19.6871
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1124653ПЛАНКА_СЪЕДИНИТЕЛНА, L-ОБРАЗНА, 90x90x40x5, тип GMS 3 VP L FT, тип 10 (10/40бр./оп)бр5.39
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1141066ГАЙКА, ПРАВОЪГЪЛНА, M6, ЗА ШЛИЦ 11-12mm, DIN 50961, St, ГАЛВАНИЗИРАНА, тип 5015 M6 OS G (100/2600бр./оп)бр0.27
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1144103ГАЙКА, ПЛЪЗГАЩА, M6, ЗА ШЛИЦ 16-17mm, DIN 50961, St, ГАЛВАНИЗИРАНА, тип 5019 M6 OS G (100/1200бр./оп)бр0.4
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1144111ГАЙКА, ПРАВОЪГЪЛНА, M8, ЗА ШЛИЦ 16-17mm, DIN 50961, St, ГАЛВАНИЗИРАНА, тип 5019 M8 OS G (100/600бр./оп)бр0.46
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1144138ГАЙКА, ПРАВОЪГЪЛНА, M10, ЗА ШЛИЦ 16-17mm, DIN 50961, St, ГАЛВАНИЗИРАНА, тип 5019 M10 OS G (100/600бр./оп)бр0.6
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1146513ГАЙКА, ПРАВОЪГЪЛНА, M8, ЗА ШЛИЦ 18mm, DIN 50961, St, ГАЛВАНИЗИРАНА, тип GMH18 M8 G (50/500бр./оп)бр2.2
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1147310ГАЙКА, ПЛЪЗГАЩА, M8, ЗА ПРОФИЛНА ШИНА MS-41, тип MS41SNF M8 Fбр1.1757
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1153412БОЛТ M10x30, глава тип КОТВА, ЗА C-ШИНА със ШЛИЦ 18mm., тип 5023 M10x30 G (50/300бр./оп)бр3.46
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1153439БОЛТ M10x40, глава тип КОТВА, ЗА C-ШИНА със ШЛИЦ 18mm., тип 5023 M10x40 G (25/250бр./оп)бр4.24
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1156004U-СКОБА ЗА С-ШИНА_D=08..12mm, H=040mm, 1-KAБ., С St. ДЪГА, ГОРЕЩО ПОЦ., тип 2056 M 12 FT (100/10500бр./оп/палет)бр1.15
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1156012U-СКОБА ЗА С-ШИНА_D=12..16mm, H=044mm, 1-KAБ., С St. ДЪГА, ГОРЕЩО ПОЦ., тип 2056 M 16 FT (100/10500бр./оп/палет)бр1.26
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1156020U-СКОБА ЗА С-ШИНА_D=16..22mm, H=050mm, 1-KAБ., С St. ДЪГА, ГОРЕЩО ПОЦ., тип 2056 M 22 FT (100/10000бр./оп/палет)бр1.31
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1156039U-СКОБА ЗА С-ШИНА_D=22..28mm, H=058mm, 1-KAБ., С St. ДЪГА, ГОРЕЩО ПОЦ., тип 2056 M 28 FT (100/6000бр./оп/палет)бр1.63
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1156047U-СКОБА ЗА С-ШИНА_D=28..34mm, H=066mm, 1-KAБ., С St. ДЪГА, ГОРЕЩО ПОЦ., тип 2056 M 34 FT (100/4500бр./оп/палет)бр2.14
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1156055U-СКОБА ЗА С-ШИНА_D=34..40mm, H=072mm, 1-KAБ., С St. ДЪГА, ГОРЕЩО ПОЦ., тип 2056 M 40 FT (100/3600бр./оп/палет)бр2.36
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1156063U-СКОБА ЗА С-ШИНА_D=40..46mm, H=079mm, 1-KAБ., С St. ДЪГА, ГОРЕЩО ПОЦ., тип 2056 M 46 FT (100/2800бр./оп/палет)бр2.58
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1156071U-СКОБА ЗА С-ШИНА_D=46..52mm, H=086mm, 1-KAБ., С St. ДЪГА, ГОРЕЩО ПОЦ., тип 2056 M 52 FT (100/2700бр./оп/палет)бр2.69
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1156098U-СКОБА ЗА С-ШИНА_D=52..58mm, H=093mm, 1-KAБ., С St. ДЪГА, ГОРЕЩО ПОЦ., тип 2056 M 58 FT (100/2100бр./оп/палет)бр2.96
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1156101U-СКОБА ЗА С-ШИНА_D=58..64mm, H=099mm, 1-KAБ., С St. ДЪГА, ГОРЕЩО ПОЦ., тип 2056 M 64 FT (100/2100бр./оп/палет)бр3.33
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1156128U-СКОБА ЗА С-ШИНА_D=64..70mm, H=106mm, 1-KAБ., С St. ДЪГА, ГОРЕЩО ПОЦ., тип 2056 M 70 FT (50/1400бр./оп/палет)бр4.13
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1156136U-СКОБА ЗА С-ШИНА_D=70..76mm, H=114mm, 1-KAБ., С St. ДЪГА, ГОРЕЩО ПОЦ., тип 2056 M 76 FT (25/1125бр./оп/палет)бр6.09
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1156144U-СКОБА ЗА С-ШИНА_D=76..82mm, H=121mm, 1-KAБ., С St. ДЪГА, ГОРЕЩО ПОЦ., тип 2056 M 82 FT (25/1125бр./оп/палет)бр6.34
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1156152U-СКОБА ЗА С-ШИНА_D=82..97mm, H=130mm, 1-KAБ., С St. ДЪГА, ГОРЕЩО ПОЦ., тип 2056 M 90 FT (25/675бр./оп/палет)бр7.43
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1160125U-СКОБА ЗА С-ШИНА_D=08..12mm, H=040mm, 1-KAБ., С PVC ДЪГА, ГОРЕЩО ПОЦ., тип 2056 12 FT (100/10500бр./оп/палет)бр1.04
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1160168U-СКОБА ЗА С-ШИНА_D=12..16mm, H=044mm, 1-KAБ., С PVC ДЪГА, ГОРЕЩО ПОЦ., тип 2056 16 FT (100/10500бр./оп/палет)бр1.1
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1160222U-СКОБА ЗА С-ШИНА_D=16..22mm, H=050mm, 1-KAБ., С PVC ДЪГА, ГОРЕЩО ПОЦ., тип 2056 22 FT (100/10000бр./оп/палет)бр1.2
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1160281U-СКОБА ЗА С-ШИНА_D=22..28mm, H=058mm, 1-KAБ., С PVC ДЪГА, ГОРЕЩО ПОЦ., тип 2056 28 FT (100/6000бр./оп/палет)бр1.41
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1160346U-СКОБА ЗА С-ШИНА_D=28..34mm, H=066mm, 1-KAБ., С PVC ДЪГА, ГОРЕЩО ПОЦ., тип 2056 34 FT (100/4500бр./оп/палет)бр1.73
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1160400U-СКОБА ЗА С-ШИНА_D=34..40mm, H=072mm, 1-KAБ., С PVC ДЪГА, ГОРЕЩО ПОЦ., тип 2056 40 FT (100/3600бр./оп/палет)бр1.8
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1160451U-СКОБА ЗА С-ШИНА_D=40..46mm, H=079mm, 1-KAБ., С PVC ДЪГА, ГОРЕЩО ПОЦ., тип 2056 46 FT (100/2700бр./оп/палет)бр2.04
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1160524U-СКОБА ЗА С-ШИНА_D=46..52mm, H=086mm, 1-KAБ., С PVC ДЪГА, ГОРЕЩО ПОЦ., тип 2056 52 FT (100/2700бр./оп/палет)бр2.18
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1160583U-СКОБА ЗА С-ШИНА_D=52..58mm, H=093mm, 1-KAБ., С PVC ДЪГА, ГОРЕЩО ПОЦ., тип 2056 58 FT (100/2100бр./оп/палет)бр2.48
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1160648U-СКОБА ЗА С-ШИНА_D=58..64mm, H=099mm, 1-KAБ., С PVC ДЪГА, ГОРЕЩО ПОЦ., тип 2056 64 FT (100/2100бр./оп/палет)бр2.53
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1160702U-СКОБА ЗА С-ШИНА_D=64..70mm, H=106mm, 1-KAБ., С PVC ДЪГА, ГОРЕЩО ПОЦ., тип 2056 70 FT (50/1400бр./оп/палет)бр3.8
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1160761U-СКОБА ЗА С-ШИНА_D=70..76mm, H=114mm, 1-KAБ., С PVC ДЪГА, ГОРЕЩО ПОЦ., тип 2056 76 FT (25/1125бр./оп/палет)бр5.58
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1160826U-СКОБА ЗА С-ШИНА_D=76..82mm, H=121mm, 1-KAБ., С PVC ДЪГА, ГОРЕЩО ПОЦ., тип 2056 82 FT (25/1125бр./оп/палет)бр5.79
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1160907U-СКОБА ЗА С-ШИНА_D=82..97mm, H=130mm, 1-KAБ., С PVC ДЪГА, ГОРЕЩО ПОЦ., тип 2056 90 FT (25/900бр./оп/палет)бр6.69
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИOB_1161121U-СКОБА ЗА С-ШИНА_D=08..12mm, H=052mm, 2-KAБ., С PVC ДЪГА, ГОРЕЩО ПОЦ., тип 2056 2 12 FT (50/5250бр./оп/палет)бр1.41
ДРУГИКАБЕЛНИ СКАРИ И АКСЕСОАРИ