Строителство

 

construction

 

Строително звено към ЕЛ КОНТРОЛ е сформирано през 2010 г. В отдела са ангажирани ръководни специалисти – инженери и техници, както и квалифициран изпълнителски персонал: кофражисти, арматуристи, зидаро-мазачи, заварчици, фаянсаджии, бояджии. Разполагаме със собствена строителна механизация – багери, автокранове, автовишки, челни товарачи, самосвали, товарни камиони. ЕЛ КОНТРОЛ изпълнява самостоятелно строителни обекти от кота 0.00 до предаване на обекта с разрешение за въвеждане в експлоатация. Изпълняваме строителни обекти в областта на енергетиката - електропроводи, кабелни трасета, електрически подстанции.

Извършваме следните строителни дейности:

  • Изграждане на монолитни стоманобетонови конструкции
  • Изработка и монтаж на метални конструкции
  • Изграждане на водопроводни, канализационни и електрически инсталации
  • Монтаж на дограма
  • Изпълнение на мазилки, замазки, настилки и довършителни работи
  • Строителство на бетонови пътища и пътни подходи, асфалтиране.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛСТВО