ЕЛ КОНТРОЛ разполага с оборудван цех за производство на електрически табла. Проектираме и асемблираме таблата, според изискванията на международния стандарт БДС EN 61439-2. Предлагаме технически консултации и решения, съобразно нуждите на клиента.

Ел. таблата се асемблират в готови метални шкафове и кутии на реномирани производители - RITTAL, ABB, HIMEL, или шкафове по поръчка, според конкретното приложение. В шкафовете се монтира апаратура на SIEMENS, ABB, SCHNEIDER и др., според изискванията на клиента.

Готовите ел. табла са окомплектовани с пълна техническа документация, сертификати за качество и протоколи от проведени изпитания.

Капацитетът за производство на ел. табла е над 500 броя годишно. Имаме реализиран износ на за наши клиенти в Армения, Грузия и Саудитска Арабия.

Проектираме и изработваме следните видове ел. табла:

 

 

manufacture

 

ЕЛ КОНТРОЛ разполага с оборудван цех за производство на електрически табла. Проектираме и асемблираме таблата, според изискванията на международния стандарт БДС EN 61439-2. Предлагаме технически консултации и решения, съобразно нуждите на клиента.

Ел. таблата се асемблират в готови метални шкафове и кутии на реномирани производители - RITTAL, ABB, HIMEL, или шкафове по поръчка, според конкретното приложение. В шкафовете се монтира апаратура на SIEMENS, ABB, SCHNEIDER и др., според изискванията на клиента.

Готовите ел. табла са окомплектовани с пълна техническа документация, сертификати за качество и протоколи от проведени изпитания.

Капацитетът за производство на ел. табла е над 500 броя годишно. Имаме реализиран износ на за наши клиенти в Армения, Грузия и Саудитска Арабия.

 

Проектираме и изработваме следните видове ел. табла:

 

 

 

{nomultithumb}

Орган за контрол

 

inspection body

 

Орган за контрол от вид „С” е създаден през 2000 г. и притежава Сертификат за акредитация, съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17020:2012, издаден от ИА „Българска служба за акредитация”.

Органът за контрол разполага с оборудвани стационарна и мобилна изпитвателни станции. Издава Сертификати за контрол за изпълняваните услуги: контрол на съоръжения в ел. уредби, трасиране на кабелни линии, локализиране и отстраняване на кабелни повреди, контрол на електрозащитни диелектрични средства, контрол на импеданса на контура „фаза-защитен проводник“, съпротивление на заземители и др.

Изпълняваме проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на оптични кабелни мрежи и линии.

Обхват на акредитация:

{nomultithumb}

 

Сервизни дейности

service1

Ремонт на промишлени електронни устройства:

  • честотни регулатори за асинхронни и синхронни електрозадвижвания;
  • тиристорни регулатори за правотокови електрозадвижвания;
  • тиристорни възбудители за синхронни електродвигатели ;
  • софтстартери за асинхронни електродвигатели;
  • фотоволтаични инвертори

Превантивно техническо обслужване на въведени в експлоатация електронни устройства.
Инсталиране и въвеждане в експлоатация на честотни регулатори, изправители, софтстартери и фотоволтаични инвертори.
Организиране и провеждане обучения на електротехнически обслужващ персонал.

 

Сервизът за промишлена електроника извършва:

{nomultithumb}

Механизация

mechanization

 

ЕЛ КОНТРОЛ поддържа и отдава под наем собствена строителна механизация: автовишки, автокранове, камиони, багери, мотокари, самосвал.

{nomultithumb}

 

 

trade

 

{nomultithumb}

 {nomultithumb}

trade

 

ЕЛ КОНТРОЛ реализира комплексни проекти в сферата на електроразпределението, енергопроизводството, транспортната и железопътна инфраструктура, различни отрасли на леката и тежката промишленост - добивна, нефтопреработвателна, химическа, хранително-вкусова и др.

 

ЕЛ КОНТРОЛ обявява следните свободни работни позиции:

 

trade

 {nomultithumb}

Изтеглете пълната ценова листа в xls формат