Ретрофит

Изпълняваме ретрофит (модернизиране) на остарели електрически уредби ниско и средно напрежение, с вграждане на нови съвременни съоръжения – вакуумни прекъсвачи и релейни защити на водещи производители SIEMENS, ABB, SCHNEIDER и др.

Основните изпълнявани дейности включват демонтаж, проектиране, доставка, монтаж, изпитание и въвеждане в експлоатация.

  • Изготвяне на проекти по първична и вторична комутация
  • Ретрофит на съществуващи комплексни разпределителни уредби (КРУ)
  • Ретрофит на прекъсвачи в закрити разпределителни уредби (ЗРУ)